جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٠١
اذان مغرب: ١٩:٤٣:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
سفر کنید تا سلامت باشید و سود به دست‌ آورید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٦:٤٩١٢:٤٩:١٠١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٥:٥٦١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٤٩٠٠:٠٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٠٣١٢:٤٨:٥١١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٢٥٠٠:٠٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٤:١١١٢:٤٨:٤٢١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٠١٠٠:٠٧:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠١٠٦:١٣:٢٠١٢:٤٨:٣٤١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٣٧٠٠:٠٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٢:٣٠١٢:٤٨:٢٦١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:١٤٠٠:٠٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١١:٤١١٢:٤٨:١٩١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٦:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٠:٥٣١٢:٤٨:١٢١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٠:٠٥١٢:٤٨:٠٦١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٦:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٩:١٩١٢:٤٨:٠٠١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٥:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٨:٣٤١٢:٤٧:٥٥١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٥:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٧:٥١١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٧:٠٧١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٣٢٠٠:٠٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٦:٢٥١٢:٤٧:٤٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٥:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٧:٤٠١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٥:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٥:٠٤١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٤:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٧:٣٧١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٤:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٣:٤٨١٢:٤٧:٣٥١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٧:٣٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠١:٣١١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٤:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٠:٢٩١٢:٤٧:٤١١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٤:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٧:٤٤١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٩:٣٣١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٩:٠٧١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٤:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١١٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٤:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٨:٠١١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٤:١٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٤:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٠:١٦١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٤:٣٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٤:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١١:٢١١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٤:٤٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:١١:٥٣١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:١٨٠٠:١٤:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٤:٥٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٧:٤٢١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٥:٠٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٣:٣٠١٢:٥٧:٤٠١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٥:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٧:٣٦١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٥:١١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٥:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٧:٢٨١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:١٤٠٠:١٥:١٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٢٩٠٠:١٥:١٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٦:١٣١٢:٥٧:١٨١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٥:١٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٧:١١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٥:١٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٧:١٧١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٠٨٠٠:١٥:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:١٩٠٠:١٥:١٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٦:٤٩١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٢٨٠٠:١٥:١٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٣٧٠٠:١٥:١٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٦:٣١١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٥:١١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٦:٢١١٩:٣٢:٢٥١٩:٤٩:٥١٠٠:١٥:٠٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٦:١١١٩:٣١:٣٣١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٥:٠٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٠:٥٧١٢:٥٦:٠٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٠٢٠٠:١٤:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢١:٢٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٤:٥٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٥:٣٦١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٠٩٠٠:١٤:٤٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٢:٢٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:١١٠٠:١٤:٤٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥٥:١١١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:١٣٠٠:١٤:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٣:٢٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:١٣٠٠:١٤:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٤:٤٣١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:١٣٠٠:١٤:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:١٢٠٠:١٤:١٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٤:١٣١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:١١٠٠:١٤:٠١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو