جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی آباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٣:٤٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٣٤:١٧

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلك بورن
می توان یك میلیون حقیقت را در مغز انباشت، اما همچنان بی سواد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٤:١٠١٨:٥١:٢٧١٩:٠٩:٠١٢٣:٤٢:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٩:٤٢٢٣:٤٢:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٥:٠٥١٢:٢٣:٤١١٨:٥٢:٤٦١٩:١٠:٢٣٢٣:٤١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٣:٥٨١٢:٢٣:٢٧١٨:٥٣:٢٥١٩:١١:٠٥٢٣:٤١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٢:٥١١٢:٢٣:١٤١٨:٥٤:٠٥١٩:١١:٤٦٢٣:٤١:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥١:٤٦١٢:٢٣:٠١١٨:٥٤:٤٥١٩:١٢:٢٨٢٣:٤٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٠:٤٠١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٥:٢٤١٩:١٣:١٠٢٣:٤٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٤٩:٣٦١٢:٢٢:٣٦١٨:٥٦:٠٤١٩:١٣:٥٢٢٣:٤٠:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٢:٢٤١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٣٤٢٣:٣٩:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٧:٢٩١٢:٢٢:١٣١٨:٥٧:٢٤١٩:١٥:١٦٢٣:٣٩:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٦:٢٧١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٥٨٢٣:٣٩:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٥:٢٦١٢:٢١:٥١١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٤٠٢٣:٣٩:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٤:٢٦١٢:٢١:٤١١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٢٣٢٣:٣٨:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢١:٣٢١٩:٠٠:٠٥١٩:١٨:٠٥٢٣:٣٨:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢١:٢٣١٩:٠٠:٤٥١٩:١٨:٤٨٢٣:٣٨:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤١:٣٠١٢:٢١:١٤١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:٣١٢٣:٣٧:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٠:٣٣١٢:٢١:٠٦١٩:٠٢:٠٦١٩:٢٠:١٤٢٣:٣٧:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٥٧٢٣:٣٧:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٣:٢٧١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:٠٨١٩:٢٢:٢٣٢٣:٣٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٣:٠٦٢٣:٣٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣١٠٥:٣٥:١٥١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٣٣٢٣:٣٦:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٣٤:٢٦١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٦:٥١١٩:٢٥:١٦٢٣:٣٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٣:٣٨١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٦:٠٠٢٣:٣٥:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣٢:٥٢١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٤٣٢٣:٣٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٧٠٥:٣٢:٠٦١٢:٢٠:١٨١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:٢٦٢٣:٣٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣١:٢٢١٢:٢٠:١٦١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٨:٠٩٢٣:٣٥:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٠:٣٩١٢:٢٠:١٥١٩:١٠:١٥١٩:٢٨:٥٢٢٣:٣٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١١٠٥:٢٥:٠٢١٢:٢٠:٣١١٩:١٦:١٩١٩:٣٥:٢٠٢٣:٣٤:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٤:٣٣١٢:٢٠:٣٦١٩:١٦:٥٨١٩:٣٦:٠٠٢٣:٣٤:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٤:٠٥١٢:٢٠:٤١١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٤٠٢٣:٣٤:١٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٢٠٥:٢٣:٣٨١٢:٢٠:٤٦١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:٢٠٢٣:٣٤:١٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٢٣:١٣١٢:٢٠:٥٣١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٥٩٢٣:٣٤:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٢:٥٠١٢:٢٠:٥٩١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٣٧٢٣:٣٤:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٨٠٥:٢٢:٢٧١٢:٢١:٠٦١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:١٥٢٣:٣٤:١٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٢٢:٠٧١٢:٢١:١٤١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٥٢٢٣:٣٤:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠١٠٥:٢١:٤٧١٢:٢١:٢٢١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٢٩٢٣:٣٤:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢١:٢٩١٢:٢١:٣٠١٩:٢١:٤٥١٩:٤١:٠٥٢٣:٣٤:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٢١:١٣١٢:٢١:٣٩١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٤٠٢٣:٣٤:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٢٠:٥٨١٢:٢١:٤٨١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٢:١٤٢٣:٣٤:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٢٠:٤٤١٢:٢١:٥٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٤٨٢٣:٣٤:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٦٠٥:٢٠:٣٢١٢:٢٢:٠٧١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٣:٢١٢٣:٣٤:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٠:٢١١٢:٢٢:١٧١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٥٣٢٣:٣٤:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٥٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٢:٢٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٤:٢٤٢٣:٣٤:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٢٠:٠٤١٢:٢٢:٣٩١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٥٤٢٣:٣٤:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٢:٥٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٢٣٢٣:٣٥:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:١٩:٥٣١٢:٢٣:٠١١٩:٢٦:١٩١٩:٤٥:٥١٢٣:٣٥:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٧٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٣:١٣١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٦:١٩٢٣:٣٥:٢١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٣:٢٥١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٤٥٢٣:٣٥:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٣٧١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٧:١٠٢٣:٣٥:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٣:٤٩١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٣٤٢٣:٣٥:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٤:٠٢١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٥٧٢٣:٣٦:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:١٩:٥٣١٢:٢٤:١٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:١٩٢٣:٣٦:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٤:٢٧١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٣٩٢٣:٣٦:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:٢٠:٠٤١٢:٢٤:٤٠١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٥٩٢٣:٣٦:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٤:٥٣١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٩:١٧٢٣:٣٦:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٥:٠٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٣٤٢٣:٣٦:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٢٠:٣١١٢:٢٥:١٩١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٩:٤٩٢٣:٣٧:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:٢٠:٤٢١٢:٢٥:٣٣١٩:٣٠:٢٤١٩:٥٠:٠٤٢٣:٣٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو