جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر عشق آباد

طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز عشق آباد

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:١١

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عشق آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر عشق آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر عشق آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عشق آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

ویكتور هوگو
اگر نمی‌خواهی تو را بیازمایند، كار خود را درست انجام بده.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عشق آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عشق آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عشق آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر عشق آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عشق آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٢:٢١١٢:٤٢:٣٠١٩:١٣:١٣١٩:٣١:٣٠٢٣:٥٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١١:٠٥١٢:٤٢:١٦١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:١٩٢٣:٥٨:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٢:٠٢١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥٨:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤١:٤٨١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٧:٢٢١٢:٤١:٣٤١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٤٦٢٣:٥٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤١:٢١١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥٧:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤١:٠٩١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:٢٥٢٣:٥٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٣:٤٤١٢:٤٠:٥٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:١٥٢٣:٥٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٢:٣٣١٢:٤٠:٤٥١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٦:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٠:٣٣١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٥٤٢٣:٥٥:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٠:٢٢١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥٥:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٠:١٢١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٥:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٧:٥٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٦:٥١١٢:٣٩:٥٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٤:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥٤:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٤:٤١١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٥٣٢٣:٥٣:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:٤٤٢٣:٥٣:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٩:١٩١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٣:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥١:٣٤١٢:٣٩:١٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:١٤٢٣:٥٢:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٩:٠١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٢:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٨:٥٥١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٢:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٣٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٨:٥١١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٢:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٨:٤٧١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥١:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٢٥٢٣:٥١:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٢١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٨:٤١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:١٥٢٣:٥١:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٠٩٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٣:٠٥٢٣:٥١:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥١:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٤٤٢٣:٥٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر عشق آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر عشق آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عشق آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر عشق آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر عشق آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر عشق آباد شهر عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر عشق آباد شهر عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عشق آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر عشق آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر عشق آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٣٠:٢٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٨:٢٩٢٣:٥٢:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٣٠:٤٢١٢:٤٤:٢٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٨:٤٠٢٣:٥٢:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٣٠:٥٧١٢:٤٤:٣٣١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٤٩٢٣:٥٢:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٣١:١٤١٢:٤٤:٤٦١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:٥٧٢٣:٥٣:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٣٠٥:٣١:٣٢١٢:٤٤:٥٩١٩:٥٨:٢١٢٠:١٩:٠٣٢٣:٥٣:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٣١:٥١١٢:٤٥:١١١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٩:٠٨٢٣:٥٣:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠١٠٥:٣٢:١٢١٢:٤٥:٢٤١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٩:١١٢٣:٥٣:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٣٢:٣٤١٢:٤٥:٣٦١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٩:١٢٢٣:٥٤:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٧٠٥:٣٢:٥٦١٢:٤٥:٤٨١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٩:١١٢٣:٥٤:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٣٣:٢١١٢:٤٦:٠٠١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:٠٩٢٣:٥٤:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠١٠٥:٣٣:٤٦١٢:٤٦:١١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٩:٠٥٢٣:٥٥:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٦٠٥:٣٤:١٢١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:٥٩٢٣:٥٥:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٤:٣٩١٢:٤٦:٣٣١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٥١٢٣:٥٥:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥١٠٥:٣٥:٠٨١٢:٤٦:٤٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٨:٤٢٢٣:٥٥:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٥:٣٧١٢:٤٦:٥٤١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٨:٣١٢٣:٥٦:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٢٠٥:٣٦:٠٧١٢:٤٧:٠٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:١٨٢٣:٥٦:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٣٦:٣٩١٢:٤٧:١٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٦:٣٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٣٧:١١١٢:٤٧:٢٣١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٤٧٢٣:٥٦:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٧:٤٤١٢:٤٧:٣٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:٢٨٢٣:٥٧:٠٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٨:١٨١٢:٤٧:٤٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٠٩٢٣:٥٧:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٣٨:٥٢١٢:٤٧:٤٨١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٤٧٢٣:٥٧:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:٤٧:٥٦١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٦:٢٤٢٣:٥٧:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٤٠:٠٤١٢:٤٨:٠٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٥٩٢٣:٥٨:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٤٠:٤١١٢:٤٨:٠٩١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٣٢٢٣:٥٨:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤١:١٨١٢:٤٨:١٥١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٥:٠٤٢٣:٥٨:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٤١:٥٧١٢:٤٨:٢١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٣٤٢٣:٥٨:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٢:٣٥١٢:٤٨:٢٦١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٤:٠٢٢٣:٥٩:٠٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٨:٣١١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٢٩٢٣:٥٩:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٥٤٢٣:٥٩:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٨:٣٨١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٧٢٣:٥٩:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٥:١٦١٢:٤٨:٤١١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٣٩٢٣:٥٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر عشق آباد شهر عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر عشق آباد شهر عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عشق آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عشق آباد

عشق‌آباد شهری در بخش دستگردان شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران است

شهر عشق آباد در ویکیپدیا

شهر عشق آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عشق آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عشق آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عشق آباد بر روی نقشه

شهر عشق آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عشق آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عشق آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عشق آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر عشق آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عشق آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عشق آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق عشق آباد
افق شرعی امروز فردا عشق آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عشق آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا عشق آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عشق آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق عشق آباد
زمان پخش اذان زنده به افق عشق آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق عشق آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عشق آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو