جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عظیم کندی

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز عظیم کندی


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٣٤:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٤٩:٠٨

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عظیم کندی (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای عظیم کندی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای عظیم کندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عظیم کندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
هر كه به سخن گفتن ابتدا كند پیش از سلام جوابش مگویید و كسی را به طعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عظیم کندی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عظیم کندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عظیم کندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عظیم کندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عظیم کندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عظیم کندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٩:٤٧١٣:٢٨:٥٠٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٣٩:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٨:٤٠٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٩:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٧:١١١٣:٢٨:٣١٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٨:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢٨:٢٢٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢٨:١٤٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٥١٠٠:٣٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢٨:٠٦٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٩٠٦:٣٢:١١١٣:٢٧:٥٩٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٧:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤١٠٦:٣٠:٥٩١٣:٢٧:٥٢٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٣٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢٧:٤٦٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٣٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٨:٣٨١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٣٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥١٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٣٦:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٦:٢٢١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٩:١٧٢٠:٥٠:٠٥٠٠:٣٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٢٥:١٦١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥١:٠٦٠٠:٣٥:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١١٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٧:٢٤٢٠:٣١:١٢٢٠:٥٢:٠٧٠٠:٣٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٧:٢١٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:٠٨٠٠:٣٥:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٣:٠٦٢٠:٥٤:٠٩٠٠:٣٤:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤١٠٦:٢١:٠٦١٣:٢٧:١٧٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٣٤:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٩:١٠١٣:٢٧:١٥٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٧:٠٩٠٠:٣٤:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١٨:١٤١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٣٣:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠١٠٦:١٧:٢٠١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٧:٤٥٢٠:٥٩:٠٧٠٠:٣٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١٦:٢٧١٣:٢٧:١٨٢٠:٣٨:٣٩٢١:٠٠:٠٥٠٠:٣٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢١٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠١:٠٣٠٠:٣٣:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:١٤:٤٧١٣:٢٧:٢٢٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠٢:٠٠٠٠:٣٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٧٠٦:١٣:٥٩١٣:٢٧:٢٥٢٠:٤١:٢٠٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٣٠٦:١٣:١٣١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٣:٥٣٠٠:٣٢:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٢١٠٦:١٢:٢٩١٣:٢٧:٣٢٢٠:٤٣:٠٥٢١:٠٤:٤٨٠٠:٣٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:١٠٠٦:١١:٤٦١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤٣:٥٦٢١:٠٥:٤٣٠٠:٣٢:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٠٢٠٦:١١:٠٥١٣:٢٧:٤٢٢٠:٤٤:٤٦٢١:٠٦:٣٧٠٠:٣٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عظیم کندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عظیم کندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عظیم کندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عظیم کندی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای عظیم کندی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای عظیم کندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عظیم کندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای عظیم کندی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٤:٣٤١٣:٣٦:٢٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٥١:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢٢:٥٩١٣:٣٦:١١١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٥١:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:١٠٠٧:٢١:٢٤١٣:٣٥:٥٣١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:٥٠:٤٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٩:٤٩١٣:٣٥:٣٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٠٨٠٠:٥٠:٢٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١٨:١٤١٣:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٠٨٠٠:٤٩:٥٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٦:٣٩١٣:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٩:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١٥:٠٥١٣:٣٤:٤١١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:٤٩:٠٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٣:١٨٠٧:١٣:٣١١٣:٣٤:٢٤١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٠٩٠٠:٤٨:٤٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤١:٣١٠٧:١١:٥٧١٣:٣٤:٠٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٤٨:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٩:٤٤٠٧:١٠:٢٣١٣:٣٣:٤٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:١٠٠٠:٤٧:٥٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٨:٥٠١٣:٣٣:٣١١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:١٠٠٠:٤٧:٣١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٧:١٧١٣:٣٣:١٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:١١٠٠:٤٧:٠٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٥:٤٥١٣:٣٢:٥٧٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:١١٠٠:٤٦:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٣٣٠٧:٠٤:١٣١٣:٣٢:٤١٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١٢٠٠:٤٦:١٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:٤٥٠٧:٠٢:٤٢١٣:٣٢:٢٤٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:١٣٠٠:٤٥:٥٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٨:٥٨٠٧:٠١:١١١٣:٣٢:٠٨٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:١٤٠٠:٤٥:٢٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٩:٤٠١٣:٣١:٥٢٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:٤٥:٠٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٨:١٠١٣:٣١:٣٧٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:١٦٠٠:٤٤:٣٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥٦:٤١١٣:٣١:٢٢٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:١٧٠٠:٤٤:١٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٧٠٦:٥٥:١٢١٣:٣١:٠٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:١٩٠٠:٤٣:٥١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٥٣:٤٤١٣:٣٠:٥٢٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٤٣:٢٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٥٢:١٧١٣:٣٠:٣٨٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٤٣:٠٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٥٠:٥٠١٣:٣٠:٢٤٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٤٢:٣٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٩:٢٥١٣:٣٠:١١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٢٦٠٠:٤٢:١٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٧:٥٩١٣:٢٩:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٤١:٥٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٨٠٦:٤٦:٣٥١٣:٢٩:٤٦٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٤١:٢٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٤٥:١٢١٣:٢٩:٣٤٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٤١:٠٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٤٣:٤٩١٣:٢٩:٢٢٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٤٠:٤٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٤٢:٢٨١٣:٢٩:١١٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٤٠:٢٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٠٠٦:٤١:٠٧١٣:٢٩:٠٠٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای عظیم کندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای عظیم کندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای عظیم کندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عظیم کندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عظیم کندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عظیم کندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای عظیم کندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عظیم کندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عظیم کندی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٤:٠٥١٢:٣٨:١٧١٨:٤٣:٠٧١٩:٠٢:٠٦٠٠:٢٣:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:١٩٠٧:٣٢:٣٠١٣:٣٧:٥٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٥٣:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٣٠:٥٥١٣:٣٧:٤١١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٥٣:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٥٣٠٧:٢٩:٢٠١٣:٣٧:٢٣١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٥٢:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٩٠٧:٢٧:٤٤١٣:٣٧:٠٥١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٥٢:١٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٦:٠٩١٣:٣٦:٤٧١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٥١:٥٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٤:٣٤١٣:٣٦:٢٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٥١:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢٢:٥٩١٣:٣٦:١١١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٥١:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٠٠٧:٢١:٢٤١٣:٣٥:٥٣١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:٥٠:٤٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٩:٤٩١٣:٣٥:٣٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٠٨٠٠:٥٠:٢٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١٨:١٤١٣:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٠٨٠٠:٤٩:٥٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٦:٣٩١٣:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٩:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١٥:٠٥١٣:٣٤:٤١١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:٤٩:٠٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٨٠٧:١٣:٣١١٣:٣٤:٢٤١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٠٩٠٠:٤٨:٤٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣١٠٧:١١:٥٧١٣:٣٤:٠٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٤٨:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٤٠٧:١٠:٢٣١٣:٣٣:٤٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:١٠٠٠:٤٧:٥٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٨:٥٠١٣:٣٣:٣١١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:١٠٠٠:٤٧:٣١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٧:١٧١٣:٣٣:١٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:١١٠٠:٤٧:٠٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٥:٤٥١٣:٣٢:٥٧٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:١١٠٠:٤٦:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٧:٠٤:١٣١٣:٣٢:٤١٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١٢٠٠:٤٦:١٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٥٠٧:٠٢:٤٢١٣:٣٢:٢٤٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:١٣٠٠:٤٥:٥٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٨٠٧:٠١:١١١٣:٣٢:٠٨٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:١٤٠٠:٤٥:٢٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٩:٤٠١٣:٣١:٥٢٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:٤٥:٠٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٨:١٠١٣:٣١:٣٧٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:١٦٠٠:٤٤:٣٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥٦:٤١١٣:٣١:٢٢٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:١٧٠٠:٤٤:١٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٥٥:١٢١٣:٣١:٠٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:١٩٠٠:٤٣:٥١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٥٣:٤٤١٣:٣٠:٥٢٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٤٣:٢٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٥٢:١٧١٣:٣٠:٣٨٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٤٣:٠٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٥٠:٥٠١٣:٣٠:٢٤٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٤٢:٣٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٩:٢٥١٣:٣٠:١١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٢٦٠٠:٤٢:١٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٧:٥٩١٣:٢٩:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٤١:٥٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عظیم کندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عظیم کندی روستای عظیم کندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عظیم کندی روستای عظیم کندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عظیم کندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عظیم کندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عظیم کندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عظیم کندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عظیم کندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عظیم کندی

روستای عظیم کندی بر روی نقشه

روستای عظیم کندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عظیم کندی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عظیم کندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عظیم کندی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای عظیم کندی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای عظیم کندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عظیم کندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عظیم کندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عظیم کندی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عظیم کندی
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ عظیم کندی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عظیم کندی
جدول اوقات شرعی امروز فردا عظیم کندی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عظیم کندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عظیم کندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عظیم کندی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عظیم کندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عظیم کندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو