جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عمادده

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عمادده


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:١١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عمادده (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای عمادده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای عمادده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عمادده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ارسطو
در زندگی، زمانی كه كاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عمادده

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عمادده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمادده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عمادده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عمادده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عمادده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:١٢٠٠:١١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٨٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٤٨٠٠:١١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٨:٤١١٢:٥٢:١١١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٢٣٠٠:١١:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٥٩٠٠:١٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٧:٠٠١٢:٥١:٥٤١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٠:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:١٠١٢:٥١:٤٦١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:١١٠٠:١٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٥:٢١١٢:٥١:٣٩١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٤:٣٣١٢:٥١:٣٢١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٩:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٤٧١٢:٥١:٢٦١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٩:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٣:٠١١٢:٥١:٢٠١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٩:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٢:١٦١٢:٥١:١٥١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٩:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١١:٣٢١٢:٥١:١١١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٩:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٠:٥٠١٢:٥١:٠٧١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٨:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٥١:٠٣١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٨:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥١:٠١١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٨:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:١٧٠٠:٠٨:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٨:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٨:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٨:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٧:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٧:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٧:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٧:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:١٦١٢:٥١:٠١١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٧:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥١:٠٤١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٧:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٣:٢١١٢:٥١:٠٨١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥١:١٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥١:١٦١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥١:٢٢١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عمادده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عمادده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عمادده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمادده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عمادده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عمادده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمادده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عمادده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عمادده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عمادده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عمادده

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:١١١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٣٤٠٠:١١:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٥٠٠:١١:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٦:٥٦١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٥٥٠٠:١١:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٠٤٠٠:١١:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠١:١٢١٢:٥٧:٢١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:١١٠٠:١٢:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٨٠٠:١٢:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٠٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٢:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٢:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٨:١١١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٣:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٣:٢٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٣:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٨:٤٥١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٣:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٤:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٤:١٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥٩:١٧١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٤٠٠:١٤:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٤:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٥٨٠٠:١٤:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٨٠٠:١٥:١٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٦٠٠:١٥:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢٣٠٠:١٥:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٠:١١١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٠٩٠٠:١٥:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٠:١٨١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٦:٠٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٦:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٧٠٠:١٦:٢٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٦:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٦:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٧:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٧:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١١:٢٧١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٧:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٧:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٢:٢٩١٣:٠١:٠١١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عمادده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عمادده روستای عمادده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عمادده روستای عمادده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عمادده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عمادده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای عمادده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عمادده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عمادده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عمادده

روستای عمادده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عمادده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عمادده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عمادده
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای عمادده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای عمادده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عمادده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عمادده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عمادده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عمادده
زمان پخش اذان آنلاین به افق عمادده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عمادده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عمادده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عمادده دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ عمادده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا عمادده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عمادده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عمادده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو