جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عشق آباد

سیه بنوییه | رابر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز عشق آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٣٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عشق آباد (شهرستان رابر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای عشق آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عشق آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عشق آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

مثل ژاپنی
وقتی از اخلاق یك فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه كن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عشق آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عشق آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشق آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عشق آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشق آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٦:١٢١٢:٤٠:٤٠١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:١٠٢٣:٥٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٤٠:٣٠١٩:١٦:١٠١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٠:٢١١٩:١٦:٤٧١٩:٣٤:٢٨٢٣:٥٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٣:٢٤١٢:٤٠:١٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٠٨٢٣:٥٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٠:٠٤١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٤٨٢٣:٥٧:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٩:٥٦١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٠:٤٥١٢:٣٩:٤٩١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٧:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٩:٥٤١٢:٣٩:٤٢١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٩:٠٤١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٩:٣٠١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥٦:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٧:٢٦١٢:٣٩:٢٥١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٩:٢١١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٥:٥٣١٢:٣٩:١٧١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٩:١٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٥:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٤:٢٥١٢:٣٩:١٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٢٧٢٣:٥٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٣:٤٢١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٠٧٢٣:٥٥:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٥:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١١٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٠٧٢٣:٥٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥٤:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٢٧٢٣:٥٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٠٦٢٣:٥٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٤٥٢٣:٥٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٩:١١١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٩:١٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٠٣٢٣:٥٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٩:١٧١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٤٢٢٣:٥٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٧:١٧١٢:٣٩:٢١١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٢٠٢٣:٥٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٩:٢٦١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣٩:٣١١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای عشق آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای عشق آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشق آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عشق آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عشق آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٥:٠٧١٢:٤٥:٢٨١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:٤٥٠٠:٠٤:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٥:٤٠١٢:٤٥:١٢١٩:١٤:١٨١٩:٣١:٣٩٠٠:٠٤:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٦:١٢١٢:٤٤:٥٦١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٣٢٠٠:٠٤:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٦:٤٥١٢:٤٤:٣٩١٩:١٢:٠٧١٩:٢٩:٢٥٠٠:٠٤:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:١٧١٢:٤٤:٢٢١٩:١١:٠١١٩:٢٨:١٧٠٠:٠٣:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٧:٤٩١٢:٤٤:٠٥١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:٠٨٠٠:٠٣:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٨:٢١١٢:٤٣:٤٧١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٥:٥٩٠٠:٠٣:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٨:٥٣١٢:٤٣:٢٩١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٤٩٠٠:٠٣:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٩:٢٥١٢:٤٣:١١١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٣٩٠٠:٠٣:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:١٩:٥٦١٢:٤٢:٥٢١٩:٠٥:٢١١٩:٢٢:٢٩٠٠:٠٢:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٠:٢٨١٢:٤٢:٣٣١٩:٠٤:١١١٩:٢١:١٨٠٠:٠٢:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٠:٥٩١٢:٤٢:١٤١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٠٦٠٠:٠٢:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢١:٣٠١٢:٤١:٥٤١٩:٠١:٥١١٩:١٨:٥٤٠٠:٠٢:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٢:٠١١٢:٤١:٣٤١٩:٠٠:٤٠١٩:١٧:٤٢٠٠:٠١:٤٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٢:٣٣١٢:٤١:١٤١٨:٥٩:٢٨١٩:١٦:٢٩٠٠:٠١:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٣:٠٣١٢:٤٠:٥٤١٨:٥٨:١٧١٩:١٥:١٧٠٠:٠١:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٣:٣٤١٢:٤٠:٣٣١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:٠٤٠٠:٠٠:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٤:٠٥١٢:٤٠:١٢١٨:٥٥:٥٢١٩:١٢:٥٠٠٠:٠٠:٤٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٤:٣٦١٢:٣٩:٥١١٨:٥٤:٤٠١٩:١١:٣٧٠٠:٠٠:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٥:٠٦١٢:٣٩:٣٠١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:٢٣٠٠:٠٠:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٥:٣٧١٢:٣٩:٠٩١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:٠٩٢٣:٥٩:٤٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٦:٠٨١٢:٣٨:٤٨١٨:٥١:٠١١٩:٠٧:٥٥٢٣:٥٩:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٦:٣٨١٢:٣٨:٢٦١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٤١٢٣:٥٩:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٧:٠٩١٢:٣٨:٠٥١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٢٦٢٣:٥٨:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٧:٤٠١٢:٣٧:٤٣١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٤:١٢٢٣:٥٨:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٨:١٠١٢:٣٧:٢٢١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٢:٥٨٢٣:٥٨:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٢٨:٤١١٢:٣٧:٠٠١٨:٤٤:٥٣١٩:٠١:٤٣٢٣:٥٧:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٢٩:١٢١٢:٣٦:٣٩١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٢٩٢٣:٥٧:٣٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٢٩:٤٣١٢:٣٦:١٧١٨:٤٢:٢٥١٨:٥٩:١٥٢٣:٥٧:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٠:١٤١٢:٣٥:٥٦١٨:٤١:١١١٨:٥٨:٠١٢٣:٢٧:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٩٠٥:٣٠:٤٥١١:٣٥:٣٥١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٦:٤٧٢٢:٥٦:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عشق آباد روستای عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عشق آباد روستای عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشق آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عشق آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عشق آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عشق آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عشق آباد

روستای عشق آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عشق آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عشق آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عشق آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عشق آباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عشق آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عشق آباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عشق آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عشق آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا عشق آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عشق آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عشق آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عشق آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو