جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد کردستان

اذان صبح: ٠٤:٥١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٤٣
اذان ظهر: ١٢:١٢:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:١٦
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:٢١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر علی آباد کردستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر علی آباد کردستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی آباد کردستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام مهدی (عج)
هرگاه خداوند به ما اجازه دهد كه سخن گوييم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از ميان خواهد رفت و خفقان از [سرِ] شما برطرف خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد کردستان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد کردستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر علی آباد کردستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد کردستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد کردستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٥٢٠٠:٣٧:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٧:٢٤١٣:٢١:٥٢١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٤٦٠٠:٣٦:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢١:٣٨١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٤٠٠٠:٣٦:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٤:٤٧١٣:٢١:٢٤١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٤٠٠:٣٥:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٤٠٦:٤٣:٢٩١٣:٢١:١١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:٣٥:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٩٠٦:٤٢:١٢١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٥:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٥٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٠:٤٦٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٩:٤٠١٣:٢٠:٣٥٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:١١٠٠:٣٤:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٤:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٠:١٢٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٣:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٣:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٣:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٩:٤٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٢:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٩:٣٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣٢:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣١:١٧١٣:١٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٢:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢١٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٩:١٧٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣١:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٩:١٠٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣١:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٩:٠٣٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٧٠٠:٣١:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٨:٥٧٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:١٢٠٠:٣١:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٨:٥١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٠:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٨:٤٦٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٠:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٨:٤١٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٠:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٨:٣٧٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣٠:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٢١:٤٩١٣:١٨:٣٤٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٩:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٨:٣١٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٩:٥٦١٣:١٨:٢٩٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٩:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٠٠٦:١٩:٠٢١٣:١٨:٢٧٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٨:٠٩١٣:١٨:٢٦٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٧:١٧١٣:١٨:٢٦٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:١٤٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد کردستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد کردستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد کردستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر علی آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد کردستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر علی آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد کردستان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٠:٠٦١٢:١٤:٤٠١٨:١٨:٤٠١٨:٣٦:٥١٢٣:٣٢:٣١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٥٤١٢:١٤:١٩١٨:١٧:١٠١٨:٣٥:٢١٢٣:٣٢:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٤٢١٢:١٣:٥٨١٨:١٥:٤٠١٨:٣٣:٥٢٢٣:٣١:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٢:٣٠١٢:١٣:٣٨١٨:١٤:١١١٨:٣٢:٢٢٢٣:٣١:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٣:١٨١٢:١٣:١٧١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٥٣٢٣:٣١:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٤:٠٦١٢:١٢:٥٧١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٢٤٢٣:٣٠:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٤:٥٤١٢:١٢:٣٦١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٧:٥٦٢٣:٣٠:٤٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٥:٤٣١٢:١٢:١٦١٨:٠٨:١٦١٨:٢٦:٢٧٢٣:٣٠:٢١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٦:٣٢١٢:١١:٥٧١٨:٠٦:٤٨١٨:٢٥:٠٠٢٣:٣٠:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٧:٢١١٢:١١:٣٧١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٣:٣٢٢٣:٢٩:٤٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٨:١٠١٢:١١:١٨١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٢:٠٥٢٣:٢٩:٢٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٩:٠٠١٢:١٠:٥٩١٨:٠٢:٢٥١٨:٢٠:٣٩٢٣:٢٩:٠٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٩:٤٩١٢:١٠:٤١١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:١٢٢٣:٢٨:٥٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٠:٣٩١٢:١٠:٢٣١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:٤٧٢٣:٢٨:٣٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢١:٣٠١٢:١٠:٠٥١٧:٥٨:٠٧١٨:١٦:٢٢٢٣:٢٨:١٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٢:٢٠١٢:٠٩:٤٧١٧:٥٦:٤٢١٨:١٤:٥٨٢٣:٢٧:٥٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٣:١١١٢:٠٩:٣١١٧:٥٥:١٧١٨:١٣:٣٤٢٣:٢٧:٤١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٤:٠٣١٢:٠٩:١٤١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:١١٢٣:٢٧:٢٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٤:٥٤١٢:٠٨:٥٨١٧:٥٢:٣٠١٨:١٠:٤٩٢٣:٢٧:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٥:٤٦١٢:٠٨:٤٣١٧:٥١:٠٧١٨:٠٩:٢٧٢٣:٢٦:٥٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٦:٣٩١٢:٠٨:٢٨١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٨:٠٦٢٣:٢٦:٣٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٧:٣١١٢:٠٨:١٣١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٦:٤٦٢٣:٢٦:٢١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٨:٢٤١٢:٠٧:٥٩١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:٢٧٢٣:٢٦:٠٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:١٨١٢:٠٧:٤٦١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:٠٨٢٣:٢٥:٥١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٠:١١١٢:٠٧:٣٣١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٢:٥١٢٣:٢٥:٣٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣١:٠٥١٢:٠٧:٢١١٧:٤٣:٠٦١٨:٠١:٣٤٢٣:٢٥:٢٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٢:٠٠١٢:٠٧:١٠١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:١٨٢٣:٢٥:١٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٢:٥٥١٢:٠٦:٥٩١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٩:٠٣٢٣:٢٤:٥٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٣:٥٠١٢:٠٦:٤٨١٧:٣٩:١٧١٧:٥٧:٥٠٢٣:٢٤:٤٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٤:٤٥١٢:٠٦:٣٩١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٦:٣٧٢٣:٢٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد کردستان

علی‌آباد (دیواندره)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دیواندره در استان کردستان ایران است.

شهر علی آباد کردستان در ویکیپدیا

شهر علی آباد کردستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد کردستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد کردستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد کردستان بر روی نقشه

شهر علی آباد کردستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد کردستان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر علی آباد کردستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد کردستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد کردستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق علی آباد کردستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد کردستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علی آباد کردستان
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد کردستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد کردستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد کردستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو