جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عشق آباد

سیه بنوییه | رابر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز عشق آباد

اذان صبح: ٠٤:١٥:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠١:١٥

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عشق آباد (شهرستان رابر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای عشق آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عشق آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عشق آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
حقیقتاًً خداوند همان طوری كه به من دستور ادای واجبات را داده، همین طور (هم) به من دستور مدارا كردن با مردم را داده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عشق آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عشق آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشق آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عشق آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشق آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٧:٤٣١٢:٤٣:٠٠١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٥:٥٩٠٠:٠٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٦:٣٨١٢:٤٢:٤٥١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٦:٣٦٠٠:٠١:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٥:٣٤١٢:٤٢:٣١١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:١٤٠٠:٠١:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٤:٣٠١٢:٤٢:١٧١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٥٢٠٠:٠١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٣:٢٧١٢:٤٢:٠٤١٩:١١:٠٨١٩:٢٨:٣٠٠٠:٠٠:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٢:٢٥١٢:٤١:٥١١٩:١١:٤٤١٩:٢٩:٠٨٠٠:٠٠:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١١:٢٣١٢:٤١:٣٨١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٦٠٠:٠٠:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:١١٠٦:١٠:٢٢١٢:٤١:٢٦١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٢٥٢٣:٥٩:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤١:١٤١٩:١٣:٣٣١٩:٣١:٠٣٢٣:٥٩:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤١:٠٣١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٤٢٢٣:٥٩:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٧:٢٣١٢:٤٠:٥٢١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:٢١٢٣:٥٩:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٤٠:٤١١٩:١٥:٢٣١٩:٣٢:٥٩٢٣:٥٨:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤٠:٣١١٩:١٦:٠٠١٩:٣٣:٣٩٢٣:٥٨:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٤:٣٢١٢:٤٠:٢٢١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:١٨٢٣:٥٨:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٠:١٣١٩:١٧:١٤١٩:٣٤:٥٧٢٣:٥٧:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٢:٤٢١٢:٤٠:٠٤١٩:١٧:٥٢١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥٧:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠١:٤٩١٢:٣٩:٥٦١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:١٦٢٣:٥٧:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٠:٥٦١٢:٣٩:٤٩١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥٧:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٠:٠٥١٢:٣٩:٤٢١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٣٦٢٣:٥٧:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:١٦٢٣:٥٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٨:٢٥١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٥٦٢٣:٥٦:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٧:٣٧١٢:٣٩:٢٥١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٦:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:١٦٢٣:٥٦:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٩:١٦١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٥٦٢٣:٥٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٥:١٨١٢:٣٩:١٣١٩:٢٣:٣١١٩:٤١:٣٧٢٣:٥٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٩:١٠١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٣:٥٢١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٥٧٢٣:٥٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٣٧٢٣:٥٥:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:١٨٢٣:٥٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عشق آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عشق آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشق آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عشق آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عشق آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عشق آباد روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عشق آباد روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشق آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عشق آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عشق آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٣:٤٨١٢:٤٤:٣٦١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٣٧٢٣:٥٧:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٤:٠٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٥٨:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٤:١٧١٢:٤٥:٠٢١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٥٩٢٣:٥٨:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤٥:١٥١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٠٨٢٣:٥٨:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٤:٥٠١٢:٤٥:٢٨١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:١٦٢٣:٥٨:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٥:٤١١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٢٢٢٣:٥٩:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٥:٢٧١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٢٦٢٣:٥٩:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٦:٠٦١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٥٩:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٦:١٨١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٣١٢٣:٥٩:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٠:٠٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٦:٥٢١٢:٤٦:٤١١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٠:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٧:١٦١٢:٤٦:٥٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٠:٣١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤٧:٠٣١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠٠:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤٧:١٤١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠١:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٧:٢٤١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:١١٠٠:٠١:١٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٨:٥٧١٢:٤٧:٣٤١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٠١:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٧:٤٣١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠١:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠١:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٨:٠١١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٠٢:١١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٨:١٠١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٢:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥١:٢٠١٢:٤٨:١٨١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٢:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٢:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٢:٢٠١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٣:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٣:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٣:٢٣١٢:٤٨:٤٥١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٣:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٨:٥١١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٣:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٣:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٤:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٥:٣٤١٢:٤٩:٠٤١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٤:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٩:٠٨١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠٤:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٩:١١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عشق آباد روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عشق آباد روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشق آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عشق آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عشق آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عشق آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عشق آباد

روستای عشق آباد بر روی نقشه

روستای عشق آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عشق آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عشق آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عشق آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عشق آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق عشق آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق عشق آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ عشق آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عشق آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عشق آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا عشق آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عشق آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو