جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز علمده(رویان)


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٠٥
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٠٣
اذان مغرب: ١٨:١٠:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٤٥

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر علمده(رویان))، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر علمده(رویان))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علمده(رویان))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری شهر علمده(رویان)

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علمده(رویان) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علمده(رویان) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر علمده(رویان) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علمده(رویان) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علمده(رویان) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٠:١٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١٣:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٣:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٧٠٦:١٤:١٢١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٢:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٣:٠١١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٢:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١١:٥١١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٢:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٠:٤٢١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٩:٢١١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:١٨٠٠:١١:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٩:١٤١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:١٣٠٠:١١:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٩:٠٧١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:٠٨٠٠:١١:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٩:٠١١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٠:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٠:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٠:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٠:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:٤٤٠٠:٠٩:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠١:١١١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٣٨٠٠:٠٩:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٣٣٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٨:٣٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٣٣٠٠:٠٩:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:٢٧٠٠:٠٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٨:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٧:٣٠١٢:٥٨:٣١٢٠:٠٠:٠٢٢٠:٢٠:١٥٠٠:٠٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٠٩٠٠:٠٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:١١٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٨:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥٨:٣١٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٠٨:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٤:١١١٢:٥٨:٣٢٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٠٨:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٨:٣٤٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٠٧:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٨:٣٧٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٣١٠٠:٠٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥١:٥٩١٢:٥٨:٤٠٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٠٧:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٥١:١٨١٢:٥٨:٤٣٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٧:١٣٠٠:٠٧:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٥٠:٣٨١٢:٥٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٠٧:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٨:٥٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٠٧:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٨:٥٧٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:٠٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علمده(رویان)

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر علمده(رویان)

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر علمده(رویان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علمده(رویان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر علمده(رویان)

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٩:٠٥١٢:١٥:١٨١٧:٥٢:٠٣١٨:١٠:٣٥٢٣:٣٢:٤٥
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٧:٤٨١٢:١٥:٠٩١٧:٥٣:٠٢١٨:١١:٣٢٢٣:٣٢:٣٧
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٦:٣٠١٢:١٤:٥٩١٧:٥٤:٠٠١٨:١٢:٢٩٢٣:٣٢:٢٨
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٥:١١١٢:١٤:٤٨١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٢٥٢٣:٣٢:١٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٣:٥١١٢:١٤:٣٧١٧:٥٥:٥٦١٨:١٤:٢٢٢٣:٣٢:٠٨
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:٣١١٢:١٤:٢٦١٧:٥٦:٥٣١٨:١٥:١٨٢٣:٣١:٥٧
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:١٠١٢:١٤:١٤١٧:٥٧:٥٠١٨:١٦:١٤٢٣:٣١:٤٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٩:٤٩١٢:١٤:٠١١٧:٥٨:٤٦١٨:١٧:٠٩٢٣:٣١:٣٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٨:٢٦١٢:١٣:٤٨١٧:٥٩:٤٣١٨:١٨:٠٥٢٣:٣١:٢٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٧:٠٤١٢:١٣:٣٤١٨:٠٠:٣٩١٨:١٩:٠٠٢٣:٣١:٠٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٥:٤٠١٢:١٣:٢٠١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٥٤٢٣:٣٠:٥٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٤:١٦١٢:١٣:٠٦١٨:٠٢:٣٠١٨:٢٠:٤٩٢٣:٣٠:٣٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٢:٥٢١٢:١٢:٥١١٨:٠٣:٢٥١٨:٢١:٤٤٢٣:٣٠:٢٢
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢١:٢٧١٢:١٢:٣٦١٨:٠٤:٢٠١٨:٢٢:٣٨٢٣:٣٠:٠٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٠:٠٢١٢:١٢:٢١١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:٣٢٢٣:٢٩:٥٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٨:٣٦١٢:١٢:٠٥١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٤:٢٦٢٣:٢٩:٣٣
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٧:١٠١٢:١١:٤٩١٨:٠٧:٠٢١٨:٢٥:١٩٢٣:٢٩:١٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٥:٤٣١٢:١١:٣٢١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٦:١٣٢٣:٢٨:٥٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٤:١٦١٢:١١:١٦١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٧:٠٧٢٣:٢٨:٣٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٢:٤٩١٢:١٠:٥٩١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٨:٠٠٢٣:٢٨:٢٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١١:٢٢١٢:١٠:٤٢١٨:١٠:٣٧١٨:٢٨:٥٣٢٣:٢٨:٠١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٥٥١٢:١٠:٢٥١٨:١١:٣٠١٨:٢٩:٤٦٢٣:٢٧:٤٢
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٢٧١٢:١٠:٠٧١٨:١٢:٢٣١٨:٣٠:٤٠٢٣:٢٧:٢٢
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٩:٥٠١٨:١٣:١٦١٨:٣١:٣٣٢٣:٢٧:٠٢
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٥:٣١١٢:٠٩:٣٢١٨:١٤:٠٩١٨:٣٢:٢٦٢٣:٥٦:٤١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٤:٠٣١٣:٠٩:١٤١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:١٩٠٠:٢٦:٢٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٢:٣٥١٣:٠٨:٥٦١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:١٢٠٠:٢٥:٥٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠١:٠٧١٣:٠٨:٣٨١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٠٥٠٠:٢٥:٣٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٩:٣٩١٣:٠٨:٢١١٩:١٧:٣٨١٩:٣٥:٥٨٠٠:٢٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علمده(رویان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر علمده(رویان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر علمده(رویان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علمده(رویان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر علمده(رویان)

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٥:١٧١٢:١٥:٥٦١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٥:٤٥٢٣:٣٣:١٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٤:٠٥١٢:١٥:٥٠١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٦:٤٤٢٣:٣٣:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٢:٥١١٢:١٥:٤٣١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:٤٢٢٣:٣٣:٠٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤١:٣٧١٢:١٥:٣٥١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٤٠٢٣:٣٢:٥٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٠:٢١١٢:١٥:٢٧١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٣٧٢٣:٣٢:٥٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٩:٠٥١٢:١٥:١٨١٧:٥٢:٠٣١٨:١٠:٣٥٢٣:٣٢:٤٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٧:٤٨١٢:١٥:٠٩١٧:٥٣:٠٢١٨:١١:٣٢٢٣:٣٢:٣٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٦:٣٠١٢:١٤:٥٩١٧:٥٤:٠٠١٨:١٢:٢٩٢٣:٣٢:٢٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٥:١١١٢:١٤:٤٨١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٢٥٢٣:٣٢:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٣:٥١١٢:١٤:٣٧١٧:٥٥:٥٦١٨:١٤:٢٢٢٣:٣٢:٠٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:٣١١٢:١٤:٢٦١٧:٥٦:٥٣١٨:١٥:١٨٢٣:٣١:٥٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:١٠١٢:١٤:١٤١٧:٥٧:٥٠١٨:١٦:١٤٢٣:٣١:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٩:٤٩١٢:١٤:٠١١٧:٥٨:٤٦١٨:١٧:٠٩٢٣:٣١:٣٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٨:٢٦١٢:١٣:٤٨١٧:٥٩:٤٣١٨:١٨:٠٥٢٣:٣١:٢٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٧:٠٤١٢:١٣:٣٤١٨:٠٠:٣٩١٨:١٩:٠٠٢٣:٣١:٠٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٥:٤٠١٢:١٣:٢٠١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٥٤٢٣:٣٠:٥٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٤:١٦١٢:١٣:٠٦١٨:٠٢:٣٠١٨:٢٠:٤٩٢٣:٣٠:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٢:٥٢١٢:١٢:٥١١٨:٠٣:٢٥١٨:٢١:٤٤٢٣:٣٠:٢٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢١:٢٧١٢:١٢:٣٦١٨:٠٤:٢٠١٨:٢٢:٣٨٢٣:٣٠:٠٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٠:٠٢١٢:١٢:٢١١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:٣٢٢٣:٢٩:٥٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٨:٣٦١٢:١٢:٠٥١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٤:٢٦٢٣:٢٩:٣٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٧:١٠١٢:١١:٤٩١٨:٠٧:٠٢١٨:٢٥:١٩٢٣:٢٩:١٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٥:٤٣١٢:١١:٣٢١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٦:١٣٢٣:٢٨:٥٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٤:١٦١٢:١١:١٦١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٧:٠٧٢٣:٢٨:٣٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٢:٤٩١٢:١٠:٥٩١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٨:٠٠٢٣:٢٨:٢٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١١:٢٢١٢:١٠:٤٢١٨:١٠:٣٧١٨:٢٨:٥٣٢٣:٢٨:٠١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٥٥١٢:١٠:٢٥١٨:١١:٣٠١٨:٢٩:٤٦٢٣:٢٧:٤٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٢٧١٢:١٠:٠٧١٨:١٢:٢٣١٨:٣٠:٤٠٢٣:٢٧:٢٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٩:٥٠١٨:١٣:١٦١٨:٣١:٣٣٢٣:٢٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علمده(رویان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علمده(رویان)

رویان نام جدید علمده یکی از شهرهای استان مازندران ایران است و در غرب این استان و در کنارهٔ دریای خزر واقع شده است و بین شهرهای نور و نوشهر قرار دارد

شهر علمده(رویان) در ویکیپدیا

شهر علمده(رویان)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علمده(رویان) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علمده(رویان) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علمده(رویان) بر روی نقشه

شهر علمده(رویان) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علمده(رویان)
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر علمده(رویان) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علمده(رویان) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق علمده(رویان)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق علمده(رویان)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علمده(رویان) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ علمده(رویان) دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علمده(رویان)
زمان پخش اذان زنده به افق علمده(رویان)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علمده(رویان)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو