جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علیان

قهاب رستاق | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علیان


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣٤
اذان ظهر: ١١:٤٥:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٠٥
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٠١:١١

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علیان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای علیان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

فلورانس اسكاول شین
نوآوران بزرگ هرگز از كار خود به ستوه نمی آیند؛ وگرنه نمی توانستند به نوآوری های بزرگ دست بزنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علیان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٤:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٣:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٠:١٢١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٣٩٠٠:٠٣:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٠:٢٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٣٣٠٠:٠٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٩:٥١١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٨:١٣١٢:٤٩:٤٤١٩:٤١:٤٨٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٢:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٧:١١١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٠١:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠١:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٤:١١١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠١:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٠:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٩:١٩١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٠٠:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٩:١٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٠:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٩:١٥١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٠:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٩:١٤١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٠:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٩:١٣١٩:٥٠:٠٧٢٠:١٠:١٠٢٣:٥٩:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٩:١٣١٩:٥٠:٥٦٢٠:١١:٠٢٢٣:٥٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٩:١٤١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٥٤٢٣:٥٩:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٦:٢٦١٢:٤٩:١٥١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٤٥٢٣:٥٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٩:١٧١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٣:٣٦٢٣:٥٩:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٩:٢٠١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٢٦٢٣:٥٩:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:١٢٠٥:٤٤:١٦١٢:٤٩:٢٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٥:١٦٢٣:٥٩:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٣:٣٦١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٥:٤١٢٠:١٦:٠٥٢٣:٥٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:١١٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤٩:٣٠١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٥٤٢٣:٥٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:١٣٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٤٢٢٣:٥٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:١٧٠٥:٤١:٤٦١٢:٤٩:٤٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٨:٣٠٢٣:٥٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علیان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای علیان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای علیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علیان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٥:٣١١١:٣٨:٥١١٦:٤١:٥٢١٧:٠١:٣٣٢٢:٥٥:١٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٦:٣٠١١:٣٩:٠٧١٦:٤١:٢٦١٧:٠١:٠٩٢٢:٥٥:٢٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٧:٢٩١١:٣٩:٢٤١٦:٤١:٠١١٧:٠٠:٤٧٢٢:٥٥:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٨:٢٨١١:٣٩:٤٢١٦:٤٠:٣٩١٧:٠٠:٢٦٢٢:٥٥:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:٢٦١١:٤٠:٠٠١٦:٤٠:١٨١٧:٠٠:٠٨٢٢:٥٦:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤٠:٢٣١١:٤٠:١٩١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٥٢٢٢:٥٦:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤١:٢٠١١:٤٠:٣٩١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٩:٣٧٢٢:٥٦:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٢:١٧١١:٤١:٠٠١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٩:٢٤٢٢:٥٦:٥٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٣:١٣١١:٤١:٢١١٦:٣٩:١٥١٦:٥٩:١٤٢٢:٥٧:١٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٤:٠٨١١:٤١:٤٣١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٩:٠٥٢٢:٥٧:٢٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٥:٠٣١١:٤٢:٠٦١٦:٣٨:٥٥١٦:٥٨:٥٨٢٢:٥٧:٤٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٥:٥٧١١:٤٢:٢٩١٦:٣٨:٤٨١٦:٥٨:٥٣٢٢:٥٨:٠٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٦:٥٠١١:٤٢:٥٢١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٨:٥٠٢٢:٥٨:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٧:٤٢١١:٤٣:١٧١٦:٣٨:٤١١٦:٥٨:٤٩٢٢:٥٨:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٨:٣٣١١:٤٣:٤٢١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٨:٤٩٢٢:٥٩:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٩:٢٤١١:٤٤:٠٧١٦:٣٨:٤١١٦:٥٨:٥٢٢٢:٥٩:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٥٠:١٣١١:٤٤:٣٣١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٨:٥٧٢٢:٥٩:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٥١:٠١١١:٤٤:٥٩١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٩:٠٣٢٣:٠٠:٢١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٥١:٤٨١١:٤٥:٢٦١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٩:١١٢٣:٠٠:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٥٢:٣٤١١:٤٥:٥٣١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٩:٢٢٢٣:٠١:١١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٥٣:١٩١١:٤٦:٢١١٦:٣٩:١٦١٦:٥٩:٣٤٢٣:٠١:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٤:٠٣١١:٤٦:٤٩١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٩:٤٨٢٣:٠٢:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥٤:٤٥١١:٤٧:١٧١٦:٣٩:٤٤١٧:٠٠:٠٣٢٣:٠٢:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٥:٢٦١١:٤٧:٤٦١٦:٤٠:٠١١٧:٠٠:٢١٢٣:٠٢:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٦:٠٦١١:٤٨:١٥١٦:٤٠:٢٠١٧:٠٠:٤٠٢٣:٠٣:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥٦:٤٤١١:٤٨:٤٤١٦:٤٠:٤٠١٧:٠١:٠٢٢٣:٠٣:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٧:٢١١١:٤٩:١٣١٦:٤١:٠٣١٧:٠١:٢٥٢٣:٠٤:٢٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٧:٥٧١١:٤٩:٤٣١٦:٤١:٢٧١٧:٠١:٤٩٢٣:٠٤:٤٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٨:٣١١١:٥٠:١٢١٦:٤١:٥٣١٧:٠٢:١٦٢٣:٠٥:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٩:٠٣١١:٥٠:٤٢١٦:٤٢:٢١١٧:٠٢:٤٤٢٣:٠٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علیان روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای علیان روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علیان

روستای علیان بر روی نقشه

روستای علیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علیان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علیان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای علیان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای علیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علیان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علیان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق علیان
افق شرعی امروز فردا علیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ علیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علیان
زمان پخش اذان آنلاین به افق علیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو