جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی آباد

پشتکوه | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٠
اذان ظهر: ١٣:١١:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٠٣

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

الینور روزولت
یادتان باشد كه فردیت، صرفاً حق شما نیست؛ متعهدید [=پایبند] كه فردی باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٨:٤٥١٣:٠٥:٤٦١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢٤:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٧:٣٧١٣:٠٥:٣١١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٣٣٠٠:٢٣:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٦:٢٨١٣:٠٥:١٧١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:١٥٠٠:٢٣:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٥:٢١١٣:٠٥:٠٣١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٣:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٤:١٤١٣:٠٤:٥٠١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٣٩٠٠:٢٢:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٤:٣٧١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢١٠٠:٢٢:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٤:٢٤١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٤:١٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٤٥٠٠:٢١:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢١:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٣:٤٩١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:١٠٠٠:٢١:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٠:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٠:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٣:١٧١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٠:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٣:٠٨١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٩:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٩:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٩:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١١٠٠:١٩:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٨:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٨:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٨:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٨:١٤١٣:٠٢:١٦١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٨:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٢:١١١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٧:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٧:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٤:٥٤١٣:٠١:٥٩١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٧:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٤:٠٧١٣:٠١:٥٦١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٧:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:٢١١٣:٠١:٥٤١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٧:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٣٧١٣:٠١:٥٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:١٠٠٠:١٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٥٣١٣:٠١:٥١١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٧:٢٣٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٩:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٩:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٩:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٩:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٨:١٥٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٠:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٠:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٠:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٠:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢١:٠١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٩:١٦٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢١:١٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:١١٠٠:٢١:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢١:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢٢:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٠:٠٠٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٢:١٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٦:٥٦١٣:١٠:١٠٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٢:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٧:٢٤١٣:١٠:٢٠٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٢:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٠:٣٠٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٣:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٠:٣٩٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٣:١٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٣:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٠:٥٦٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٣:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٩:٥٤١٣:١١:٠٤٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٣:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٢٦١٣:١١:١٢٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٤:١١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٠:٥٩١٣:١١:١٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٤:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١١:٣٢١٣:١١:٢٥٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٤:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٢:٠٦١٣:١١:٣١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٤:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٢:٤٠١٣:١١:٣٧٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٥:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:١٥١٣:١١:٤٢٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٥:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٣:٥٠١٣:١١:٤٧٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٥:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٢٥١٣:١١:٥١٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٥:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٥:٠١١٣:١١:٥٤٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٥:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٣٨١٣:١١:٥٧٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو