جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی بیک سرا

مالفجان | سیاهکل | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز علی بیک سرا


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٠٤
اذان ظهر: ١٣:١١:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٤٢
نیمه شب: ٠٠:١٦:٠٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی بیک سرا (شهرستان سیاهکل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای علی بیک سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای علی بیک سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی بیک سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
این اندیشه كه در جایی هنری خالص و به كلی جدا از زندگی یا دنیایی وجود داشته باشد كه تشنگی ذاتی چشم را برآورد، بدون آنكه تایید و كمكی از ذهن یا حافظه بخواهد، مسلماً پذیرفتنی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی بیک سرا

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی بیک سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی بیک سرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی بیک سرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی بیک سرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی بیک سرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:١٥٠٠:٢١:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢١:٤١١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٨:١٣١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٩:١٦١٣:٠٨:٠٤١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٠:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٧:٥٦١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٧:٤٨١٩:٥٩:١٥٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٩:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٤:٤١١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٨:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١١:٢٦١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٧:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٧:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٧:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٧:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٦:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٦:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٦:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٦:٥٧٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٦:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٦:٥٧٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٦:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠١:١٤١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢١٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٧:٠١٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٤٥٠٠:١٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٣٨٠٠:١٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٥:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٧:١٠٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٧:٢٢٠٠:١٥:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٧:١٤٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٨:١٣٠٠:١٥:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٧:١٨٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٩:٠٣٠٠:١٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٦:١٩١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی بیک سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی بیک سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی بیک سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی بیک سرا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای علی بیک سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی بیک سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی بیک سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای علی بیک سرا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی بیک سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی بیک سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی بیک سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی بیک سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی بیک سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی بیک سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی بیک سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی بیک سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی بیک سرا

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٠٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٧:١٥٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:٢٥٠٠:١٥:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٩:١٥٠٠:١٤:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٥٦:١٠١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٩:٠٤٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٤:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٥:٣٥١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٥٤٠٠:١٤:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٥٥:٠١١٣:٠٧:٣٦٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤١:٤٢٠٠:١٤:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥١٠٥:٥٤:٢٩١٣:٠٧:٤٣٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٢٩٠٠:١٤:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٥٣:٥٩١٣:٠٧:٥٠٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤٣:١٦٠٠:١٤:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٠٠٥:٥٣:٣١١٣:٠٧:٥٨٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٤:٠١٠٠:١٤:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٥٣:٠٤١٣:٠٨:٠٦٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٤:٣٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٥٢:٣٩١٣:٠٨:١٤٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٥:٣٠٠٠:١٤:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٥٢:١٦١٣:٠٨:٢٣٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٦:١٢٠٠:١٤:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٦٠٥:٥١:٥٥١٣:٠٨:٣٣٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٦:٥٤٠٠:١٤:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٥١:٣٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٧:٣٥٠٠:١٤:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٥١:١٧١٣:٠٨:٥٣٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٨:١٤٠٠:١٤:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣١٠٥:٥١:٠١١٣:٠٩:٠٣٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٨:٥٢٠٠:١٤:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠١٠٥:٥٠:٤٧١٣:٠٩:١٤٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٩:٢٩٠٠:١٤:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٣٠٥:٥٠:٣٤١٣:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٥٠:٠٥٠٠:١٤:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٨٠٥:٥٠:٢٣١٣:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٠٢٢٠:٥٠:٣٩٠٠:١٤:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٥٠:١٤١٣:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥١:١٢٠٠:١٥:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٥٠:٠٧١٣:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥١:٤٤٠٠:١٥:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٥٠:٠١١٣:١٠:١٢٢٠:٣٠:٣٢٢٠:٥٢:١٤٠٠:١٥:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٤٠٥:٤٩:٥٧١٣:١٠:٢٤٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥٢:٤٢٠٠:١٥:٢١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٤٩:٥٥١٣:١٠:٣٦٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٣:٠٩٠٠:١٥:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٤٩:٥٥١٣:١٠:٤٩٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٣:٣٥٠٠:١٥:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٤٩:٥٦١٣:١١:٠١٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٣:٥٩٠٠:١٥:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٤٩:٥٩١٣:١١:١٤٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٤:٢١٠٠:١٥:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٥٠:٠٤١٣:١١:٢٧٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٤:٤٢٠٠:١٦:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٥٠:١٠١٣:١١:٤٠٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٥:٠١٠٠:١٦:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٥٠:١٨١٣:١١:٥٣٢٠:٣٣:٣٠٢٠:٥٥:١٨٠٠:١٦:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٥٠:٢٨١٣:١٢:٠٦٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٥:٣٣٠٠:١٦:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٥٠:٣٩١٣:١٢:١٩٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٥:٤٧٠٠:١٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی بیک سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی بیک سرا روستای علی بیک سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی بیک سرا روستای علی بیک سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی بیک سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی بیک سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای علی بیک سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی بیک سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی بیک سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی بیک سرا

روستای علی بیک سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی بیک سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی بیک سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی بیک سرا
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای علی بیک سرا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای علی بیک سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی بیک سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی بیک سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی بیک سرا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی بیک سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علی بیک سرا
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی بیک سرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ علی بیک سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی بیک سرا
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی بیک سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی بیک سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی بیک سرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی بیک سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو