جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٢
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٥:١٢١٢:٢١:٤٩١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٥١٢٣:٣٨:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٤:١٢١٢:٢١:٤٠١٨:٥٩:٣٥١٩:١٧:٣٤٢٣:٣٨:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٣:١٣١٢:٢١:٣٠١٩:٠٠:١٥١٩:١٨:١٧٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٢:١٥١٢:٢١:٢٢١٩:٠٠:٥٦١٩:١٩:٠٠٢٣:٣٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤١:١٧١٢:٢١:١٣١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:٤٣٢٣:٣٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٠:٢١١٢:٢١:٠٦١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:٢٦٢٣:٣٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٥٨١٩:٢١:٠٩٢٣:٣٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٨:٣١١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٣:٣٩١٩:٢١:٥٢٢٣:٣٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:١٩١٩:٢٢:٣٥٢٣:٣٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:١٨٢٣:٣٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٥:٤١١٩:٢٤:٠٢٢٣:٣٦:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٦٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٤٥٢٣:٣٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٤:١٦١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٢٨٢٣:٣٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٦:١١٢٣:٣٥:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٣٢:٤١١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٥٤٢٣:٣٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٠:١٨١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٧:٣٧٢٣:٣٥:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣١:١٢١٢:٢٠:١٦١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٢٠٢٣:٣٥:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٠:٢٩١٢:٢٠:١٥١٩:١٠:٢٤١٩:٢٩:٠٣٢٣:٣٥:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٢٩:٤٧١٢:٢٠:١٤١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٤٦٢٣:٣٥:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٢٩:٠٧١٢:٢٠:١٤١٩:١١:٤٥١٩:٣٠:٢٨٢٣:٣٤:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٢٠٥:٢٨:٢٨١٢:٢٠:١٥١٩:١٢:٢٥١٩:٣١:١١٢٣:٣٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١٨٠٥:٢٧:٥٠١٢:٢٠:١٦١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٥٣٢٣:٣٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٢٧:١٤١٢:٢٠:١٨١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:٣٥٢٣:٣٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٢٦:٣٩١٢:٢٠:٢١١٩:١٤:٢٣١٩:٣٣:١٧٢٣:٣٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٦٠٥:٢٦:٠٥١٢:٢٠:٢٤١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٥٨٢٣:٣٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٢٥:٣٣١٢:٢٠:٢٧١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٣٩٢٣:٣٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١١٠٥:٢٥:٠٢١٢:٢٠:٣١١٩:١٦:١٩١٩:٣٥:٢٠٢٣:٣٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٤:٣٣١٢:٢٠:٣٦١٩:١٦:٥٨١٩:٣٦:٠٠٢٣:٣٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٤:٠٥١٢:٢٠:٤١١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٤٠٢٣:٣٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٦٠٥:١٢:٢١١١:١٦:٢٤١٧:١٩:٥٨١٧:٣٧:٠٤٢٢:٣٦:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٥٠٥:١٢:٥٦١١:١٦:٠٣١٧:١٨:٤١١٧:٣٥:٤٧٢٢:٣٦:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٣٠٥:١٣:٣٢١١:١٥:٤٢١٧:١٧:٢٤١٧:٣٤:٣٠٢٢:٣٦:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٢٠٥:١٤:٠٧١١:١٥:٢١١٧:١٦:٠٧١٧:٣٣:١٣٢٢:٣٥:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤١٠٥:١٤:٤٣١١:١٥:٠١١٧:١٤:٥١١٧:٣١:٥٦٢٢:٣٥:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٩٠٥:١٥:١٩١١:١٤:٤٠١٧:١٣:٣٤١٧:٣٠:٤٠٢٢:٣٥:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٧٠٥:١٥:٥٥١١:١٤:٢٠١٧:١٢:١٨١٧:٢٩:٢٤٢٢:٣٤:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٥٠٥:١٦:٣١١١:١٤:٠١١٧:١١:٠٣١٧:٢٨:٠٩٢٢:٣٤:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٣٠٥:١٧:٠٧١١:١٣:٤١١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٦:٥٤٢٢:٣٤:١٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥١٠٥:١٧:٤٤١١:١٣:٢٢١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٣٩٢٢:٣٤:٠١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:١٨:٢١١١:١٣:٠٣١٧:٠٧:١٧١٧:٢٤:٢٤٢٢:٣٣:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٧٠٥:١٨:٥٨١١:١٢:٤٤١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:١٠٢٢:٣٣:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:١٩:٣٦١١:١٢:٢٦١٧:٠٤:٤٩١٧:٢١:٥٧٢٢:٣٣:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٣٠٥:٢٠:١٣١١:١٢:٠٨١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٤٤٢٢:٣٢:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٠:٥١١١:١١:٥٠١٧:٠٢:٢٢١٧:١٩:٣٢٢٢:٣٢:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٢١:٢٩١١:١١:٣٣١٧:٠١:١٠١٧:١٨:٢٠٢٢:٣٢:١٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٦٠٥:٢٢:٠٨١١:١١:١٦١٦:٥٩:٥٨١٧:١٧:٠٩٢٢:٣١:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٢٢:٤٧١١:١١:٠٠١٦:٥٨:٤٦١٧:١٥:٥٨٢٢:٣١:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣١٠٥:٢٣:٢٦١١:١٠:٤٤١٦:٥٧:٣٥١٧:١٤:٤٨٢٢:٣١:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٢٤:٠٥١١:١٠:٢٨١٦:٥٦:٢٥١٧:١٣:٣٩٢٢:٣١:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٢٤:٤٥١١:١٠:١٣١٦:٥٥:١٥١٧:١٢:٣٠٢٢:٣٠:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٢٥:٢٥١١:٠٩:٥٩١٦:٥٤:٠٦١٧:١١:٢٢٢٢:٣٠:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٢٦:٠٦١١:٠٩:٤٥١٦:٥٢:٥٨١٧:١٠:١٥٢٢:٣٠:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٢٦:٤٧١١:٠٩:٣٢١٦:٥١:٥١١٧:٠٩:٠٩٢٢:٣٠:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٩٠٥:٢٧:٢٨١١:٠٩:١٩١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٨:٠٣٢٢:٢٩:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٢٨:١٠١١:٠٩:٠٧١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٦:٥٨٢٢:٢٩:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٢٨:٥٢١١:٠٨:٥٥١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٥:٥٥٢٢:٢٩:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٥٠٥:٢٩:٣٥١١:٠٨:٤٤١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٤:٥٢٢٢:٢٩:١١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٠:١٨١١:٠٨:٣٤١٦:٤٦:٢٥١٧:٠٣:٥٠٢٢:٢٨:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٣٠٥:٣١:٠١١١:٠٨:٢٤١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٢:٤٩٢٢:٢٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو