جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی آباد

دهچال | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٩
اذان ظهر: ١٣:١٨:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٢٩:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٠:١٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٠٨

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

نیچه
تا زمانی كه چشم تنها به حفظ امت دوخته شده باشد و رفتار غیر اخلاقی را دقیقا و صرفا در اموری جستجو كنند كه موجودیت امت را به خطر می اندازد، اخلاق نوعدوستی دیگر وجود نخواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٣:٣٧١٣:١٣:٥٢١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٣٠:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٢:٢١١٣:١٣:٣٨١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٩:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٦٠٦:٤١:٠٦١٣:١٣:٢٤١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٩:٥١١٣:١٣:١٠١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٧٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٢:٥٦١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٨:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٢:٤٣١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٨:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٦:١١١٣:١٢:٣١١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٢:١٩١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٣:٤٨١٣:١٢:٠٧١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٧:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٢:٣٨١٣:١١:٥٥١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٧:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣١:٢٨١٣:١١:٤٤١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:١٤٠٠:٢٦:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٠:٢٠١٣:١١:٣٤١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٦:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:١٢١٣:١١:٢٤١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٦:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٨:٠٦١٣:١١:١٤١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٥:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٧:٠٠١٣:١١:٠٥١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٥:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٠:٥٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٥:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٠:٤٩١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٥:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٠:٤٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٤:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٠:٣٥١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢١:٤٧١٣:١٠:٢٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٤:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٣:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٩:٥٠١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٧:٥٧١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٣:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٧:٠٣١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٣:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٦:١٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٤٠٦:١٥:١٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٢:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٢:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٢:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٦:٠١:٣٨١٣:١٥:٢٩٢٠:٢٩:٢٠٢٠:٥٠:٠٥٠٠:٢٣:٤٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٦:٠١:٥٢١٣:١٥:٤٢٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:١٦٠٠:٢٤:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٩:٤١٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٢٤:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٦:٠٨٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٢٤:٣١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٦:٠٢:٤٣١٣:١٦:٢١٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٣٩٠٠:٢٤:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٣:٠٢١٣:١٦:٣٤٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٤٤٠٠:٢٥:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٦:٤٦٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٤٦٠٠:٢٥:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٦:٥٩٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٢٥:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٧:١١٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٢٥:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٤:٣٢١٣:١٧:٢٢٢٠:٣٠:٠٥٢٠:٥٠:٤٤٠٠:٢٦:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٧:٣٤٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٢٦:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٧:٤٥٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٦:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٥:٥١١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٢٦:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٦:١٩١٣:١٨:٠٧٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٥٠:١٧٠٠:٢٧:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٨:١٧٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٢٧:٢٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٧:١٩١٣:١٨:٢٧٢٠:٢٩:٢٢٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٢٧:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٨:٣٦٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٣٨٠٠:٢٧:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:٢١٠٠:٢٨:١٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٢٨:٢٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٢٨:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٠:٠٤١٣:١٩:١١٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٢١٠٠:٢٨:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:١٠:٤٠١٣:١٩:١٨٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٧:٥٨٠٠:٢٩:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١١:١٦١٣:١٩:٢٥٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٢٩:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:١١:٥٣١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٠٦٠٠:٢٩:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٢:٣١١٣:١٩:٣٨٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٢٩:٥٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٣:٠٩١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٣٠:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٣:٤٨١٣:١٩:٤٩٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٠:٢٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٤:٢٧١٣:١٩:٥٣٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣٠:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٥:٠٧١٣:١٩:٥٧٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٣٠:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٥:٤٨١٣:٢٠:٠١٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣١:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٦:٢٩١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣١:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو