جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر علی آباد

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:١٢
اذان ظهر: ١١:٣٣:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:١٨
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٥٠:٢٧

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً شخص غیب‌گو در آتش (جهنّم) با شدّت تمام، انداخته می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر علی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٠:٢٦١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٠:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٧:٢١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٧:١٢١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٩:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٥:٥٠١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٤:٤٤١٢:٤٦:٥١١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٨:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٦:٤٥١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:١١٢٣:٥٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٦:٣٩١٩:٤١:١٦٢٠:٠١:٠٧٢٣:٥٨:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥١:٣٢١٢:٤٦:٣٤١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥٧:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٥٧:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:٥٣٢٣:٥٧:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٤٨٢٣:٥٧:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٦:١٩١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٥٦:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٦:٣٧١٢:٤٦:١٧١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٦:٣٨٢٣:٥٦:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٥:٤٢١٢:٤٦:١٥١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٥٦:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٦:١٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٥٦:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٣:٥٦١٢:٤٦:١٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٩:٢١٢٣:٥٦:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٤٣:٠٦١٢:٤٦:١٤١٩:٤٩:٥١٢٠:١٠:١٤٢٣:٥٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٥٣٠٥:٤٢:١٦١٢:٤٦:١٤١٩:٥٠:٤١٢٠:١١:٠٧٢٣:٥٥:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٤١:٢٩١٢:٤٦:١٦١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٠٠٢٣:٥٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٦:١٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:٥٣٢٣:٥٥:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٣٩:٥٨١٢:٤٦:٢٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:٤٥٢٣:٥٥:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٤:٣٦٢٣:٥٥:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:١٤٠٥:٣٨:٣٣١٢:٤٦:٢٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٥:٢٧٢٣:٥٤:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٧:٥٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٦:١٨٢٣:٥٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٧:١٥١٢:٤٦:٣٥١٩:٥٦:١٩٢٠:١٧:٠٨٢٣:٥٤:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:١٢٠٥:٣٦:٣٩١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٧:٥٧٢٣:٥٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٢:١٥٠٥:٣٦:٠٤١٢:٤٦:٤٦١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:٤٥٢٣:٥٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر علی آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٤:١١١١:٣٤:١٤١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:٣١٢٢:٥١:٥٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٥:٠٨١١:٣٤:٠٦١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٢٠٢٢:٥١:٤٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٦:٠٦١١:٣٣:٥٩١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٠٩٢٢:٥١:٣٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٧:٠٤١١:٣٣:٥٢١٧:٠٠:١١١٧:١٩:٠٠٢٢:٥١:٢٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٨:٠٣١١:٣٣:٤٦١٦:٥٩:٠١١٧:١٧:٥٢٢٢:٥١:١٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٩:٠١١١:٣٣:٤١١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٤٥٢٢:٥١:٠٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٠:٠٠١١:٣٣:٣٦١٦:٥٦:٤٤١٧:١٥:٤٠٢٢:٥٠:٥٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١١:٠٠١١:٣٣:٣٣١٦:٥٥:٣٧١٧:١٤:٣٥٢٢:٥٠:٥١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٥٩١١:٣٣:٣٠١٦:٥٤:٣٢١٧:١٣:٣٢٢٢:٥٠:٤٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٢:٥٩١١:٣٣:٢٧١٦:٥٣:٢٨١٧:١٢:٣١٢٢:٥٠:٣٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٤:٠٠١١:٣٣:٢٦١٦:٥٢:٢٥١٧:١١:٣٠٢٢:٥٠:٣٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٥:٠٠١١:٣٣:٢٥١٦:٥١:٢٤١٧:١٠:٣١٢٢:٥٠:٣٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٦:٠١١١:٣٣:٢٦١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٣٤٢٢:٥٠:٢٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٧:٠٢١١:٣٣:٢٧١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٨:٣٨٢٢:٥٠:٢٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٨:٠٣١١:٣٣:٢٨١٦:٤٨:٢٨١٧:٠٧:٤٣٢٢:٥٠:٢٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٩:٠٤١١:٣٣:٣١١٦:٤٧:٣٣١٧:٠٦:٥٠٢٢:٥٠:٢١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:٠٥١١:٣٣:٣٤١٦:٤٦:٣٩١٧:٠٥:٥٨٢٢:٥٠:٢١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢١:٠٧١١:٣٣:٣٩١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٥:٠٨٢٢:٥٠:٢١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٢:٠٨١١:٣٣:٤٤١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٤:٢٠٢٢:٥٠:٢٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٣:١٠١١:٣٣:٥٠١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٣:٣٣٢٢:٥٠:٢٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٤:١٢١١:٣٣:٥٦١٦:٤٣:١٨١٧:٠٢:٤٨٢٢:٥٠:٢٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٥:١٤١١:٣٤:٠٤١٦:٤٢:٣٢١٧:٠٢:٠٤٢٢:٥٠:٣٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٦:١٦١١:٣٤:١٣١٦:٤١:٤٧١٧:٠١:٢٢٢٢:٥٠:٣٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٧:١٧١١:٣٤:٢٢١٦:٤١:٠٤١٧:٠٠:٤٢٢٢:٥٠:٤٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:١٩١١:٣٤:٣٢١٦:٤٠:٢٣١٧:٠٠:٠٤٢٢:٥٠:٤٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٩:٢١١١:٣٤:٤٣١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٩:٢٧٢٢:٥٠:٥٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٠:٢٣١١:٣٤:٥٥١٦:٣٩:٠٧١٦:٥٨:٥٢٢٢:٥١:٠٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣١:٢٤١١:٣٥:٠٨١٦:٣٨:٣١١٦:٥٨:١٩٢٢:٥١:٠٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٢:٢٥١١:٣٥:٢١١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٧:٤٨٢٢:٥١:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٣:٢٧١١:٣٥:٣٦١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٧:١٩٢٢:٥١:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد

شهر علی آباد بر روی نقشه

شهر علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباد
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو