جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

بفروییه | میبد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٥:٢١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٥١
اذان ظهر: ١١:٤٩:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٠٥
اذان مغرب: ١٧:١٠:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٤٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان میبد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مؤمن را هیچ رنج و بیماری و اندوهی و حتی نگرانی‌ای نرسد مگر آنکه خداوند بدان وسیله گناهان او را بپوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٥:١٥١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٩:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٤:١١١٢:٥٢:٣٢١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٣٦٠٠:٠٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٣:٠٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٨:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٢:١٣١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٨:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١١:٠٦١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٨:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٥١:٥٦١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٧:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥١:٤٩١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٨:١٠١٢:٥١:٤١١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٧:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٧:١٣١٢:٥١:٣٥١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٧:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٥١:٢٩١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥١:٢٣١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٦:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥١:١٨١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٦:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥١:١٣١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٥٨٠٠:٠٦:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥١:٠٩١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠١:٥٥١٢:٥١:٠٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠١:٠٧١٢:٥١:٠٣١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٠:١٩١٢:٥١:٠١١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٥:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٥:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٥:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٤:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٤:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٦:٠١١٢:٥١:٠٠١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥١:٠١١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥١:٠٤١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٤:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٤:١٠١٢:٥١:٠٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٤:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٣:٣٦١٢:٥١:١٠١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥١:١٤١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٢:٣٢١٢:٥١:١٩١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٠٤:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٣٩٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥١:٢٤١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٤:٤٣١١:٤٢:٢٣١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٤٦٢٣:٠٠:١٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٥:٣٥١١:٤٢:٤٤١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٣٨٢٣:٠٠:٣٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٦:٢٦١١:٤٣:٠٥١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٣١٢٣:٠٠:٥٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٢:١١٠٦:٣٧:١٧١١:٤٣:٢٧١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٨:٢٧٢٣:٠١:١١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٠٧١١:٤٣:٥٠١٦:٤٩:٢١١٧:٠٨:٢٤٢٣:٠١:٣٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٨:٥٦١١:٤٤:١٣١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٢٣٢٣:٠١:٥١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٩:٤٥١١:٤٤:٣٧١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:٢٤٢٣:٠٢:١٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٠:٣٤١١:٤٥:٠١١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٢٦٢٣:٠٢:٣٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤١:٢١١١:٤٥:٢٦١٦:٤٩:٢١١٧:٠٨:٣٠٢٣:٠٢:٥٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٥:٥١١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٨:٣٦٢٣:٠٣:١٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٢:٥٤١١:٤٦:١٧١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٣:٤٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٦:٤٤١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٥٣٢٣:٠٤:٠٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٤:٢٤١١:٤٧:١٠١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٩:٠٤٢٣:٠٤:٣١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٥:٠٧١١:٤٧:٣٨١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:١٦٢٣:٠٤:٥٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٥٠١١:٤٨:٠٥١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:٣١٢٣:٠٥:٢٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٦:٣١١١:٤٨:٣٣١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٩:٤٧٢٣:٠٥:٤٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٧:١٢١١:٤٩:٠١١٦:٥٠:٤٧١٧:١٠:٠٤٢٣:٠٦:١٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٧:٥١١١:٤٩:٣٠١٦:٥١:٠٥١٧:١٠:٢٣٢٣:٠٦:٤٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٨:٢٩١١:٤٩:٥٩١٦:٥١:٢٥١٧:١٠:٤٤٢٣:٠٧:١٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٩:٠٦١١:٥٠:٢٨١٦:٥١:٤٧١٧:١١:٠٦٢٣:٠٧:٣٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٩:٤٢١١:٥٠:٥٧١٦:٥٢:١١١٧:١١:٣٠٢٣:٠٨:٠٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٠:١٧١١:٥١:٢٧١٦:٥٢:٣٦١٧:١١:٥٦٢٣:٠٨:٣٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥٠:٥٠١١:٥١:٥٧١٦:٥٣:٠٢١٧:١٢:٢٢٢٣:٠٩:٠٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥١:٢٢١١:٥٢:٢٧١٦:٥٣:٣١١٧:١٢:٥١٢٣:٠٩:٣٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٥٣١١:٥٢:٥٦١٦:٥٤:٠٠١٧:١٣:٢١٢٣:١٠:٠٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٢:٢٢١١:٥٣:٢٦١٦:٥٤:٣٢١٧:١٣:٥٢٢٣:١٠:٣٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٢:٥٠١١:٥٣:٥٦١٦:٥٥:٠٤١٧:١٤:٢٤٢٣:١١:٠٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٣:١٦١١:٥٤:٢٦١٦:٥٥:٣٨١٧:١٤:٥٨٢٣:١١:٣٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٣:٤١١١:٥٤:٥٦١٦:٥٦:١٤١٧:١٥:٣٣٢٣:١٢:٠٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٥:٢٦١٦:٥٦:٥١١٧:١٦:٠٩٢٣:١٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٩:٢٧١١:٤٠:٣٥١٦:٥١:٢٧١٧:١٠:١١٢٢:٥٨:٤٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٠:٢٠١١:٤٠:٥١١٦:٥١:٠٦١٧:٠٩:٥٢٢٢:٥٩:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣١:١٣١١:٤١:٠٨١٦:٥٠:٤٨١٧:٠٩:٣٦٢٢:٥٩:١٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٢:٠٦١١:٤١:٢٦١٦:٥٠:٣١١٧:٠٩:٢٠٢٢:٥٩:٢٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٢:٥٩١١:٤١:٤٤١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:٠٧٢٢:٥٩:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٣:٥١١١:٤٢:٠٣١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٨:٥٦٢٢:٥٩:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٤:٤٣١١:٤٢:٢٣١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٤٦٢٣:٠٠:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٥:٣٥١١:٤٢:٤٤١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٣٨٢٣:٠٠:٣٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٦:٢٦١١:٤٣:٠٥١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٣١٢٣:٠٠:٥٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٧:١٧١١:٤٣:٢٧١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٨:٢٧٢٣:٠١:١١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٠٧١١:٤٣:٥٠١٦:٤٩:٢١١٧:٠٨:٢٤٢٣:٠١:٣٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٨:٥٦١١:٤٤:١٣١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٢٣٢٣:٠١:٥١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٩:٤٥١١:٤٤:٣٧١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:٢٤٢٣:٠٢:١٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٠:٣٤١١:٤٥:٠١١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٢٦٢٣:٠٢:٣٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤١:٢١١١:٤٥:٢٦١٦:٤٩:٢١١٧:٠٨:٣٠٢٣:٠٢:٥٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٥:٥١١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٨:٣٦٢٣:٠٣:١٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٢:٥٤١١:٤٦:١٧١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٣:٤٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٦:٤٤١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٥٣٢٣:٠٤:٠٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٤:٢٤١١:٤٧:١٠١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٩:٠٤٢٣:٠٤:٣١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٥:٠٧١١:٤٧:٣٨١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:١٦٢٣:٠٤:٥٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٥٠١١:٤٨:٠٥١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:٣١٢٣:٠٥:٢٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٦:٣١١١:٤٨:٣٣١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٩:٤٧٢٣:٠٥:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٧:١٢١١:٤٩:٠١١٦:٥٠:٤٧١٧:١٠:٠٤٢٣:٠٦:١٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٧:٥١١١:٤٩:٣٠١٦:٥١:٠٥١٧:١٠:٢٣٢٣:٠٦:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٨:٢٩١١:٤٩:٥٩١٦:٥١:٢٥١٧:١٠:٤٤٢٣:٠٧:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٩:٠٦١١:٥٠:٢٨١٦:٥١:٤٧١٧:١١:٠٦٢٣:٠٧:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٩:٤٢١١:٥٠:٥٧١٦:٥٢:١١١٧:١١:٣٠٢٣:٠٨:٠٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٠:١٧١١:٥١:٢٧١٦:٥٢:٣٦١٧:١١:٥٦٢٣:٠٨:٣٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥٠:٥٠١١:٥١:٥٧١٦:٥٣:٠٢١٧:١٢:٢٢٢٣:٠٩:٠٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥١:٢٢١١:٥٢:٢٧١٦:٥٣:٣١١٧:١٢:٥١٢٣:٠٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو