جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای علمدان علیا

دژگاه | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز علمدان علیا


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٠
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٣١
اذان مغرب: ٢٠:١٣:١٤
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای علمدان علیا (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای علمدان علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علمدان علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علمدان علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

نیچه
هیچ پدیده ای اخلاقی وجود ندارد، بلكه تعبیرهای اخلاقی از پدیده ها وجود دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای علمدان علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای علمدان علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای علمدان علیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای علمدان علیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای علمدان علیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان علمدان علیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠١:١٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٢:٥٨٠٠:٢١:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٦:٠٣١٣:٠١:٠٣١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٣٣٠٠:٢٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٥:٠١١٣:٠٠:٤٩١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٠٨٠٠:٢٠:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٤:٠٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٤:٤٣٠٠:٢٠:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:١٩٠٠:١٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٢١٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٩:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٠:٠١١٢:٥٩:٤٤١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٨:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٩:٠٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٨:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥٩:٢٠١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:١٨٠٠:١٨:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٩:٠٩١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٧:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٣١٠٠:١٧:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٥:١٩١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٧:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٧:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٢٢٠٠:١٦:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٨:٢٢١٩:٣٤:٢٨١٩:٥١:٥٩٠٠:١٦:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٨:١٤١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٦:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:١٤٠٠:١٦:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٨:٠٠١٩:٣٦:١٤١٩:٥٣:٥١٠٠:١٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٩:٢١١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٥:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٧:٤٨١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٧:٤٣١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٤٥٠٠:١٥:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٧:٣٨١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٦:١٨١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٠١٠٠:١٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٥:٣٥١٢:٥٧:٣١١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:١٧٠٠:١٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٤:١٣١٢:٥٧:٢٦١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٤:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٧:٢٣١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علمدان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علمدان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای علمدان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان علمدان علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علمدان علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای علمدان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علمدان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای علمدان علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای علمدان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علمدان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای علمدان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای علمدان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علمدان علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علمدان علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای علمدان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای علمدان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علمدان علیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٧:٣٩١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٣:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٣:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٧:٤٩١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٣:٣٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٣:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٨:٠١١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٣:٣٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٣:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٨:١٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٣:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٣:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٣:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٩٠٠:١٣:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٤٢٠٠:١٣:٤٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٣٠٠:١٣:٥٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٣:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٩:١٥١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٤٠٠:١٤:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٤:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:١٢٠٠:١٤:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٤:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٤:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٤:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٤:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٤:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٥:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:١٠٠٠:١٥:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠١:١٠١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٥:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٣:٥١١٣:٠١:٢٣١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٥:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠١:٣٦١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١٢٠٠:١٥:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠١:٤٨١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٣١٠٠:١٦:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٦:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٦:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٦:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای علمدان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علمدان علیا روستای علمدان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای علمدان علیا روستای علمدان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای علمدان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای علمدان علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای علمدان علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای علمدان علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای علمدان علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای علمدان علیا

روستای علمدان علیا بر روی نقشه

روستای علمدان علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای علمدان علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای علمدان علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای علمدان علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای علمدان علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای علمدان علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای علمدان علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای علمدان علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای علمدان علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق علمدان علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق علمدان علیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا علمدان علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا علمدان علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق علمدان علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق علمدان علیا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ علمدان علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق علمدان علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای علمدان علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو