جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علی آبادآقا

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادآقا


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادآقا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای علی آبادآقا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی آبادآقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آبادآقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

مثل آفریقائی
وجدان بد، انسان را ترسو بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادآقا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادآقا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادآقا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علی آبادآقا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادآقا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادآقا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٥:٤٨١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢١:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٣:٣٠١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢١:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٣:١٦١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٦٠٠:٢٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:١٠٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٥٤٠٠:٢٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٣٨٠٠:١٩:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٢:١٠١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٩:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١١٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠١:٥٨١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٥١٠٠:١٨:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠١:٤٧١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٨:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠١:٣٦١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢١٠٠:١٨:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠١:٢٦١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٧:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠١:١٦١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٧:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٢٢١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٩:٢١١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٦:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٠:٤١١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥١٠٠:١٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٦:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٦:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٥:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٠:١٥١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٥:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٥١١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٠:٠١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١١:١٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٤:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١١٠٠:١٤:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آبادآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آبادآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علی آبادآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادآقا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی آبادآقا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آبادآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علی آبادآقا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای علی آبادآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علی آبادآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادآقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادآقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادآقا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤١٠٠:١٣:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٣:٠٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٢:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٠:٢١٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٢:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١٢:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٢:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٢:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٢:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٢:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٢:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠١:١٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٣:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١٣:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٣:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٣:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٧:١٠١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٣:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٣:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٣:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١٣:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٣:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٣:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٤:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٣:١٢٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٤:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٣:٢٤٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٤:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٤:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٣:٤٩٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:٠٧٠٠:١٤:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٤:٠٢٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٤:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٤:١٥٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٥:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٤:٢٨٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٥:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٤:٤١٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٥:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٥:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٥:٠٨٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علی آبادآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادآقا روستای علی آبادآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علی آبادآقا روستای علی آبادآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادآقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علی آبادآقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادآقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادآقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادآقا

روستای علی آبادآقا بر روی نقشه

روستای علی آبادآقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادآقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادآقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادآقا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علی آبادآقا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای علی آبادآقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علی آبادآقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادآقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادآقا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آبادآقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آبادآقا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آبادآقا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آبادآقا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علی آبادآقا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علی آبادآقا
زمان پخش اذان زنده به افق علی آبادآقا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آبادآقا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادآقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو