جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

شهر میان | اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٥٧

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

حضرت محمد (ص) ‌
رفیق را با رفیقش می‌سنجند. (یعنی كسی كه دوستش مؤمن باشد، خودش را نیز مؤمن حساب می‌كنند ولی كسی كه دوستش، ‌انسان فاسدی باشد خودش را نیز شخص بدی به شمار می‌آورند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢١:٠٠١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٣٥٠٠:١٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٧:٢٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٨٠٠:١٤:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٩:٠١١٢:٥٧:١٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٤:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٧:٠٨١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٣:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٢٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٣:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٦:١٠١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٣:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٥:١٥١٢:٥٦:٤٥١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٣:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٨٠٠:١٢:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٦:٢٦١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٠١٠٠:١٢:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٥٠٦:١١:٤٤١٢:٥٦:٢١١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٢:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٦:١٧١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٢:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٦:١٣١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:١٠٠٠:١١:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٥٣٠٠:١١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١١:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٩٠٠:١١:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١١:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٦:٠١١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١١:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٦:٠١١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٦:٠١١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٠:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٠:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٠:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠١:٥٦١٢:٥٦:١٠١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٠:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٦:١٤١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٢١٠٠:١٠:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٦:١٨١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٠١٠٠:١٠:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٤٢٠٠:١٠:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٢١٠٠:١٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:١١:٠١١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٠:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١١:٣٨١٣:٠٦:١١٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٠:٤١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٢:١٤١٣:٠٦:١٢١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٠:٥٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥١٠٦:١٢:٥١١٣:٠٦:١٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٠:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٦:١٢١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢١:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٦:١١١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢١:١٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٦:١٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢١:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٥:٢١١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:١١٠٠:٢١:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢١:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢١:٣٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:١٤١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢١:٤٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢١:٤٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:١٠٠٠:٢١:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٥:٤٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١٨٠٠:٢١:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٥:٣٧١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢١:٥٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢١:٥١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢١:٠١١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢١:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٥:١٥١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢١:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٥:٠٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢١:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٤:٥٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢١:٤٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢١:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢١:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٤١٠٠:٢١:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٤:١٤١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢١:٣٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٤:٠٢١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢١:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٣١٠٠:٢١:٢٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٣:٣٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٢٥٠٠:٢١:١٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢١:١٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:١٣٠٠:٢١:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٩:٠١١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٠:٥٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو