جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر علی صدر

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز علی صدر

اذان صبح: ٠٤:٤٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٣
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:١٤
اذان مغرب: ١٨:٢١:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٣٧

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی صدر (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر علی صدر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر علی صدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی صدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

نیچه
آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفكرات تنهایی می آموزند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی صدر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی صدر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی صدر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر علی صدر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی صدر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی صدر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:٣٥١٣:١٦:٤٩١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١١٠٠:٣٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:١٨١٣:١٦:٣٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٣٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٢:٠١١٣:١٦:٢١١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣١:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٦:٠٨١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٤٥٠٠:٣١:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:٢٩١٣:١٥:٥٥١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٣٧٠٠:٣١:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٨:١٥١٣:١٥:٤٢١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٨٠٠:٣٠:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٧:٠١١٣:١٥:٣٠١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٢٠٠٠:٣٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٥:١٨١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٢٠٠:٣٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٥:٠٧١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٩:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٤:٥٦١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٩:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٢:١٤١٣:١٤:٤٥١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٩:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣١:٠٤١٣:١٤:٣٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٨:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٤:٢٦١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٤:١٧٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٧:٤١١٣:١٤:٠٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٧:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٤:٠٠٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٥:٣١١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٣:٤٦٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٦:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٦:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢١:٢٤١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٦:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٥:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٩:٢٨١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٥:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٨:٣٢١٣:١٣:١٧٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٧:٣٧١٣:١٣:١٤٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٥:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٦:٤٤١٣:١٣:١٢٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٥١١٣:١٣:١٠٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٥:٠١١٣:١٣:٠٩٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٤:١١١٣:١٣:٠٩٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی صدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی صدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی صدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی صدر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر علی صدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی صدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی صدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر علی صدر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر علی صدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر علی صدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر علی صدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی صدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی صدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی صدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر علی صدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی صدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی صدر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر علی صدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی صدر شهر علی صدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی صدر شهر علی صدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر علی صدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی صدر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی صدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی صدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی صدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی صدر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٤:٥٤١٢:٠٩:٢٤١٨:١٣:٢٠١٨:٣١:١٨٢٣:٢٧:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٥:٣٩١٢:٠٩:٠٣١٨:١١:٥٣١٨:٢٩:٥١٢٣:٢٧:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٦:٢٤١٢:٠٨:٤٢١٨:١٠:٢٦١٨:٢٨:٢٤٢٣:٢٧:١٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:٠٩١٢:٠٨:٢١١٨:٠٨:٥٩١٨:٢٦:٥٧٢٣:٢٦:٥١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٧:٥٥١٢:٠٨:٠٠١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٥:٣٠٢٣:٢٦:٣٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٨:٤١١٢:٠٧:٤٠١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:٠٣٢٣:٢٦:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٩:٢٧١٢:٠٧:٢٠١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٢:٣٧٢٣:٢٥:٥٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١١٠٦:١٠:١٣١٢:٠٧:٠٠١٨:٠٣:١٤١٨:٢١:١٢٢٣:٢٥:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٠:٥٩١٢:٠٦:٤٠١٨:٠١:٤٨١٨:١٩:٤٦٢٣:٢٥:١٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١١:٤٦١٢:٠٦:٢٠١٨:٠٠:٢٣١٨:١٨:٢١٢٣:٢٥:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٢:٣٢١٢:٠٦:٠١١٧:٥٨:٥٨١٨:١٦:٥٧٢٣:٢٤:٤١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:١٩١٢:٠٥:٤٢١٧:٥٧:٣٣١٨:١٥:٣٣٢٣:٢٤:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٣٠٦:١٤:٠٧١٢:٠٥:٢٤١٧:٥٦:٠٩١٨:١٤:٠٩٢٣:٢٤:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٤:٥٤١٢:٠٥:٠٦١٧:٥٤:٤٦١٨:١٢:٤٦٢٣:٢٣:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٥:٤٢١٢:٠٤:٤٨١٧:٥٣:٢٢١٨:١١:٢٤٢٣:٢٣:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:٣٠١٢:٠٤:٣١١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:٠٢٢٣:٢٣:١٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٧:١٩١٢:٠٤:١٤١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٨:٤١٢٣:٢٢:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٨:٠٧١٢:٠٣:٥٧١٧:٤٩:١٦١٨:٠٧:٢٠٢٣:٢٢:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٨:٥٦١٢:٠٣:٤١١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٦:٠٠٢٣:٢٢:٢٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٩:٤٦١٢:٠٣:٢٦١٧:٤٦:٣٥١٨:٠٤:٤١٢٣:٢٢:٠٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٠:٣٦١٢:٠٣:١١١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٢٢٢٣:٢١:٥١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢١:٢٦١٢:٠٢:٥٧١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٠٥٢٣:٢١:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٢:١٧١٢:٠٢:٤٣١٧:٤٢:٣٨١٨:٠٠:٤٨٢٣:٢١:٢١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٣:٠٧١٢:٠٢:٢٩١٧:٤١:٢١١٧:٥٩:٣٢٢٣:٢١:٠٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٣:٥٩١٢:٠٢:١٧١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٨:١٧٢٣:٢٠:٥٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٤:٥٠١٢:٠٢:٠٤١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٧:٠٢٢٣:٢٠:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٥:٤٢١٢:٠١:٥٣١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٥:٤٩٢٣:٢٠:٢٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٦:٣٥١٢:٠١:٤٢١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٤:٣٧٢٣:٢٠:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٧:٢٨١٢:٠١:٣٢١٧:٣٥:٠٧١٧:٥٣:٢٥٢٣:٢٠:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٨:٢١١٢:٠١:٢٢١٧:٣٣:٥٥١٧:٥٢:١٥٢٣:١٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر علی صدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی صدر شهر علی صدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی صدر شهر علی صدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی صدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی صدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی صدر

علی صدر (کبودرآهنگ)، روستایی از توابع بخش گل‌تپه شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است. غار علی‌صدر که از عجایب طبیعی جهان و از نمونه‌های نادر غارهای آبی قابل قایق‌رانی است، در بخش جنوبی این روستا واقع است

شهر علی صدر در ویکیپدیا

شهر علی صدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی صدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی صدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی صدر بر روی نقشه

شهر علی صدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی صدر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی صدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی صدر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر علی صدر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر علی صدر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر علی صدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی صدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر علی صدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی صدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی صدر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق علی صدر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی صدر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی صدر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی صدر
زمان پخش اذان زنده به افق علی صدر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق علی صدر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی صدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی صدر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی صدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو