جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی پناه

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی پناه


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٥:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٥١:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٦

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی پناه (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای علی پناه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای علی پناه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی پناه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی پناه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی پناه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی پناه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی پناه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی پناه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی پناه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣١:٥٣١٣:١٠:٠٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٦:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٩:٤٢١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٥:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٩:٣٣١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٥:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٥:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٩:١٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٤:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٩:١٢١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٤:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٤:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٤:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٤:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٣:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٣:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٣:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٨:٥١١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٣:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢٣:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٧:١٧١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٢:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٢:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٢:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٢:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٨:٣٧٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٢:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٢:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٢:٣١١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢١:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١١:٥٦١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢١:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١١:٢٢١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢١:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢١:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٠:١٨١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢١:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی پناه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی پناه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی پناه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی پناه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای علی پناه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی پناه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی پناه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای علی پناه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:١٩٠٧:٠٨:٠٢١٣:١٧:٤٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٢٩٠٠:٣٧:٠٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٥٥٠٧:٠٦:٤٥١٣:١٧:٣٠١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:١١٠٠:٣٦:٣٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٥:٢٧١٣:١٧:١٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٦:١٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٤:١٠١٣:١٦:٥٤١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣٥٠٠:٣٥:٥٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٢:٥٣١٣:١٦:٣٦١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:١٨٠٠:٣٥:٣٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠١:٣٦١٣:١٦:١٩١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٠٠٠٠:٣٥:١٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٠:٢٠١٣:١٦:٠١١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٤:٥٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٩:٠٣١٣:١٥:٤٣١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٢٤٠٠:٣٤:٢٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:٠٢٠٦:٥٧:٤٧١٣:١٥:٢٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٠٦٠٠:٣٤:٠٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥٦:٣١١٣:١٥:٠٨١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٤٩٠٠:٣٣:٤٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٥:١٥١٣:١٤:٥١١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٣١٠٠:٣٣:٢٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٤:٠٠١٣:١٤:٣٤١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:١٣٠٠:٣٣:٠٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٢:٤٥١٣:١٤:١٧١٩:٣٦:١٩١٩:٥٣:٥٦٠٠:٣٢:٣٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥١:٣١١٣:١٤:٠٠١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٢:١٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٠:١٦١٣:١٣:٤٤١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٢٢٠٠:٣١:٥٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٤٩:٠٣١٣:١٣:٢٧١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٠٤٠٠:٣١:٣٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٣:١٢١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٤٨٠٠:٣١:١٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٢:٥٦١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٣١٠٠:٣٠:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٥:٢٥١٣:١٢:٤١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:١٤٠٠:٣٠:٢٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٤:١٣١٣:١٢:٢٦١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٨٠٠:٣٠:٠٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٢:١١١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٩:٤٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤١:٥٢١٣:١١:٥٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٩:٢٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٠:٤٣١٣:١١:٤٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٩:٠٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٩:٣٤١٣:١١:٣٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٨:٤٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:٢٦١٣:١١:١٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٨:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٧:١٨١٣:١١:٠٥١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٨:٠٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٦:١٢١٣:١٠:٥٣١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٧:٤٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٠:٤١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٧:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٤:٠١١٣:١٠:٣٠١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٧:١٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٠:١٩١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی پناه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای علی پناه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای علی پناه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی پناه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی پناه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی پناه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی پناه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی پناه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی پناه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٥:٤٧١٢:١٩:٣٦١٨:٢٣:٥٥١٨:٤١:١٦٠٠:٠٩:٠٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٤٠٧:١٤:٣٠١٣:١٩:١٨١٩:٢٤:٣٧١٩:٤١:٥٩٠٠:٣٨:٤٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٢٠٧:١٣:١٢١٣:١٩:٠٠١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٤١٠٠:٣٨:٢٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٩٠٧:١١:٥٥١٣:١٨:٤٣١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٢٣٠٠:٣٨:٠٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٦٠٧:١٠:٣٧١٣:١٨:٢٥١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٠٥٠٠:٣٧:٤٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٣٠٧:٠٩:٢٠١٣:١٨:٠٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٤٧٠٠:٣٧:٢٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٩٠٧:٠٨:٠٢١٣:١٧:٤٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٢٩٠٠:٣٧:٠٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٥٠٧:٠٦:٤٥١٣:١٧:٣٠١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:١١٠٠:٣٦:٣٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٥:٢٧١٣:١٧:١٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٦:١٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٤:١٠١٣:١٦:٥٤١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣٥٠٠:٣٥:٥٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٢:٥٣١٣:١٦:٣٦١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:١٨٠٠:٣٥:٣٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠١:٣٦١٣:١٦:١٩١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٠٠٠٠:٣٥:١٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٠:٢٠١٣:١٦:٠١١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٤:٥٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٩:٠٣١٣:١٥:٤٣١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٢٤٠٠:٣٤:٢٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٢٠٦:٥٧:٤٧١٣:١٥:٢٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٠٦٠٠:٣٤:٠٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥٦:٣١١٣:١٥:٠٨١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٤٩٠٠:٣٣:٤٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٥:١٥١٣:١٤:٥١١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٣١٠٠:٣٣:٢٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٤:٠٠١٣:١٤:٣٤١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:١٣٠٠:٣٣:٠٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٢:٤٥١٣:١٤:١٧١٩:٣٦:١٩١٩:٥٣:٥٦٠٠:٣٢:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥١:٣١١٣:١٤:٠٠١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٢:١٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٠:١٦١٣:١٣:٤٤١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٢٢٠٠:٣١:٥٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٤٩:٠٣١٣:١٣:٢٧١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٠٤٠٠:٣١:٣٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٧:٥٠١٣:١٣:١٢١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٤٨٠٠:٣١:١٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٢:٥٦١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٣١٠٠:٣٠:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٥:٢٥١٣:١٢:٤١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:١٤٠٠:٣٠:٢٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٤:١٣١٣:١٢:٢٦١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٨٠٠:٣٠:٠٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٢:١١١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٩:٤٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤١:٥٢١٣:١١:٥٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٩:٢٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٠:٤٣١٣:١١:٤٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٩:٠٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٩:٣٤١٣:١١:٣٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٨:٤٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:٢٦١٣:١١:١٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی پناه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی پناه روستای علی پناه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی پناه روستای علی پناه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی پناه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی پناه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی پناه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی پناه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی پناه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی پناه

روستای علی پناه بر روی نقشه

روستای علی پناه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی پناه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی پناه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی پناه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای علی پناه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای علی پناه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی پناه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی پناه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی پناه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی پناه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ علی پناه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی پناه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علی پناه
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی پناه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی پناه
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ علی پناه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی پناه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی پناه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو