جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عطاآباد

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عطاآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٣٢

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عطاآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای عطاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عطاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عطاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عطاآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عطاآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عطاآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عطاآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عطاآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عطاآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٢٥٠٠:١١:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:٤٣١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٠٢٠٠:١١:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٢:١٨١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٩٠٠:١٠:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٦٠٠:١٠:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٢:٠١١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٠:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٥:١٤١٢:٥١:٥٣١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٣١٠٠:١٠:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٤:٢٤١٢:٥١:٤٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٣:٣٤١٢:٥١:٣٩١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٩:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٢:٤٦١٢:٥١:٣٣١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٩:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠١٠٦:١١:٥٩١٢:٥١:٢٨١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١١:١٣١٢:٥١:٢٣١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٨:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٢٨١٢:٥١:١٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٨:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥١:١٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٨:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٩:٠١١٢:٥١:١١١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥١:٠٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥١:٠٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٨:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٧:٠٠١٢:٥١:٠٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٧:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٦:٢١١٢:٥١:٠٣١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٧:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥١:٠٢١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥١:٠٢١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٧:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥١:٠٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٤:٠١١٢:٥١:٠٤١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٧:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥١:٠٦١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥١:١١١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥١:١٥١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٧:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠١:٣٣١٢:٥١:١٩١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٧:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠١:٠٨١٢:٥١:٢٤١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥١:٢٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عطاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عطاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عطاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عطاآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای عطاآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عطاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عطاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای عطاآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای عطاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای عطاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای عطاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عطاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عطاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عطاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای عطاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عطاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عطاآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٨:٢٢١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:١٤٠٠:١٧:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:١٠٠٠:١٦:٥٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٠٦٠٠:١٦:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٠١٠٠:١٦:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٦:٢٠١٩:٢١:٥٢١٩:٣٨:٥٥٠٠:١٦:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٠:٥٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٧:٤٩٠٠:١٦:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٥:٤٥١٩:١٩:٤٢١٩:٣٦:٤٢٠٠:١٥:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٥:٢٦١٩:١٨:٣٦١٩:٣٥:٣٥٠٠:١٥:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٢:٢١١٢:٥٥:٠٨١٩:١٧:٣٠١٩:٣٤:٢٧٠٠:١٥:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٢:٥٠١٢:٥٤:٤٩١٩:١٦:٢٣١٩:٣٣:١٩٠٠:١٥:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٣:١٩١٢:٥٤:٣٠١٩:١٥:١٦١٩:٣٢:١٠٠٠:١٥:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٤:١١١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٠١٠٠:١٤:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٤:١٧١٢:٥٣:٥١١٩:١٣:٠٠١٩:٢٩:٥٢٠٠:١٤:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٣:٣١١٩:١١:٥١١٩:٢٨:٤٢٠٠:١٤:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٥:١٥١٢:٥٣:١١١٩:١٠:٤٢١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٣:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٣٥:٤٣١٢:٥٢:٥١١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٢١٠٠:١٣:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٣٦:١٢١٢:٥٢:٣٠١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٥:١١٠٠:١٣:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥٢:١٠١٩:٠٧:١٤١٩:٢٤:٠٠٠٠:١٣:٠٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٣٧:٠٨١٢:٥١:٤٩١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٢:٤٩٠٠:١٢:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٣٧:٣٧١٢:٥١:٢٨١٩:٠٤:٥٣١٩:٢١:٣٧٠٠:١٢:٣٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٣٨:٠٥١٢:٥١:٠٦١٩:٠٣:٤٢١٩:٢٠:٢٦٠٠:١٢:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٣٨:٣٣١٢:٥٠:٤٥١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:١٤٠٠:١١:٥٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٣٩:٠١١٢:٥٠:٢٤١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٠٢٠٠:١١:٣٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٠:٠٢١٩:٠٠:٠٩١٩:١٦:٥١٠٠:١١:١٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٣٩:٥٨١٢:٤٩:٤١١٨:٥٨:٥٨١٩:١٥:٣٩٠٠:١١:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٠:٢٦١٢:٤٩:١٩١٨:٥٧:٤٧١٩:١٤:٢٧٠٠:١٠:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٠:٥٤١٢:٤٨:٥٨١٨:٥٦:٣٥١٩:١٣:١٥٠٠:١٠:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤١:٢٣١٢:٤٨:٣٦١٨:٥٥:٢٤١٩:١٢:٠٣٠٠:١٠:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤١:٥١١٢:٤٨:١٥١٨:٥٤:١٣١٩:١٠:٥٢٠٠:٠٩:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٢:٢٠١٢:٤٧:٥٣١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٤٠٢٣:٣٩:٢٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٢:٤٩١١:٤٧:٣٢١٧:٥١:٥٠١٨:٠٨:٢٨٢٣:٠٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عطاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عطاآباد روستای عطاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عطاآباد روستای عطاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عطاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عطاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عطاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عطاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عطاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عطاآباد

روستای عطاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عطاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عطاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عطاآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عطاآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای عطاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عطاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عطاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عطاآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عطاآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عطاآباد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عطاآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عطاآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عطاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق عطاآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق عطاآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عطاآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عطاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو