جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد مازندران


اذان صبح: ٠٥:٢٠:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٨:٠٤

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر علی آباد مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر علی آباد مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
هم نشینى با صالحان انسان را به سوى صلاح و خیر مى كشاند; و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش مى باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد مازندران

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد مازندران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر علی آباد مازندران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد مازندران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد مازندران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٤:٣٤١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٤:١٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٦:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٦:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٥:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٥:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٥:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٥:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٤:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٣:٢٤١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٤:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٤:٥٤١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:١٨٠٠:٠٤:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:١١٠٠:٠٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥٣:١٩١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٣:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٢:١٧١٢:٥٣:١٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥١:٢٨١٢:٥٣:١٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٤٩٠٠:٠٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٠:٤٠١٢:٥٣:١٩١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٤١٠٠:٠٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٩:٥٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٣٣٠٠:٠٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٩:٠٨١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٠٣:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٨:٥١٢٠:١٩:١٥٠٠:٠٢:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٩:٣٩٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٠٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٣:٣١٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٠٢:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٤٦:٢٣١٢:٥٣:٣٥٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٤٥٠٠:٠٢:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٥:٤٦١٢:٥٣:٤٠٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٠٢:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٥:١٠١٢:٥٣:٤٥٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٠٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد مازندران

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر علی آباد مازندران

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر علی آباد مازندران

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥١:٣٨١٣:٠٢:٣٣١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:١٨٠٠:١٩:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٠:١١١٣:٠٢:١٤١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:١٠٠٠:١٩:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٨:٤٤١٣:٠١:٥٦١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٨:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٧:١٧١٣:٠١:٣٨١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٥٤٠٠:١٨:٢٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٥:٥٠١٣:٠١:٢٠١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٤٦٠٠:١٨:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٤:٢٤١٣:٠١:٠٣١٩:١٨:١٧١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٧:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:٥٨١٣:٠٠:٤٥١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٢٩٠٠:١٧:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤١:٣٢١٣:٠٠:٢٧١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٢١٠٠:١٦:٥٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٠:٠٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:١٣٠٠:١٦:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥٩:٥٢١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٠٦٠٠:١٦:٠٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٧:١٥١٢:٥٩:٣٥١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٥:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٩:١٨١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٥٠٠٠:١٥:٢٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٤:٢٦١٢:٥٩:٠١١٩:٢٤:١١١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٤:٥٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٣:٠٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٤:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٢٧٠٠:١٤:١٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٠:١٦١٢:٥٨:١١١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٣:٤٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:١٣٠٠:١٣:٢٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٧:٣١١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٣:٠٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:١٢:٤١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٧:١٠١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٥٢٠٠:١٢:١٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٣:٢٩١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٤٥٠٠:١١:٥٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٦:٤١١٩:٣١:٤٩١٩:٥٠:٣٩٠٠:١١:٣٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٣٢٠٠:١١:١٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٦:١٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٠:٥٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٨:١٥١٢:٥٦:٠١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٠:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:١٤٠٠:١٠:٠٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٥:٤٣١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٩:٤٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٤:٢٨١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٩:٢٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٣:١٤١٢:٥٥:١٤١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٩:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٢:٠١١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد مازندران

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٠:٢١١٢:٠٤:٢٠١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٧:٠٦٢٣:٥١:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣١٠٦:٥٨:٥٤١٣:٠٤:٠٢١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:٥٨٠٠:٢١:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٧:٢٧١٣:٠٣:٤٤١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٥٠٠٠:٢١:٠١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٥:٥٩١٣:٠٣:٢٧١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢٠:٤٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٤:٣٢١٣:٠٣:٠٩١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٣٤٠٠:٢٠:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٣:٠٥١٣:٠٢:٥١١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٢٦٠٠:١٩:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥١:٣٨١٣:٠٢:٣٣١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:١٨٠٠:١٩:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٠:١١١٣:٠٢:١٤١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:١٠٠٠:١٩:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٨:٤٤١٣:٠١:٥٦١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٨:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٧:١٧١٣:٠١:٣٨١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٥٤٠٠:١٨:٢٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٥:٥٠١٣:٠١:٢٠١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٤٦٠٠:١٨:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٤:٢٤١٣:٠١:٠٣١٩:١٨:١٧١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٧:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:٥٨١٣:٠٠:٤٥١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٢٩٠٠:١٧:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤١:٣٢١٣:٠٠:٢٧١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٢١٠٠:١٦:٥٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٠:٠٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:١٣٠٠:١٦:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥٩:٥٢١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٠٦٠٠:١٦:٠٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٧:١٥١٢:٥٩:٣٥١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٥:٤٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٩:١٨١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٥٠٠٠:١٥:٢٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٤:٢٦١٢:٥٩:٠١١٩:٢٤:١١١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٤:٥٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٣:٠٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٤:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٢٧٠٠:١٤:١٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٠:١٦١٢:٥٨:١١١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٣:٤٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:١٣٠٠:١٣:٢٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٧:٣١١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٣:٠٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:١٢:٤١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٧:١٠١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٥٢٠٠:١٢:١٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٣:٢٩١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٤٥٠٠:١١:٥٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٦:٤١١٩:٣١:٤٩١٩:٥٠:٣٩٠٠:١١:٣٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٣٢٠٠:١١:١٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٦:١٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٠:٥٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٨:١٥١٢:٥٦:٠١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر علی آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد مازندران شهر علی آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر علی آباد مازندران شهر علی آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد مازندران

علی‌آباد، روستایی است از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران

شهر علی آباد مازندران در ویکیپدیا

شهر علی آباد مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد مازندران بر روی نقشه

شهر علی آباد مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد مازندران
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر علی آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر علی آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا علی آباد مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد مازندران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباد مازندران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد مازندران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد مازندران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباد مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباد مازندران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو