جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی

پالیزان | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز عطاجان قربانلی

اذان صبح: ٠٣:٤٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٤٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای عطاجان قربانلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عطاجان قربانلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عطاجان قربانلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
هركس براى رضا و خوشنودى خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند مى گرداند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عطاجان قربانلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عطاجان قربانلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عطاجان قربانلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عطاجان قربانلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عطاجان قربانلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:١١٠٦:١١:٣٤١٢:٤٥:٤٣١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٤٦٢٣:٥٩:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٠:٠٩١٢:٤٥:٢٩١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٨:٤٥١٢:٤٥:١٥١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٥:٠١١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٨:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٤:٤٧١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤٠٢٣:٥٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٤:٣٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٤٤:٢٢١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٧:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠١:٥٤١٢:٤٤:٠٩١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٦:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٣:٥٨١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٧:٣٥٢٣:٥٦:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٣٣٢٣:٥٦:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٧:٥٨١٢:٤٣:٣٥١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٩:٣٢٢٣:٥٥:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٣:٢٥١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٣١٢٣:٥٥:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٣:١٥١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٥:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٤:١٠١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٢٩٢٣:٥٤:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥٤:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٢٧٢٣:٥٤:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٣:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٩:٢٠١٢:٤٢:٣٢١٩:٣٦:٢١١٩:٥٦:٢٥٢٣:٥٣:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٨:١٠١٢:٤٢:٢٦١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٣:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٧:٠٢١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:٢٣٢٣:٥٢:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٢:١٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٢٢٢٣:٥٢:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٢:٠٨١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:٢١٢٣:٥٢:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٤٣:٤٤١٢:٤٢:٠٤١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠١:٢٠٢٣:٥١:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٢:٠٠١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٢:١٨٢٣:٥١:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢٨٠٥:٤١:٣٩١٢:٤١:٥٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٣:١٧٢٣:٥١:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٤٠:٣٨١٢:٤١:٥٤١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٤:١٥٢٣:٥١:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤١:٥١١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٥:١٣٢٣:٥٠:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٨:٤١١٢:٤١:٥٠١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٦:١٠٢٣:٥٠:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٧:٤٤١٢:٤١:٤٩١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٥٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عطاجان قربانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عطاجان قربانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عطاجان قربانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عطاجان قربانلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عطاجان قربانلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عطاجان قربانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عطاجان قربانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عطاجان قربانلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای عطاجان قربانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عطاجان قربانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عطاجان قربانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عطاجان قربانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عطاجان قربانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای عطاجان قربانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عطاجان قربانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عطاجان قربانلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عطاجان قربانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عطاجان قربانلی روستای عطاجان قربانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عطاجان قربانلی روستای عطاجان قربانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عطاجان قربانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عطاجان قربانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای عطاجان قربانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عطاجان قربانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عطاجان قربانلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٢٠٥:٢٣:٠١١٢:٤٧:٢٠٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٣:٤٩٢٣:٥٠:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٧٠٥:٢٣:١٥١٢:٤٧:٣٣٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٤:٠٠٢٣:٥٠:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٤٠٥:٢٣:٣١١٢:٤٧:٤٦٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٤:٠٩٢٣:٥١:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٥٠٥:٢٣:٤٨١٢:٤٧:٥٩٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٤:١٦٢٣:٥١:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٧٠٥:٢٤:٠٧١٢:٤٨:١٢٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٤:٢١٢٣:٥١:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٣٠٥:٢٤:٢٧١٢:٤٨:٢٤٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٤:٢٤٢٣:٥١:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٣١٠٥:٢٤:٤٩١٢:٤٨:٣٧٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٤:٢٥٢٣:٥٢:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٢٠٥:٢٥:١٢١٢:٤٨:٤٩٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٤:٢٤٢٣:٥٢:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٥٠٥:٢٥:٣٧١٢:٤٩:٠١٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٤:٢١٢٣:٥٢:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١١٠٥:٢٦:٠٣١٢:٤٩:١٣٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٤:١٧٢٣:٥٣:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٩٠٥:٢٦:٣٠١٢:٤٩:٢٤٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٤:١٠٢٣:٥٣:١٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٩٠٥:٢٦:٥٩١٢:٤٩:٣٦٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٤:٠١٢٣:٥٣:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١١٠٥:٢٧:٢٩١٢:٤٩:٤٦٢٠:١١:٥١٢٠:٣٣:٥٠٢٣:٥٣:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٦٠٥:٢٨:٠٠١٢:٤٩:٥٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣٣:٣٨٢٣:٥٤:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٣٠٥:٢٨:٣٣١٢:٥٠:٠٧٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٣:٢٣٢٣:٥٤:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٢٠٥:٢٩:٠٦١٢:٥٠:١٧٢٠:١١:١٣٢٠:٣٣:٠٦٢٣:٥٤:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٣٠٥:٢٩:٤١١٢:٥٠:٢٧٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٢:٤٧٢٣:٥٥:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٦٠٥:٣٠:١٧١٢:٥٠:٣٦٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٢:٢٧٢٣:٥٥:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:١١٠٥:٣٠:٥٤١٢:٥٠:٤٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٢:٠٤٢٣:٥٥:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٧٠٥:٣١:٣٢١٢:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٣١:٤٠٢٣:٥٦:٠١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٦٠٥:٣٢:١١١٢:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٣١:١٣٢٣:٥٦:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:٣٢:٥٠١٢:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٣٠:٤٥٢٣:٥٦:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٣٣:٣١١٢:٥١:١٦٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٣٠:١٥٢٣:٥٦:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:٣٤:١٣١٢:٥١:٢٢٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٩:٤٣٢٣:٥٧:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٤٠٥:٣٤:٥٦١٢:٥١:٢٨٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٩:٠٩٢٣:٥٧:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٣٥:٣٩١٢:٥١:٣٤٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٨:٣٣٢٣:٥٧:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٧٠٥:٣٦:٢٣١٢:٥١:٣٩٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٧:٥٥٢٣:٥٨:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٣٧:٠٨١٢:٥١:٤٤٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٧:١٦٢٣:٥٨:٢٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٣٧:٥٣١٢:٥١:٤٨٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٦:٣٥٢٣:٥٨:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٤٠٥:٣٨:٤٠١٢:٥١:٥١٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٥:٥٢٢٣:٥٨:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٣٩:٢٦١٢:٥١:٥٤٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٥:٠٧٢٣:٥٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عطاجان قربانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عطاجان قربانلی روستای عطاجان قربانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عطاجان قربانلی روستای عطاجان قربانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عطاجان قربانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عطاجان قربانلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عطاجان قربانلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عطاجان قربانلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عطاجان قربانلی

روستای عطاجان قربانلی بر روی نقشه

روستای عطاجان قربانلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عطاجان قربانلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عطاجان قربانلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای عطاجان قربانلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عطاجان قربانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عطاجان قربانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عطاجان قربانلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عطاجان قربانلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عطاجان قربانلی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ عطاجان قربانلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عطاجان قربانلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عطاجان قربانلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا عطاجان قربانلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق عطاجان قربانلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عطاجان قربانلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو