جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد کردستان


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٠١
نیمه شب: ٠٠:٣٩:٤١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر علی آباد کردستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر علی آباد کردستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد کردستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

پائولو كوئیلو
لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد کردستان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد کردستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر علی آباد کردستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد کردستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد کردستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣٣:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٩:٥٠٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٣:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٩:٤١٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣٢:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣٢:١٠١٣:١٩:٣٢٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٣٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٣١:٠٢١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٣٢:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٩:٥٤١٣:١٩:١٦٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٣١:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٩:٠٩٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٣١:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٩:٠٣٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣١:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٨:٥٦٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣١:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٨:٥١٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٣٠:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٨:٤٦٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٠:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٨:٤١٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٠:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٨:٣٧٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٩:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢١:٣٥١٣:١٨:٣٤٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٩:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٨:٣١٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٩:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٩:٤٣١٣:١٨:٢٩٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٩:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٨:٤٩١٣:١٨:٢٧٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٢٩:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٧:٥٧١٣:١٨:٢٦٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢٨:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٧:٠٥١٣:١٨:٢٦٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٢٨:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٦:١٦١٣:١٨:٢٦٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤١:١٩٠٠:٢٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٥:٢٧١٣:١٨:٢٦٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:١١٠٠:٢٨:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٤:٤٠١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٢٨:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٣:٥٥١٣:١٨:٢٩٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٢٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٣:١١١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٤٦٠٠:٢٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣١٠٦:١٢:٢٩١٣:١٨:٣٥٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٢٧:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٨٠٦:١١:٤٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٢٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٧٠٦:١١:٠٩١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:١٦٠٠:٢٧:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٨٠٦:١٠:٣٢١٣:١٨:٤٧٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٢٧:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٥٤٠٠:٢٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد کردستان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر علی آباد کردستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر علی آباد کردستان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر علی آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد کردستان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٥:٥٧١٣:٢٤:٤٨٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٠١٠٠:٣٩:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٦:٤٤١٣:٢٤:٣٢٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣٩:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٧:٣٢١٣:٢٤:١٦٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٩:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٥٣٠٠:٣٩:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٩:٠٧١٣:٢٣:٤٣١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٩:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٩:٥٥١٣:٢٣:٢٥١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٠٥٠٠:٣٩:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٥٠:٤٢١٣:٢٣:٠٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٤٠٠٠:٣٨:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٥١:٣٠١٣:٢٢:٤٩١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٤٠٠:٣٨:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٥٢:١٧١٣:٢٢:٣١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٨:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٣:٠٤١٣:٢٢:١٢١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٢١٠٠:٣٨:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٣:٥١١٣:٢١:٥٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٣٨:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٤:٣٩١٣:٢١:٣٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٣٧:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٥:٢٦١٣:٢١:١٤١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٣٧:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٦:١٢١٣:٢٠:٥٤١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٣٧:٢٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٦:٥٩١٣:٢٠:٣٤١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٠١٠٠:٣٧:١١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٧:٤٦١٣:٢٠:١٤١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٣٦:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٨:٣٣١٣:١٩:٥٣١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:٠٣٠٠:٣٦:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٩:٢٠١٣:١٩:٣٢١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٣٣٠٠:٣٦:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٣٠٧:٠٠:٠٦١٣:١٩:١٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٠٣٠٠:٣٦:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٠:٥٣١٣:١٨:٥٠١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٣٣٠٠:٣٥:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠١:٣٩١٣:١٨:٢٩١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:٠٣٠٠:٣٥:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٢:٢٦١٣:١٨:٠٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٣٣٠٠:٣٥:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٣:١٣١٣:١٧:٤٦١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٠٢٠٠:٣٥:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٣:٥٩١٣:١٧:٢٥١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٣٢٠٠:٣٤:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٤:٤٦١٣:١٧:٠٤١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٠١٠٠:٣٤:٣١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٥:٣٣١٣:١٦:٤٢١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٣١٠٠:٣٤:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٦:٢٠١٣:١٦:٢١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٠٠٠٠:٣٣:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٧:٠٧١٣:١٥:٥٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٣٠٠٠:٣٣:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٧:٥٤١٣:١٥:٣٨١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٥٩٠٠:٣٣:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٣٠٧:٠٨:٤١١٣:١٥:١٦١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٢٩٠٠:٠٣:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٩:٢٩١٢:١٤:٥٥١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٥٩٢٣:٣٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد کردستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد کردستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد کردستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد کردستان

شهر علی آباد کردستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد کردستان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد کردستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد کردستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد کردستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد کردستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد کردستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباد کردستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد کردستان
افق شرعی امروز فردا علی آباد کردستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد کردستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو