جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عمران آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز عمران آباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:١٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٣

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عمران آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای عمران آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عمران آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عمران آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

پرمودا باترا
ناامید هرگز برنده نمی‌شود و برنده، هرگز ناامید نمی‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عمران آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عمران آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمران آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عمران آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمران آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عمران آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١١٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢١:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٣:٣١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢١:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:٢٩١٣:٠٣:١٧١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٧٠٠:٢٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١١٠٠:٢٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:١٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٥٥٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٩:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٢:١٢١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٨٠٠:١٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٥٢٠٠:١٨:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠١:٤٨١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٣٧٠٠:١٨:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠١:٣٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٢١٠٠:١٨:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٧:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥١٠٠:١٧:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:٢٤١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٧:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٧:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٦:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٦:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٦:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٦:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٥:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١٥:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:١٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٤:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:١٢٠٠:١٤:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عمران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عمران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عمران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عمران آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عمران آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عمران آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمران آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عمران آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عمران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عمران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عمران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عمران آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمران آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عمران آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عمران آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمران آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عمران آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٤١١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٣:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٢:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٠:٢٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٢:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١٢:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٢:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٢:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٢:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٢:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٣:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١٧٠٠:١٣:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٣:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٣:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٣:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:١٢١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٣:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٣:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٣:٣٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٠٨٠٠:١٣:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٣:٤٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٣:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٤:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:١٣٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٤:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:٢٦٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٤:٢٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٤:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٣:٥١٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:٠٧٠٠:١٤:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٤:٠٤٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٤:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٤:١٧٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٥:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٥:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٥:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:٥٦٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١٥:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عمران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عمران آباد روستای عمران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عمران آباد روستای عمران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عمران آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمران آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عمران آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عمران آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عمران آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عمران آباد

روستای عمران آباد بر روی نقشه

روستای عمران آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عمران آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عمران آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عمران آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عمران آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عمران آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عمران آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عمران آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عمران آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عمران آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق عمران آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق عمران آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عمران آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عمران آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عمران آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا عمران آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عمران آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عمران آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو