جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادمسجد


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٠
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٠١
اذان مغرب: ١٩:٣٨:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٦:٣٦

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای علی آبادمسجد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای علی آبادمسجد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادمسجد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌سخن نیك بگویید (‌تا خود نیز) بهره‌مند شوید و (‌در غیر این صورت) ساكت مانده تا سالم بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادمسجد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادمسجد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آبادمسجد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادمسجد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادمسجد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١١:٢٨١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:١١٠٠:٠٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٠:١٩١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٨:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٤:١٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٥٧٠٠:٠٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٤:٠٤١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠٧:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٣:٤١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٠٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٦:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:١٤٠٠:٠٦:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٠٦:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٣:١٧١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٥:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٣:١٣١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٥:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٠٥:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٥:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٠٤:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٤:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٢:٥٩١٩:٥١:٢٣٢٠:١١:١٣٠٠:٠٤:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٤:١٢١٢:٥٢:٥٨١٩:٥٢:١٢٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٤:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٣:٢٣١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٥٦٠٠:٠٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٢:٣٤١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٣:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥١:٤٨١٢:٥٢:٥٨١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٣٧٠٠:٠٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٥٢:٥٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٣:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٤٥٠٥:٥٠:١٨١٢:٥٣:٠١١٩:٥٦:١٠٢٠:١٦:١٨٠٠:٠٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٩:٣٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٧:٠٧٠٠:٠٣:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٨:٥٥١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٥٧٠٠:٠٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٨:١٦١٢:٥٣:١٠١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٧:٣٨١٢:٥٣:١٤١٩:٥٩:١٤٢٠:١٩:٣٣٠٠:٠٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٣:١٩١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٢١٠٠:٠٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٦:٢٧١٢:٥٣:٢٤٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادمسجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادمسجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادمسجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادمسجد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای علی آبادمسجد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادمسجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادمسجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای علی آبادمسجد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥١:٢٩١٣:٠٢:١١١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٣٥٠٠:١٩:٣٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٠:٠٣١٣:٠١:٥٣١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٢٥٠٠:١٩:١٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٨:٣٨١٣:٠١:٣٥١٩:١٥:٠٧١٩:٣٣:١٥٠٠:١٨:٥٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٧:١٣١٣:٠١:١٧١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٠٥٠٠:١٨:٣٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٥:٤٨١٣:٠٠:٥٩١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٨:٠٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٤:٢٣١٣:٠٠:٤١١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٤٦٠٠:١٧:٤٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٥٩١٣:٠٠:٢٤١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٣٦٠٠:١٧:٢٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤١:٣٤١٣:٠٠:٠٦١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٢٦٠٠:١٦:٥٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٠:١٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:١٦٠٠:١٦:٣٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥٩:٣١١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٦:١٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٧:٢٣١٢:٥٩:١٤١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٥:٥٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٦:٠٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٥:٢٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٤:٣٧١٢:٥٨:٣٩١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٣٨٠٠:١٥:٠٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٤:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣١:٥٣١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٤:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:١١٠٠:١٣:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٠٢٠٠:١٣:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٧:١٩١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٥٣٠٠:١٣:١٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٢:٤٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٥:١١١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٢:٢٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٢:٠٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٣٥١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:١٩٠٠:١١:٤١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:١٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١١٠٠:١١:٢٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٢:٢٠١٩:٥١:٠٣٠٠:١٠:٥٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٥٦٠٠:١٠:٣٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٠:١٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:١٦١٢:٥٥:١٦١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٩:٥٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٣٣٠٠:٠٩:٣٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٣:٥١١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٩:١٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٧:١٩١٩:٥٦:١٨٠٠:٠٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آبادمسجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادمسجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادمسجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادمسجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادمسجد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادمسجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادمسجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادمسجد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٠:٠١١٢:٠٣:٥٩١٨:٠٨:٣١١٨:٢٦:٣٣٢٣:٥١:٤٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥٨:٣٦١٣:٠٣:٤١١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٢٣٠٠:٢١:٢٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٧:١١١٣:٠٣:٢٣١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:١٤٠٠:٢١:٠٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٥:٤٥١٣:٠٣:٠٥١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٠٤٠٠:٢٠:٤٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٤:٢٠١٣:٠٢:٤٧١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٥٤٠٠:٢٠:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٢:٥٤١٣:٠٢:٢٩١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:٤٤٠٠:١٩:٥٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥١:٢٩١٣:٠٢:١١١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٣٥٠٠:١٩:٣٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٠:٠٣١٣:٠١:٥٣١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٢٥٠٠:١٩:١٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٨:٣٨١٣:٠١:٣٥١٩:١٥:٠٧١٩:٣٣:١٥٠٠:١٨:٥٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٧:١٣١٣:٠١:١٧١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٠٥٠٠:١٨:٣٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٥:٤٨١٣:٠٠:٥٩١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٨:٠٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٤:٢٣١٣:٠٠:٤١١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٤٦٠٠:١٧:٤٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٥٩١٣:٠٠:٢٤١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٣٦٠٠:١٧:٢٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤١:٣٤١٣:٠٠:٠٦١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٢٦٠٠:١٦:٥٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٠:١٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:١٦٠٠:١٦:٣٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥٩:٣١١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٦:١٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٧:٢٣١٢:٥٩:١٤١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٥:٥٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٦:٠٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٥:٢٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٤:٣٧١٢:٥٨:٣٩١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٣٨٠٠:١٥:٠٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٤:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣١:٥٣١٢:٥٨:٠٦١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٤:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:١١٠٠:١٣:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٠٢٠٠:١٣:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٧:١٩١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٥٣٠٠:١٣:١٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٢:٤٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٥:١١١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٢:٢٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٢:٠٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٣٥١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:١٩٠٠:١١:٤١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:١٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١١٠٠:١١:٢٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٢:٢٠١٩:٥١:٠٣٠٠:١٠:٥٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٥٦٠٠:١٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آبادمسجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادمسجد روستای علی آبادمسجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادمسجد روستای علی آبادمسجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادمسجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آبادمسجد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادمسجد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادمسجد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادمسجد

روستای علی آبادمسجد بر روی نقشه

روستای علی آبادمسجد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادمسجد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای علی آبادمسجد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای علی آبادمسجد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادمسجد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آبادمسجد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آبادمسجد
زمان پخش اذان زنده به افق علی آبادمسجد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آبادمسجد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آبادمسجد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادمسجد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادمسجد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادمسجد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادمسجد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو