جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عشایر

مرزداران | سرخس | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عشایر


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٤٨
اذان ظهر: ١١:٤٠:٢١
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٥٨

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عشایر (شهرستان سرخس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای عشایر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای عشایر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عشایر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
در طی سال‌ها آموخته‌ام كه هرگاه انسان می‌پندارد دری بسته شده است، بی‌گمان، در دیگری باز می‌شود. فقط باید مثبت باشید، آگاه بمانید و بنگرید و ببینید فرصتی كه پیش می‌آید چیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عشایر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عشایر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشایر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عشایر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشایر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عشایر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٢:١٤١٢:٢٥:٢٧١٩:٠٩:١٦١٩:٢٨:٢٩٢٣:٣٩:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤١:٠١١٢:٢٥:١٧١٩:١٠:٠٨١٩:٢٩:٢٣٢٣:٣٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٥:٠٧١٩:١١:٠٠١٩:٣٠:١٨٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٤:٥٨١٩:١١:٥٢١٩:٣١:١٣٢٣:٣٨:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٤:٥٠١٩:١٢:٤٤١٩:٣٢:٠٨٢٣:٣٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٤:٤١١٩:١٣:٣٦١٩:٣٣:٠٣٢٣:٣٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٤:٣٤١٩:١٤:٢٨١٩:٣٣:٥٨٢٣:٣٧:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٤:٢٦١٩:١٥:١٩١٩:٣٤:٥٣٢٣:٣٦:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٤:٢٠١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٤٧٢٣:٣٦:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٥٩٠٥:٣١:٥٧١٢:٢٤:١٣١٩:١٧:٠٣١٩:٣٦:٤٢٢٣:٣٦:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٤:٠٨١٩:١٧:٥٤١٩:٣٧:٣٧٢٣:٣٦:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:١١٠٥:٢٩:٥٢١٢:٢٤:٠٣١٩:١٨:٤٦١٩:٣٨:٣١٢٣:٣٥:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٣:٥٨١٩:١٩:٣٧١٩:٣٩:٢٥٢٣:٣٥:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥١:٢٦٠٥:٢٧:٥٢١٢:٢٣:٥٤١٩:٢٠:٢٨١٩:٤٠:٢٠٢٣:٣٥:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٢٦:٥٤١٢:٢٣:٥١١٩:٢١:١٩١٩:٤١:١٤٢٣:٣٥:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٥:٥٧١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٢:٠٨٢٣:٣٤:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٥:٠٢١٢:٢٣:٤٦١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٣:٠١٢٣:٣٤:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:١١٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٣:٤٤١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٥٥٢٣:٣٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٣:١٥١٢:٢٣:٤٣١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:٤٨٢٣:٣٤:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٢:٢٤١٢:٢٣:٤٢١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٥:٤١٢٣:٣٣:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٢:٢٩٠٥:٢١:٣٤١٢:٢٣:٤٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٣٣:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤١:١٨٠٥:٢٠:٤٥١٢:٢٣:٤٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:٢٦٢٣:٣٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٠:٠٨٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٣:٤٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٨:١٨٢٣:٣٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٩:٠٠٠٥:١٩:١٣١٢:٢٣:٤٦١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٩:١٠٢٣:٣٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٧:٥٤٠٥:١٨:٢٩١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٩:٣٤١٩:٥٠:٠١٢٣:٣٣:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٦:٤٩٠٥:١٧:٤٧١٢:٢٣:٥١١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٥٢٢٣:٣٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٥:٤٦٠٥:١٧:٠٦١٢:٢٣:٥٥١٩:٣١:٠٩١٩:٥١:٤٢٢٣:٣٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٤:٤٥٠٥:١٦:٢٧١٢:٢٣:٥٩١٩:٣١:٥٦١٩:٥٢:٣٢٢٣:٣٢:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٣:٤٦٠٥:١٥:٥٠١٢:٢٤:٠٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٣:٢١٢٣:٣٢:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٢:٤٩٠٥:١٥:١٤١٢:٢٤:٠٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٤:٠٩٢٣:٣٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عشایر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای عشایر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشایر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشایر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای عشایر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٤:٠٤١١:٤٠:٣٠١٧:١٧:٢٨١٧:٣٥:٥٦٢٢:٥٨:٠٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٢:٤٨١١:٤٠:٢١١٧:١٨:٢٦١٧:٣٦:٥٢٢٢:٥٧:٥٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠١:٣٠١١:٤٠:١١١٧:١٩:٢٤١٧:٣٧:٤٩٢٢:٥٧:٤٩
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٠:١٢١١:٤٠:٠١١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:٤٥٢٢:٥٧:٣٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٨:٥٣١١:٣٩:٥٠١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٤٠٢٢:٥٧:٢٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٧:٣٤١١:٣٩:٣٨١٧:٢٢:١٤١٧:٤٠:٣٦٢٢:٥٧:١٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٦:١٤١١:٣٩:٢٦١٧:٢٣:١١١٧:٤١:٣١٢٢:٥٧:٠٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٤:٥٣١١:٣٩:١٣١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٢:٢٦٢٢:٥٦:٥٤
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٣:٣١١١:٣٩:٠٠١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٢١٢٢:٥٦:٤١
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٢:٠٩١١:٣٨:٤٧١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٤:١٥٢٢:٥٦:٢٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٠:٤٦١١:٣٨:٣٣١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٥:٠٩٢٢:٥٦:١٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٩:٢٣١١:٣٨:١٨١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٦:٠٣٢٢:٥٥:٥٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٧:٥٩١١:٣٨:٠٤١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٦:٥٧٢٢:٥٥:٤٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٦:٣٥١١:٣٧:٤٨١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٧:٥١٢٢:٥٥:٢٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٥:١٠١١:٣٧:٣٣١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٨:٤٤٢٢:٥٥:١٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٣:٤٥١١:٣٧:١٧١٧:٣١:٢٤١٧:٤٩:٣٧٢٢:٥٤:٥٤
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٢:١٩١١:٣٧:٠١١٧:٣٢:١٧١٧:٥٠:٣١٢٢:٥٤:٣٦
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٠:٥٤١١:٣٦:٤٥١٧:٣٣:١٠١٧:٥١:٢٤٢٢:٥٤:١٨
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٩:٢٧١١:٣٦:٢٨١٧:٣٤:٠٣١٧:٥٢:١٦٢٢:٥٤:٠٠
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:١٣:٥٧٠٥:٣٨:٠١١١:٣٦:١١١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٣:٠٩٢٢:٥٣:٤١
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٢:٢٦٠٥:٣٦:٣٤١١:٣٥:٥٤١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٤:٠٢٢٢:٥٣:٢٢
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٥:٠٨١١:٣٥:٣٧١٧:٣٦:٤١١٧:٥٤:٥٤٢٢:٥٣:٠٣
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٣:٤٠١١:٣٥:٢٠١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٥:٤٧٢٢:٥٢:٤٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٢:١٣١١:٣٥:٠٢١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٦:٣٩٢٢:٥٢:٢٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٠:٤٦١١:٣٤:٤٤١٧:٣٩:١٨١٧:٥٧:٣٢٢٣:٢٢:٠٢
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:١٩١٢:٣٤:٢٧١٨:٤٠:١٠١٨:٥٨:٢٤٢٣:٥١:٤١
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٧:٥١١٢:٣٤:٠٩١٨:٤١:٠٢١٨:٥٩:١٧٢٣:٥١:٢٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٦:٢٤١٢:٣٣:٥١١٨:٤١:٥٤١٩:٠٠:٠٩٢٣:٥٠:٥٩
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٤:٥٦١٢:٣٣:٣٣١٨:٤٢:٤٥١٩:٠١:٠١٢٣:٥٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای عشایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای عشایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای عشایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عشایر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشایر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عشایر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای عشایر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشایر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عشایر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:١٣١١:٤١:٠٨١٧:١٢:٣٣١٧:٣١:٠٩٢٢:٥٨:٣٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:٠١١١:٤١:٠٢١٧:١٣:٣٣١٧:٣٢:٠٧٢٢:٥٨:٣١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٧:٤٩١١:٤٠:٥٥١٧:١٤:٣٢١٧:٣٣:٠٥٢٢:٥٨:٢٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٦:٣٥١١:٤٠:٤٧١٧:١٥:٣١١٧:٣٤:٠٢٢٢:٥٨:٢٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:٢٠١١:٤٠:٣٩١٧:١٦:٣٠١٧:٣٤:٥٩٢٢:٥٨:١٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٤:٠٤١١:٤٠:٣٠١٧:١٧:٢٨١٧:٣٥:٥٦٢٢:٥٨:٠٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٢:٤٨١١:٤٠:٢١١٧:١٨:٢٦١٧:٣٦:٥٢٢٢:٥٧:٥٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠١:٣٠١١:٤٠:١١١٧:١٩:٢٤١٧:٣٧:٤٩٢٢:٥٧:٤٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٠:١٢١١:٤٠:٠١١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:٤٥٢٢:٥٧:٣٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٨:٥٣١١:٣٩:٥٠١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٤٠٢٢:٥٧:٢٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٧:٣٤١١:٣٩:٣٨١٧:٢٢:١٤١٧:٤٠:٣٦٢٢:٥٧:١٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٦:١٤١١:٣٩:٢٦١٧:٢٣:١١١٧:٤١:٣١٢٢:٥٧:٠٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٤:٥٣١١:٣٩:١٣١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٢:٢٦٢٢:٥٦:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٣:٣١١١:٣٩:٠٠١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٢١٢٢:٥٦:٤١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٢:٠٩١١:٣٨:٤٧١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٤:١٥٢٢:٥٦:٢٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٠:٤٦١١:٣٨:٣٣١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٥:٠٩٢٢:٥٦:١٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٩:٢٣١١:٣٨:١٨١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٦:٠٣٢٢:٥٥:٥٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٧:٥٩١١:٣٨:٠٤١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٦:٥٧٢٢:٥٥:٤٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٦:٣٥١١:٣٧:٤٨١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٧:٥١٢٢:٥٥:٢٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٥:١٠١١:٣٧:٣٣١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٨:٤٤٢٢:٥٥:١٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٣:٤٥١١:٣٧:١٧١٧:٣١:٢٤١٧:٤٩:٣٧٢٢:٥٤:٥٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٢:١٩١١:٣٧:٠١١٧:٣٢:١٧١٧:٥٠:٣١٢٢:٥٤:٣٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٠:٥٤١١:٣٦:٤٥١٧:٣٣:١٠١٧:٥١:٢٤٢٢:٥٤:١٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٩:٢٧١١:٣٦:٢٨١٧:٣٤:٠٣١٧:٥٢:١٦٢٢:٥٤:٠٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٣٨:٠١١١:٣٦:١١١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٣:٠٩٢٢:٥٣:٤١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٦٠٥:٣٦:٣٤١١:٣٥:٥٤١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٤:٠٢٢٢:٥٣:٢٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٥:٠٨١١:٣٥:٣٧١٧:٣٦:٤١١٧:٥٤:٥٤٢٢:٥٣:٠٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٣:٤٠١١:٣٥:٢٠١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٥:٤٧٢٢:٥٢:٤٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٢:١٣١١:٣٥:٠٢١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٦:٣٩٢٢:٥٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عشایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عشایر روستای عشایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عشایر روستای عشایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عشایر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشایر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عشایر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عشایر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عشایر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عشایر

روستای عشایر بر روی نقشه

روستای عشایر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عشایر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عشایر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عشایر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای عشایر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای عشایر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عشایر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عشایر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عشایر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عشایر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عشایر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عشایر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عشایر
زمان پخش اذان زنده به افق عشایر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عشایر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عشایر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عشایر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عشایر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو