جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر عمادده

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عمادده


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٥
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٥٢:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٠٩:١٨
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٣٠

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عمادده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر عمادده)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر عمادده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عمادده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

جك كانفیلد
یكی از مهم‌ترین اصول كامیابی، پافشاری است، نه خسته شدن و دست از كار كشیدن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عمادده

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عمادده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عمادده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر عمادده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عمادده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عمادده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٢:١٧١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٤٥٠٠:١١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٢١٠٠:١٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٧:٤٧١٢:٥١:٥٩١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٦:٥٦١٢:٥١:٥١١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٣٢٠٠:١٠:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٦:٠٧١٢:٥١:٤٣١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٠:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٥:١٨١٢:٥١:٣٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٠:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٤:٣٠١٢:٥١:٢٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٣:٤٣١٢:٥١:٢٣١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٩:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٢:٥٧١٢:٥١:١٧١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٩:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٢:١٣١٢:٥١:١٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١١:٢٩١٢:٥١:٠٨١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٩:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٠:٤٦١٢:٥١:٠٤١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٨:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٠:٠٥١٢:٥١:٠٠١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٨:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٨:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:١٤٠٠:٠٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٥١٠٠:٠٨:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٤٠٠:٠٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٧:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٧:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٧:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٧٠٠:٠٧:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥١:٠١١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٧:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٣:١٧١٢:٥١:٠٥١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٧:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٢:٥١١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥١:١٣١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٧:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:١٨١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٠٥٠٠:٠٧:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠١:٤١١٢:٥١:٢٤١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عمادده

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر عمادده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عمادده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عمادده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر عمادده

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عمادده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عمادده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر عمادده

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر عمادده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عمادده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر عمادده

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٧:١٥١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٧:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٠٦٠٠:١٧:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٠٣٠٠:١٦:٥٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٠:٢٧١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٢:٠١١٩:٣٨:٥٩٠٠:١٦:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٠:٥٥١٢:٥٦:٠٩١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٧:٥٥٠٠:١٦:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣١:٢٤١٢:٥٥:٥٢١٩:١٩:٥٦١٩:٣٦:٥٠٠٠:١٦:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٥:٣٤١٩:١٨:٥٢١٩:٣٥:٤٥٠٠:١٦:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٥:١٦١٩:١٧:٤٨١٩:٣٤:٣٩٠٠:١٥:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٤:٥٨١٩:١٦:٤٣١٩:٣٣:٣٣٠٠:١٥:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٣:١٦١٢:٥٤:٣٩١٩:١٥:٣٨١٩:٣٢:٢٦٠٠:١٥:٢٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٤:٢٠١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:١٩٠٠:١٥:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٤:١١١٢:٥٤:٠١١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:١٢٠٠:١٤:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٣:٤١١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٠٤٠٠:١٤:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٣:٢١١٩:١١:١٢١٩:٢٧:٥٦٠٠:١٤:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٥:٣٢١٢:٥٣:٠١١٩:١٠:٠٥١٩:٢٦:٤٧٠٠:١٤:٠٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٣٥:٥٩١٢:٥٢:٤١١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٥:٣٨٠٠:١٣:٤٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٣٦:٢٦١٢:٥٢:٢٠١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٤:٢٩٠٠:١٣:٣٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٣٦:٥٣١٢:٥١:٥٩١٩:٠٦:٤١١٩:٢٣:٢٠٠٠:١٣:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٣٧:٢٠١٢:٥١:٣٨١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:١٠٠٠:١٢:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٣٧:٤٧١٢:٥١:١٧١٩:٠٤:٢٣١٩:٢١:٠٠٠٠:١٢:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٣٨:١٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٠٣:١٤١٩:١٩:٥٠٠٠:١٢:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥٠:٣٥١٩:٠٢:٠٥١٩:١٨:٤٠٠٠:١٢:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٣٩:٠٧١٢:٥٠:١٣١٩:٠٠:٥٥١٩:١٧:٣٠٠٠:١١:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٣٩:٣٣١٢:٤٩:٥٢١٨:٥٩:٤٥١٩:١٦:٢٠٠٠:١١:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٠:٠٠١٢:٤٩:٣٠١٨:٥٨:٣٦١٩:١٥:١٠٠٠:١١:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٠:٢٧١٢:٤٩:٠٩١٨:٥٧:٢٦١٩:١٣:٥٩٠٠:١٠:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٠:٥٤١٢:٤٨:٤٧١٨:٥٦:١٦١٩:١٢:٤٩٠٠:١٠:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤١:٢١١٢:٤٨:٢٦١٨:٥٥:٠٦١٩:١١:٣٩٠٠:١٠:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٤١:٤٨١٢:٤٨:٠٤١٨:٥٣:٥٧١٩:١٠:٢٩٠٠:٠٩:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٢:١٥١٢:٤٧:٤٣١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:١٨٢٣:٣٩:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٣٠٥:٤٢:٤٢١١:٤٧:٢٢١٧:٥١:٣٧١٨:٠٨:٠٩٢٣:٠٩:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر عمادده شهر عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر عمادده شهر عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عمادده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عمادده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عمادده

شهر عمادده از توابع بخش صحرای باغ در شهرستان لارستان در جنوب استان فارس در ایران واقع شده‌است. این شهر در « بخش صحرای باغ » است. عمادده تنها شهر صحرای باغ می‌باشد

شهر عمادده در ویکیپدیا

شهر عمادده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عمادده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عمادده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عمادده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عمادده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عمادده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عمادده
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر عمادده + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر عمادده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عمادده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عمادده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عمادده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عمادده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عمادده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عمادده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عمادده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عمادده دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عمادده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عمادده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عمادده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عمادده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو