جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علی آبادآقا

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز علی آبادآقا


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٤

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علی آبادآقا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای علی آبادآقا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای علی آبادآقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادآقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم ران
اگر دلیل كافی داشته باشی به هر كاری توانا خواهی شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علی آبادآقا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علی آبادآقا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادآقا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علی آبادآقا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علی آبادآقا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادآقا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:١٢١٣:٠١:٢٤١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:١٧٠٠:١٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠١:١٤١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٧:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٠٥١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٧:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٣٠٠:١٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٨٠٠:١٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٧:١٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٦:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٥:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٥:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١١:٤٩١٣:٠٠:٠١١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٤:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٠:١١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٩:٥١١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٧٠٠:١٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٥٢٠٠:١٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٢١٠٠:١٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٩:٥١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٣:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٣:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:١٦٠٠:١٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٣:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤١٠٠:١٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٠:١١١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٣:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علی آبادآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علی آبادآقا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علی آبادآقا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علی آبادآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علی آبادآقا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علی آبادآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آبادآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علی آبادآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علی آبادآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادآقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادآقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علی آبادآقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علی آبادآقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادآقا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٥:٢٤٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٦:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٦:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٦:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٦:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٦:١٥٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٧:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٧:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٦:٤٠٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٧:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٧:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٨:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٧:١٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٨:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٨:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠١:١٩١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٨:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٧:٥١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٣٧٠٠:١٩:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٨:٠١٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٩:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٨:١٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٩:٤١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٩:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٨:٣١٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٠:١٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٠:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٠:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٠:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢١:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٩:١٣٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢١:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٩:١٩٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢١:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢١:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٢:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٢:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٢:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٢:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٠٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٣:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١١:٤٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٣:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علی آبادآقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادآقا روستای علی آبادآقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای علی آبادآقا روستای علی آبادآقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علی آبادآقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علی آبادآقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای علی آبادآقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علی آبادآقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علی آبادآقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علی آبادآقا

روستای علی آبادآقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادآقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادآقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علی آبادآقا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای علی آبادآقا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای علی آبادآقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علی آبادآقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علی آبادآقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادآقا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علی آبادآقا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علی آبادآقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علی آبادآقا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علی آبادآقا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علی آبادآقا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علی آبادآقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علی آبادآقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا علی آبادآقا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علی آبادآقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو