جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر علی آباد فارس

اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباد فارس


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٠٠
اذان ظهر: ١١:٤٣:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤١
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٢١

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علی آباد فارس (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر علی آباد فارس)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر علی آباد فارس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد فارس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس ادیسون
طعم بسیاری از شكست های زندگی را كسانی چشیده اند كه در دو قدمی كامیابی از تلاش خود دست كشیده اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علی آباد فارس

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علی آباد فارس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد فارس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر علی آباد فارس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علی آباد فارس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد فارس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٠:٢١١٢:٥٧:٣١١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٠٥٠٠:١٤:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٩:٢٢١٢:٥٧:٢٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٧:١٣١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٣٠٠:١٣:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٣:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٣٨٠٠:١٣:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٦:٤٣١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٣:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٢:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٢:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٢:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١١:١٨١٢:٥٦:٢٢١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:١١٠٠:١٢:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٦:١٨١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٢:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٦:١٥١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٣٧٠٠:١١:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٦:١٢١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٩٠٠:١١:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٨:١١١٢:٥٦:١٠١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٦:٠٨١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١١:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١١:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥١٠٠:١١:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٠:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٦:٠٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥٦:١٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٠:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٦:١٣١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٠:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٦:١٦١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٠:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٦:١٩١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٠:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٦:٢٣١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٠:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٢١٠٠:١٠:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٠:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباد فارس

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر علی آباد فارس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر علی آباد فارس

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر علی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر علی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد فارس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد فارس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر علی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد فارس

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٧:٢٤١١:٤٤:٠٧١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٧:٥٢٢٣:٠٤:٣٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٨:٠٧١١:٤٣:٥٩١٧:١٩:٢٦١٧:٣٦:٥٣٢٣:٠٤:٢٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٨:٥٢١١:٤٣:٥٢١٧:١٨:٢٨١٧:٣٥:٥٦٢٣:٠٤:١٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٩:٣٦١١:٤٣:٤٥١٧:١٧:٣٠١٧:٣٥:٠٠٢٣:٠٤:٠٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٠:٢١١١:٤٣:٣٩١٧:١٦:٣٣١٧:٣٤:٠٥٢٣:٠٣:٥٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١١:٠٧١١:٤٣:٣٤١٧:١٥:٣٧١٧:٣٣:١١٢٣:٠٣:٤٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١١:٥٣١١:٤٣:٢٩١٧:١٤:٤٣١٧:٣٢:١٨٢٣:٠٣:٤١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٢:٣٩١١:٤٣:٢٥١٧:١٣:٤٩١٧:٣١:٢٦٢٣:٠٣:٣٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٣:٢٥١١:٤٣:٢٢١٧:١٢:٥٧١٧:٣٠:٣٦٢٣:٠٣:٢٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٤:١٢١١:٤٣:٢٠١٧:١٢:٠٦١٧:٢٩:٤٧٢٣:٠٣:٢٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٥:٠٠١١:٤٣:١٩١٧:١١:١٦١٧:٢٨:٥٩٢٣:٠٣:١٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٥:٤٧١١:٤٣:١٨١٧:١٠:٢٧١٧:٢٨:١٢٢٣:٠٣:١٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٦:٣٥١١:٤٣:١٨١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٧:٢٧٢٣:٠٣:١٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٧:٢٤١١:٤٣:١٩١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٦:٤٣٢٣:٠٣:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٨:١٢١١:٤٣:٢١١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٦:٠٠٢٣:٠٣:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٩:٠١١١:٤٣:٢٤١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٥:١٩٢٣:٠٣:٠٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:١٩:٥٠١١:٤٣:٢٧١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٤:٣٩٢٣:٠٣:٠٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٠:٤٠١١:٤٣:٣١١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٤:٠٠٢٣:٠٣:١٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢١:٢٩١١:٤٣:٣٧١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٣:٢٣٢٣:٠٣:١١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٢:١٩١١:٤٣:٤٣١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٢:٤٨٢٣:٠٣:١٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٣:٠٩١١:٤٣:٤٩١٧:٠٤:١٠١٧:٢٢:١٤٢٣:٠٣:١٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٤:٠٠١١:٤٣:٥٧١٧:٠٣:٣٦١٧:٢١:٤١٢٣:٠٣:٢١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٤:٥٠١١:٤٤:٠٥١٧:٠٣:٠٢١٧:٢١:١٠٢٣:٠٣:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٥:٤١١١:٤٤:١٥١٧:٠٢:٣١١٧:٢٠:٤٠٢٣:٠٣:٣٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٦:٣٢١١:٤٤:٢٥١٧:٠٢:٠١١٧:٢٠:١٢٢٣:٠٣:٣٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٧:٢٢١١:٤٤:٣٦١٧:٠١:٣٢١٧:١٩:٤٦٢٣:٠٣:٤٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٨:١٣١١:٤٤:٤٨١٧:٠١:٠٥١٧:١٩:٢١٢٣:٠٣:٥٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٩:٠٥١١:٤٥:٠١١٧:٠٠:٤٠١٧:١٨:٥٨٢٣:٠٤:٠٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٩:٥٦١١:٤٥:١٤١٧:٠٠:١٧١٧:١٨:٣٧٢٣:٠٤:١٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٠:٤٧١١:٤٥:٢٩١٦:٥٩:٥٥١٧:١٨:١٧٢٣:٠٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر علی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد فارس شهر علی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر علی آباد فارس شهر علی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علی آباد فارس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علی آباد فارس

علی‌آباد روستایی در شهرستان گراش و در جنوب استان فارس در ایران واقع شده‌است. این روستا در ۵ کیلومتری پاسگاه چهاربرکه و در ۳۶ کیلومتری شهرستان گراش قرار دارد. این روستا دارای قدمت بسیار زیادیست.

شهر علی آباد فارس در ویکیپدیا

شهر علی آباد فارس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علی آباد فارس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علی آباد فارس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علی آباد فارس بر روی نقشه

شهر علی آباد فارس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد فارس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد فارس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علی آباد فارس
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر علی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر علی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علی آباد فارس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علی آباد فارس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد فارس رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ علی آباد فارس دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباد فارس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آباد فارس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا علی آباد فارس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباد فارس
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباد فارس
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباد فارس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا علی آباد فارس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علی آباد فارس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو