جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عمران آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز عمران آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عمران آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای عمران آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای عمران آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عمران آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
برای راه یافتن به دل هر كس باید از چیزی سخن گفت كه نزد او عزیزتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عمران آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عمران آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمران آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عمران آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمران آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عمران آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:١٤١٣:٠١:٢٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٨٠٠:١٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٢:١١١٣:٠١:١٦١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:١٠١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٧:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٩:١٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:١٩٠٠:١٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٨:١١١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:١٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٦:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:١٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٥:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٥:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٥:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٥:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:١١:٥١١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٤:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:١١:٠١١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٤:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٠:١٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٤:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٤:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٤:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٠٨٠٠:١٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٧:١١١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٥٣٠٠:١٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٣:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٣:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٣:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٣:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٧٠٠:١٣:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٤١١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عمران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عمران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عمران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عمران آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عمران آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عمران آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمران آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عمران آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای عمران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عمران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عمران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عمران آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمران آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عمران آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای عمران آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمران آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عمران آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٣:٢٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٢:٥٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٣:٣٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٣:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٤:١٥١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٣:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٤:٥٤١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٤:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٥:٣٤١٣:١٠:٠١٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٤:١٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٦:١٣١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٤:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٤:٢٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٤:٢٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٨:١٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٤:٣٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٤:٤٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٤:٤٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٤:٤٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٤:٥٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٢٤:٥٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٢:١١١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٤:٥٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٩:١٣١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٤:٥٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٤:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٤:١١١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٤:٥٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٤:٥٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٨:٣٧١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٤:٥١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٤:٤٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٨:١٥١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٤:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢٤:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٤:٣٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٤:٣٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٤:٢٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٧:١٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٤:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٢٤:١٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٦:٤٤١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٤:٠٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عمران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عمران آباد روستای عمران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عمران آباد روستای عمران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عمران آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمران آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای عمران آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عمران آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عمران آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عمران آباد

روستای عمران آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عمران آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عمران آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عمران آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای عمران آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای عمران آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عمران آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عمران آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عمران آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق عمران آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ عمران آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عمران آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عمران آباد
افق شرعی امروز فردا عمران آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عمران آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عمران آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عمران آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عمران آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو