جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر عمرانی

گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عمرانی

اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٥١
اذان ظهر: ١١:١٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٠١:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٧:١٥

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عمرانی (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر عمرانی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر عمرانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عمرانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
دشمنان بسیار دارید كه نمی دانند چرا دشمن شما هستند؛ همچون سگهای ولگرد هنگامی كه رفیقشان بانگ بردارد، آنان نیز بانگ بر می دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عمرانی

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عمرانی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عمرانی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر عمرانی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عمرانی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عمرانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٥:٠٧١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٤٣٢٣:٥١:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٣:٥٠١٢:٣٥:١٤١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:٣٢٢٣:٥١:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٢:٣٥١٢:٣٤:٥٩١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٢٢٢٣:٥١:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠١:٢٠١٢:٣٤:٤٦١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:١١٢٣:٥٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٠:٠٥١٢:٣٤:٣٢١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٠١٢٣:٥٠:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٨:٥١١٢:٣٤:١٩١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:٥١٢٣:٤٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٧:٣٩١٢:٣٤:٠٦١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٦:٢٦١٢:٣٣:٥٤١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٣١٢٣:٤٩:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٣:٤٢١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٢١٢٣:٤٨:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٤:٠٤١٢:٣٣:٣١١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:١١٢٣:٤٨:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٢:٥٥١٢:٣٣:٢٠١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٨:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥١:٤٦١٢:٣٣:٠٩١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٧:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٢:٥٩١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:٤٢٢٣:٤٧:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٢:٥٠١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤٧:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٢:٤١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٧:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٢:٣٢١٩:١٨:١٧١٩:٣٧:١٣٢٣:٤٦:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٢:٢٤١٩:١٩:٠٤١٩:٣٨:٠٤٢٣:٤٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٢:١٧١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٥٥٢٣:٤٦:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤٤:١١١٢:٣٢:١٠١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:٤٥٢٣:٤٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:١٤٠٥:٤٣:١١١٢:٣٢:٠٤١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٥:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٢:١١١٢:٣١:٥٨١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٢٧٢٣:٤٥:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤١:١٣١٢:٣١:٥٣١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٢:١٨٢٣:٤٥:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٠:١٥١٢:٣١:٤٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣١:٤٤١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣٨:٢٥١٢:٣١:٤١١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤٤:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٧:٣١١٢:٣١:٣٨١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٤٠٢٣:٤٤:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣٦:٣٩١٢:٣١:٣٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٣٠٢٣:٤٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٥:٤٩١٢:٣١:٣٤١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣١:٣٣١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عمرانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عمرانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عمرانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عمرانی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر عمرانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عمرانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عمرانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر عمرانی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر عمرانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر عمرانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر عمرانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عمرانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عمرانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عمرانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر عمرانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عمرانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عمرانی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر عمرانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عمرانی شهر عمرانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عمرانی شهر عمرانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر عمرانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عمرانی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عمرانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر عمرانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عمرانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عمرانی

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٦:٤٥١١:١٩:٣٧١٦:٥٢:٠١١٧:١٠:١٢٢٢:٣٨:٢٤
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٧:٣٧١١:١٩:٢٩١٦:٥٠:٥٣١٧:٠٩:٠٦٢٢:٣٨:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٨:٣٠١١:١٩:٢١١٦:٤٩:٤٥١٧:٠٨:٠٠٢٢:٣٨:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٩:٢٢١١:١٩:١٤١٦:٤٨:٣٩١٧:٠٦:٥٥٢٢:٣٧:٥٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٠:١٥١١:١٩:٠٨١٦:٤٧:٣٣١٧:٠٥:٥٢٢٢:٣٧:٤٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥١:٠٩١١:١٩:٠٢١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٤:٥٠٢٢:٣٧:٣٦
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٢:٠٢١١:١٨:٥٧١٦:٤٥:٢٦١٧:٠٣:٤٩٢٢:٣٧:٢٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٢:٥٦١١:١٨:٥٣١٦:٤٤:٢٤١٧:٠٢:٤٩٢٢:٣٧:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٣:٥١١١:١٨:٥٠١٦:٤٣:٢٣١٧:٠١:٥٠٢٢:٣٧:١٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٤:٤٥١١:١٨:٤٧١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٠:٥٣٢٢:٣٧:٠٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٥:٤٠١١:١٨:٤٦١٦:٤١:٢٦١٦:٥٩:٥٧٢٢:٣٧:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٦:٣٦١١:١٨:٤٥١٦:٤٠:٢٩١٦:٥٩:٠٢٢٢:٣٧:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٧:٣١١١:١٨:٤٥١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٨:٠٩٢٢:٣٦:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٨:٢٧١١:١٨:٤٥١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٧:١٧٢٢:٣٦:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٩:٢٣١١:١٨:٤٧١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٦:٢٧٢٢:٣٦:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٠:٢٠١١:١٨:٤٩١٦:٣٦:٥٥١٦:٥٥:٣٨٢٢:٣٦:٥١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠١:١٦١١:١٨:٥٣١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٤:٥٠٢٢:٣٦:٥١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٢:١٣١١:١٨:٥٧١٦:٣٥:١٧١٦:٥٤:٠٤٢٢:٣٦:٥١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٣:١٠١١:١٩:٠٢١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٣:٢٠٢٢:٣٦:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٤:٠٧١١:١٩:٠٧١٦:٣٣:٤٥١٦:٥٢:٣٧٢٢:٣٦:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٥:٠٥١١:١٩:١٤١٦:٣٣:٠١١٦:٥١:٥٦٢٢:٣٦:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٦:٠٢١١:١٩:٢٢١٦:٣٢:١٩١٦:٥١:١٦٢٢:٣٧:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:٠٠١١:١٩:٣٠١٦:٣١:٣٩١٦:٥٠:٣٨٢٢:٣٧:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٧:٥٨١١:١٩:٣٩١٦:٣١:٠٠١٦:٥٠:٠٢٢٢:٣٧:١١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:٥٥١١:١٩:٥٠١٦:٣٠:٢٣١٦:٤٩:٢٧٢٢:٣٧:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٩:٥٣١١:٢٠:٠١١٦:٢٩:٤٨١٦:٤٨:٥٤٢٢:٣٧:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٠:٥١١١:٢٠:١٢١٦:٢٩:١٤١٦:٤٨:٢٣٢٢:٣٧:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١١:٤٨١١:٢٠:٢٥١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٧:٥٣٢٢:٣٧:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٢:٤٦١١:٢٠:٣٨١٦:٢٨:١٢١٦:٤٧:٢٦٢٢:٣٧:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٣:٤٣١١:٢٠:٥٣١٦:٢٧:٤٤١٦:٤٧:٠٠٢٢:٣٨:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر عمرانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عمرانی شهر عمرانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عمرانی شهر عمرانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عمرانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عمرانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عمرانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عمرانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عمرانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عمرانی

شهر عمرانی بر روی نقشه

شهر عمرانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عمرانی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عمرانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عمرانی
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر عمرانی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر عمرانی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر عمرانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عمرانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر عمرانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عمرانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عمرانی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عمرانی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عمرانی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عمرانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عمرانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق عمرانی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عمرانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عمرانی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق عمرانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عمرانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو