جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر عمادده

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عمادده


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٤

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عمادده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر عمادده)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر عمادده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عمادده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری دیوید تورئو
نیازی نیست با سختی یا فشار، به خرد راستین دست یافت، بلكه خرد با سرخوشی و نشاط كودكانه به دست می‌آید. اگر به این امر آگاه باشید، بیش از هر چیزی باید سرزنده باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عمادده

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عمادده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عمادده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر عمادده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عمادده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عمادده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٠٩٠٠:١١:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٢:١٧١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٤٥٠٠:١١:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٢١٠٠:١٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٧:٤٧١٢:٥١:٥٩١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٦:٥٦١٢:٥١:٥١١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٣٢٠٠:١٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٦:٠٧١٢:٥١:٤٣١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٠:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٥:١٨١٢:٥١:٣٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٤:٣٠١٢:٥١:٢٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٣:٤٣١٢:٥١:٢٣١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٩:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٢:٥٧١٢:٥١:١٧١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٢:١٣١٢:٥١:١٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٩:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١١:٢٩١٢:٥١:٠٨١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٩:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٠:٤٦١٢:٥١:٠٤١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٨:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٠:٠٥١٢:٥١:٠٠١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٨:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٨:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:١٤٠٠:٠٨:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٥١٠٠:٠٨:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٨:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٤٠٠:٠٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٧:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٧:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٧٠٠:٠٧:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥١:٠١١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٧:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٣:١٧١٢:٥١:٠٥١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٧:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٢:٥١١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٧:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥١:١٣١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٧:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:١٨١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٠٥٠٠:٠٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عمادده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر عمادده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عمادده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عمادده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر عمادده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عمادده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عمادده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر عمادده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر عمادده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عمادده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر عمادده

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٢:٥٧١٣:٠١:٠٠١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٧:٤٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٣:٢٨١٣:٠١:٠٢١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٧:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٤:٠٠١٣:٠١:٠٣١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٧:٥٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٤:٣٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٨:٠٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٥:٠٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٨:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٥:٣٦١٣:٠١:٠٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٨:١٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٦:٠٨١٣:٠١:٠١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٨:٢٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٨:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٧:١٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:١١٠٠:١٨:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٨:٣٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٨:١٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٨:٣٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٨:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٩:٢١١٣:٠٠:٤٠١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢١٠٠:١٨:٤٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٣٥٠٠:١٨:٤٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٠:١١١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٨:٤٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٠:٢١١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٠٠٠٠:١٨:٤٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٠:١٤١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:١٢٠٠:١٨:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٨:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٢:٣٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٣١٠٠:١٨:٣٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٦:١٣١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٨:٣٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٩:٣٨١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٨:٣٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٤:٣٠١٩:٥١:٥٢٠٠:١٨:٢٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٤:٣٣١٢:٥٩:١٧١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٠:٥٧٠٠:١٨:٢٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٥:٠٤١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٨:١٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٨:٥٣١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٨:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٨:٤١١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٠٨٠٠:١٨:٠٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:١٠٠٠:١٧:٥٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٨:١٤١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:١١٠٠:١٧:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٨:٠٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١١٠٠:١٧:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٨:٠٢١٢:٥٧:٤٥١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:١١٠٠:١٧:٣٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:١٠٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر عمادده شهر عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر عمادده شهر عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عمادده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عمادده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر عمادده

شهر عمادده از توابع بخش صحرای باغ در شهرستان لارستان در جنوب استان فارس در ایران واقع شده‌است. این شهر در « بخش صحرای باغ » است. عمادده تنها شهر صحرای باغ می‌باشد

شهر عمادده در ویکیپدیا

شهر عمادده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عمادده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عمادده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عمادده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عمادده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عمادده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عمادده
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر عمادده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر عمادده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عمادده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عمادده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عمادده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عمادده
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ عمادده دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ عمادده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عمادده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عمادده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عمادده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا عمادده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عمادده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عمادده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو