جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی

بیرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباداوکشی


اذان صبح: ٠٥:٢٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٤١
نیمه شب: ٠٠:٢١:٠٠

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای علی آباداوکشی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای علی آباداوکشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباداوکشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

لئوبوسكالیا
عشق، همیشه به دست آمدنی‌ست. باید پرسید آیا آنقدر خواهان آن هستیم كه رنج جست‌و‌جو و تكاپوی سخت روح را بر خود هموار كنیم، یا فقط خودمان را سر كار گذاشته‌ایم؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباداوکشی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباداوکشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباداوکشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباداوکشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباداوکشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٤:١٤١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٣:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٢:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:١٩٠٠:١٢:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٣١٠٠:١٢:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:١١:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤٤٠٠:١١:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٣:١٧١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢٠٠٠:١١:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٣:١٠١٩:٣١:٢٣١٩:٤٨:٥٧٠٠:١١:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٣:٠٥١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:١١:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١١٠٠:١٠:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٢:٥١١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٤٠٠:١٠:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٤٠١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠١٠٠:١٠:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١١:٠٠١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٠:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٥٠٠:١٠:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٢:٤١١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٩:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٩:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٩:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٩:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٢:٤١١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٩:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٩:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٢:٥٢١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٩:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٢:٥٦١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٩:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٣:٠١١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباداوکشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباداوکشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباداوکشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباداوکشی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای علی آباداوکشی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباداوکشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباداوکشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای علی آباداوکشی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٣:١٩١٣:٠١:٥٤١٩:١٠:٥٤١٩:٢٧:٢٩٠٠:٢٣:٠٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٥:١٨٠٦:٥٢:١٢١٣:٠١:٣٦١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٠١٠٠:٢٢:٤٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥١:٠٤١٣:٠١:١٧١٩:١١:٥٦١٩:٢٨:٣٣٠٠:٢٢:٢٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٤٩:٥٧١٣:٠٠:٥٩١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٠٥٠٠:٢٢:٠٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣١:٣٩٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٠:٤٢١٩:١٢:٥٨١٩:٢٩:٣٧٠٠:٢١:٤٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٤٧:٤٣١٣:٠٠:٢٤١٩:١٣:٢٩١٩:٣٠:٠٩٠٠:٢١:٢١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:١٣٠٦:٤٦:٣٧١٣:٠٠:٠٦١٩:١٤:٠٠١٩:٣٠:٤١٠٠:٢١:٠٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٤٥:٣٠١٢:٥٩:٤٨١٩:١٤:٣١١٩:٣١:١٣٠٠:٢٠:٣٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٤:٢٤١٢:٥٩:٣١١٩:١٥:٠٢١٩:٣١:٤٥٠٠:٢٠:١٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٣:١٨١٢:٥٩:١٣١٩:١٥:٣٤١٩:٣٢:١٧٠٠:١٩:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٢:١٢١٢:٥٨:٥٦١٩:١٦:٠٥١٩:٣٢:٤٩٠٠:١٩:٣٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤١:٠٧١٢:٥٨:٣٩١٩:١٦:٣٦١٩:٣٣:٢١٠٠:١٩:١٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٨:٢٢١٩:١٧:٠٧١٩:٣٣:٥٤٠٠:١٨:٥٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٣٨:٥٧١٢:٥٨:٠٥١٩:١٧:٣٨١٩:٣٤:٢٦٠٠:١٨:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:٢٦٠٦:٣٧:٥٣١٢:٥٧:٤٩١٩:١٨:١٠١٩:٣٤:٥٩٠٠:١٨:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٦:٤٩١٢:٥٧:٣٣١٩:١٨:٤١١٩:٣٥:٣٢٠٠:١٧:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٥:٤٦١٢:٥٧:١٧١٩:١٩:١٣١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٧:٣١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٤:٤٣١٢:٥٧:٠١١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٧:١٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٣:٤٠١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:١٢٠٠:١٦:٥٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٦:٣١١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٦:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٢:١٣٠٦:٣١:٣٧١٢:٥٦:١٦١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:١٩٠٠:١٦:١١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٠:٣٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٢١:٥٣١٩:٣٨:٥٣٠٠:١٥:٥٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٢٧٠٠:١٥:٣٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٠١٠٠:١٥:١٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٤:٥٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٥:١٠١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:١١٠٠:١٤:٣٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٤:٥٨١٩:٢٤:٣٦١٩:٤١:٤٦٠٠:١٤:٢٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٤:٤٧١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:٢١٠٠:١٤:٠٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٢:٥٦٠٠:١٣:٤٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٣٢٠٠:١٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آباداوکشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباداوکشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آباداوکشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباداوکشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباداوکشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباداوکشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباداوکشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباداوکشی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٠:٠٣١٢:٠٣:٤١١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٤:١٨٢٣:٥٥:٠٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٨٠٦:٥٨:٥٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٠٨:١٦١٩:٢٤:٥٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٧٠٦:٥٧:٤٨١٣:٠٣:٠٦١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٥:٢٢٠٠:٢٤:٢٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٦٠٦:٥٦:٤١١٣:٠٢:٤٨١٩:٠٩:١٩١٩:٢٥:٥٤٠٠:٢٤:٠٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٤٠٦:٥٥:٣٤١٣:٠٢:٣٠١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٢٦٠٠:٢٣:٤٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٢٠٦:٥٤:٢٦١٣:٠٢:١٢١٩:١٠:٢٢١٩:٢٦:٥٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٣:١٩١٣:٠١:٥٤١٩:١٠:٥٤١٩:٢٧:٢٩٠٠:٢٣:٠٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٨٠٦:٥٢:١٢١٣:٠١:٣٦١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٠١٠٠:٢٢:٤٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥١:٠٤١٣:٠١:١٧١٩:١١:٥٦١٩:٢٨:٣٣٠٠:٢٢:٢٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٤٩:٥٧١٣:٠٠:٥٩١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٠٥٠٠:٢٢:٠٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٩٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٠:٤٢١٩:١٢:٥٨١٩:٢٩:٣٧٠٠:٢١:٤٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٤٧:٤٣١٣:٠٠:٢٤١٩:١٣:٢٩١٩:٣٠:٠٩٠٠:٢١:٢١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٣٠٦:٤٦:٣٧١٣:٠٠:٠٦١٩:١٤:٠٠١٩:٣٠:٤١٠٠:٢١:٠٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٤٥:٣٠١٢:٥٩:٤٨١٩:١٤:٣١١٩:٣١:١٣٠٠:٢٠:٣٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٤:٢٤١٢:٥٩:٣١١٩:١٥:٠٢١٩:٣١:٤٥٠٠:٢٠:١٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٣:١٨١٢:٥٩:١٣١٩:١٥:٣٤١٩:٣٢:١٧٠٠:١٩:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٢:١٢١٢:٥٨:٥٦١٩:١٦:٠٥١٩:٣٢:٤٩٠٠:١٩:٣٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤١:٠٧١٢:٥٨:٣٩١٩:١٦:٣٦١٩:٣٣:٢١٠٠:١٩:١٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٨:٢٢١٩:١٧:٠٧١٩:٣٣:٥٤٠٠:١٨:٥٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٣٨:٥٧١٢:٥٨:٠٥١٩:١٧:٣٨١٩:٣٤:٢٦٠٠:١٨:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٣٧:٥٣١٢:٥٧:٤٩١٩:١٨:١٠١٩:٣٤:٥٩٠٠:١٨:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٦:٤٩١٢:٥٧:٣٣١٩:١٨:٤١١٩:٣٥:٣٢٠٠:١٧:٥١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٥:٤٦١٢:٥٧:١٧١٩:١٩:١٣١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٧:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٤:٤٣١٢:٥٧:٠١١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٧:١٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٣:٤٠١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:١٢٠٠:١٦:٥٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٦:٣١١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٦:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٣١:٣٧١٢:٥٦:١٦١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:١٩٠٠:١٦:١١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٠:٣٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٢١:٥٣١٩:٣٨:٥٣٠٠:١٥:٥٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٢٧٠٠:١٥:٣٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٠١٠٠:١٥:١٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آباداوکشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباداوکشی روستای علی آباداوکشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علی آباداوکشی روستای علی آباداوکشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباداوکشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباداوکشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباداوکشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباداوکشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباداوکشی

روستای علی آباداوکشی بر روی نقشه

روستای علی آباداوکشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباداوکشی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای علی آباداوکشی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای علی آباداوکشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباداوکشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق علی آباداوکشی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباداوکشی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباداوکشی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباداوکشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا علی آباداوکشی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباداوکشی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آباداوکشی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آباداوکشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو