جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادقلی بیک ها

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٥٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای علی آبادقلی بیک ها)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای علی آبادقلی بیک ها)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آبادقلی بیک ها)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
ما باید به توانمندی و توانایی خود باور داشته باشیم كه اگر در آینده با چیز تازه‌ای روبرو شدیم، بتوانیم نااندیشیده به كنش بپردازیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادقلی بیک ها

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادقلی بیک ها ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی آبادقلی بیک ها (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادقلی بیک ها ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادقلی بیک ها
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:١٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٢:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٦:١٨١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٥٦٠٠:١١:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٢:٣٤١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٤٨٠٠:١١:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢١:١٦١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٣٩٠٠:١١:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٥:٣٧١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٣٢٠٠:١٠:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٢٤٠٠:١٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٥:١١١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:١٦٠٠:١٠:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٦:١٤١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٩:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٥:٠١١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٩:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٩:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٨:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١١:٢٥١٢:٥٤:١٤١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٨:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٠:١٥١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٨:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٧:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٧:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٧:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٣:٢٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٠٢٠٠:٠٦:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٦:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٣:١٥١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٦:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٥:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٥:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٢:٥٨١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٥:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٢:٤٣١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٠٤:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٢:٤١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٤:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٤١٠٠:٠٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٢:٣٨١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آبادقلی بیک ها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آبادقلی بیک ها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علی آبادقلی بیک ها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادقلی بیک ها

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای علی آبادقلی بیک ها

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آبادقلی بیک ها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادقلی بیک ها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای علی آبادقلی بیک ها

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آبادقلی بیک ها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادقلی بیک ها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادقلی بیک ها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادقلی بیک ها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آبادقلی بیک ها

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای علی آبادقلی بیک ها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادقلی بیک ها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آبادقلی بیک ها

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای علی آبادقلی بیک ها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آبادقلی بیک ها روستای علی آبادقلی بیک ها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای علی آبادقلی بیک ها روستای علی آبادقلی بیک ها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای علی آبادقلی بیک ها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادقلی بیک ها

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادقلی بیک ها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادقلی بیک ها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادقلی بیک ها

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٤١:١٧١٢:٥٨:٠٩٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٠٥:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٥٠٥:٤١:٣١١٢:٥٨:٢٢٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٠٥:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٤١:٤٧١٢:٥٨:٣٥٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠٥:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥١٠٥:٤٢:٠٤١٢:٥٨:٤٨٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٠٥:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٣٠٥:٤٢:٢٢١٢:٥٩:٠١٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٠٦:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٤٢:٤٢١٢:٥٩:١٤٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٠٦:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٢٠٥:٤٣:٠٣١٢:٥٩:٢٦٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٠٦:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٣:٢٥١٢:٥٩:٣٨٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٠٦:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠١٠٥:٤٣:٤٨١٢:٥٩:٥٠٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٠٧:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٤٤:١٣١٣:٠٠:٠٢٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٠٧:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٤٤:٣٩١٣:٠٠:١٤٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٠٧:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٤٥:٠٦١٣:٠٠:٢٥٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٠٧:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٤٥:٣٤١٣:٠٠:٣٦٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٠٨:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٤٦:٠٣١٣:٠٠:٤٧٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٦:١٥٠٠:٠٨:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤٦:٣٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٠٨:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٤٧:٠٥١٣:٠١:٠٧٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٠٩:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٣٠٥:٤٧:٣٧١٣:٠١:١٦٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٠٩:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٤٨:١٠١٣:٠١:٢٥٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٥:١٥٠٠:٠٩:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤٨:٤٥١٣:٠١:٣٤٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٠٩:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٩:٢٠١٣:٠١:٤٣٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٣٤٠٠:١٠:١٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٩:٥٦١٣:٠١:٥١٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٤:١١٠٠:١٠:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٥٠:٣٢١٣:٠١:٥٨٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٠:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٨٠٥:٥١:١٠١٣:٠٢:٠٥٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٠:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٥١:٤٨١٣:٠٢:١٢٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٥٢٠٠:١١:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٥٢:٢٧١٣:٠٢:١٨٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١١:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٥٣:٠٧١٣:٠٢:٢٣٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٥٠٠٠:١١:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٧٠٥:٥٣:٤٨١٣:٠٢:٢٩٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:١٦٠٠:١١:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٤:٢٩١٣:٠٢:٣٣٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٢:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٥:١٠١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٢:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٥:٥٥:٥٢١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٢:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٢:٤٤٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آبادقلی بیک ها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادقلی بیک ها روستای علی آبادقلی بیک ها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادقلی بیک ها روستای علی آبادقلی بیک ها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادقلی بیک ها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آبادقلی بیک ها

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادقلی بیک ها موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادقلی بیک ها برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادقلی بیک ها

روستای علی آبادقلی بیک ها بر روی نقشه

روستای علی آبادقلی بیک ها بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادقلی بیک ها
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای علی آبادقلی بیک ها + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای علی آبادقلی بیک ها + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای علی آبادقلی بیک ها + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آبادقلی بیک ها + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای علی آبادقلی بیک ها + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آبادقلی بیک ها دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق علی آبادقلی بیک ها
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آبادقلی بیک ها
زمان پخش اذان زنده به افق علی آبادقلی بیک ها
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آبادقلی بیک ها دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آبادقلی بیک ها
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آبادقلی بیک ها ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا علی آبادقلی بیک ها دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادقلی بیک ها یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو