جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر عقیلی

شوشتر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز عقیلی

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٥١
اذان مغرب: ١٨:١٩:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٠

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عقیلی (شهرستان شوشتر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر عقیلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر عقیلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عقیلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

حضرت محمد (ص) ‌
من زنی كه از خانه‌اش، دامن كشان برای شكایت از شوهرش بیرون برود را دشمن می‌دارم. (یعنی زن و شوهر تا جایی كه امكان دارد اختلافات خود را خودشان حلّ كنند.)‌

اوقات شرعی ماه جاری شهر عقیلی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عقیلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عقیلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر عقیلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عقیلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عقیلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٥:٤٥١٣:١٤:٤٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٣٢:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٤:٣٤١٣:١٤:٣٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٣١:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٣:٢٤١٣:١٤:١٦١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣١:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٢:١٥١٣:١٤:٠٣١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:١٨٠٠:٣١:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٣٠٦:٤١:٠٧١٣:١٣:٥٠١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٣٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٩:٥٩١٣:١٣:٣٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٣٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٨:٥٢١٣:١٣:٢٥١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٣٠:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٣:١٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٩:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٣:٠٢١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٩:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٢:٥١١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٩:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٤:٣١١٣:١٢:٤٠١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٩:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٢:٣٠١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٨:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٢:٢١١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٠٢٠٠:٢٨:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣١:٢٥١٣:١٢:١٢١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٨:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٢:٠٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٧:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٩:٢٦١٣:١١:٥٥١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٧:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٨:٢٨١٣:١١:٤٨١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٧:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٧:٣١١٣:١١:٤١١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٧:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٦:٣٥١٣:١١:٣٥١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٥:٤٠١٣:١١:٢٩١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٢١٠٠:٢٦:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٤:٤٧١٣:١١:٢٤١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٣:٥٤١٣:١١:٢٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٦:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٣:٠٣١٣:١١:١٦١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٦:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٢:١٢١٣:١١:١٢٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢١:٢٣١٣:١١:٠٩٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٠:٣٦١٣:١١:٠٧٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٥:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٤٩١٣:١١:٠٦٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٩:٠٤١٣:١١:٠٤٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٥:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٨:٢٠١٣:١١:٠٤٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عقیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عقیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عقیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عقیلی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر عقیلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عقیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عقیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر عقیلی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر عقیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر عقیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر عقیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عقیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عقیلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عقیلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر عقیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عقیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عقیلی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر عقیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عقیلی شهر عقیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عقیلی شهر عقیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر عقیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عقیلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر عقیلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر عقیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عقیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر عقیلی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٣:٠١١٢:٠٧:١٩١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٢٧٢٣:٢٧:١٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٣:٣٩١٢:٠٦:٥٨١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:٠٧٢٣:٢٦:٥٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٤:١٧١٢:٠٦:٣٧١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٥:٤٧٢٣:٢٦:٣٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٤:٥٥١٢:٠٦:١٦١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٤:٢٨٢٣:٢٦:١٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٥:٣٣١٢:٠٥:٥٦١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٣:٠٨٢٣:٢٥:٥٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٦:١٢١٢:٠٥:٣٥١٨:٠٤:٢٩١٨:٢١:٤٩٢٣:٢٥:٣٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٦:٥٠١٢:٠٥:١٥١٨:٠٣:١٠١٨:٢٠:٣٠٢٣:٢٥:١٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٧:٢٩١٢:٠٤:٥٥١٨:٠١:٥١١٨:١٩:١١٢٣:٢٥:٠٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٨:٠٨١٢:٠٤:٣٥١٨:٠٠:٣٣١٨:١٧:٥٣٢٣:٢٤:٤١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٨:٤٧١٢:٠٤:١٦١٧:٥٩:١٥١٨:١٦:٣٦٢٣:٢٤:٢٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٩:٢٧١٢:٠٣:٥٦١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:١٨٢٣:٢٤:٠٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٠:٠٧١٢:٠٣:٣٨١٧:٥٦:٤٠١٨:١٤:٠١٢٣:٢٣:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٠:٤٧١٢:٠٣:١٩١٧:٥٥:٢٣١٨:١٢:٤٥٢٣:٢٣:٢٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١١:٢٧١٢:٠٣:٠١١٧:٥٤:٠٦١٨:١١:٢٩٢٣:٢٣:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٢:٠٨١٢:٠٢:٤٣١٧:٥٢:٥٠١٨:١٠:١٤٢٣:٢٢:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٢:٤٩١٢:٠٢:٢٦١٧:٥١:٣٥١٨:٠٨:٥٩٢٣:٢٢:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٣:٣٠١٢:٠٢:٠٩١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٧:٤٥٢٣:٢٢:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٤:١٢١٢:٠١:٥٣١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٦:٣١٢٣:٢٢:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٤:٥٤١٢:٠١:٣٧١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٥:١٨٢٣:٢١:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٥:٣٦١٢:٠١:٢١١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٤:٠٦٢٣:٢١:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٦:١٩١٢:٠١:٠٦١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٢:٥٥٢٣:٢١:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٧:٠٢١٢:٠٠:٥٢١٧:٤٤:١٥١٨:٠١:٤٤٢٣:٢٠:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٧:٤٥١٢:٠٠:٣٨١٧:٤٣:٠٣١٨:٠٠:٣٤٢٣:٢٠:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٨:٢٩١٢:٠٠:٢٥١٧:٤١:٥٣١٧:٥٩:٢٥٢٣:٢٠:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٩:١٣١٢:٠٠:١٢١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٨:١٧٢٣:٢٠:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٩:٥٨١٢:٠٠:٠٠١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٧:١٠٢٣:١٩:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٠:٤٣١١:٥٩:٤٨١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٩:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢١:٢٨١١:٥٩:٣٧١٧:٣٧:٢٠١٧:٥٤:٥٧٢٣:١٩:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٢:١٤١١:٥٩:٢٧١٧:٣٦:١٤١٧:٥٣:٥٣٢٣:١٩:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٣:٠٠١١:٥٩:١٧١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٢:٤٩٢٣:١٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر عقیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر عقیلی شهر عقیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر عقیلی شهر عقیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عقیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عقیلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عقیلی

بخش عقیلی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان گتوند در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. عقیلی دارای روستاهای متعدد و زمینهای حاصلخیز است

شهر عقیلی در ویکیپدیا

شهر عقیلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عقیلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عقیلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عقیلی بر روی نقشه

شهر عقیلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عقیلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عقیلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عقیلی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر عقیلی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر عقیلی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر عقیلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عقیلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر عقیلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عقیلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عقیلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عقیلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عقیلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عقیلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عقیلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق عقیلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عقیلی
زمان پخش اذان زنده به افق عقیلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق عقیلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عقیلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو