جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علیان

قهاب رستاق | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علیان

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:١٥:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١١:٠٦

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علیان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای علیان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای علیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جورج ارول
همچنان كه اندیشه زبان را فاسد می كند، زبان نیز اندیشه را فاسد می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علیان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علیان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علیان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علیان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢١:٢١١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:١١٠٠:٠٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:٠٤٠٠:٠٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٨:٤٣١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٥٠٠٠:٠٧:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٢:١٣١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:٤٣٠٠:٠٧:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٤:٥٠١٢:٥١:٥٩١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٦:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٣:٣٤١٢:٥١:٤٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٢:١٩١٢:٥١:٣٥١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١١:٠٤١٢:٥١:٢٣١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:١٦٠٠:٠٥:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥١:١١١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٥:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥١:٠٠١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٤:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠٤:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٤:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٤:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٠:٢١١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٣:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٠:١٣١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٣:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠١:٤١١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٣:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٢:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٩:٥١١٩:٤٠:٤٤٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٢:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٩:٤٤١٩:٤١:٣٤٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٢:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠١:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٦:٢٣١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠١:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠١:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٤:٢٥١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٠١:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٣:٢٧١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٢:٣١١٢:٤٩:١٩١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٠:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٩:١٧١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٣٩٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٩:١٥١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٠:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٩:٥١١٢:٤٩:١٤١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علیان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای علیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای علیان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای علیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای علیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای علیان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای علیان روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای علیان روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای علیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علیان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥٩:٢٢٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٠٩:١٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥٩:٢٤٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٠٩:٢٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥٩:٢٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٤:١٣٠٠:٠٩:٤٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٥٥:١١١٢:٥٩:٢٥٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٠٩:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٩:٢٥٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٠:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٩:٢٥٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٠:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥٩:٢٣٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٠:٢٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٩:٢١٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٠:٣٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٩:١٩١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٠:٣٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٩:١٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٨:١٠٠٠:١٠:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٩:١٢١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:١٣٠٠:١٠:٥٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:١٣٠٠:١١:٠٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:١٣٠٠:١١:٠٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:١١٠٠:١١:١١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٨:٥١١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:١١:١٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٢:٠٤٠٠:١١:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٨:٣٧١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٥٩٠٠:١١:٢٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١١:٢٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٨:٢٠١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١١:٢٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٨:١١١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١١:٢٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٨:٠١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١١:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٧:٥١١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:١٤٠٠:١١:٢٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٠:٠١١٢:٥٧:٤٠١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١١:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٧:٢٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١١:٢٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:١١:٣٥١٢:٥٧:١٧١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٣٥٠٠:١١:٢٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٧:٠٥١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١١:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:١٠١٢:٥٦:٥٢١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:٠٤٠٠:١١:١٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٣:٥٨١٢:٥٦:٣٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٤٧٠٠:١١:١٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٣٠٠٠:١١:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٦:١١١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:١١٠٠:١١:٠٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٦:١٩١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علیان روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علیان روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علیان

روستای علیان بر روی نقشه

روستای علیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علیان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علیان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای علیان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای علیان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای علیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای علیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علیان رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق علیان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علیان
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا علیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو