جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٤:٥١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٩
اذان ظهر: ١١:٢٦:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٤١:١٢
اذان مغرب: ١٦:٥٩:١٦
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٢٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
چشم گریان دیگران را به نگاههای سرور آمیز تبدیل كردن، لذت بخش ترین خوشبختی ها است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٢٢٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٠:٠٠١٩:٠٠:٤٤١٩:١٧:٤٩٢٣:٤٩:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٨٠٥:٥٨:٤٧١٢:٢٩:٥٠١٩:٠١:١٦١٩:١٨:٢٣٢٣:٤٩:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٧:٥٥١٢:٢٩:٤٠١٩:٠١:٤٨١٩:١٨:٥٧٢٣:٤٨:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٧:٠٤١٢:٢٩:٣١١٩:٠٢:٢٠١٩:١٩:٣١٢٣:٤٨:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٦:١٤١٢:٢٩:٢٢١٩:٠٢:٥٢١٩:٢٠:٠٦٢٣:٤٨:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٩:١٤١٩:٠٣:٢٥١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤٨:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٩:٠٦١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:١٥٢٣:٤٨:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٣:٥٠١٢:٢٨:٥٩١٩:٠٤:٣٠١٩:٢١:٤٩٢٣:٤٧:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٣:٠٣١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٢٤٢٣:٤٧:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٢:١٨١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٢:٥٩٢٣:٤٧:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١١٠٥:٥١:٣٣١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٣:٣٤٢٣:٤٧:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٠:٥٠١٢:٢٨:٣٥١٩:٠٦:٤١١٩:٢٤:٠٩٢٣:٤٧:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٨:٣١١٩:٠٧:١٤١٩:٢٤:٤٥٢٣:٤٦:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٨:٢٧١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٦:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٨:٤٦١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤٦:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢٨:٢٠١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٣١٢٣:٤٦:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٧:٢٩١٢:٢٨:١٨١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٠٦٢٣:٤٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٤٦:٥٢١٢:٢٨:١٦١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٤٢٢٣:٤٦:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٢٨:١٥١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٥:٤١١٢:٢٨:١٥١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٥٣٢٣:٤٥:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٨:١٥١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٢٨٢٣:٤٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٤:٣٥١٢:٢٨:١٦١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٠٣٢٣:٤٥:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٨:١٧١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٣٩٢٣:٤٥:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٣:٣٤١٢:٢٨:١٩١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:١٤٢٣:٤٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢٨:٢١١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٤٩٢٣:٤٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٢:٣٨١٢:٢٨:٢٤١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٢٤٢٣:٤٥:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٢:١٢١٢:٢٨:٢٧١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٥:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤١:٤٧١٢:٢٨:٣٢١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٣٣٢٣:٤٥:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤١:٢٤١٢:٢٨:٣٦١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٠٨٢٣:٤٥:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤١:٠١١٢:٢٨:٤١١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٤٢٢٣:٤٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٠:٢٩١١:١٩:٤٠١٦:٣٨:٤١١٦:٥٦:٢٧٢٢:٣٩:٥٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠١:١٤١١:٢٠:٠١١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٠:١٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠١:٥٩١١:٢٠:٢٢١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٠:٢٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٢:٤٣١١:٢٠:٤٤١٦:٣٨:٣٥١٦:٥٦:٢٦٢٢:٤٠:٤٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٣:٢٧١١:٢١:٠٧١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:٢٩٢٢:٤١:٠٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٤:١١١١:٢١:٣٠١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٦:٣٣٢٢:٤١:٢٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٤:٥٥١١:٢١:٥٤١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٦:٣٩٢٢:٤١:٥٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٥:٣٨١١:٢٢:١٨١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٦:٤٦٢٢:٤٢:١٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٦:٢١١١:٢٢:٤٣١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٢:٣٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٧:٠٣١١:٢٣:٠٨١٦:٣٩:٠٦١٦:٥٧:٠٥٢٢:٤٢:٥٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٧:٤٥١١:٢٣:٣٤١٦:٣٩:١٧١٦:٥٧:١٦٢٢:٤٣:٢٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٨:٢٦١١:٢٤:٠٠١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٢٩٢٢:٤٣:٤٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٩:٠٦١١:٢٤:٢٧١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٧:٤٤٢٢:٤٤:١٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٩:٤٦١١:٢٤:٥٤١٦:٣٩:٥٧١٦:٥٨:٠٠٢٢:٤٤:٣٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٠:٢٥١١:٢٥:٢٢١٦:٤٠:١٤١٦:٥٨:١٧٢٢:٤٥:٠٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١١:٠٤١١:٢٥:٥٠١٦:٤٠:٣٢١٦:٥٨:٣٥٢٢:٤٥:٣٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١١:٤٢١١:٢٦:١٨١٦:٤٠:٥١١٦:٥٨:٥٥٢٢:٤٥:٥٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٢:١٩١١:٢٦:٤٧١٦:٤١:١٢١٦:٥٩:١٦٢٢:٤٦:٢٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٢:٥٥١١:٢٧:١٦١٦:٤١:٣٤١٦:٥٩:٣٩٢٢:٤٦:٥٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٢:١١٠٦:١٣:٣٠١١:٢٧:٤٥١٦:٤١:٥٧١٧:٠٠:٠٣٢٢:٤٧:٢١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٤:٠٥١١:٢٨:١٤١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٠:٢٨٢٢:٤٧:٤٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٤:٣٨١١:٢٨:٤٤١٦:٤٢:٤٨١٧:٠٠:٥٤٢٢:٤٨:١٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:١١١١:٢٩:١٣١٦:٤٣:١٥١٧:٠١:٢٢٢٢:٤٨:٤٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٥:٤٢١١:٢٩:٤٣١٦:٤٣:٤٤١٧:٠١:٥٠٢٢:٤٩:١٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٦:١٣١١:٣٠:١٣١٦:٤٤:١٤١٧:٠٢:٢٠٢٢:٤٩:٤٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٦:٤٢١١:٣٠:٤٣١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٢:٥١٢٢:٥٠:١٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:١١١١:٣١:١٣١٦:٤٥:١٧١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٠:٤٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٧:٣٨١١:٣١:٤٣١٦:٤٥:٥٠١٧:٠٣:٥٦٢٢:٥١:١٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٨:٠٤١١:٣٢:١٣١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٤:٣٠٢٢:٥١:٤٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٨:٢٩١١:٣٢:٤٣١٦:٤٦:٥٩١٧:٠٥:٠٥٢٢:٥٢:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٥:٥٨١١:١٧:٥٢١٦:٣٩:٣٤١٦:٥٧:١٠٢٢:٣٨:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٦:٤٣١١:١٨:٠٨١٦:٣٩:٢١١٦:٥٦:٥٩٢٢:٣٨:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٧:٢٨١١:١٨:٢٥١٦:٣٩:١٠١٦:٥٦:٤٩٢٢:٣٨:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٨:١٣١١:١٨:٤٣١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٦:٤١٢٢:٣٩:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٥:٥٨:٥٩١١:١٩:٠١١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٦:٣٥٢٢:٣٩:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٩:٤٤١١:١٩:٢٠١٦:٣٨:٤٦١٦:٥٦:٣٠٢٢:٣٩:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٠:٢٩١١:١٩:٤٠١٦:٣٨:٤١١٦:٥٦:٢٧٢٢:٣٩:٥٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠١:١٤١١:٢٠:٠١١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٠:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠١:٥٩١١:٢٠:٢٢١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٠:٢٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٢:٤٣١١:٢٠:٤٤١٦:٣٨:٣٥١٦:٥٦:٢٦٢٢:٤٠:٤٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٣:٢٧١١:٢١:٠٧١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:٢٩٢٢:٤١:٠٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٤:١١١١:٢١:٣٠١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٦:٣٣٢٢:٤١:٢٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٤:٥٥١١:٢١:٥٤١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٦:٣٩٢٢:٤١:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٥:٣٨١١:٢٢:١٨١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٦:٤٦٢٢:٤٢:١٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٦:٢١١١:٢٢:٤٣١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٢:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٧:٠٣١١:٢٣:٠٨١٦:٣٩:٠٦١٦:٥٧:٠٥٢٢:٤٢:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٧:٤٥١١:٢٣:٣٤١٦:٣٩:١٧١٦:٥٧:١٦٢٢:٤٣:٢٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٨:٢٦١١:٢٤:٠٠١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٢٩٢٢:٤٣:٤٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٩:٠٦١١:٢٤:٢٧١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٧:٤٤٢٢:٤٤:١٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٩:٤٦١١:٢٤:٥٤١٦:٣٩:٥٧١٦:٥٨:٠٠٢٢:٤٤:٣٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٠:٢٥١١:٢٥:٢٢١٦:٤٠:١٤١٦:٥٨:١٧٢٢:٤٥:٠٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١١:٠٤١١:٢٥:٥٠١٦:٤٠:٣٢١٦:٥٨:٣٥٢٢:٤٥:٣٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١١:٤٢١١:٢٦:١٨١٦:٤٠:٥١١٦:٥٨:٥٥٢٢:٤٥:٥٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٢:١٩١١:٢٦:٤٧١٦:٤١:١٢١٦:٥٩:١٦٢٢:٤٦:٢٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٢:٥٥١١:٢٧:١٦١٦:٤١:٣٤١٦:٥٩:٣٩٢٢:٤٦:٥٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٣:٣٠١١:٢٧:٤٥١٦:٤١:٥٧١٧:٠٠:٠٣٢٢:٤٧:٢١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٤:٠٥١١:٢٨:١٤١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٠:٢٨٢٢:٤٧:٤٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٤:٣٨١١:٢٨:٤٤١٦:٤٢:٤٨١٧:٠٠:٥٤٢٢:٤٨:١٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:١١١١:٢٩:١٣١٦:٤٣:١٥١٧:٠١:٢٢٢٢:٤٨:٤٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٥:٤٢١١:٢٩:٤٣١٦:٤٣:٤٤١٧:٠١:٥٠٢٢:٤٩:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو