جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد مازندران


اذان صبح: ٠٥:١٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٤
اذان ظهر: ١١:٤٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٠٠
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٤٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر علی آباد مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر علی آباد مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
از بول دوری كنید زیرا عذاب قبر بیشتر از اجتناب كردن از بول است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد مازندران

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد مازندران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر علی آباد مازندران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد مازندران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد مازندران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠٨:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٤:٣٤١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٧:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٧:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٤:١٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٧:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٦:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٦:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٦:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٥:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٥:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٤:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٣:٢٤١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٤:٥٤١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:١٨٠٠:٠٤:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:١١٠٠:٠٤:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥٣:١٩١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٣:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٢:١٧١٢:٥٣:١٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٣:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥١:٢٨١٢:٥٣:١٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٤٩٠٠:٠٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٠:٤٠١٢:٥٣:١٩١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٤١٠٠:٠٣:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٩:٥٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٣٣٠٠:٠٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٩:٠٨١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٠٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٨:٥١٢٠:١٩:١٥٠٠:٠٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٩:٣٩٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٠٢:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٣:٣١٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٠٢:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٤٦:٢٣١٢:٥٣:٣٥٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٤٥٠٠:٠٢:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٥:٤٦١٢:٥٣:٤٠٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٠٢:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٥:١٠١٢:٥٣:٤٥٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٠٢:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٤٤:٣٦١٢:٥٣:٥٠٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٠٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد مازندران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر علی آباد مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر علی آباد مازندران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر علی آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد مازندران

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٠:٣٥١١:٤١:١٩١٧:١١:٣٤١٧:٣٠:٠٩٢٢:٥٩:١٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١١:٣١١١:٤١:١١١٧:١٠:٢٢١٧:٢٨:٥٩٢٢:٥٩:٠٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٢:٢٧١١:٤١:٠٤١٧:٠٩:١١١٧:٢٧:٥٠٢٢:٥٨:٥٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٣:٢٤١١:٤٠:٥٧١٧:٠٨:٠١١٧:٢٦:٤٢٢٢:٥٨:٤٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٤:٢١١١:٤٠:٥١١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٥:٣٥٢٢:٥٨:٣٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٥:١٨١١:٤٠:٤٦١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٤:٣٠٢٢:٥٨:٢٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٦:١٦١١:٤٠:٤١١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٢٥٢٢:٥٨:٢٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٧:١٤١١:٤٠:٣٧١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٢٢٢٢:٥٨:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٨:١٢١١:٤٠:٣٤١٧:٠٢:٣٠١٧:٢١:٢١٢٢:٥٨:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٩:١١١١:٤٠:٣٢١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٢٠٢٢:٥٨:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٠:١٠١١:٤٠:٣١١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٢١٢٢:٥٧:٥٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢١:٠٩١١:٤٠:٣٠١٦:٥٩:٢٥١٧:١٨:٢٤٢٢:٥٧:٥٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٢:٠٨١١:٤٠:٣٠١٦:٥٨:٢٧١٧:١٧:٢٧٢٢:٥٧:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:٠٨١١:٤٠:٣١١٦:٥٧:٣٠١٧:١٦:٣٢٢٢:٥٧:٤٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٤:٠٧١١:٤٠:٣٣١٦:٥٦:٣٤١٧:١٥:٣٩٢٢:٥٧:٤٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:٠٧١١:٤٠:٣٦١٦:٥٥:٣٩١٧:١٤:٤٧٢٢:٥٧:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٦:٠٧١١:٤٠:٣٩١٦:٥٤:٤٧١٧:١٣:٥٧٢٢:٥٧:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٠٨١١:٤٠:٤٣١٦:٥٣:٥٥١٧:١٣:٠٨٢٢:٥٧:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٨:٠٨١١:٤٠:٤٩١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٢١٢٢:٥٧:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٩:٠٩١١:٤٠:٥٥١٦:٥٢:١٧١٧:١١:٣٥٢٢:٥٧:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٠:٠٩١١:٤١:٠١١٦:٥١:٣١١٧:١٠:٥١٢٢:٥٧:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣١:١٠١١:٤١:٠٩١٦:٥٠:٤٦١٧:١٠:٠٨٢٢:٥٧:٥٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٢:١٠١١:٤١:١٧١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٢٨٢٢:٥٧:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٣:١١١١:٤١:٢٧١٦:٤٩:٢١١٧:٠٨:٤٩٢٢:٥٨:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٤:١٢١١:٤١:٣٧١٦:٤٨:٤١١٧:٠٨:١١٢٢:٥٨:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٥:١٢١١:٤١:٤٨١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٧:٣٦٢٢:٥٨:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٦:١٣١١:٤٢:٠٠١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٧:٠٢٢٢:٥٨:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٧:١٣١١:٤٢:١٣١٦:٤٦:٥٢١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٨:٣٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٨:١٤١١:٤٢:٢٦١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٦:٠٠٢٢:٥٨:٤٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٩:١٤١١:٤٢:٤١١٦:٤٥:٤٩١٧:٠٥:٣٢٢٢:٥٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد مازندران شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد مازندران شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد مازندران

علی‌آباد، روستایی است از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران

شهر علی آباد مازندران در ویکیپدیا

شهر علی آباد مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد مازندران بر روی نقشه

شهر علی آباد مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد مازندران
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر علی آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر علی آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد مازندران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباد مازندران
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد مازندران
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد مازندران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی آباد مازندران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد مازندران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو