جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای علیان

قهاب رستاق | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز علیان


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٠
اذان ظهر: ١٢:٠٤:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٤١
اذان مغرب: ١٧:٢٨:١٨
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢٤

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علیان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای علیان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای علیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
در كنار نردبانی كه تا ستاره ها بالا می رود، از انبوه آرزومندان خبری نیست؛ دشواری كار از شمار مشتاقان كاسته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علیان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای علیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٤:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٣:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٣:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٠:١٢١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٣:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٣٩٠٠:٠٣:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٠:٢٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٣٣٠٠:٠٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٩:٥١١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٨:١٣١٢:٤٩:٤٤١٩:٤١:٤٨٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٧:١١١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠١:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٠١:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠١:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٤:١١١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠١:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٠:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٩:١٩١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٠٠:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٩:١٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٠:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٩:١٥١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٠:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٩:١٤١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٩:١٣١٩:٥٠:٠٧٢٠:١٠:١٠٢٣:٥٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٩:١٣١٩:٥٠:٥٦٢٠:١١:٠٢٢٣:٥٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٩:١٤١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٥٤٢٣:٥٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٦:٢٦١٢:٤٩:١٥١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٤٥٢٣:٥٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٩:١٧١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٣:٣٦٢٣:٥٩:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٩:٢٠١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٢٦٢٣:٥٩:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:١٢٠٥:٤٤:١٦١٢:٤٩:٢٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٥:١٦٢٣:٥٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٣:٣٦١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٥:٤١٢٠:١٦:٠٥٢٣:٥٨:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:١١٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤٩:٣٠١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٥٤٢٣:٥٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:١٣٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٤٢٢٣:٥٨:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:١٧٠٥:٤١:٤٦١٢:٤٩:٤٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٨:٣٠٢٣:٥٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علیان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای علیان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای علیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای علیان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣١:٤٩٠٧:٠٢:٠٣١١:٥٤:١١١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٦:٤٤٢٣:٠٩:١٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٢:١٠٠٧:٠٢:٢٢١١:٥٤:٤١١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٧:٢٤٢٣:٠٩:٤٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٢:٣٩١١:٥٥:١٠١٦:٤٧:٤٧١٧:٠٨:٠٦٢٣:١٠:١٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٢:٤٨٠٧:٠٢:٥٣١١:٥٥:٣٩١٦:٤٨:٣٠١٧:٠٨:٤٩٢٣:١٠:٤٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٣:٠٥٠٧:٠٣:٠٦١١:٥٦:٠٨١٦:٤٩:١٥١٧:٠٩:٣٣٢٣:١١:١٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٣:١٨١١:٥٦:٣٦١٦:٥٠:٠٢١٧:١٠:١٨٢٣:١١:٤٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠٣:٢٧١١:٥٧:٠٤١٦:٥٠:٤٩١٧:١١:٠٤٢٣:١٢:١٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٣:٣٤١١:٥٧:٣١١٦:٥١:٣٨١٧:١١:٥١٢٣:١٢:٤٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠٣:٣٩١١:٥٧:٥٩١٦:٥٢:٢٧١٧:١٢:٤٠٢٣:١٣:١٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٣:٤٣١١:٥٨:٢٥١٦:٥٣:١٨١٧:١٣:٢٩٢٣:١٣:٤٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٤:١١٠٧:٠٣:٤٤١١:٥٨:٥٢١٦:٥٤:١٠١٧:١٤:١٩٢٣:١٤:١٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠٣:٤٣١١:٥٩:١٧١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:١٠٢٣:١٤:٤٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٣:٤١١١:٥٩:٤٣١٦:٥٥:٥٧١٧:١٦:٠٢٢٣:١٥:٠٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٣:٣٦١٢:٠٠:٠٧١٦:٥٦:٥١١٧:١٦:٥٥٢٣:١٥:٣٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٠:٣٢١٦:٥٧:٤٧١٧:١٧:٤٩٢٣:١٦:٠٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٣:٢١١٢:٠٠:٥٥١٦:٥٨:٤٣١٧:١٨:٤٣٢٣:١٦:٣٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٣:١٠١٢:٠١:١٨١٦:٥٩:٤٠١٧:١٩:٣٨٢٣:١٦:٥٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٤:١٢٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠١:٤١١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٧:٢٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٢:٤٤١٢:٠٢:٠٢١٧:٠١:٣٧١٧:٢١:٣٠٢٣:١٧:٤٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٢:٢٣١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٨:١١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٢:٠٩١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٣:٢٤٢٣:١٨:٣٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠١:٤٩١٢:٠٣:٠٤١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٤:٢٢٢٣:١٨:٥٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠١:٢٧١٢:٠٣:٢٣١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٥:٢١٢٣:١٩:٢٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٣:٠٤٠٧:٠١:٠٣١٢:٠٣:٤١١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٦:٢٠٢٣:١٩:٤٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٧:١٩٢٣:٢٠:٠٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٤:١٦١٧:٠٨:٤١١٧:٢٨:١٨٢٣:٢٠:٢٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٩:٤١١٢:٠٤:٣٢١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٩:١٨٢٣:٢٠:٤٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠٤:٤٧١٧:١٠:٤٦١٧:٣٠:١٨٢٣:٢١:٠٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥٨:٣٦١٢:٠٥:٠٢١٧:١١:٤٨١٧:٣١:١٨٢٣:٢١:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٨:٠٢١٢:٠٥:١٦١٧:١٢:٥١١٧:٣٢:١٨٢٣:٢١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای علیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای علیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای علیان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٧:١٩٢٣:٢٠:٠٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٤:١٦١٧:٠٨:٤١١٧:٢٨:١٨٢٣:٢٠:٢٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٩:٤١١٢:٠٤:٣٢١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٩:١٨٢٣:٢٠:٤٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠٤:٤٧١٧:١٠:٤٦١٧:٣٠:١٨٢٣:٢١:٠٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥٨:٣٦١٢:٠٥:٠٢١٧:١١:٤٨١٧:٣١:١٨٢٣:٢١:٢١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٨:٠٢١٢:٠٥:١٦١٧:١٢:٥١١٧:٣٢:١٨٢٣:٢١:٣٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٧:٢٥١٢:٠٥:٢٩١٧:١٣:٥٤١٧:٣٣:١٩٢٣:٢١:٥٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٦:٤٧١٢:٠٥:٤١١٧:١٤:٥٧١٧:٣٤:١٩٢٣:٢٢:١١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٦:٠٧١٢:٠٥:٥٢١٧:١٦:٠٠١٧:٣٥:٢٠٢٣:٢٢:٢٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٥:٢٥١٢:٠٦:٠٣١٧:١٧:٠٣١٧:٣٦:٢١٢٣:٢٢:٤٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٤:٤٢١٢:٠٦:١٣١٧:١٨:٠٧١٧:٣٧:٢١٢٣:٢٢:٥٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٣:٥٧١٢:٠٦:٢٢١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٢٢٢٣:٢٣:٠٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٣:١١١٢:٠٦:٣٠١٧:٢٠:١٣١٧:٣٩:٢٢٢٣:٢٣:١٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٢:٢٢١٢:٠٦:٣٧١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٢٣٢٣:٢٣:٢٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٣٣١٢:٠٦:٤٣١٧:٢٢:١٨١٧:٤١:٢٣٢٣:٢٣:٣٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٤٢١٢:٠٦:٤٩١٧:٢٣:٢١١٧:٤٢:٢٣٢٣:٢٣:٤٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٤٩١٢:٠٦:٥٣١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٣:٢٣٢٣:٢٣:٥٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٨:٥٥١٢:٠٦:٥٧١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٤:٢٣٢٣:٢٤:٠٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٧:٥٩١٢:٠٧:٠٠١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٥:٢٣٢٣:٢٤:٠٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٧:٠٢١٢:٠٧:٠٣١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٦:٢٣٢٣:٢٤:١٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٦:٠٤١٢:٠٧:٠٤١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٢٢٢٣:٢٤:١٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٥:٠٤١٢:٠٧:٠٥١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٨:٢١٢٣:٢٤:٢٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٤:٠٣١٢:٠٧:٠٥١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٩:٢٠٢٣:٢٤:٢٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٣:٠١١٢:٠٧:٠٤١٧:٣١:٣٥١٧:٥٠:١٩٢٣:٢٤:٢٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤١:٥٨١٢:٠٧:٠٣١٧:٣٢:٣٦١٧:٥١:١٧٢٣:٢٤:٢٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٠:٥٣١٢:٠٧:٠٠١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:١٦٢٣:٢٤:٣٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٩:٤٨١٢:٠٦:٥٨١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٣:١٤٢٣:٢٤:٢٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٨:٤١١٢:٠٦:٥٤١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٤:١٢٢٣:٢٤:٢٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٧:٣٣١٢:٠٦:٥٠١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٠٩٢٣:٢٤:٢٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٦:٢٤١٢:٠٦:٤٥١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:٠٧٢٣:٢٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای علیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای علیان روستای علیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای علیان روستای علیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علیان

روستای علیان بر روی نقشه

روستای علیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علیان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علیان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای علیان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای علیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای علیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علیان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علیان
زمان پخش اذان مستقیم به افق علیان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ علیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا علیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو