جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز علیدادابراهیم


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٥:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٣٨

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای علیدادابراهیم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای علیدادابراهیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علیدادابراهیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

فلورانس اسكاول شین
آرزوهای به ستوه آورنده ی آدمی، به گونه ای اندوه بار برآورده می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علیدادابراهیم

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیدادابراهیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علیدادابراهیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیدادابراهیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علیدادابراهیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٠:٢٠١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٠:١١١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٦:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٠:٠١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٦:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٩:٥٣١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢٥:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٥:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٥:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٤:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٩:١٧١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٤:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٩:١١١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:١١٠٠:٢٤:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٤:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٩:٠١١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٣:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٣:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٣:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٨:٥١١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٣:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:١١١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٣:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٣:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٥:١٤١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٢:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣١٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٣:١٥١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٢:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٢٩١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢١:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢١:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢١:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢١:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیدادابراهیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیدادابراهیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیدادابراهیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علیدادابراهیم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای علیدادابراهیم

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیدادابراهیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیدادابراهیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای علیدادابراهیم

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٢٨٠٧:٠٨:١٣١٣:١٨:٠٠١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٤١٠٠:٣٧:١١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٦:٥٥١٣:١٧:٤٢١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣٦:٤٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٤٠٠٧:٠٥:٣٨١٣:١٧:٢٤١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٠٥٠٠:٣٦:٢٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:١٥٠٧:٠٤:٢١١٣:١٧:٠٦١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٤٨٠٠:٣٦:٠٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٣:٠٤١٣:١٦:٤٨١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٣٠٠٠:٣٥:٤٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠١:٤٧١٣:١٦:٣٠١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:١٢٠٠:٣٥:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٠:٣٠١٣:١٦:١٢١٩:٣٢:٢٥١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٥:٠٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٣٦٠٦:٥٩:١٣١٣:١٥:٥٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٣٦٠٠:٣٤:٣٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:١٠٠٦:٥٧:٥٧١٣:١٥:٣٧١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:١٩٠٠:٣٤:١٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٦:٤١١٣:١٥:١٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠١٠٠:٣٣:٥٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٥:٢٥١٣:١٥:٠٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٤٤٠٠:٣٣:٣٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٤:١٠١٣:١٤:٤٥١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٢٦٠٠:٣٣:١٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٢:٥٥١٣:١٤:٢٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٠٩٠٠:٣٢:٤٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥١:٤٠١٣:١٤:١١١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٢٠٠:٣٢:٢٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٠:٢٦١٣:١٣:٥٥١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٣٤٠٠:٣٢:٠٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٩:١٢١٣:١٣:٣٩١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٧٠٠:٣١:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٧:٥٩١٣:١٣:٢٣١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٠١٠٠:٣١:٢١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٦:٤٧١٣:١٣:٠٧١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٤٤٠٠:٣٠:٥٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٢:٥٢١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٢٧٠٠:٣٠:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٢:٣٧١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:١١٠٠:٣٠:١٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٣:١٢١٣:١٢:٢٣١٩:٤٢:٠٤١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٩:٥٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٢:٠٨١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٩:٣٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٠:٥٢١٣:١١:٥٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٩:١٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٩:٤٣١٣:١١:٤١١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٨:٥٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٨:٣٥١٣:١١:٢٨١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٨:٣٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٧:٢٧١٣:١١:١٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٨:١٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٦:٢١١٣:١١:٠٤١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٧:٥٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٥:١٥١٣:١٠:٥٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٧:٣٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٤:١٠١٣:١٠:٤١١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٧:٢٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٠:٣١١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای علیدادابراهیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای علیدادابراهیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای علیدادابراهیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علیدادابراهیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علیدادابراهیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیدادابراهیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیدادابراهیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علیدادابراهیم

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٥:٥٨١٢:١٩:٤٧١٨:٢٤:٠٧١٨:٤١:٢٨٠٠:٠٩:١٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٣٠٧:١٤:٤١١٣:١٩:٢٩١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١٠٠٠:٣٨:٥٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠١٠٧:١٣:٢٣١٣:١٩:١٢١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٥٢٠٠:٣٨:٣٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٢:٠٦١٣:١٨:٥٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٣٥٠٠:٣٨:١٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٠:٤٨١٣:١٨:٣٦١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٧٠٠:٣٧:٥٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٢٠٧:٠٩:٣٠١٣:١٨:١٨١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٤:٥٩٠٠:٣٧:٣٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٨٠٧:٠٨:١٣١٣:١٨:٠٠١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٤١٠٠:٣٧:١١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٦:٥٥١٣:١٧:٤٢١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣٦:٤٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٠٠٧:٠٥:٣٨١٣:١٧:٢٤١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٠٥٠٠:٣٦:٢٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٥٠٧:٠٤:٢١١٣:١٧:٠٦١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٤٨٠٠:٣٦:٠٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٣:٠٤١٣:١٦:٤٨١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٣٠٠٠:٣٥:٤٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠١:٤٧١٣:١٦:٣٠١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:١٢٠٠:٣٥:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٠:٣٠١٣:١٦:١٢١٩:٣٢:٢٥١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٥:٠٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٦٠٦:٥٩:١٣١٣:١٥:٥٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٣٦٠٠:٣٤:٣٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٠٠٦:٥٧:٥٧١٣:١٥:٣٧١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:١٩٠٠:٣٤:١٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٦:٤١١٣:١٥:١٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠١٠٠:٣٣:٥٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٥:٢٥١٣:١٥:٠٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٤٤٠٠:٣٣:٣٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٤:١٠١٣:١٤:٤٥١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٢٦٠٠:٣٣:١٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٢:٥٥١٣:١٤:٢٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٠٩٠٠:٣٢:٤٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥١:٤٠١٣:١٤:١١١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٢٠٠:٣٢:٢٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٠:٢٦١٣:١٣:٥٥١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٣٤٠٠:٣٢:٠٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٩:١٢١٣:١٣:٣٩١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٧٠٠:٣١:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٧:٥٩١٣:١٣:٢٣١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٠١٠٠:٣١:٢١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٦:٤٧١٣:١٣:٠٧١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٤٤٠٠:٣٠:٥٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٢:٥٢١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٢٧٠٠:٣٠:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٢:٣٧١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:١١٠٠:٣٠:١٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٣:١٢١٣:١٢:٢٣١٩:٤٢:٠٤١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٩:٥٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٢:٠٨١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٩:٣٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٠:٥٢١٣:١١:٥٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٩:١٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٩:٤٣١٣:١١:٤١١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٨:٥٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٨:٣٥١٣:١١:٢٨١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علیدادابراهیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علیدادابراهیم روستای علیدادابراهیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای علیدادابراهیم روستای علیدادابراهیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علیدادابراهیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علیدادابراهیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علیدادابراهیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علیدادابراهیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علیدادابراهیم

روستای علیدادابراهیم بر روی نقشه

روستای علیدادابراهیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علیدادابراهیم
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای علیدادابراهیم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای علیدادابراهیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علیدادابراهیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق علیدادابراهیم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علیدادابراهیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق علیدادابراهیم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علیدادابراهیم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق علیدادابراهیم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علیدادابراهیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا علیدادابراهیم دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ علیدادابراهیم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علیدادابراهیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو