جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد کردستان

اذان صبح: ٠٤:٢١:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٢٦:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٣٧
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٥٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٢:٤٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر علی آباد کردستان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر علی آباد کردستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی آباد کردستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

؟
انسان، تازه‌ترین آوازی را كه از دهان آوازه‌خوان بشنود، بیشتر می‌پسندد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد کردستان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد کردستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر علی آباد کردستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد کردستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد کردستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:١٤٠٦:٥٠:٠٥١٣:٢٢:٢٠١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٩٠٠:٣٧:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٥٢٠٠:٣٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٧:٢٤١٣:٢١:٥٢١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٤٦٠٠:٣٦:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢١:٣٨١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٤٠٠٠:٣٦:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٤:٤٧١٣:٢١:٢٤١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٤٠٠:٣٥:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٤٠٦:٤٣:٢٩١٣:٢١:١١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:٣٥:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٩٠٦:٤٢:١٢١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٥:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٥٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٠:٤٦٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٩:٤٠١٣:٢٠:٣٥٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:١١٠٠:٣٤:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٤:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٠:١٢٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٣:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٣:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٣:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٩:٤٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٢:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٩:٣٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣٢:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣١:١٧١٣:١٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٢:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢١٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٩:١٧٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣١:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٩:١٠٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣١:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٩:٠٣٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٧٠٠:٣١:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٨:٥٧٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:١٢٠٠:٣١:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٨:٥١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٠:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٨:٤٦٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٨:٤١٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٠:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٨:٣٧٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣٠:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٢١:٤٩١٣:١٨:٣٤٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٩:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٨:٣١٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٩:٥٦١٣:١٨:٢٩٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٩:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٠٠٦:١٩:٠٢١٣:١٨:٢٧٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٩:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٨:٠٩١٣:١٨:٢٦٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد کردستان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر علی آباد کردستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر علی آباد کردستان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر علی آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد کردستان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر علی آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد کردستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد کردستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد کردستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد کردستان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٦:٠٤:٤٧١٣:٢٣:٥٧٢٠:٤٣:٠٧٢١:٠٤:٣٤٠٠:٢٩:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٦:٠٥:٠١١٣:٢٤:١١٢٠:٤٣:١٨٢١:٠٤:٤٥٠٠:٣٠:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٣٠٦:٠٥:١٧١٣:٢٤:٢٤٢٠:٤٣:٢٨٢١:٠٤:٥٤٠٠:٣٠:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٦:٠٥:٣٤١٣:٢٤:٣٦٢٠:٤٣:٣٦٢١:٠٥:٠٢٠٠:٣٠:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٦:٠٥:٥٣١٣:٢٤:٤٩٢٠:٤٣:٤٢٢١:٠٥:٠٧٠٠:٣٠:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٦:٠٦:١٢١٣:٢٥:٠٢٢٠:٤٣:٤٦٢١:٠٥:١١٠٠:٣١:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٦:٠٦:٣٤١٣:٢٥:١٤٢٠:٤٣:٤٩٢١:٠٥:١٣٠٠:٣١:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٦:٥٦١٣:٢٥:٢٧٢٠:٤٣:٥٠٢١:٠٥:١٣٠٠:٣١:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٧:٢٠١٣:٢٥:٣٩٢٠:٤٣:٤٩٢١:٠٥:١١٠٠:٣١:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٧:٤٥١٣:٢٥:٥١٢٠:٤٣:٤٧٢١:٠٥:٠٨٠٠:٣٢:١٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٨:١٢١٣:٢٦:٠٢٢٠:٤٣:٤٣٢١:٠٥:٠٢٠٠:٣٢:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٦:٠٨:٣٩١٣:٢٦:١٣٢٠:٤٣:٣٧٢١:٠٤:٥٥٠٠:٣٢:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٩:٠٨١٣:٢٦:٢٤٢٠:٤٣:٢٩٢١:٠٤:٤٥٠٠:٣٣:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٩:٣٨١٣:٢٦:٣٥٢٠:٤٣:١٩٢١:٠٤:٣٤٠٠:٣٣:١٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٦:١٠:٠٩١٣:٢٦:٤٥٢٠:٤٣:٠٨٢١:٠٤:٢١٠٠:٣٣:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:١٠:٤١١٣:٢٦:٥٥٢٠:٤٢:٥٥٢١:٠٤:٠٦٠٠:٣٣:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:١١:١٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٣:٥٠٠٠:٣٤:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٦:١١:٤٨١٣:٢٧:١٤٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:٣١٠٠:٣٤:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٧:٢٢٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٣:١١٠٠:٣٤:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:١٢:٥٩١٣:٢٧:٣١٢٠:٤١:٤٥٢١:٠٢:٤٨٠٠:٣٤:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٣:٣٦١٣:٢٧:٣٩٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٥:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:١٤:١٤١٣:٢٧:٤٦٢٠:٤١:٠٠٢١:٠١:٥٨٠٠:٣٥:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠١:٣١٠٠:٣٥:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٨:٠٠٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠١:٠١٠٠:٣٦:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٦:١٢١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣٩:٣٩٢١:٠٠:٣٠٠٠:٣٦:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٩:٠٩٢٠:٥٩:٥٧٠٠:٣٦:٣٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٧:٣٤١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٨:٣٧٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٣٦:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٨:١٦١٣:٢٨:٢١٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٣٧:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٨:٥٩١٣:٢٨:٢٥٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٨:٠٧٠٠:٣٧:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٢٨:٢٩٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:٢٧٠٠:٣٧:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:٢٠:٢٦١٣:٢٨:٣٢٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٦:٤٦٠٠:٣٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر علی آباد کردستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد کردستان شهر علی آباد کردستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد کردستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد کردستان

علی‌آباد (دیواندره)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دیواندره در استان کردستان ایران است.

شهر علی آباد کردستان در ویکیپدیا

شهر علی آباد کردستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد کردستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد کردستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد کردستان بر روی نقشه

شهر علی آباد کردستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد کردستان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی آباد کردستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر علی آباد کردستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد کردستان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد کردستان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد کردستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علی آباد کردستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباد کردستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد کردستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آباد کردستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد کردستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد کردستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو