جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر علی آباد

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد

اذان صبح: ٠٣:٤١:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥١:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٥٨

دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠
١٠ ذیقعده ١٤٤٢ قمری
٢١ ژوئن ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ خرداد ٠٠ شهر علی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٠ شهر علی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر علی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت دکتر مصطفی چمران (1360 هـ ش)
روز بسیج استادان
روز جهاد کشاورزی (تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) ـ 1358 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
طمع‌كار،‌ فقیرترین انسان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد

اوقات شرعی خرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئن ٢١ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر علی آباد (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣١:٥٣١٢:٥٢:٥٥١٩:١٤:٣٣١٩:٣٣:٠٧٠٠:٠٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٠:٢٧١٢:٥٢:٣٨١٩:١٥:٢٥١٩:٣٤:٠١٠٠:٠٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٢:٢٠١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٥٥٠٠:٠٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٧:٣٤١٢:٥٢:٠٤١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤٩٠٠:٠٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥١:٤٧١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٤٣٠٠:٠٧:١٨
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥١:٣١١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:٣٧٠٠:٠٦:٥٥
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٣:١٩١٢:٥١:١٤١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٣١٠٠:٠٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢١:٥٥١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٢٥٠٠:٠٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٠:٤٣١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٢٠٠٠:٠٥:٤٦
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:١٤٠٠:٠٥:٢٢
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٠:١٢١٩:٢٣:١٦١٩:٤٢:٠٩٠٠:٠٥:٠٠
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٦:٢٤١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٣:٠٣٠٠:٠٤:٣٧
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٥:٠٢١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٥٨٠٠:٠٤:١٤
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٣:٥٢
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٤١:٥١٠٦:١٢:٢٢١٢:٤٩:١٦١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٤٨٠٠:٠٣:٣٠
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٤٠:١٤٠٦:١١:٠٣١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٣:٠٨
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٩:٤٤١٢:٤٨:٥٠١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٢:٤٦
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٨:٣٧١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٢:٢٤
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٥:٥٤١٢:٤٨:١٤١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠١:٤٢
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٢١٠٠:٠١:٢٢
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٣:٢٥١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:١٧٠٠:٠١:٠٢
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٧:٤٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٩:٤٩١٢:٤٧:٢٤١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٠:٠٣
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٧:١٦١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٥٦٢٣:٥٩:٢٦
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٦:٢٢١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٥٣٢٣:٥٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٥:١٥١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٨:٤٩٢٣:٥٨:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق
شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ م شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر علی آباد

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢١ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر علی آباد شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر علی آباد شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر علی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر علی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر علی آباد

تیر
خرداد ١٤٠٠ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٤:٢٥٠٥:٣٧:٢٤١٢:٤٦:٣٤١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٦:٥٦٢٣:٥٤:٤٧
٠٢ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٣٦:٤٧١٢:٤٦:٣٨١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:٤٥٢٣:٥٤:٤١
٠٣ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٣٦:١٢١٢:٤٦:٤٤١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٨:٣٣٢٣:٥٤:٣٦
٠٤ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٥:٣٨١٢:٤٦:٥٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٩:٢١٢٣:٥٤:٣٢
٠٥ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٣٥:٠٦١٢:٤٦:٥٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:٢٠:٠٨٢٣:٥٤:٢٨
٠٦ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٣٤:٣٥١٢:٤٧:٠٣١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢٠:٥٤٢٣:٥٤:٢٦
٠٧ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٣٤:٠٦١٢:٤٧:١٠٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢١:٣٩٢٣:٥٤:٢٣
٠٨ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٨:١٢٠٥:٣٣:٣٩١٢:٤٧:١٨٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٢:٢٤٢٣:٥٤:٢٢
٠٩ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٣٣:١٤١٢:٤٧:٢٦٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٣:٠٧٢٣:٥٤:٢١
١٠ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٦:٤٥٠٥:٣٢:٥٠١٢:٤٧:٣٤٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٣:٤٩٢٣:٥٤:٢١
١١ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٦:٠٥٠٥:٣٢:٢٨١٢:٤٧:٤٣٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٤:٣١٢٣:٥٤:٢٢
١٢ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٥:٢٧٠٥:٣٢:٠٨١٢:٤٧:٥٣٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٥:١١٢٣:٥٤:٢٣
١٣ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٤:٥١٠٥:٣١:٥٠١٢:٤٨:٠٣٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٥١٢٣:٥٤:٢٥
١٤ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٤:١٨٠٥:٣١:٣٣١٢:٤٨:١٣٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٦:٢٩٢٣:٥٤:٢٨
١٥ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٣١:١٨١٢:٤٨:٢٤٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٧:٠٦٢٣:٥٤:٣٢
١٦ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٣١:٠٥١٢:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٧:٤٢٢٣:٥٤:٣٦
١٧ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٢:٥٥٠٥:٣٠:٥٤١٢:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٨:١٧٢٣:٥٤:٤١
١٨ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٢:٣٢٠٥:٣٠:٤٤١٢:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٨:٥٠٢٣:٥٤:٤٧
١٩ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤٢:١١٠٥:٣٠:٣٧١٢:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٩:٢٢٢٣:٥٤:٥٣
٢٠ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٥٤٠٥:٣٠:٣٠١٢:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٩:٥٣٢٣:٥٥:٠٠
٢١ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٣٩٠٥:٣٠:٢٦١٢:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٣٠:٢٢٢٣:٥٥:٠٨
٢٢ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٢٦٠٥:٣٠:٢٤١٢:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:١٦٢٠:٣٠:٤٩٢٣:٥٥:١٦
٢٣ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:١٧٠٥:٣٠:٢٣١٢:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٤١٢٠:٣١:١٦٢٣:٥٥:٢٥
٢٤ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٠٩٠٥:٣٠:٢٣١٢:٥٠:١١٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣١:٤٠٢٣:٥٥:٣٥
٢٥ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٠٥٠٥:٣٠:٢٦١٢:٥٠:٢٤٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٢:٠٣٢٣:٥٥:٤٥
٢٦ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٠٣٠٥:٣٠:٣٠١٢:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٢:٢٥٢٣:٥٥:٥٦
٢٧ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٠٤٠٥:٣٠:٣٦١٢:٥٠:٥٠٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٢:٤٥٢٣:٥٦:٠٧
٢٨ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٠٧٠٥:٣٠:٤٣١٢:٥١:٠٣٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٣:٠٣٢٣:٥٦:١٩
٢٩ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:١٣٠٥:٣٠:٥٢١٢:٥١:١٦٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٣:١٩٢٣:٥٦:٣٢
٣٠ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٢٢٠٥:٣١:٠٢١٢:٥١:٢٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٣:٣٤٢٣:٥٦:٤٥
٣١ خرداد ١٤٠٠٠٣:٤١:٣٣٠٥:٣١:١٤١٢:٥١:٤٢٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٣:٤٧٢٣:٥٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر علی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر علی آباد شهر علی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر علی آباد شهر علی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد

شهر علی آباد بر روی نقشه

شهر علی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد
اوقات شرعی خرداد ٠٠ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر علی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر علی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ علی آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ علی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو