جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادجمبزه


اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٢٥
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٠

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای علی آبادجمبزه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی آبادجمبزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آبادجمبزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

؟
هیچ‌كس نمی‌تواند بدون خواست خودمان، ما را آشفته و پریشان كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادجمبزه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادجمبزه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی آبادجمبزه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادجمبزه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادجمبزه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٥:٤٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠٣٠٠:٢١:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٣:٣١١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٧٠٠:٢١:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٣:١٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٣١٠٠:٢٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:١٥٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٥٩٠٠:٢٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٢:١٢١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٢٠٠:١٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٨:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠١:٤٨١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤١٠٠:١٨:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠١:٣٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٨:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:١١٠٠:١٧:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٧:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:١٩١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤١٠٠:١٧:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٧:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:١٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١٢٠٠:١٦:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٥:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٥:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٩٠٦:١١:٥٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١١٠٦:١١:٠٧١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٤:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٠:١٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٤:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٨٠٠:١٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٠٣٠٠:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آبادجمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آبادجمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آبادجمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادجمبزه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی آبادجمبزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آبادجمبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادجمبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی آبادجمبزه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آبادجمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادجمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادجمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادجمبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادجمبزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادجمبزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادجمبزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادجمبزه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٢:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١٣٠٠:١٢:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٠:٢٣٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٢:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٢:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:١٥٠٠:١٢:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٢:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٢:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١١٠٠:١٢:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٨:١٩١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٢:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٨:٠١١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٣:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:٠٠٠٠:١٣:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٣٥٠٠:١٣:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٣:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٢٠٠:١٣:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٣:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٣:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٣:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٣:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٣:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٤:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٣:١٣٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٠٥٠٠:١٤:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٣:٢٦٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٤:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٤:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٣:٥١٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:١٦٠٠:١٤:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٤:٠٤٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٤:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٤:١٧٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٥:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٥:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٥:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٤:٥٦٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٤٧٠٠:١٥:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آبادجمبزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادجمبزه روستای علی آبادجمبزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادجمبزه روستای علی آبادجمبزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادجمبزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آبادجمبزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادجمبزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادجمبزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادجمبزه

روستای علی آبادجمبزه بر روی نقشه

روستای علی آبادجمبزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادجمبزه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی آبادجمبزه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای علی آبادجمبزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آبادجمبزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادجمبزه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آبادجمبزه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آبادجمبزه
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادجمبزه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علی آبادجمبزه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علی آبادجمبزه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آبادجمبزه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آبادجمبزه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادجمبزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو