جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی آباد

بفروییه | میبد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد

اذان صبح: ٠٤:١٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٠:٢٣

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان میبد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

افلاطون
عشق بلایی است كه همه خواستارش هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٦:٥٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:١٥٠٠:١٢:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٥٩٠٠:١٢:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٤٣٠٠:١١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٣:١٩١٢:٥٤:١٠١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٢٧٠٠:١١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:١١٠٠:١١:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢١:٠١١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٠:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٣:٣١١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٤٠٠٠:١٠:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٣:١٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٢٥٠٠:١٠:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٩:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٩:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٩:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٤:٢٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٨:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٨:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٢:٢١١٢:٥٢:١٥١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٥٥٠٠:٠٨:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١١:٢٠١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٨:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٠:٢٠١٢:٥١:٥٧١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٩:٢١١٢:٥١:٤٩١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:١١٠٠:٠٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥١:٤٢١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥١:٣٥١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥١:٢٩١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٢٨٠٠:٠٦:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥١:٢٣١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٦:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٤:٤١١٢:٥١:١٨١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٦:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥١:١٣١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥١:٠٦١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠١:١٨١٢:٥١:٠٣١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥١:٠١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٠٥:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٥:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:٠٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای علی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٦:٢٩٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٠٧:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٨:٤١١٢:٥٦:٤٢٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٠٧:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٨:٥٦١٢:٥٦:٥٥٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٠٧:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٩:١٢١٢:٥٧:٠٨٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٠٧:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥٧:٢١٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٠٨:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٩:٤٩١٢:٥٧:٣٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:٠٨:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٠:٠٩١٢:٥٧:٤٦٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:٠٨:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٠:٣٠١٢:٥٧:٥٨٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٠٨:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٨:١٠٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢١٠٠:٠٩:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥١٠٥:٥١:١٥١٢:٥٨:٢٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:١٩٠٠:٠٩:٢٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥١:٣٩١٢:٥٨:٣٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:١٧٠٠:٠٩:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٥٢:٠٤١٢:٥٨:٤٥٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:١٢٠٠:٠٩:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٨:٥٦٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٠:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٩:٠٧٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٠:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٣:٢٥١٢:٥٩:١٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٠:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٥٣:٥٣١٢:٥٩:٢٧٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٠:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٩:٣٦٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١١:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٩:٤٥٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:١١٠٠:١١:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٩:٥٤٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١١:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٥:٥٦١٣:٠٠:٠٣٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١١:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٠:١١٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٢:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٢:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٢:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٢:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٣:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١٩٠٠:١٣:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٣:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٣:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠١:١٠١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٣:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠١:٤٧١٣:٠١:٠١١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:١٥٠٠:١٤:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠١:٠٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٤١٠٠:١٤:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علی آباد
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو