جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علیرضاآباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز علیرضاآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علیرضاآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای علیرضاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علیرضاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علیرضاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل چینی
كفش گشاد كه پوشیدی، منتظر زمین خوردن هم باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علیرضاآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علیرضاآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیرضاآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علیرضاآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیرضاآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علیرضاآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:٢٢١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:١٠٠٠:١٧:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٢:١٢١٣:٠١:١٣١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٧:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢١:١١١٣:٠١:٠٣١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤١٠٠:١٧:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٠:١١١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٧:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٩:١١١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١١٠٠:١٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:١٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:١٩١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٥:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٥:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٥:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٥:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١١:٥٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٤:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١١:٠٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٤:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٠:١٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٤:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٩:٤٩١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:١٤٠٠:١٤:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤٤٠٠:١٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٣:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:١٢٠٠:١٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٥:١١١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٣:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٣:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٤٠٠:١٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠١:١٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیرضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیرضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیرضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علیرضاآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علیرضاآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علیرضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیرضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای علیرضاآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای علیرضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علیرضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای علیرضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علیرضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیرضاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علیرضاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای علیرضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیرضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علیرضاآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٣:٢٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٣:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٣:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٤:١٩١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٣:٥٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٤:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٤:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:١٦١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٤:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٤:٢٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٢٤:٢٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٨:١٥١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٤:٣٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٤:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٩:٤١١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٤:٤٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٤:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٤:٤٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٤:٥١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٩:١٧١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٤:٥٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٩:١٠١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٤:٥٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢٤:٥٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٤:٥٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٤:٥٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٨:٣٤١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٤:٥٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٦:١١١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٤:٤٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٨:١٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٢٤:٤٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٨:٠١١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٧٠٠:٢٤:٤١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٤:٣٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٢٤:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٤:٢٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٧:١٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢٤:٢٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٤:١٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٦:٤١١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٤:٠٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:١٩٠٠:٢٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علیرضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علیرضاآباد روستای علیرضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای علیرضاآباد روستای علیرضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علیرضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیرضاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای علیرضاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علیرضاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علیرضاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علیرضاآباد

روستای علیرضاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علیرضاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علیرضاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علیرضاآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای علیرضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای علیرضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علیرضاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علیرضاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علیرضاآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق علیرضاآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علیرضاآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علیرضاآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علیرضاآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علیرضاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علیرضاآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا علیرضاآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علیرضاآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علیرضاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو