جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آبادگچی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادگچی


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٦

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادگچی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای علی آبادگچی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آبادگچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادگچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

گوته
سعادتمند كسی است كه هر چه پیرتر شود، مهربانتر گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادگچی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادگچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادگچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آبادگچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادگچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادگچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢١٠٠:١٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٠:٣٨١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٠:١٢١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٦:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٥:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:١٠١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٥:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٣:١٧١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٤:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:١١:٣٤١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٤:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٩:٢١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٤:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٩:١٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٤:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٩:١٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٣:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٩:١٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٣:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٩:١٣١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٣:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٩:١٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٩:١٣١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٣٣٠٠:١٣:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٩:١٤١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:١٧٠٠:١٣:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٩:١٥١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٠١٠٠:١٣:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٩:١٧١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٢:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٩:١٩١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٢:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:١٠٠٠:١٢:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٢:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٧٠٠:١٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٢:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادگچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادگچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادگچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادگچی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آبادگچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آبادگچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادگچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آبادگچی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آبادگچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آبادگچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آبادگچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادگچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادگچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادگچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آبادگچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادگچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادگچی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٢:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٣:٠٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٣:١٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٤:٤١١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٢٣:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٣:٤١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٣:٤٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٣:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٧:١٨١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٤:٠١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٤:٠٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٩:١١١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٤:١١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٩:١٦١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٤:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٩:٠١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٤:١٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٤:٢١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢١:١٥١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٤:٢٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٤:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٤:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٤:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٨:١٨١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٤:٢٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٤:٢٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٥:١١١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٤:٢١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٤:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٤:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٤:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٧:١٤١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٤:٠٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٧:٠١١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٤:٠٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٣:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٣:٥١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٦:٢١١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٥١٠٠:٢٣:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٤٢٠٠:٢٣:٣٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٥:٥١١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٣١٠٠:٢٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آبادگچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادگچی روستای علی آبادگچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادگچی روستای علی آبادگچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادگچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادگچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آبادگچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادگچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادگچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادگچی

روستای علی آبادگچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادگچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادگچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادگچی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آبادگچی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای علی آبادگچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادگچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادگچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادگچی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آبادگچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آبادگچی
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آبادگچی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آبادگچی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آبادگچی
زمان پخش اذان زنده به افق علی آبادگچی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آبادگچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادگچی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادگچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو