جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر علی آباد

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٥:٣١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٠١
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤١
اذان مغرب: ١٧:٢١:٣٨
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٢

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است . پروردگارم مرا به سخاوت و نيكى كردن فرمان داد و از بخل و سختگيرى بازَم داشت . در نزد خداوند عزّوجلّ چيزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نيست ،و همانا آن عمل را ضايع مى‏ كند ، آن‏سان كه سركه عسل را.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٧:٥٩١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٤٩٠٠:٠١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٢:٥١١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٠:٢٦١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٧:٢١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٩:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٧:١٢١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٩:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٥:٥٠١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٤:٤٤١٢:٤٦:٥١١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٨:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٦:٤٥١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:١١٢٣:٥٨:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٦:٣٩١٩:٤١:١٦٢٠:٠١:٠٧٢٣:٥٨:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥١:٣٢١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥٧:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٥٧:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:٥٣٢٣:٥٧:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٤٨٢٣:٥٧:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٦:١٩١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٥٦:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٦:٣٧١٢:٤٦:١٧١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٦:٣٨٢٣:٥٦:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٥:٤٢١٢:٤٦:١٥١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٥٦:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٦:١٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٥٦:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٣:٥٦١٢:٤٦:١٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٩:٢١٢٣:٥٦:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٤٣:٠٦١٢:٤٦:١٤١٩:٤٩:٥١٢٠:١٠:١٤٢٣:٥٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٥٣٠٥:٤٢:١٦١٢:٤٦:١٤١٩:٥٠:٤١٢٠:١١:٠٧٢٣:٥٥:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٤١:٢٩١٢:٤٦:١٦١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٠٠٢٣:٥٥:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٦:١٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:٥٣٢٣:٥٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٣٩:٥٨١٢:٤٦:٢٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:٤٥٢٣:٥٥:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٤:٣٦٢٣:٥٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:١٤٠٥:٣٨:٣٣١٢:٤٦:٢٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٥:٢٧٢٣:٥٤:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٧:٥٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٦:١٨٢٣:٥٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٧:١٥١٢:٤٦:٣٥١٩:٥٦:١٩٢٠:١٧:٠٨٢٣:٥٤:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:١٢٠٥:٣٦:٣٩١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٧:٥٧٢٣:٥٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر علی آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر علی آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٠:٠٤٠٧:٠١:٢٣١١:٥١:١١١٦:٤١:٠٥١٧:٠١:٤٢٢٣:٠٥:٤٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٠:٢٥٠٧:٠١:٤١١١:٥١:٤١١٦:٤١:٤٦١٧:٠٢:٢٢٢٣:٠٦:١٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٠:٤٤٠٧:٠١:٥٧١١:٥٢:١٠١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٣:٠٤٢٣:٠٦:٤٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠٢:١٢١١:٥٢:٣٩١٦:٤٣:١٣١٧:٠٣:٤٧٢٣:٠٧:١٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣١:١٨٠٧:٠٢:٢٤١١:٥٣:٠٨١٦:٤٣:٥٨١٧:٠٤:٣٢٢٣:٠٧:٤٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠٢:٣٥١١:٥٣:٣٦١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٥:١٧٢٣:٠٨:١٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣١:٤٦٠٧:٠٢:٤٣١١:٥٤:٠٤١٦:٤٥:٣٣١٧:٠٦:٠٤٢٣:٠٨:٤٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣١:٥٧٠٧:٠٢:٥٠١١:٥٤:٣٢١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٦:٥٢٢٣:٠٩:١٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠٢:٥٤١١:٥٤:٥٩١٦:٤٧:١٣١٧:٠٧:٤١٢٣:٠٩:٤٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٢:١٥٠٧:٠٢:٥٧١١:٥٥:٢٦١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٨:٣١٢٣:١٠:١٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٢:٢١٠٧:٠٢:٥٧١١:٥٥:٥٢١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٩:٢٣٢٣:١٠:٤١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٢:٢٥٠٧:٠٢:٥٦١١:٥٦:١٨١٦:٤٩:٥١١٧:١٠:١٥٢٣:١١:١٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٢:٥٢١١:٥٦:٤٣١٦:٥٠:٤٦١٧:١١:٠٨٢٣:١١:٣٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٢:٢٩٠٧:٠٢:٤٦١١:٥٧:٠٨١٦:٥١:٤٢١٧:١٢:٠١٢٣:١٢:٠٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٢:٣٩١١:٥٧:٣٢١٦:٥٢:٣٨١٧:١٢:٥٦٢٣:١٢:٣٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٢:٢٦٠٧:٠٢:٢٩١١:٥٧:٥٥١٦:٥٣:٣٦١٧:١٣:٥١٢٣:١٢:٥٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٢:٢١٠٧:٠٢:١٧١١:٥٨:١٨١٦:٥٤:٣٤١٧:١٤:٤٨٢٣:١٣:٢٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٢:١٥٠٧:٠٢:٠٤١١:٥٨:٤١١٦:٥٥:٣٣١٧:١٥:٤٤٢٣:١٣:٥٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠١:٤٨١١:٥٩:٠٣١٦:٥٦:٣٣١٧:١٦:٤٢٢٣:١٤:١٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣١:٥٨٠٧:٠١:٣١١١:٥٩:٢٤١٦:٥٧:٣٣١٧:١٧:٤٠٢٣:١٤:٤٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣١:٤٦٠٧:٠١:١١١١:٥٩:٤٤١٦:٥٨:٣٤١٧:١٨:٣٩٢٣:١٥:٠٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠٠:٥٠١٢:٠٠:٠٤١٦:٥٩:٣٦١٧:١٩:٣٨٢٣:١٥:٢٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣١:١٨٠٧:٠٠:٢٦١٢:٠٠:٢٣١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٥:٥٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣١:٠١٠٧:٠٠:٠١١٢:٠٠:٤١١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٣٨٢٣:١٦:١٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٩:٣٤١٢:٠٠:٥٩١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٦:٣٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٩:٠٥١٢:٠١:١٦١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٣:٣٩٢٣:١٦:٥٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٨:٣٤١٢:٠١:٣٢١٧:٠٤:٥١١٧:٢٤:٤١٢٣:١٧:١٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٨:٠١١٢:٠١:٤٨١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٥:٤٢٢٣:١٧:٣٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٧:٢٦١٢:٠٢:٠٢١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٦:٤٤٢٣:١٧:٥١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٦:٥٠١٢:٠٢:١٦١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٧:٤٦٢٣:١٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٨:٥٤١١:٤٨:١٢١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٨:١٠٢٣:٠٢:٤٤
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٩:٢٣١١:٤٨:٤٢١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٨:٤١٢٣:٠٣:١٤
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٩:٥١١١:٤٩:١٢١٦:٣٨:٣٥١٦:٥٩:١٤٢٣:٠٣:٤٤
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٧:٠٠:١٧١١:٤٩:٤٢١٦:٣٩:١٠١٦:٥٩:٤٩٢٣:٠٤:١٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٧:٠٠:٤٠١١:٥٠:١٢١٦:٣٩:٤٧١٧:٠٠:٢٥٢٣:٠٤:٤٤
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٧:٠١:٠٢١١:٥٠:٤٢١٦:٤٠:٢٥١٧:٠١:٠٣٢٣:٠٥:١٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٧:٠١:٢٣١١:٥١:١١١٦:٤١:٠٥١٧:٠١:٤٢٢٣:٠٥:٤٥
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٧:٠١:٤١١١:٥١:٤١١٦:٤١:٤٦١٧:٠٢:٢٢٢٣:٠٦:١٥
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٧:٠١:٥٧١١:٥٢:١٠١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٣:٠٤٢٣:٠٦:٤٥
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠٢:١٢١١:٥٢:٣٩١٦:٤٣:١٣١٧:٠٣:٤٧٢٣:٠٧:١٥
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٧:٠٢:٢٤١١:٥٣:٠٨١٦:٤٣:٥٨١٧:٠٤:٣٢٢٣:٠٧:٤٥
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠٢:٣٥١١:٥٣:٣٦١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٥:١٧٢٣:٠٨:١٥
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٧:٠٢:٤٣١١:٥٤:٠٤١٦:٤٥:٣٣١٧:٠٦:٠٤٢٣:٠٨:٤٥
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٧:٠٢:٥٠١١:٥٤:٣٢١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٦:٥٢٢٣:٠٩:١٥
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠٢:٥٤١١:٥٤:٥٩١٦:٤٧:١٣١٧:٠٧:٤١٢٣:٠٩:٤٤
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٧:٠٢:٥٧١١:٥٥:٢٦١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٨:٣١٢٣:١٠:١٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٧:٠٢:٥٧١١:٥٥:٥٢١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٩:٢٣٢٣:١٠:٤١
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٥٠٧:٠٢:٥٦١١:٥٦:١٨١٦:٤٩:٥١١٧:١٠:١٥٢٣:١١:١٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٢:٥٢١١:٥٦:٤٣١٦:٥٠:٤٦١٧:١١:٠٨٢٣:١١:٣٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٧:٠٢:٤٦١١:٥٧:٠٨١٦:٥١:٤٢١٧:١٢:٠١٢٣:١٢:٠٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٢:٣٩١١:٥٧:٣٢١٦:٥٢:٣٨١٧:١٢:٥٦٢٣:١٢:٣٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٦٠٧:٠٢:٢٩١١:٥٧:٥٥١٦:٥٣:٣٦١٧:١٣:٥١٢٣:١٢:٥٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٧:٠٢:١٧١١:٥٨:١٨١٦:٥٤:٣٤١٧:١٤:٤٨٢٣:١٣:٢٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٧:٠٢:٠٤١١:٥٨:٤١١٦:٥٥:٣٣١٧:١٥:٤٤٢٣:١٣:٥٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠١:٤٨١١:٥٩:٠٣١٦:٥٦:٣٣١٧:١٦:٤٢٢٣:١٤:١٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٧:٠١:٣١١١:٥٩:٢٤١٦:٥٧:٣٣١٧:١٧:٤٠٢٣:١٤:٤٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٧:٠١:١١١١:٥٩:٤٤١٦:٥٨:٣٤١٧:١٨:٣٩٢٣:١٥:٠٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٧:٠٠:٥٠١٢:٠٠:٠٤١٦:٥٩:٣٦١٧:١٩:٣٨٢٣:١٥:٢٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٧:٠٠:٢٦١٢:٠٠:٢٣١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٥:٥٠
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٧:٠٠:٠١١٢:٠٠:٤١١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٣٨٢٣:١٦:١٢

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد

شهر علی آباد بر روی نقشه

شهر علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو