جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد مازندران

اذان صبح: ٠٤:٢٨:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:١٠
اذان ظهر: ١١:٤٦:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:١٧
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٤:٤٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر علی آباد مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر علی آباد مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی آباد مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

جان ماكسول
یكبار غافلگیر شدن مجاز است، اما اگر این اتفاق دوباره بیفتد، نشانه آن است كه از آمادگی لازم برخوردار نیستید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد مازندران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد مازندران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر علی آباد مازندران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد مازندران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد مازندران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٦:٥٩١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٢:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٦:٤٥١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢٦٠٠:١١:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٦:٣١١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:١٩٠٠:١١:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٩:٥١١٢:٥٦:١٧١٩:٣٣:١٩١٩:٥٢:١٣٠٠:١٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٠٧٠٠:١٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٧:١٧١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٠١٠٠:١٠:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٦:٠١١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٤:٤٦١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٩:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٣:٣٢١٢:٥٥:١٦١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٩:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٢:١٨١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٨:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:١٣٠٦:١١:٠٦١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٨:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٨:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٤:٣٥١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٧:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٤:٢٦١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٤:١٨١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٠٧:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٤:١٠١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٠٦:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٤:١١١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٦:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٦:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٠٥:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٠٥:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠٥:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٤:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٣:٢٤١٩:٥١:١٦٢٠:١١:١١٠٠:٠٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:٠٤:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٤:١٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٤:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢٣٠٥:٥٣:٢١١٢:٥٣:١٩١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٠٩٠٥:٥٢:٢٩١٢:٥٣:١٨١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٤:٤٤٠٠:٠٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد مازندران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر علی آباد مازندران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر علی آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد مازندران

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد مازندران شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر علی آباد مازندران شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر علی آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد مازندران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:٥٩١١:٤٩:٣٣١٧:٥٣:٣٣١٨:١١:٤٣٢٣:٠٧:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٥:٤٦١١:٤٩:١٢١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:١٤٢٣:٠٧:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٦:٣٤١١:٤٨:٥٢١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٨:٤٤٢٣:٠٦:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٧:٢١١١:٤٨:٣١١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:١٥٢٣:٠٦:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٨:٠٩١١:٤٨:١٠١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٥:٤٧٢٣:٠٦:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٨:٥٧١١:٤٧:٥٠١٧:٤٦:٠٩١٨:٠٤:١٨٢٣:٠٥:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٤٩:٤٥١١:٤٧:٣٠١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٢:٥٠٢٣:٠٥:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٠:٣٣١١:٤٧:١٠١٧:٤٣:١٢١٨:٠١:٢٢٢٣:٠٥:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥١:٢٢١١:٤٦:٥٠١٧:٤١:٤٤١٧:٥٩:٥٤٢٣:٠٥:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٢:١٠١١:٤٦:٣٠١٧:٤٠:١٧١٧:٥٨:٢٧٢٣:٠٤:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٢:٥٩١١:٤٦:١١١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٧:٠٠٢٣:٠٤:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٣:٤٨١١:٤٥:٥٢١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٥:٣٤٢٣:٠٤:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٤:٣٨١١:٤٥:٣٤١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٤:٠٩٢٣:٠٣:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٥:٢٧١١:٤٥:١٦١٧:٣٤:٣١١٧:٥٢:٤٣٢٣:٠٣:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٦:١٧١١:٤٤:٥٨١٧:٣٣:٠٦١٧:٥١:١٩٢٣:٠٣:١٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٧:٠٨١١:٤٤:٤١١٧:٣١:٤١١٧:٤٩:٥٥٢٣:٠٢:٥٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٧:٥٨١١:٤٤:٢٤١٧:٣٠:١٧١٧:٤٨:٣١٢٣:٠٢:٣٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٨:٤٩١١:٤٤:٠٧١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٧:٠٩٢٣:٠٢:٢٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥٩:٤٠١١:٤٣:٥١١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٥:٤٧٢٣:٠٢:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٠:٣٢١١:٤٣:٣٦١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٤:٢٥٢٣:٠١:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠١:٢٤١١:٤٣:٢١١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٣:٠٥٢٣:٠١:٣٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٢:١٦١١:٤٣:٠٦١٧:٢٣:٢٥١٧:٤١:٤٥٢٣:٠١:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٣:٠٩١١:٤٢:٥٢١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٠:٢٦٢٣:٠١:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٤:٠٢١١:٤٢:٣٩١٧:٢٠:٤٥١٧:٣٩:٠٨٢٣:٠٠:٤٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٤:٥٥١١:٤٢:٢٦١٧:١٩:٢٦١٧:٣٧:٥١٢٣:٠٠:٣٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٥:٤٩١١:٤٢:١٤١٧:١٨:٠٩١٧:٣٦:٣٤٢٣:٠٠:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٦:٤٣١١:٤٢:٠٣١٧:١٦:٥٢١٧:٣٥:١٩٢٣:٠٠:٠٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٧:٣٨١١:٤١:٥٢١٧:١٥:٣٥١٧:٣٤:٠٤٢٢:٥٩:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٨:٣٣١١:٤١:٤١١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٥١٢٢:٥٩:٤٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٩:٢٨١١:٤١:٣٢١٧:١٣:٠٦١٧:٣١:٣٨٢٢:٥٩:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد مازندران شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد مازندران شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد مازندران

علی‌آباد، روستایی است از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران

شهر علی آباد مازندران در ویکیپدیا

شهر علی آباد مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد مازندران بر روی نقشه

شهر علی آباد مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد مازندران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر علی آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر علی آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر علی آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علی آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر علی آباد مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد مازندران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد مازندران
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد مازندران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق علی آباد مازندران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد مازندران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد مازندران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا علی آباد مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباد مازندران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو