جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر عشق آباد

طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز عشق آباد


اذان صبح: ٠٥:١١:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠٤
اذان ظهر: ١١:٣٦:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٠٨
اذان مغرب: ١٦:٥٣:٠٠
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٤٥

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عشق آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر عشق آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر عشق آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عشق آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
همچنان كه كماندار، تیرهای خود را می تراشد و هموار می كند، هر انسانی می تواند افكار آشفته خود را جهت دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عشق آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عشق آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عشق آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر عشق آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عشق آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٠:٢٠١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٥:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٠:١٠١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٥:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤٠:٠٠١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٦:٣٦١٢:٣٩:٥١١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٢٧٢٣:٥٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٤:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٠٧٢٣:٥٣:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٥٧٢٣:٥٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٩:١٩١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٤٨٢٣:٥٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٩:١٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٣٨٢٣:٥٣:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٧:٢٨٢٣:٥٢:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٩:٠١١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:١٨٢٣:٥٢:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠٢٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٨:٥٥١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٠٨٢٣:٥٢:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٨:٥١١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٥٨٢٣:٥٢:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٨:٤٧١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:٤٨٢٣:٥١:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٥:٣٨١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:٣٨٢٣:٥١:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٨:٤١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٢:٢٨٢٣:٥١:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:١٧٢٣:٥١:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥١:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:٥٦٢٣:٥٠:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٠:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٣٤٢٣:٥٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٧:٢٢٢٣:٥٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٨:١١٢٣:٥٠:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣٨:٣١١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٥٨٢٣:٥٠:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٠٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٨:٤١١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٤٦٢٣:٥٠:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٧:١١١٢:٣٨:٤٤١٩:٤٠:٤١٢٠:٠٠:٣٣٢٣:٤٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:١٥٠٥:٣٦:٣٤١٢:٣٨:٤٨١٩:٤١:٢٥٢٠:٠١:٢٠٢٣:٤٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٥:٥٨١٢:٣٨:٥٢١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٠٦٢٣:٤٩:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٨:٥٦١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٥١٢٣:٤٩:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٤:٥١١٢:٣٩:٠٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٤٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عشق آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر عشق آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر عشق آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عشق آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر عشق آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر عشق آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عشق آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر عشق آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٢٩١١:٢٨:١٣١٦:٣٤:٣٩١٦:٥٣:٥٤٢٢:٤٥:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٢:٢٦١١:٢٨:٢٩١٦:٣٤:١٥١٦:٥٣:٣٢٢٢:٤٥:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:٢٢١١:٢٨:٤٦١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٣:١٢٢٢:٤٥:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:١٨١١:٢٩:٠٣١٦:٣٣:٣٢١٦:٥٢:٥٤٢٢:٤٦:٠٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٥:١٤١١:٢٩:٢٢١٦:٣٣:١٤١٦:٥٢:٣٨٢٢:٤٦:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٦:٠٩١١:٢٩:٤١١٦:٣٢:٥٨١٦:٥٢:٢٤٢٢:٤٦:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٧:٠٤١١:٣٠:٠١١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٢:١١٢٢:٤٦:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٥٨١١:٣٠:٢١١٦:٣٢:٣٠١٦:٥٢:٠١٢٢:٤٧:٠٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٨:٥٢١١:٣٠:٤٣١٦:٣٢:٢٠١٦:٥١:٥٢٢٢:٤٧:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٤٦١١:٣١:٠٥١٦:٣٢:١١١٦:٥١:٤٥٢٢:٤٧:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٠:٣٨١١:٣١:٢٧١٦:٣٢:٠٤١٦:٥١:٤٠٢٢:٤٨:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣١:٣٠١١:٣١:٥٠١٦:٣١:٥٩١٦:٥١:٣٦٢٢:٤٨:٢٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٢:٢١١١:٣٢:١٤١٦:٣١:٥٦١٦:٥١:٣٥٢٢:٤٨:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٣:١٢١١:٣٢:٣٨١٦:٣١:٥٤١٦:٥١:٣٥٢٢:٤٩:٠٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٤:٠٢١١:٣٣:٠٣١٦:٣١:٥٥١٦:٥١:٣٧٢٢:٤٩:٢٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٤:٥٠١١:٣٣:٢٩١٦:٣١:٥٨١٦:٥١:٤١٢٢:٤٩:٥٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٥:٣٨١١:٣٣:٥٥١٦:٣٢:٠٢١٦:٥١:٤٧٢٢:٥٠:١٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٦:٢٥١١:٣٤:٢١١٦:٣٢:٠٩١٦:٥١:٥٥٢٢:٥٠:٣٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٧:١١١١:٣٤:٤٨١٦:٣٢:١٧١٦:٥٢:٠٤٢٢:٥١:٠٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٥٦١١:٣٥:١٥١٦:٣٢:٢٧١٦:٥٢:١٦٢٢:٥١:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٨:٤٠١١:٣٥:٤٣١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٢:٢٩٢٢:٥١:٥٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:٢٣١١:٣٦:١١١٦:٣٢:٥٣١٦:٥٢:٤٣٢٢:٥٢:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٤٠:٠٤١١:٣٦:٣٩١٦:٣٣:٠٨١٦:٥٣:٠٠٢٢:٥٢:٤٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٠:٤٤١١:٣٧:٠٧١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٣:١٨٢٢:٥٣:١٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤١:٢٤١١:٣٧:٣٦١٦:٣٣:٤٥١٦:٥٣:٣٨٢٢:٥٣:٤٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٢:٠١١١:٣٨:٠٥١٦:٣٤:٠٦١٦:٥٤:٠٠٢٢:٥٤:٠٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:٣٨١١:٣٨:٣٥١٦:٣٤:٢٩١٦:٥٤:٢٣٢٢:٥٤:٣٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٣:١٣١١:٣٩:٠٤١٦:٣٤:٥٤١٦:٥٤:٤٨٢٢:٥٥:٠٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٣:٤٧١١:٣٩:٣٤١٦:٣٥:٢٠١٦:٥٥:١٥٢٢:٥٥:٣٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٤:١٩١١:٤٠:٠٤١٦:٣٥:٤٨١٦:٥٥:٤٣٢٢:٥٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر عشق آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر عشق آباد شهر عشق آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر عشق آباد شهر عشق آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عشق آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عشق آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عشق آباد

عشق‌آباد شهری در بخش دستگردان شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران است

شهر عشق آباد در ویکیپدیا

شهر عشق آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عشق آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عشق آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عشق آباد بر روی نقشه

شهر عشق آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عشق آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عشق آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عشق آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر عشق آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عشق آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عشق آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عشق آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عشق آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عشق آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عشق آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عشق آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق عشق آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا عشق آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عشق آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عشق آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عشق آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو