جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی عسکری

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز علی عسکری


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٠

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی عسکری (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای علی عسکری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی عسکری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی عسکری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

آنتونی رابینز
الهام بخش زندگی من، شرح حال كسانی بوده است كه امكانات و استعدادهای خود را به كار می گیرند تا به موفقیت ها و نتایجی تازه، چه برای خود و چه برای دیگران دست یابند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی عسکری

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی عسکری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی عسکری ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی عسکری (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی عسکری ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی عسکری ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٢:٥٣١٣:٠٩:٤٩١٩:٣٧:١٤١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٨:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٠:٣٦١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٧:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٩:٢٩١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٩:١٣١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٨:٥٣١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٣٥٠٠:٢٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٧:١٦١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:١٧٠٠:٢٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٦:١١١٣:٠٨:٢٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٨:١٥١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٥:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٥:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٥:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٧:٤١١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٤:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٧:٣١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٤:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٧:٢١١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٤:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٧:١١١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٤:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٣:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٣:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٣:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٣:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٦:٣١١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:١٥٠٠:٢٢:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٦:١٩١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٢:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٦:١٤١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٦:١٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢١:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٩٠٠:٢١:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٥٣٠٠:٢١:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٨:١٩١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢١:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢١:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢١:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی عسکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی عسکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی عسکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی عسکری

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی عسکری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی عسکری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی عسکری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی عسکری

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی عسکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی عسکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی عسکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی عسکری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی عسکری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی عسکری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی عسکری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی عسکری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی عسکری

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٥٠٠:١٩:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٩:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٩:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٩:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٩:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٩:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:١١٠٠:١٩:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٩:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٩:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٩:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٠:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٠:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٠:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٠:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٠:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٠:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٨:١٩٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٠:٣٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٠:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٠:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٠:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢١:٠٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:١١١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢١:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢١:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢١:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢١:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٠٧٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢١:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:١٠:٢٠٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٢:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٠:٣٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٠:٤٦٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٢:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:٥٦١٣:١١:٠٠٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٢:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٦:٠٧١٣:١١:١٣٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی عسکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی عسکری روستای علی عسکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی عسکری روستای علی عسکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی عسکری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی عسکری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی عسکری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی عسکری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی عسکری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی عسکری

روستای علی عسکری بر روی نقشه

روستای علی عسکری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی عسکری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی عسکری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی عسکری
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی عسکری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای علی عسکری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی عسکری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی عسکری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی عسکری رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق علی عسکری
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علی عسکری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی عسکری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی عسکری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی عسکری
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی عسکری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی عسکری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی عسکری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی عسکری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو