جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی آباد

شهر میان | اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٠:٤٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
به دنبال دوستانی باشید كه دارای همان تجربه‌ای هستند كه شما برای رسیدن به هدفتان به آن نیاز دارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٣:٠٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٨:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٩:٤١١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٢٧٠٠:١٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٠:٥٣١٢:٥٩:٢٧١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٩:١٣١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٧:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٩:٠٠١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:١٢٠٠:١٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٨:٣٤١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٨:٢٢١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٦:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٤:٢٠١٢:٥٨:١٠١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٧٠٠:١٥:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٣:١٨١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٥٩٠٠:١٥:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٢:١٦١٢:٥٧:٤٨١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤٢٠٠:١٥:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢١:١٤١٢:٥٧:٣٧١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٤:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٤:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٩:١٥١٢:٥٧:١٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٤:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٨:١٦١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٣١٠٠:١٣:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٧:١٩١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٤٠٠:١٣:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٧٠٠:١٣:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٦:٤٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٤٠٠٠:١٣:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٢٣٠٠:١٢:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٦:٣٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٢:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٢:٤٦١٢:٥٦:٢٦١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٢:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١١:٥٥١٢:٥٦:٢١١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٢:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١١:٠٥١٢:٥٦:١٧١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٠:١٦١٢:٥٦:١٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١١:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٤٢٠٠:١١:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١١:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١١:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١١:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٦:٠١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٦:١٨١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٠١٠٠:١٠:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٤٢٠٠:١٠:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٢١٠٠:١٠:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٠١٠٠:١٠:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٠:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٦:٤٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:١٨٠٠:١٠:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٠:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٠:٠٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٧:٣٩١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:١٠٠٠:١٠:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٧:١٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٠:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٢١٠٠:١٠:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٠:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٠:٢٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٠١٠٠:١٠:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٨:٠٤٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٠:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٨:١٤٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٠:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٠:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٨:٣٦٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٠:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٨:٤٨٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٣٢٠٠:١١:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٨:٥٩٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٥٩٠٠:١١:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٥:٤٠١٢:٥٩:١١٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١١:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٩:٢٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١١:٢٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٥:٤٠١٢:٥٩:٣٦٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:١٤٠٠:١١:٣٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٩:٤٨٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١١:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٥:٤٦١٣:٠٠:٠١٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٥٩٠٠:١١:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٥:٥١١٣:٠٠:١٤٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٢:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٥:٥٧١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٢:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٦:٠٥١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٢:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٦:١٣١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:١٤٠٠:١٢:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٦:٢٤١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٣:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠١:١٩٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٣:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو