جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی

پالیزان | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز عطاجان قربانلی


اذان صبح: ٠٥:١٤:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٤٨
اذان ظهر: ١١:٣٦:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٥:٣٤
اذان مغرب: ١٦:٤٦:٢٥
نیمه شب: ٢٢:٥٠:٢٤

جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
٠٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ آذر ٩٨ روستای عطاجان قربانلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عطاجان قربانلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عطاجان قربانلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسنعسکری علیه السلام (212 ه ق)

امام حسن عسکری(ع)
جدال مكن كه ارزشت میرود و شوخی مكن كه بر تو دلیر شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عطاجان قربانلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عطاجان قربانلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عطاجان قربانلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عطاجان قربانلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عطاجان قربانلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٥:٠٧١٢:٤٣:١٣١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٥:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٢:٥٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٤:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٤:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٠:١٥١٢:٤٢:٣٩١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥٣:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٤١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٤٢:٣٢١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٣:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٧:٥٥١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٣:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٦:٤٧١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٨:٣٩٢٣:٥٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤٢:١٤١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٣٨٢٣:٥٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٤:٣٤١٢:٤٢:٠٨١٩:٤٠:١٨٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٢:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤٣:٣٠١٢:٤٢:٠٤١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٣٥٢٣:٥١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٤٢:٢٧١٢:٤٢:٠٠١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٣٣٢٣:٥١:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٠٨٠٥:٤١:٢٥١٢:٤١:٥٧١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٣١٢٣:٥١:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٤٠:٢٤١٢:٤١:٥٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٤:٢٩٢٣:٥١:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٩:٢٥١٢:٤١:٥١١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٥٠:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٣٨:٢٧١٢:٤١:٥٠١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٥٠:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٣٧:٣١١٢:٤١:٤٩١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٧:٢١٢٣:٥٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٦:٣٦١٢:٤١:٤٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٨:١٨٢٣:٥٠:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٣٥:٤٣١٢:٤١:٤٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٩:١٥٢٣:٥٠:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٣٥٠٥:٣٤:٥١١٢:٤١:٤٩١٩:٤٩:١٧٢٠:١٠:١١٢٣:٤٩:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٩٠٥:٣٤:٠١١٢:٤١:٥٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:١١:٠٦٢٣:٤٩:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٣٣:١٣١٢:٤١:٥٢١٩:٥١:٠١٢٠:١٢:٠٢٢٣:٤٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٣٢:٢٦١٢:٤١:٥٤١٩:٥١:٥٢٢٠:١٢:٥٦٢٣:٤٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٤١٠٥:٣١:٤٠١٢:٤١:٥٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٣٠:٥٦١٢:٤٢:٠١١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٤:٤٤٢٣:٤٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٢٤٠٥:٣٠:١٤١٢:٤٢:٠٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٥:٣٧٢٣:٤٨:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:١٩٠٥:٢٩:٣٤١٢:٤٢:٠٩١٩:٥٥:١٢٢٠:١٦:٢٩٢٣:٤٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:١٦٠٥:٢٨:٥٥١٢:٤٢:١٥١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٧:٢١٢٣:٤٨:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤١:١٤٠٥:٢٨:١٨١٢:٤٢:٢٠١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٨:١١٢٣:٤٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عطاجان قربانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عطاجان قربانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عطاجان قربانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عطاجان قربانلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عطاجان قربانلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عطاجان قربانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عطاجان قربانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عطاجان قربانلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عطاجان قربانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عطاجان قربانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عطاجان قربانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عطاجان قربانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عطاجان قربانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عطاجان قربانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عطاجان قربانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عطاجان قربانلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٣:٠٢١١:٣١:٢٦١٦:٢٩:٣٠١٦:٤٩:٤٩٢٢:٤٦:٢٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٤:٠٥١١:٣١:٤٢١٦:٢٨:٥٩١٦:٤٩:٢٢٢٢:٤٦:٣٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٠٨١١:٣١:٥٩١٦:٢٨:٣١١٦:٤٨:٥٦٢٢:٤٦:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٦:١٠١١:٣٢:١٦١٦:٢٨:٠٥١٦:٤٨:٣٣٢٢:٤٧:٠٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٧:١١١١:٣٢:٣٥١٦:٢٧:٤١١٦:٤٨:١١٢٢:٤٧:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٨:١٢١١:٣٢:٥٤١٦:٢٧:١٩١٦:٤٧:٥١٢٢:٤٧:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٩:١٣١١:٣٣:١٤١٦:٢٦:٥٩١٦:٤٧:٣٤٢٢:٤٧:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٤٠:١٢١١:٣٣:٣٤١٦:٢٦:٤١١٦:٤٧:١٨٢٢:٤٨:٠٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٤١:١١١١:٣٣:٥٦١٦:٢٦:٢٥١٦:٤٧:٠٤٢٢:٤٨:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٢:١٠١١:٣٤:١٨١٦:٢٦:١١١٦:٤٦:٥٣٢٢:٤٨:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٤٣:٠٧١١:٣٤:٤٠١٦:٢٦:٠٠١٦:٤٦:٤٣٢٢:٤٩:٠١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٤:٠٤١١:٣٥:٠٣١٦:٢٥:٥٠١٦:٤٦:٣٦٢٢:٤٩:٢١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٤:٥٩١١:٣٥:٢٧١٦:٢٥:٤٢١٦:٤٦:٣٠٢٢:٤٩:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٥:٥٤١١:٣٥:٥٢١٦:٢٥:٣٧١٦:٤٦:٢٧٢٢:٥٠:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٦:٤٨١١:٣٦:١٦١٦:٢٥:٣٤١٦:٤٦:٢٥٢٢:٥٠:٢٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٧:٤٠١١:٣٦:٤٢١٦:٢٥:٣٣١٦:٤٦:٢٦٢٢:٥٠:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٨:٣٢١١:٣٧:٠٨١٦:٢٥:٣٤١٦:٤٦:٢٩٢٢:٥١:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٩:٢٢١١:٣٧:٣٤١٦:٢٥:٣٧١٦:٤٦:٣٣٢٢:٥١:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٥٠:١١١١:٣٨:٠١١٦:٢٥:٤٢١٦:٤٦:٤٠٢٢:٥١:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٥٠:٥٩١١:٣٨:٢٨١٦:٢٥:٥٠١٦:٤٦:٤٩٢٢:٥٢:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٥١:٤٥١١:٣٨:٥٦١٦:٢٥:٥٩١٦:٤٦:٥٩٢٢:٥٢:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٥٢:٣٠١١:٣٩:٢٤١٦:٢٦:١١١٦:٤٧:١٢٢٢:٥٣:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٥٣:١٤١١:٣٩:٥٢١٦:٢٦:٢٤١٦:٤٧:٢٧٢٢:٥٣:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٥٣:٥٦١١:٤٠:٢٠١٦:٢٦:٤٠١٦:٤٧:٤٣٢٢:٥٤:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٥٤:٣٧١١:٤٠:٤٩١٦:٢٦:٥٨١٦:٤٨:٠٢٢٢:٥٤:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٥٥:١٦١١:٤١:١٨١٦:٢٧:١٨١٦:٤٨:٢٢٢٢:٥٥:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٥٥:٥٤١١:٤١:٤٨١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٨:٤٥٢٢:٥٥:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٥٦:٢٩١١:٤٢:١٧١٦:٢٨:٠٣١٦:٤٩:٠٩٢٢:٥٥:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٧:٠٤١١:٤٢:٤٧١٦:٢٨:٢٩١٦:٤٩:٣٥٢٢:٥٦:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٧:٣٦١١:٤٣:١٧١٦:٢٨:٥٧١٦:٥٠:٠٣٢٢:٥٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عطاجان قربانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عطاجان قربانلی روستای عطاجان قربانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عطاجان قربانلی روستای عطاجان قربانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عطاجان قربانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عطاجان قربانلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عطاجان قربانلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عطاجان قربانلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عطاجان قربانلی

روستای عطاجان قربانلی بر روی نقشه

روستای عطاجان قربانلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عطاجان قربانلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عطاجان قربانلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای عطاجان قربانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عطاجان قربانلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عطاجان قربانلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عطاجان قربانلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عطاجان قربانلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عطاجان قربانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عطاجان قربانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا عطاجان قربانلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عطاجان قربانلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عطاجان قربانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عطاجان قربانلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو