جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر

استرآباد شمالی | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادکنارشهر


اذان صبح: ٠٥:٠٩:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:١١
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٣٢
غروب آفتاب: ١٨:٥٧:١٨
اذان مغرب: ١٩:١٥:٤١
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٤٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای علی آبادکنارشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای علی آبادکنارشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادکنارشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
همچنان كه كماندار، تیرهای خود را می تراشد و هموار می كند، هر انسانی می تواند افكار آشفته خود را جهت دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادکنارشهر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادکنارشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آبادکنارشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادکنارشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادکنارشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٩:٣١١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٥٤٠٠:٠٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٥١٠٠:٠١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٩:١٤١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠١:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٠:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٨:٥٣١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٠:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٨:٤١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٣:١٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٤:٢٣٢٣:٥٩:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٨:٣١١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٥:١٩٢٣:٥٩:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥١:١٥١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:١٤٢٣:٥٩:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٨:٢٤١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٧:١٠٢٣:٥٩:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٨:٢١١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٨:٠٥٢٣:٥٨:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٨:١٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٥٨:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٨:١٧١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٥٨:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٨:١٦١٩:٥٠:٣٠٢٠:١٠:٤٩٢٣:٥٨:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤٨:١٥١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٧:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٨:١٥١٩:٥٢:١٢٢٠:١٢:٣٨٢٣:٥٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٨:١٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٣:٣١٢٣:٥٧:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٣:١١١٢:٤٨:١٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٤:٢٤٢٣:٥٧:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٤٢:٢٥١٢:٤٨:١٩١٩:٥٤:٤١٢٠:١٥:١٧٢٣:٥٧:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٤٨٠٥:٤١:٤٠١٢:٤٨:٢٢١٩:٥٥:٣١٢٠:١٦:٠٩٢٣:٥٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٨:٢٥١٩:٥٦:١٩٢٠:١٧:٠١٢٣:٥٦:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٤٠:١٥١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٧:٥٢٢٣:٥٦:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٩:٣٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٨:٤٣٢٣:٥٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٣٣٠٥:٣٨:٥٧١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٩:٣٣٢٣:٥٦:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٨:٢٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٥٩:٢٨٢٠:٢٠:٢٣٢٣:٥٦:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٣٧:٤٥١٢:٤٨:٤٨٢٠:٠٠:١٤٢٠:٢١:١١٢٣:٥٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادکنارشهر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای علی آبادکنارشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادکنارشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای علی آبادکنارشهر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آبادکنارشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادکنارشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادکنارشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادکنارشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکنارشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آبادکنارشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادکنارشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکنارشهر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٩:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٨:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٤:٠٦١٩:٣١:٠٠١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٨:٥١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٨:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:١٥١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:١١٠٠:٠٨:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٩:٠٤١٢:٥٣:١٥١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٨:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٨:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٨:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢١:٣١١٢:٥٢:٢١١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٧:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٥٥٠٠:٠٧:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥١:٤٣١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:٢٦٠٠:٠٧:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥١:٢٤١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠٧:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥١:٠٥١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٢٨٠٠:٠٧:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٥:٣٣١٢:٥٠:٤٥١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:٥٨٠٠:٠٦:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٠:٢٤١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٢٨٠٠:٠٦:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٠:٠٤١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٥٧٠٠:٠٦:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٧:٥٨١٢:٤٩:٤٤١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٢٦٠٠:٠٦:١٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:٤٦١٢:٤٩:٢٣١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٥٥٠٠:٠٥:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٩:٣٤١٢:٤٩:٠٢١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٦:٢٤٠٠:٠٥:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٠:٢٢١٢:٤٨:٤١١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٥٢٠٠:٠٥:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣١:١٠١٢:٤٨:٢٠١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٣:٢١٠٠:٠٥:٠٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣١:٥٨١٢:٤٧:٥٨١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٤٩٠٠:٠٤:٥١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٢:٤٦١٢:٤٧:٣٧١٩:٠١:٥١١٩:٢٠:١٧٠٠:٠٤:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٣:٣٤١٢:٤٧:١٥١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٤٥٠٠:٠٤:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٤:٢٣١٢:٤٦:٥٤١٨:٥٨:٤٩١٩:١٧:١٣٠٠:٠٤:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٥:١١١٢:٤٦:٣٢١٨:٥٧:١٨١٩:١٥:٤١٠٠:٠٣:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٥:٥٩١٢:٤٦:١١١٨:٥٥:٤٦١٩:١٤:٠٩٠٠:٠٣:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٦:٤٨١٢:٤٥:٤٩١٨:٥٤:١٥١٩:١٢:٣٧٠٠:٠٣:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٧:٣٦١٢:٤٥:٢٨١٨:٥٢:٤٤١٩:١١:٠٥٠٠:٠٢:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٨:٢٥١٢:٤٥:٠٧١٨:٥١:١٣١٩:٠٩:٣٣٢٣:٣٢:٣٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:٥١٠٥:٣٩:١٤١١:٤٤:٤٥١٧:٤٩:٤١١٨:٠٨:٠٢٢٣:٠٢:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آبادکنارشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکنارشهر روستای علی آبادکنارشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادکنارشهر روستای علی آبادکنارشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادکنارشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آبادکنارشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادکنارشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادکنارشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادکنارشهر

روستای علی آبادکنارشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادکنارشهر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای علی آبادکنارشهر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای علی آبادکنارشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادکنارشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق علی آبادکنارشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آبادکنارشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آبادکنارشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ علی آبادکنارشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آبادکنارشهر
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ علی آبادکنارشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادکنارشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آبادکنارشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادکنارشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو