جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادکهنه


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای علی آبادکهنه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آبادکهنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادکهنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یَسنَه
من دین مَزداپرستی را باور دارم كه جنگ را براندازد و رزم‌افزار را به كنار گذارد و خویشاوند پیوندی را فرمان دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادکهنه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادکهنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آبادکهنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادکهنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادکهنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:١٣١٣:٠١:٠٨١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٢:١١١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢١:١٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:١٢٠٠:١٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٠:٤١١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٩:١٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٨:١٢١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:١١٠٠:١٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:١١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٥:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٤:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١١:٥٥١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:١١:٠٥١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٠:١٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١١٠٠:١٤:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٤:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٤:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٣٤١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٣:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٧:١٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:١٠٠٠:١٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٥٤٠٠:١٣:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٣:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٣:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٤٠٠:١٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادکهنه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علی آبادکهنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آبادکهنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادکهنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علی آبادکهنه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آبادکهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آبادکهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آبادکهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادکهنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکهنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آبادکهنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادکهنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکهنه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٣:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٣:٢٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٣:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٣:٤٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٥:٠١١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٣:٥٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٤:٠٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٦:١٩١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٤:٠٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٩:٤١٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٤:١٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٤:٢١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٨:١٧١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٤:٢٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٩:٣١١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٤:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٤:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٤:٣٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٩:١٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٤:٤١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٩:١٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٤:٤٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٤:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٤:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٤:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠١٠٠:٢٤:٤٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٨:٣٠١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٤:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٨:٢٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٤:٤٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٦:١١١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٤:٣٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٤:٣٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٤:٣٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٤:٢٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٤:٢٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٩:٢٥١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٤:١٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٤:١١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٦:٤١١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٤:٠٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠٣٠٠:٢٣:٥٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٦:١٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آبادکهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکهنه روستای علی آبادکهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکهنه روستای علی آبادکهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادکهنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای علی آبادکهنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادکهنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادکهنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادکهنه

روستای علی آبادکهنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادکهنه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آبادکهنه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای علی آبادکهنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادکهنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادکهنه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آبادکهنه
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آبادکهنه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آبادکهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آبادکهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق علی آبادکهنه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آبادکهنه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آبادکهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکهنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو