جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز علمده(رویان)

اذان صبح: ٠٤:٠١:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٥:١٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٣:١٩

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر علمده(رویان))، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر علمده(رویان))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علمده(رویان))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

ساموئل اسمایلز
ما، بیشتر از شكست‌هایمان می‌آموزیم تا از كامیابی‌ها. بیشتر با دریافتن اینكه چه كاری نباید انجام دهیم، درمی‌یابیم كه چه كاری باید انجام دهیم و شاید كسی كه هرگز مرتكب اشتباهی نشده، هرگز چیزی كشف نكرده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر علمده(رویان)

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر علمده(رویان) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر علمده(رویان) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر علمده(رویان) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر علمده(رویان) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان علمده(رویان)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٧:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٢:١١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:١٨٠٠:١٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٧:١٣١٣:٠١:٥٧١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:١٢٠٠:١٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠١:٤٣١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٦:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠١:٢٩١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠١٠٠:١٥:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢١:٥٧١٣:٠١:٠٤١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٥١٠٠:١٥:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٤:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٤١٠٠:١٤:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٤:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٣:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٣:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٣:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٣:١٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٢:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٢:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٢:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٩:٢٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٠٣٠٠:١١:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٩:١٥١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١١:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٩:٠٨١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٥٣٠٠:١١:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٩:٠١١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٤٩٠٠:١٠:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٨:٥١١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٢٩٠٠:٠٩:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٢٤٠٠:٠٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٨:٣٦١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:١٩٠٠:٠٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٩:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٩:٠٨٠٠:٠٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٨:٣١١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علمده(رویان)

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر علمده(رویان)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر علمده(رویان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علمده(رویان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر علمده(رویان)

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر علمده(رویان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر علمده(رویان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر علمده(رویان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علمده(رویان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر علمده(رویان)

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر علمده(رویان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر علمده(رویان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر علمده(رویان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر علمده(رویان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر علمده(رویان)

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٤٤:٠٨١٣:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٤٠٥:٤٤:٢٢١٣:٠٤:١٥٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٠٩:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣١٠٥:٤٤:٣٨١٣:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٤٩٠٠:١٠:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥١٠٥:٤٤:٥٥١٣:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٥:٥٦٠٠:١٠:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٣٠٥:٤٥:١٤١٣:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٦:٠١٠٠:١٠:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٤٥:٣٤١٣:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٦:٠٥٠٠:١٠:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٤٥:٥٥١٣:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٦:٠٧٠٠:١١:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٤٦:١٨١٣:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٦:٠٧٠٠:١١:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٤٦:٤٢١٣:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٦:٠٥٠٠:١١:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٤٧:٠٧١٣:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٦:٠١٠٠:١١:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٤٠٥:٤٧:٣٣١٣:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٥:٥٦٠٠:١٢:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٤٨:٠١١٣:٠٦:١٨٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٥:٤٨٠٠:١٢:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٤٨:٣٠١٣:٠٦:٢٩٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٣٩٠٠:١٢:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٤٠٥:٤٩:٠٠١٣:٠٦:٣٩٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٥:٢٧٠٠:١٣:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٨٠٥:٤٩:٣١١٣:٠٦:٥٠٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٥:١٤٠٠:١٣:١٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٥٠:٠٣١٣:٠٧:٠٠٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٤:٥٩٠٠:١٣:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٥٠:٣٦١٣:٠٧:٠٩٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٤:٤٢٠٠:١٣:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٥١:١١١٣:٠٧:١٨٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٤:٢٣٠٠:١٤:١١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٥١:٤٦١٣:٠٧:٢٧٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٤:٠٢٠٠:١٤:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٥٢:٢٢١٣:٠٧:٣٥٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٣:٤٠٠٠:١٤:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٥٢:٥٩١٣:٠٧:٤٣٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٣:١٥٠٠:١٥:٠٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٥٣:٣٨١٣:٠٧:٥١٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٤٩٠٠:١٥:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٥٤:١٦١٣:٠٧:٥٨٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٢:٢١٠٠:١٥:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٥٤:٥٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:٥١٠٠:١٥:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٩٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠٨:١١٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤١:٢٠٠٠:١٦:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٨:١٦٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:٤٦٠٠:١٦:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٨:٢١٢٠:١٩:٢١٢٠:٤٠:١١٠٠:١٦:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٣٤٠٠:١٦:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٥٥٠٠:١٧:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٨:١٥٠٠:١٧:٢٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٣٣٠٠:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر علمده(رویان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر علمده(رویان) شهر علمده(رویان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر علمده(رویان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر علمده(رویان) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر علمده(رویان)

رویان نام جدید علمده یکی از شهرهای استان مازندران ایران است و در غرب این استان و در کنارهٔ دریای خزر واقع شده است و بین شهرهای نور و نوشهر قرار دارد

شهر علمده(رویان) در ویکیپدیا

شهر علمده(رویان)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر علمده(رویان) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر علمده(رویان) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر علمده(رویان) بر روی نقشه

شهر علمده(رویان) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر علمده(رویان)
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر علمده(رویان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر علمده(رویان) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر علمده(رویان)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق علمده(رویان)
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علمده(رویان) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق علمده(رویان) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق علمده(رویان) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق علمده(رویان)
افق شرعی امروز فردا علمده(رویان) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق علمده(رویان) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ علمده(رویان) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر علمده(رویان) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو