جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی بلاغی

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز علی بلاغی

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٣٥

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی بلاغی (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای علی بلاغی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای علی بلاغی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی بلاغی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اریك نیوتن
عشق با بهره گیری از وجود هنرمند به اراده ی خود تحقق می بخشد و سرانجام، خویشتن را با ابزاری كه به گونه ای ناچیز قابل اندازه گیری هستند به بیان درمی آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی بلاغی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی بلاغی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی بلاغی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی بلاغی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی بلاغی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی بلاغی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٩:٢١١٣:١٢:٤٢١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٨:٠٢١٣:١٢:٢٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٧:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٢:١٤١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٦:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٢:٠١١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:١٠٠٠:٢٦:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٤:٠٦١٣:١١:٤٨١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٦:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٢:٤٩١٣:١١:٣٥١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٥:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣١:٣٣١٣:١١:٢٣١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٥:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٠:١٧١٣:١١:١١١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٥:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٩:٠٣١٣:١١:٠٠١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٤:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٠:٤٩١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٤:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٠:٣٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٤:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٠:٢٨١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٣:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٤:١٣١٣:١٠:١٩١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٣:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٠:١٠١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٣:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:٠١١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٢:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٢:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٢:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢١:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢١:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٢٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢١:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢١:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٠:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٠:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٠:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١١:٢٩١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٠:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٠٩٠٠:١٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٩:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٩:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٤٩٠٠:١٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی بلاغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی بلاغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی بلاغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی بلاغی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای علی بلاغی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی بلاغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی بلاغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای علی بلاغی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای علی بلاغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای علی بلاغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای علی بلاغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی بلاغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی بلاغی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای علی بلاغی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای علی بلاغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی بلاغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای علی بلاغی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای علی بلاغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای علی بلاغی روستای علی بلاغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای علی بلاغی روستای علی بلاغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای علی بلاغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی بلاغی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای علی بلاغی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی بلاغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی بلاغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای علی بلاغی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٠:٤٣١٢:٠٥:١٧١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٢٨٢٣:٢٣:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠١:٣٠١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٥:٥٨٢٣:٢٢:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٢:١٨١٢:٠٤:٣٥١٨:٠٦:١٨١٨:٢٤:٢٩٢٣:٢٢:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٣:٠٦١٢:٠٤:١٤١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٢:٥٩٢٣:٢٢:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٣:٥٤١٢:٠٣:٥٤١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٣٠٢٣:٢١:٥٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٣:٣٣١٨:٠١:٥٠١٨:٢٠:٠١٢٣:٢١:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٠٣:١٣١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:٣٣٢٣:٢١:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٦:١٩١٢:٠٢:٥٣١٧:٥٨:٥٣١٨:١٧:٠٤٢٣:٢٠:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٧:٠٨١٢:٠٢:٣٣١٧:٥٧:٢٥١٨:١٥:٣٧٢٣:٢٠:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:٥٧١٢:٠٢:١٤١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:٠٩٢٣:٢٠:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٨:٤٦١٢:٠١:٥٥١٧:٥٤:٣٠١٨:١٢:٤٢٢٣:٢٠:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٩:٣٦١٢:٠١:٣٦١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:١٦٢٣:١٩:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٠:٢٥١٢:٠١:١٧١٧:٥١:٣٦١٨:٠٩:٥٠٢٣:١٩:٢٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:١١:١٥١٢:٠٠:٥٩١٧:٥٠:١٠١٨:٠٨:٢٤٢٣:١٩:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٢:٠٦١٢:٠٠:٤١١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٦:٥٩٢٣:١٨:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٥٦١٢:٠٠:٢٤١٧:٤٧:١٩١٨:٠٥:٣٥٢٣:١٨:٣٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٣:٤٧١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٤:١١٢٣:١٨:١٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٤:٣٩١١:٥٩:٥١١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٢:٤٨٢٣:١٨:٠١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٥:٣٠١١:٥٩:٣٥١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٢٦٢٣:١٧:٤٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٦:٢٢١١:٥٩:١٩١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٠٤٢٣:١٧:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٧:١٥١١:٥٩:٠٤١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٨:٤٣٢٣:١٧:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٨:٠٧١١:٥٨:٥٠١٧:٣٩:٠١١٧:٥٧:٢٣٢٣:١٦:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٩:٠٠١١:٥٨:٣٦١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٦:٠٤٢٣:١٦:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٥٤١١:٥٨:٢٣١٧:٣٦:٢١١٧:٥٤:٤٥٢٣:١٦:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٤٧١١:٥٨:١٠١٧:٣٥:٠١١٧:٥٣:٢٨٢٣:١٦:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢١:٤١١١:٥٧:٥٨١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٢:١١٢٣:١٦:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٢:٣٦١١:٥٧:٤٦١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٠:٥٥٢٣:١٥:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٣:٣١١١:٥٧:٣٥١٧:٣١:١٠١٧:٤٩:٤١٢٣:١٥:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٤:٢٦١١:٥٧:٢٥١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٥:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٥:٢١١١:٥٧:١٥١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٧:١٤٢٣:١٥:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی بلاغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای علی بلاغی روستای علی بلاغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای علی بلاغی روستای علی بلاغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی بلاغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی بلاغی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی بلاغی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی بلاغی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی بلاغی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی بلاغی

روستای علی بلاغی بر روی نقشه

روستای علی بلاغی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی بلاغی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی بلاغی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی بلاغی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای علی بلاغی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای علی بلاغی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای علی بلاغی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی بلاغی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای علی بلاغی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی بلاغی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی بلاغی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق علی بلاغی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی بلاغی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علی بلاغی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی بلاغی
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ علی بلاغی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی بلاغی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی بلاغی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی بلاغی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی بلاغی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو