جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

دهچال | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٢٤:١٣
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٠٦

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
برای چیرگی، راه و روشهای بسیار هست: در پی راه و روش خویش باش!

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣١:١٢١٣:١١:٤٢١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٠:٠٤١٣:١١:٣٢١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٦:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٨:٥٧١٣:١١:٢٢١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:١١:١٣١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٥:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:١١:٠٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٥:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٥:٤١١٣:١٠:٥٦١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٥:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٠:٤٨١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٤:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٠:٤١١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٤:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٠:٣٥١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٤:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:٢٨١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٣:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٩:٣٧١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٣:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٨:٤٠١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٣:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٧:٤٥١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٣:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٦:٥١١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٢:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٥:٥٨١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٢:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٤:١٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٢:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٢:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١١:٥٣١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢١:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٩٠٦:١١:٠٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢١:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٠:٠١٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢١:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٩:٠٢١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢١:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٠:٠٧٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢١:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٠:١٠٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٧:١٠١٣:١٠:١٤٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢١:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٠:١٩٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢١:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٠:٢٤٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٣:٠٢١١:٥٩:٣٥١٧:٠٥:٥١١٧:٢٥:٠٧٢٣:١٦:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٩:٥١١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٦:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٤:٥٥١٢:٠٠:٠٨١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٤:٢٦٢٣:١٧:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٥:٥١١٢:٠٠:٢٦١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٤:٠٨٢٣:١٧:٢٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٦:٤٧١٢:٠٠:٤٤١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٣:٥١٢٣:١٧:٣٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٧:٤٣١٢:٠١:٠٤١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٧:٥٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٨:٣٨١٢:٠١:٢٤١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:٢٤٢٣:١٨:٠٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٩:٣٢١٢:٠١:٤٤١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٣:١٤٢٣:١٨:٢٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٠:٢٦١٢:٠٢:٠٥١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٨:٤٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠١:١٩١٢:٠٢:٢٧١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٢:٥٨٢٣:١٩:٠٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٢:١٢١٢:٠٢:٥٠١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٥٣٢٣:١٩:٢٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٣:٠٤١٢:٠٣:١٣١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٤٩٢٣:١٩:٤٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٣:٥٥١٢:٠٣:٣٧١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٤٨٢٣:٢٠:٠٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٤:٤٦١٢:٠٤:٠١١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:٤٨٢٣:٢٠:٢٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٥:٣٦١٢:٠٤:٢٦١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٥٠٢٣:٢٠:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٦:٢٥١٢:٠٤:٥٢١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٥٤٢٣:٢١:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٧:١٣١٢:٠٥:١٨١٧:٠٣:١٤١٧:٢٣:٠٠٢٣:٢١:٣٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٨:٠٠١٢:٠٥:٤٤١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢١:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٨:٤٦١٢:٠٦:١١١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٣:١٧٢٣:٢٢:٢٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٩:٣٠١٢:٠٦:٣٨١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٣:٢٨٢٣:٢٢:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٠:١٤١٢:٠٧:٠٦١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٣:٤١٢٣:٢٣:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:١٠:٥٧١٢:٠٧:٣٣١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢٣:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٤٠٧:١١:٣٩١٢:٠٨:٠٢١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٤:١٣٢٣:٢٤:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٢:١٩١٢:٠٨:٣٠١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٤:٣١٢٣:٢٤:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٢:٥٨١٢:٠٨:٥٩١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٤:٥١٢٣:٢٥:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١٣:٣٦١٢:٠٩:٢٨١٧:٠٥:١٨١٧:٢٥:١٣٢٣:٢٥:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٤:١٢١٢:٠٩:٥٨١٧:٠٥:٤١١٧:٢٥:٣٦٢٣:٢٥:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٤:٤٧١٢:١٠:٢٧١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٦:٠١٢٣:٢٦:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٥:٢١١٢:١٠:٥٧١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٦:٢٨٢٣:٢٦:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٥:٥٣١٢:١١:٢٧١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٦:٥٦٢٣:٢٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو