جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

پشتکوه | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٩:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:١١
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٤١
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٤١
نیمه شب: ٢٣:١٦:٤٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ران كافمن
عشق ورزیدن به انسان‌هایی كه دوست‌شان نداریم، می‌تواند سبب دگرگونی هر دو نفر شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٣:١٦١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٩:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٩:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٩:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٨:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤١٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٢:١٦١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٧:١١١٣:٠٢:١١١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٧:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٦:٢١١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٧:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٧:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٤:٤٤١٣:٠١:٥٩١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١١٠٠:١٧:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٣:٥٧١٣:٠١:٥٦١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٧:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٣:١١١٣:٠١:٥٤١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٧:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٢:٢٧١٣:٠١:٥٣١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٢١٠٠:١٦:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠١٠٦:١١:٤٣١٣:٠١:٥١١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٠٤٠٠:١٦:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٣٠٦:١١:٠٢١٣:٠١:٥١١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٤٧٠٠:١٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٠:٢١١٣:٠١:٥١١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٦:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠١:٥٢١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:١٣٠٠:١٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠١:٥٣١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٦:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠١:٥٥١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٦:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠١:٥٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٦:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٠١٠٠:١٥:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٥:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٥:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٢:١٢١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٢:١٧١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٨:١١١١:٥١:٢٩١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٠٠٢٣:١٠:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٩:٠٣١١:٥١:٤٥١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:٤٣٢٣:١٠:٢٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٩:٥٥١١:٥٢:٠٢١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٠:٣٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٠:٤٦١١:٥٢:١٩١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:١٤٢٣:١٠:٥٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤١:٣٧١١:٥٢:٣٨١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٢:٠٢٢٣:١١:٠٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٢:٢٨١١:٥٢:٥٧١٧:٠٣:١٣١٧:٢١:٥٢٢٣:١١:٢٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٣:١٩١١:٥٣:١٧١٧:٠٣:٠٢١٧:٢١:٤٣٢٣:١١:٤٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٤:٠٩١١:٥٣:٣٨١٧:٠٢:٥٤١٧:٢١:٣٦٢٣:١١:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٤:٥٩١١:٥٣:٥٩١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٣١٢٣:١٢:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٥:٤٨١١:٥٤:٢١١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٢٨٢٣:١٢:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٦:٣٧١١:٥٤:٤٣١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٢٦٢٣:١٢:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٧:٢٥١١:٥٥:٠٧١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٢٦٢٣:١٣:١٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٨:١٣١١:٥٥:٣٠١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٢٨٢٣:١٣:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٩:٠١١١:٥٥:٥٥١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٣١٢٣:١٣:٥٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:٤٧١١:٥٦:٢٠١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٣٦٢٣:١٤:٢٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٦:٤٥١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٤٣٢٣:١٤:٤٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥١:١٨١١:٥٧:١١١٧:٠٢:٥٦١٧:٢١:٥١٢٣:١٥:٠٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٢:٠٣١١:٥٧:٣٧١٧:٠٣:٠٥١٧:٢٢:٠١٢٣:١٥:٣١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٢:٤٦١١:٥٨:٠٤١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:١٣٢٣:١٥:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:٢٩١١:٥٨:٣١١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٦:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:١١١١:٥٨:٥٩١٧:٠٣:٤١١٧:٢٢:٤١٢٣:١٦:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٤:٥٢١١:٥٩:٢٧١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٢:٥٨٢٣:١٧:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٥:٣١١١:٥٩:٥٥١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:١٦٢٣:١٧:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٦:١٠١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٨:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٦:٤٨١٢:٠٠:٥٣١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٥٦٢٣:١٨:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٧:٢٥١٢:٠١:٢٢١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:١٩٢٣:١٩:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٨:٠٠١٢:٠١:٥١١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٩:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٨:٣٥١٢:٠٢:٢١١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٥:٠٩٢٣:٢٠:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٩:٠٨١٢:٠٢:٥٠١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:٣٦٢٣:٢٠:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٩:٤٠١٢:٠٣:٢٠١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٦:٠٤٢٣:٢٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو