جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی

بیرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز علی آباداوکشی


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٩:٣٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای علی آباداوکشی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آباداوکشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباداوکشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

امام جعفر صادق (ع)
هر كه خرج دو دختر یا دو خواهر یا دو خاله یا دو عمه را بكشد از آتش جهنم حاجب او باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آباداوکشی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباداوکشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آباداوکشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آباداوکشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آباداوکشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٤:١٤١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٣:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٢:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:١٩٠٠:١٢:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٣١٠٠:١٢:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:١١:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤٤٠٠:١١:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٣:١٧١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢٠٠٠:١١:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٣:١٠١٩:٣١:٢٣١٩:٤٨:٥٧٠٠:١١:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٣:٠٥١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:١١:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١١٠٠:١٠:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٢:٥١١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٤٠٠:١٠:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٤٠١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠١٠٠:١٠:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١١:٠٠١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٠:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٥٠٠:١٠:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٢:٤١١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٩:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٩:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٩:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٩:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٢:٤١١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٩:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٩:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٢:٥٢١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٩:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٢:٥٦١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٩:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٣:٠١١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباداوکشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباداوکشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آباداوکشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آباداوکشی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آباداوکشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آباداوکشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباداوکشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای علی آباداوکشی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آباداوکشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباداوکشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آباداوکشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آباداوکشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباداوکشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آباداوکشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آباداوکشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباداوکشی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٩:٢٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٩:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٩:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٢:٥١١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٩:٤٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٢:٥١١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٩:٥٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٧:١٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٠:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٠:٠٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٨:١٥١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٠:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٠:١٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٩:١٩١٣:٠٢:٤١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٠:١٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٠:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٠:٢٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٠:٢٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٢٠:٢٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٢:١٦١٩:٤٢:١٠١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٠:٢٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٢:٠٩١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٠٠٠:٢٠:٢٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٢:٠١١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:١١٠٠:٢٠:٢٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠١:٥٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٢١٠٠:٢٠:٢٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠١:٤٥١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٣٥١٩:٣٨:١٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٠:١٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠١:٢٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٠:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠١:١٥١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٣:٥١٠٠:٢٠:١٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٦:١١١٣:٠١:٠٤١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٢:٥٦٠٠:٢٠:٠٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٠:٥٣١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢٠:٠٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٠:٤١١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٠٣٠٠:١٩:٥٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٠٦٠٠:١٩:٤٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٠:١٥١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٩:٤٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٠:٠١١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٠٨٠٠:١٩:٣٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٩:٤٧١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٩:٢٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٩:٤٢١٢:٥٩:٣٣١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٩:١٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٠:١١١٢:٥٩:١٨١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:٠٦٠٠:١٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آباداوکشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباداوکشی روستای علی آباداوکشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علی آباداوکشی روستای علی آباداوکشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آباداوکشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آباداوکشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آباداوکشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آباداوکشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آباداوکشی

روستای علی آباداوکشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آباداوکشی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علی آباداوکشی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای علی آباداوکشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آباداوکشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا علی آباداوکشی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آباداوکشی
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آباداوکشی
زمان پخش اذان مستقیم به افق علی آباداوکشی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آباداوکشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علی آباداوکشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آباداوکشی
زمان پخش اذان زنده به افق علی آباداوکشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آباداوکشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو