جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٧
اذان ظهر: ١١:٣٣:١٧
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٤٧
اذان مغرب: ١٦:٥١:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٣٨

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

ویلسون میزنر
شنونده ی خوب، نه تنها در هر كجا جانبدارانی دارد، بلكه پس از مدتی، چیزی می داند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٦:٢٥١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:١٤٢٣:٥٤:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٥:٢٠١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٠٤٢٣:٥٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٣:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٣:١٢١٢:٣٩:١٤١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:٤٤٢٣:٥٣:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٣:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥١:٠٩١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٨:٥٤١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:١٥٢٣:٥٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٨:٤٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٨:٤٣١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٢:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥١:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٨:٣٥١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥١:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٨:٣١١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:٢٥٢٣:٥١:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٤:٣٤١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٢:١٥٢٣:٥١:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٣:٠٤٢٣:٥١:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٨:٢٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٥٣٢٣:٥٠:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٨:٢٣١٩:٣٥:١١١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٠:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤١:١٦١٢:٣٨:٢٣١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٠:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣٨:٢٣١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٩٢٣:٥٠:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٩:٠٢١٢:٣٨:٢٥١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٣٨:٢٠١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٠:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٣٢٢٣:٤٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٧:٠١١٢:٣٨:٣٢١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:١٩٢٣:٤٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٨:٣٦١٩:٤١:١٢٢٠:٠١:٠٦٢٣:٤٩:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٥:٤٧١٢:٣٨:٤٠١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٩:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٨:٤٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٤٩:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٨:٤٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٣:٢٣٢٣:٤٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٨:٥٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٤٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢١:١٦١١:٢٨:٠١١٦:٣٤:٢٨١٦:٥٣:٤٣٢٢:٤٥:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٢:١٣١١:٢٨:١٧١٦:٣٤:٠٤١٦:٥٣:٢١٢٢:٤٥:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٣:٠٩١١:٢٨:٣٣١٦:٣٣:٤٢١٦:٥٣:٠١٢٢:٤٥:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٤:٠٥١١:٢٨:٥١١٦:٣٣:٢٢١٦:٥٢:٤٣٢٢:٤٥:٥٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٥:٠١١١:٢٩:١٠١٦:٣٣:٠٣١٦:٥٢:٢٧٢٢:٤٦:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٥:٥٦١١:٢٩:٢٩١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٢:١٣٢٢:٤٦:٢١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:٥١١١:٢٩:٤٩١٦:٣٢:٣٢١٦:٥٢:٠٠٢٢:٤٦:٣٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٧:٤٥١١:٣٠:٠٩١٦:٣٢:٢٠١٦:٥١:٥٠٢٢:٤٦:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٣٩١١:٣٠:٣١١٦:٣٢:٠٩١٦:٥١:٤١٢٢:٤٧:١٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٩:٣٢١١:٣٠:٥٢١٦:٣٢:٠٠١٦:٥١:٣٤٢٢:٤٧:٣١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٠:٢٥١١:٣١:١٥١٦:٣١:٥٣١٦:٥١:٢٩٢٢:٤٧:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣١:١٧١١:٣١:٣٨١٦:٣١:٤٨١٦:٥١:٢٥٢٢:٤٨:١١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٢:٠٨١١:٣٢:٠٢١٦:٣١:٤٥١٦:٥١:٢٤٢٢:٤٨:٣١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٢:٥٩١١:٣٢:٢٦١٦:٣١:٤٤١٦:٥١:٢٤٢٢:٤٨:٥٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٣:٤٨١١:٣٢:٥١١٦:٣١:٤٤١٦:٥١:٢٦٢٢:٤٩:١٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٤:٣٧١١:٣٣:١٧١٦:٣١:٤٧١٦:٥١:٣٠٢٢:٤٩:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٥:٢٥١١:٣٣:٤٢١٦:٣١:٥١١٦:٥١:٣٦٢٢:٥٠:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٦:١٢١١:٣٤:٠٩١٦:٣١:٥٨١٦:٥١:٤٤٢٢:٥٠:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:٥٨١١:٣٤:٣٦١٦:٣٢:٠٦١٦:٥١:٥٣٢٢:٥٠:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٧:٤٣١١:٣٥:٠٣١٦:٣٢:١٦١٦:٥٢:٠٥٢٢:٥١:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٨:٢٦١١:٣٥:٣٠١٦:٣٢:٢٨١٦:٥٢:١٨٢٢:٥١:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٩:٠٩١١:٣٥:٥٨١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٢:٣٣٢٢:٥٢:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٩:٥١١١:٣٦:٢٧١٦:٣٢:٥٨١٦:٥٢:٤٩٢٢:٥٢:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٠:٣١١١:٣٦:٥٥١٦:٣٣:١٥١٦:٥٣:٠٧٢٢:٥٣:٠١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤١:١٠١١:٣٧:٢٤١٦:٣٣:٣٥١٦:٥٣:٢٧٢٢:٥٣:٢٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٤٨١١:٣٧:٥٣١٦:٣٣:٥٦١٦:٥٣:٤٩٢٢:٥٣:٥٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٢:٢٤١١:٣٨:٢٣١٦:٣٤:١٩١٦:٥٤:١٢٢٢:٥٤:٢٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٥٩١١:٣٨:٥٢١٦:٣٤:٤٣١٦:٥٤:٣٧٢٢:٥٤:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٣٣١١:٣٩:٢٢١٦:٣٥:١٠١٦:٥٥:٠٤٢٢:٥٥:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٤:٠٥١١:٣٩:٥٢١٦:٣٥:٣٨١٦:٥٥:٣٢٢٢:٥٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو