جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عشق آباد

سیه بنوییه | رابر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز عشق آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٢

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عشق آباد (شهرستان رابر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای عشق آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای عشق آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عشق آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برانچ كامل
فرد خوشبین اظهار می دارد كه ما در بهترین دنیای ممكنه بسر می بریم و شخص بدبین بیمناك است كه نكند سخن او راست باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عشق آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عشق آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشق آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عشق آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشق آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٦:١٢١٢:٤٠:٤٠١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:١٠٢٣:٥٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٤٠:٣٠١٩:١٦:١٠١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٠:٢١١٩:١٦:٤٧١٩:٣٤:٢٨٢٣:٥٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٣:٢٤١٢:٤٠:١٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٠٨٢٣:٥٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٠:٠٤١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٤٨٢٣:٥٧:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٩:٥٦١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٠:٤٥١٢:٣٩:٤٩١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٧:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٩:٥٤١٢:٣٩:٤٢١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٩:٠٤١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٩:٣٠١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥٦:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٧:٢٦١٢:٣٩:٢٥١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٩:٢١١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٥:٥٣١٢:٣٩:١٧١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٩:١٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٥:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٤:٢٥١٢:٣٩:١٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٢٧٢٣:٥٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٣:٤٢١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٠٧٢٣:٥٥:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٥:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١١٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٠٧٢٣:٥٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥٤:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٢٧٢٣:٥٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٠٦٢٣:٥٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٤٥٢٣:٥٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٩:١١١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٩:١٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٠٣٢٣:٥٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٩:١٧١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٤٢٢٣:٥٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٧:١٧١٢:٣٩:٢١١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٢٠٢٣:٥٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٩:٢٦١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣٩:٣١١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای عشق آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای عشق آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشق آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عشق آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عشق آباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٧:١١١٢:٣٩:٢٣١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٤:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٩:٢٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٤:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٦:١٨١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٤٥٢٣:٥٤:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٢٢٣:٥٤:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٩:٤٤١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٤:٢٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣١٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٩:٥١١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٤:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٩:٥٨١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٤:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٤٥٢٣:٥٤:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٤:١٤١٢:٤٠:١٤١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٤:٢٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٣:٥٨١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٤:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٣:٤٤١٢:٤٠:٣١١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٢٧٢٣:٥٤:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٣:٣١١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٤:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٣:٢٠١٢:٤٠:٥٠١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥٤:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤١:٠٠١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥٤:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٣:٠١١٢:٤١:١١١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:٣٤٢٣:٥٤:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤١:٢١١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٩:٠٣٢٣:٥٥:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٢:٤٧١٢:٤١:٣٢١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:٣٢٢٣:٥٥:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤١:٤٤١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٠٠٢٣:٥٥:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٢:٣٩١٢:٤١:٥٥١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٥٥:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٢:٣٧١٢:٤٢:٠٧١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٥٣٢٣:٥٥:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٢:٣٦١٢:٤٢:١٩١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠١:١٨٢٣:٥٥:٤٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٢:٣٧١٢:٤٢:٣١١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٤٢٢٣:٥٥:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٢:٣٩١٢:٤٢:٤٤١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٢:٠٥٢٣:٥٦:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤٢:٥٦١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٢٧٢٣:٥٦:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٤٨٢٣:٥٦:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٢:٥٢١٢:٤٣:٢٢١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٥٦:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٢:٥٩١٢:٤٣:٣٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٥٦:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٣:٠٧١٢:٤٣:٤٧١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٤٣٢٣:٥٧:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٣:١٦١٢:٤٤:٠٠١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٥٧:١٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٤:١٣١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:١٤٢٣:٥٧:٢٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٤:٢٦١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٥٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عشق آباد روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عشق آباد روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشق آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای عشق آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عشق آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عشق آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عشق آباد

روستای عشق آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عشق آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عشق آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عشق آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق عشق آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عشق آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق عشق آباد
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ عشق آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عشق آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عشق آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عشق آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عشق آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو