جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباد

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٥:١٢:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٣

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١١٠٠:١٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٤٧٠٠:١٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٢:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٣:٢١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٢:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٣:١٣١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٣٥٠٠:١١:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:١١٠٠:١١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٤٧٠٠:١١:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٥:١٧١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٢٣٠٠:١١:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٣١١٢:٥٢:٤٨١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٠٠٠٠:١٠:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٢:٤٢١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٠:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:١٣٠٠:١٠:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:٢٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٠:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١١:٣٩١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٢٦٠٠:١٠:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٠:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٠:١٩١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٩:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٩:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٢:٣١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٢:٤٤١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٠:٣٤١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٨:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٨:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣١:٣١١٢:٥٨:١٣١٩:٢٤:٣١١٩:٤١:٣٠٠٠:١٨:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٢٦٠٠:١٨:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٨:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٥٦١٢:٥٧:٢٢١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:١٨٠٠:١٧:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٣:٢٤١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:١٢٠٠:١٧:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٣:٥٢١٢:٥٦:٤٦١٩:١٩:١٦١٩:٣٦:٠٧٠٠:١٧:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٤:٢٠١٢:٥٦:٢٨١٩:١٨:١١١٩:٣٥:٠١٠٠:١٧:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٦:٠٩١٩:١٧:٠٦١٩:٣٣:٥٤٠٠:١٦:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٥:١٥١٢:٥٥:٥٠١٩:١٦:٠٠١٩:٣٢:٤٧٠٠:١٦:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٥:٤٣١٢:٥٥:٣١١٩:١٤:٥٤١٩:٣١:٤٠٠٠:١٦:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٣٦:١٠١٢:٥٥:١١١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٣٢٠٠:١٦:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٣٦:٣٧١٢:٥٤:٥١١٩:١٢:٤١١٩:٢٩:٢٤٠٠:١٥:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٣٧:٠٤١٢:٥٤:٣١١٩:١١:٣٣١٩:٢٨:١٥٠٠:١٥:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٣٧:٣١١٢:٥٤:١١١٩:١٠:٢٦١٩:٢٧:٠٦٠٠:١٥:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٣٧:٥٨١٢:٥٣:٥٠١٩:٠٩:١٨١٩:٢٥:٥٧٠٠:١٥:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٣٨:٢٥١٢:٥٣:٢٩١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٤:٤٨٠٠:١٤:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٣٨:٥١١٢:٥٣:٠٩١٩:٠٧:٠١١٩:٢٣:٣٩٠٠:١٤:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٣٩:١٨١٢:٥٢:٤٧١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٢:٢٩٠٠:١٤:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٣٩:٤٥١٢:٥٢:٢٦١٩:٠٤:٤٣١٩:٢١:١٩٠٠:١٣:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٠:١١١٢:٥٢:٠٥١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٠٩٠٠:١٣:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٤٠:٣٨١٢:٥١:٤٣١٩:٠٢:٢٤١٩:١٨:٥٩٠٠:١٣:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤١:٠٤١٢:٥١:٢٢١٩:٠١:١٥١٩:١٧:٤٩٠٠:١٢:٥٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤١:٣١١٢:٥١:٠١١٩:٠٠:٠٥١٩:١٦:٣٩٠٠:١٢:٣٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤١:٥٨١٢:٥٠:٣٩١٨:٥٨:٥٦١٩:١٥:٢٨٠٠:١٢:١٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٢:٢٤١٢:٥٠:١٨١٨:٥٧:٤٦١٩:١٤:١٨٠٠:١١:٥٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٤٢:٥١١٢:٤٩:٥٦١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٠٨٠٠:١١:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٣:١٨١٢:٤٩:٣٥١٨:٥٥:٢٦١٩:١١:٥٨٠٠:١١:٢٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٤٣:٤٥١٢:٤٩:١٣١٨:٥٤:١٧١٩:١٠:٤٨٢٣:٤١:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٤٤:١٢١١:٤٨:٥٢١٧:٥٣:٠٧١٨:٠٩:٣٨٢٣:١٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباد روستای علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباد

روستای علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو