جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی عسکری

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز علی عسکری


اذان صبح: ٠٤:٥٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٢٨
نیمه شب: ٢٣:١٥:٠١

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی عسکری (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای علی عسکری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای علی عسکری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی عسکری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی عسکری

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی عسکری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی عسکری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی عسکری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی عسکری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی عسکری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٧:١٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٧:١٠١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٧:٠١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٣:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:١٧٠٠:٢٣:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٢:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٦:٣١١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٢:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٦:١٩١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٢:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٦:١٤١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٢:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٦:١٠١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢١:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٢١٠٠:٢١:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢١:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣١٠٠:٢١:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٠:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٠:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٥:١٤١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٠:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٠:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٣:١٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٠:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:١١٠٠:٢٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١١:٣٢١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٠:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٠:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٥٠٠:١٩:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٩:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی عسکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی عسکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی عسکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی عسکری

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای علی عسکری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی عسکری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی عسکری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای علی عسکری

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی عسکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای علی عسکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای علی عسکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی عسکری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی عسکری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای علی عسکری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی عسکری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی عسکری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای علی عسکری

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٨:٠٢١٢:٠٢:٠٣١٨:٠٥:٣٥١٨:٢٢:٤٢٢٣:٢٢:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٥:٥٨:٣٧١٢:٠١:٤٢١٨:٠٤:١٨١٨:٢١:٢٥٢٣:٢٢:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٩٠٥:٥٩:١٣١٢:٠١:٢١١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:٠٨٢٣:٢١:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٥:٥٩:٤٨١٢:٠١:٠٠١٨:٠١:٤٤١٨:١٨:٥١٢٣:٢١:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٠:٢٤١٢:٠٠:٤٠١٨:٠٠:٢٧١٨:١٧:٣٤٢٣:٢١:١١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠١:٠٠١٢:٠٠:١٩١٧:٥٩:١١١٨:١٦:١٨٢٣:٢٠:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠١:٣٧١١:٥٩:٥٩١٧:٥٧:٥٤١٨:١٥:٠١٢٣:٢٠:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٢:١٣١١:٥٩:٤٠١٧:٥٦:٣٨١٨:١٣:٤٦٢٣:٢٠:١٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٢:٥٠١١:٥٩:٢٠١٧:٥٥:٢٣١٨:١٢:٣٠٢٣:١٩:٥٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٣:٢٧١١:٥٩:٠١١٧:٥٤:٠٧١٨:١١:١٥٢٣:١٩:٣٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٤:٠٤١١:٥٨:٤٢١٧:٥٢:٥٢١٨:١٠:٠١٢٣:١٩:١٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٤:٤١١١:٥٨:٢٣١٧:٥١:٣٨١٨:٠٨:٤٧٢٣:١٩:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٥:١٩١١:٥٨:٠٥١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٧:٣٣٢٣:١٨:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٥:٥٧١١:٥٧:٤٧١٧:٤٩:١٠١٨:٠٦:٢٠٢٣:١٨:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٦:٣٥١١:٥٧:٢٩١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٥:٠٧٢٣:١٨:٠٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٧:١٣١١:٥٧:١٢١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٣:٥٥٢٣:١٧:٤٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٠٧:٥٢١١:٥٦:٥٥١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٢:٤٤٢٣:١٧:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٨:٣١١١:٥٦:٣٩١٧:٤٤:٢٠١٨:٠١:٣٣٢٣:١٧:١٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:٠٩:١١١١:٥٦:٢٣١٧:٤٣:٠٩١٨:٠٠:٢٣٢٣:١٦:٥٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٠٩:٥٠١١:٥٦:٠٨١٧:٤١:٥٨١٧:٥٩:١٣٢٣:١٦:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٠:٣٠١١:٥٥:٥٣١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٨:٠٤٢٣:١٦:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١١:١١١١:٥٥:٣٨١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٦:٥٦٢٣:١٦:١١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١١:٥٢١١:٥٥:٢٤١٧:٣٨:٣١١٧:٥٥:٤٩٢٣:١٥:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٢:٣٣١١:٥٥:١١١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٤:٤٢٢٣:١٥:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٣:١٤١١:٥٤:٥٨١٧:٣٦:١٦١٧:٥٣:٣٧٢٣:١٥:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٣:٥٦١١:٥٤:٤٦١٧:٣٥:١٠١٧:٥٢:٣٢٢٣:١٥:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٤:٣٩١١:٥٤:٣٤١٧:٣٤:٠٥١٧:٥١:٢٨٢٣:١٥:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٥:٢١١١:٥٤:٢٤١٧:٣٣:٠١١٧:٥٠:٢٥٢٣:١٤:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٦:٠٥١١:٥٤:١٣١٧:٣١:٥٧١٧:٤٩:٢٣٢٣:١٤:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٦:٤٨١١:٥٤:٠٤١٧:٣٠:٥٥١٧:٤٨:٢٢٢٣:١٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی عسکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای علی عسکری روستای علی عسکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای علی عسکری روستای علی عسکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی عسکری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی عسکری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی عسکری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی عسکری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی عسکری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی عسکری

روستای علی عسکری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی عسکری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی عسکری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی عسکری
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای علی عسکری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای علی عسکری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی عسکری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی عسکری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی عسکری رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی عسکری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی عسکری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی عسکری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی عسکری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی عسکری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی عسکری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی عسکری
زمان پخش اذان زنده به افق علی عسکری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی عسکری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو