جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر

استرآباد شمالی | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادکنارشهر


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٥٢:١٣
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٥٧

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای علی آبادکنارشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای علی آبادکنارشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادکنارشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مری كرایستل ماكالوسو
اگر شادمانی، پس توانگری. شادمانی، نیازی به حساب بانكی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادکنارشهر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادکنارشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آبادکنارشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادکنارشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادکنارشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٣:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٤:٤٠١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٢:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٩:٣١١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٥٤٠٠:٠٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٥١٠٠:٠١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٩:١٤١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠١:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٨:٥٣١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٠:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٠:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٨:٤١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٠:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٣:١٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٤:٢٣٢٣:٥٩:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٨:٣١١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٥:١٩٢٣:٥٩:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥١:١٥١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:١٤٢٣:٥٩:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٨:٢٤١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٧:١٠٢٣:٥٩:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٨:٢١١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٨:٠٥٢٣:٥٨:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٨:١٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٥٨:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٨:١٧١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٥٨:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٨:١٦١٩:٥٠:٣٠٢٠:١٠:٤٩٢٣:٥٨:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤٨:١٥١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٧:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٨:١٥١٩:٥٢:١٢٢٠:١٢:٣٨٢٣:٥٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٨:١٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٣:٣١٢٣:٥٧:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٣:١١١٢:٤٨:١٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٤:٢٤٢٣:٥٧:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٤٢:٢٥١٢:٤٨:١٩١٩:٥٤:٤١٢٠:١٥:١٧٢٣:٥٧:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٤٨٠٥:٤١:٤٠١٢:٤٨:٢٢١٩:٥٥:٣١٢٠:١٦:٠٩٢٣:٥٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٨:٢٥١٩:٥٦:١٩٢٠:١٧:٠١٢٣:٥٦:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٤٠:١٥١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٧:٥٢٢٣:٥٦:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٩:٣٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٨:٤٣٢٣:٥٦:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٣٣٠٥:٣٨:٥٧١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٩:٣٣٢٣:٥٦:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٨:٢٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٥٩:٢٨٢٠:٢٠:٢٣٢٣:٥٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادکنارشهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آبادکنارشهر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادکنارشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای علی آبادکنارشهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٨:٣١١٢:٠٤:٣١١٧:١٠:٥٣١٧:٣٠:٣٥٢٣:٢٠:٢٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٧:٥١١٢:٠٤:٤٣١٧:١١:٥٨١٧:٣١:٣٧٢٣:٢٠:٣٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٧:٠٩١٢:٠٤:٥٤١٧:١٣:٠٣١٧:٣٢:٤٠٢٣:٢٠:٥٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٦:٢٥١٢:٠٥:٠٥١٧:١٤:٠٩١٧:٣٣:٤٢٢٣:٢١:٠٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٥:٤٠١٢:٠٥:١٥١٧:١٥:١٤١٧:٣٤:٤٥٢٣:٢١:٢١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٤:٥٢١٢:٠٥:٢٤١٧:١٦:١٩١٧:٣٥:٤٨٢٣:٢١:٣٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٤:٠٤١٢:٠٥:٣٢١٧:١٧:٢٤١٧:٣٦:٥٠٢٣:٢١:٤٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٣:١٤١٢:٠٥:٣٩١٧:١٨:٢٩١٧:٣٧:٥٣٢٣:٢١:٥٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٢:٢٢١٢:٠٥:٤٥١٧:١٩:٣٤١٧:٣٨:٥٥٢٣:٢٢:٠٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥١:٢٨١٢:٠٥:٥١١٧:٢٠:٣٩١٧:٣٩:٥٧٢٣:٢٢:١٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٠:٣٣١٢:٠٥:٥٥١٧:٢١:٤٤١٧:٤١:٠٠٢٣:٢٢:٢٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٩:٣٧١٢:٠٥:٥٩١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٢:٠٢٢٣:٢٢:٣١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٨:٣٩١٢:٠٦:٠٢١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٣:٠٤٢٣:٢٢:٣٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٧:٤٠١٢:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:٠٥٢٣:٢٢:٤٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٦:٣٩١٢:٠٦:٠٦١٧:٢٦:٠١١٧:٤٥:٠٧٢٣:٢٢:٤٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٥:٣٨١٢:٠٦:٠٧١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٠٨٢٣:٢٢:٥٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٤:٣٤١٢:٠٦:٠٧١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٧:١٠٢٣:٢٢:٥٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٣:٣٠١٢:٠٦:٠٦١٧:٢٩:١١١٧:٤٨:١١٢٣:٢٢:٥٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٢:٢٤١٢:٠٦:٠٥١٧:٣٠:١٥١٧:٤٩:١١٢٣:٢٢:٥٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤١:١٧١٢:٠٦:٠٣١٧:٣١:١٧١٧:٥٠:١٢٢٣:٢٢:٥٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٠:٠٩١٢:٠٦:٠٠١٧:٣٢:٢٠١٧:٥١:١٢٢٣:٢٢:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٩:٠٠١٢:٠٥:٥٦١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٢:١٣٢٣:٢٢:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:٥٠١٢:٠٥:٥٢١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٣:١٣٢٣:٢٢:٥٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٦:٣٨١٢:٠٥:٤٧١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٤:١٢٢٣:٢٢:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٥:٢٦١٢:٠٥:٤١١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٥:١٢٢٣:٢٢:٤٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٤:١٢١٢:٠٥:٣٥١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٦:١١٢٣:٢٢:٤٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:٥٨١٢:٠٥:٢٨١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٧:١٠٢٣:٢٢:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣١:٤٣١٢:٠٥:٢٠١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٨:٠٩٢٣:٢٢:٣٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٠:٢٧١٢:٠٥:١٢١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٩:٠٧٢٣:٢٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آبادکنارشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادکنارشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادکنارشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادکنارشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکنارشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادکنارشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکنارشهر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٧:٠١:٥٤١٢:٠٣:٠١١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٤:٢٤٢٣:١٨:٣٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٧:٠١:٢٥١٢:٠٣:١٨١٧:٠٥:٣١١٧:٢٥:٢٥٢٣:١٨:٥٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٧:٠٠:٥٤١٢:٠٣:٣٤١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٦:٢٧٢٣:١٩:١٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٧:٠٠:٢١١٢:٠٣:٤٩١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٧:٢٨٢٣:١٩:٢٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥٩:٤٦١٢:٠٤:٠٤١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٨:٣٠٢٣:١٩:٤٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠٤:١٨١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٠:٠٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٨:٣١١٢:٠٤:٣١١٧:١٠:٥٣١٧:٣٠:٣٥٢٣:٢٠:٢٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٧:٥١١٢:٠٤:٤٣١٧:١١:٥٨١٧:٣١:٣٧٢٣:٢٠:٣٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٧:٠٩١٢:٠٤:٥٤١٧:١٣:٠٣١٧:٣٢:٤٠٢٣:٢٠:٥٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٦:٢٥١٢:٠٥:٠٥١٧:١٤:٠٩١٧:٣٣:٤٢٢٣:٢١:٠٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٥:٤٠١٢:٠٥:١٥١٧:١٥:١٤١٧:٣٤:٤٥٢٣:٢١:٢١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٤:٥٢١٢:٠٥:٢٤١٧:١٦:١٩١٧:٣٥:٤٨٢٣:٢١:٣٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٤:٠٤١٢:٠٥:٣٢١٧:١٧:٢٤١٧:٣٦:٥٠٢٣:٢١:٤٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٣:١٤١٢:٠٥:٣٩١٧:١٨:٢٩١٧:٣٧:٥٣٢٣:٢١:٥٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٢:٢٢١٢:٠٥:٤٥١٧:١٩:٣٤١٧:٣٨:٥٥٢٣:٢٢:٠٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥١:٢٨١٢:٠٥:٥١١٧:٢٠:٣٩١٧:٣٩:٥٧٢٣:٢٢:١٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٠:٣٣١٢:٠٥:٥٥١٧:٢١:٤٤١٧:٤١:٠٠٢٣:٢٢:٢٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٩:٣٧١٢:٠٥:٥٩١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٢:٠٢٢٣:٢٢:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٨:٣٩١٢:٠٦:٠٢١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٣:٠٤٢٣:٢٢:٣٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٧:٤٠١٢:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:٠٥٢٣:٢٢:٤٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٦:٣٩١٢:٠٦:٠٦١٧:٢٦:٠١١٧:٤٥:٠٧٢٣:٢٢:٤٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٥:٣٨١٢:٠٦:٠٧١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٠٨٢٣:٢٢:٥٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٤:٣٤١٢:٠٦:٠٧١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٧:١٠٢٣:٢٢:٥٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٣:٣٠١٢:٠٦:٠٦١٧:٢٩:١١١٧:٤٨:١١٢٣:٢٢:٥٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٢:٢٤١٢:٠٦:٠٥١٧:٣٠:١٥١٧:٤٩:١١٢٣:٢٢:٥٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤١:١٧١٢:٠٦:٠٣١٧:٣١:١٧١٧:٥٠:١٢٢٣:٢٢:٥٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٠:٠٩١٢:٠٦:٠٠١٧:٣٢:٢٠١٧:٥١:١٢٢٣:٢٢:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٩:٠٠١٢:٠٥:٥٦١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٢:١٣٢٣:٢٢:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:٥٠١٢:٠٥:٥٢١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٣:١٣٢٣:٢٢:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٦:٣٨١٢:٠٥:٤٧١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٤:١٢٢٣:٢٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آبادکنارشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکنارشهر روستای علی آبادکنارشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکنارشهر روستای علی آبادکنارشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادکنارشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آبادکنارشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادکنارشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادکنارشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادکنارشهر

روستای علی آبادکنارشهر بر روی نقشه

روستای علی آبادکنارشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادکنارشهر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای علی آبادکنارشهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای علی آبادکنارشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادکنارشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آبادکنارشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آبادکنارشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آبادکنارشهر
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ علی آبادکنارشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علی آبادکنارشهر
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آبادکنارشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آبادکنارشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا علی آبادکنارشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو