جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادجمبزه


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٤

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای علی آبادجمبزه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آبادجمبزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادجمبزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
موی زیبا، یكی از دو نوع زیبایی است كه خداوند به فرد مسلمان می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادجمبزه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادجمبزه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آبادجمبزه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادجمبزه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادجمبزه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠١:١٥١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٨٠٠:١٧:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢١:٠٥١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٥٣٠٠:١٧:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٦:١٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٢١١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٠:٠٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٤:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:١٤٠٠:١٣:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٥٩٠٠:١٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٩:٥١١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٣:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٩:٥١١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٣:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١٣٠٠:١٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادجمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادجمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادجمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادجمبزه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علی آبادجمبزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آبادجمبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادجمبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علی آبادجمبزه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آبادجمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آبادجمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آبادجمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادجمبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادجمبزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آبادجمبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادجمبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادجمبزه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٢:١٤١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢٣:٢٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٢:٥٢١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٣:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٣:٣٠١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٣:٤٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:١٤:٠٩١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٣:٥٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١٤:٤٨١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٤:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٥:٢٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٤:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٦:٠٧١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٤:١٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٤:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٤:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٤:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٤:٣٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٤:٤٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٤:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٤:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٤:٥٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٤:٥٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٩:١٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٤:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٤:٥٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٤:٥٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٤:٥١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٨:٣٧١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٤:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٤:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٨:١٥١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٤:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٤:٤٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٤:٣٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١٧٠٠:٢٤:٣١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٤:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٧:١٢١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٤:١٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٤:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣١:١٨١٣:٠٦:٤٤١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٤:٠٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آبادجمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادجمبزه روستای علی آبادجمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادجمبزه روستای علی آبادجمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادجمبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای علی آبادجمبزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادجمبزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادجمبزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادجمبزه

روستای علی آبادجمبزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادجمبزه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آبادجمبزه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای علی آبادجمبزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادجمبزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادجمبزه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادجمبزه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آبادجمبزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ علی آبادجمبزه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی آبادجمبزه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ علی آبادجمبزه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آبادجمبزه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آبادجمبزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو