جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٥٤

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه تفحص عیب‌های مردم كند خدا او را رسوا كند اگرچه گناه را در میان خانه‌ی خود كرده باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٣١٠٠:١٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٢:١٢١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:١٥٠٠:١٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:٤٥١٣:٠١:٥٤١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٨:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠١:٤٦١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٩:٤٩١٣:٠١:٣٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٥٣١٣:٠١:٣١١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٧:٥٧١٣:٠١:٢٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٠٢١٣:٠١:١٨١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:٠٩١٣:٠١:١٢١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٦:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:١٦١٣:٠١:٠٧١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٦:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٢٥١٣:٠١:٠٣١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٦:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٥:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٥:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٠٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٥:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢١٠٠:١٥:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٠٥٠٠:١٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٤٩٠٠:١٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٥:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:١٧٠٠:١٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٠:٥١١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٥:١١١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠١:٠٠١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٥١٠٠:١٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١١٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠١:٠٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠١:٠٨١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:١٤٠٠:١٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠١:١٣١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٤:١٥١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٤:٤٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٤:٥٢١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٤:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٥:٣٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٥:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٠٨١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٥:١١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٦:٤٦١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٥:١٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٧:٢٥١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٥:٢٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٨:٠٣١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٥:٣٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٨:٤٢١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٥:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٩:٢١١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٥:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٥:٥١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٥:٥٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢١:١٨١٣:١٠:٤٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٥:٥٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢١:٥٧١٣:١٠:٣٥١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٦:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٠:٣٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٦:٠٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٣:١٥١٣:١٠:٢٣١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٦:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٠:١٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٦:٠٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٠:٠٩١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٦:٠٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٥:١٣١٣:١٠:٠١١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٦:٠٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٦:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٦:٠٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٩:٣٣١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٦:٠٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٩:١٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٢٥:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٥:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٥:٥١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٥:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٥:٤٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣١:٣٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٥:٣٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٥:٢٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٧:٤٠١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٥:١٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٥:١١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو