جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عشایر

مرزداران | سرخس | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عشایر


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٣٢:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٥٠:٥١
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٣٠

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عشایر (شهرستان سرخس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای عشایر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عشایر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عشایر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
آگاهی بسنده سبب از بین بردن دشواری می‌شود و بیشتر، در مراحل گزینش و تصمیم‌گیری، در انجام دادن یا ندادن كاری از نظر اخلاقی و رعایت اصول اخلاقی، به ما كمك می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عشایر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عشایر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشایر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عشایر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عشایر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عشایر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٥:٠٧١٩:١١:٠٠١٩:٣٠:١٨٢٣:٣٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٤:٥٨١٩:١١:٥٢١٩:٣١:١٣٢٣:٣٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٤:٥٠١٩:١٢:٤٤١٩:٣٢:٠٨٢٣:٣٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٤:٤١١٩:١٣:٣٦١٩:٣٣:٠٣٢٣:٣٧:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٤:٣٤١٩:١٤:٢٨١٩:٣٣:٥٨٢٣:٣٧:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٤:٢٦١٩:١٥:١٩١٩:٣٤:٥٣٢٣:٣٦:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٤:٢٠١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٤٧٢٣:٣٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٥٩٠٥:٣١:٥٧١٢:٢٤:١٣١٩:١٧:٠٣١٩:٣٦:٤٢٢٣:٣٦:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٤:٠٨١٩:١٧:٥٤١٩:٣٧:٣٧٢٣:٣٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:١١٠٥:٢٩:٥٢١٢:٢٤:٠٣١٩:١٨:٤٦١٩:٣٨:٣١٢٣:٣٥:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٣:٥٨١٩:١٩:٣٧١٩:٣٩:٢٥٢٣:٣٥:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥١:٢٦٠٥:٢٧:٥٢١٢:٢٣:٥٤١٩:٢٠:٢٨١٩:٤٠:٢٠٢٣:٣٥:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٢٦:٥٤١٢:٢٣:٥١١٩:٢١:١٩١٩:٤١:١٤٢٣:٣٥:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٥:٥٧١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٢:٠٨٢٣:٣٤:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٥:٠٢١٢:٢٣:٤٦١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٣:٠١٢٣:٣٤:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:١١٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٣:٤٤١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٥٥٢٣:٣٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٣:١٥١٢:٢٣:٤٣١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:٤٨٢٣:٣٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٢:٢٤١٢:٢٣:٤٢١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٥:٤١٢٣:٣٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٢:٢٩٠٥:٢١:٣٤١٢:٢٣:٤٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٣٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤١:١٨٠٥:٢٠:٤٥١٢:٢٣:٤٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:٢٦٢٣:٣٣:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٠:٠٨٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٣:٤٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٨:١٨٢٣:٣٣:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٩:٠٠٠٥:١٩:١٣١٢:٢٣:٤٦١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٩:١٠٢٣:٣٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٧:٥٤٠٥:١٨:٢٩١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٩:٣٤١٩:٥٠:٠١٢٣:٣٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٦:٤٩٠٥:١٧:٤٧١٢:٢٣:٥١١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٥٢٢٣:٣٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٥:٤٦٠٥:١٧:٠٦١٢:٢٣:٥٥١٩:٣١:٠٩١٩:٥١:٤٢٢٣:٣٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٤:٤٥٠٥:١٦:٢٧١٢:٢٣:٥٩١٩:٣١:٥٦١٩:٥٢:٣٢٢٣:٣٢:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٣:٤٦٠٥:١٥:٥٠١٢:٢٤:٠٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٣:٢١٢٣:٣٢:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٢:٤٩٠٥:١٥:١٤١٢:٢٤:٠٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٤:٠٩٢٣:٣٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣١:٥٣٠٥:١٤:٣٩١٢:٢٤:١٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥٤:٥٧٢٣:٣٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عشایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عشایر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عشایر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عشایر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشایر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عشایر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای عشایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عشایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عشایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عشایر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشایر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عشایر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای عشایر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عشایر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عشایر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥١:١١١٢:٣٠:٠٦١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٧:٢٢٢٣:٤٤:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥١:٥٩١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٦:٠٠٢٣:٤٤:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٢:٤٧١٢:٢٩:٣٤١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٣٧٢٣:٤٤:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٩:١٧١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٤:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٤:٢٢١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٣:٠٢١٩:٢١:٥٠٢٣:٤٤:٢٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٥:١٠١٢:٢٨:٤٣١٩:٠١:٤٠١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٤:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٥:٥٧١٢:٢٨:٢٥١٩:٠٠:١٧١٩:١٩:٠٠٢٣:٤٤:٠٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٦:٤٥١٢:٢٨:٠٧١٨:٥٨:٥٣١٩:١٧:٣٤٢٣:٤٣:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٧:٣٢١٢:٢٧:٤٨١٨:٥٧:٢٩١٩:١٦:٠٨٢٣:٤٣:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٨:١٩١٢:٢٧:٣٠١٨:٥٦:٠٥١٩:١٤:٤١٢٣:٤٣:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٩:٠٦١٢:٢٧:١١١٨:٥٤:٣٩١٩:١٣:١٤٢٣:٤٣:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٩:٥٣١٢:٢٦:٥١١٨:٥٣:١٤١٩:١١:٤٧٢٣:٤٣:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٠:٤٠١٢:٢٦:٣٢١٨:٥١:٤٧١٩:١٠:١٩٢٣:٤٢:٥٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠١:٢٧١٢:٢٦:١٢١٨:٥٠:٢١١٩:٠٨:٥٠٢٣:٤٢:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٢:١٤١٢:٢٥:٥٢١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٧:٢١٢٣:٤٢:٢٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٣:٠١١٢:٢٥:٣١١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٥:٥٢٢٣:٤٢:١٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:٤٨١٢:٢٥:١١١٨:٤٥:٥٨١٩:٠٤:٢٣٢٣:٤١:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٤:٣٤١٢:٢٤:٥٠١٨:٤٤:٣٠١٩:٠٢:٥٣٢٣:٤١:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٥:٢١١٢:٢٤:٢٩١٨:٤٣:٠١١٩:٠١:٢٤٢٣:٤١:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٦:٠٨١٢:٢٤:٠٨١٨:٤١:٣٣١٨:٥٩:٥٤٢٣:٤١:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:٥٤١٢:٢٣:٤٧١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٨:٢٣٢٣:٤٠:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٧:٤١١٢:٢٣:٢٥١٨:٣٨:٣٤١٨:٥٦:٥٣٢٣:٤٠:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٨:٢٨١٢:٢٣:٠٤١٨:٣٧:٠٥١٨:٥٥:٢٣٢٣:٤٠:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٩:١٤١٢:٢٢:٤٣١٨:٣٥:٣٥١٨:٥٣:٥٢٢٣:٤٠:٠٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٠:٠١١٢:٢٢:٢١١٨:٣٤:٠٦١٨:٥٢:٢١٢٣:٣٩:٤٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٠:٤٨١٢:٢٢:٠٠١٨:٣٢:٣٦١٨:٥٠:٥١٢٣:٣٩:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١١:٣٥١٢:٢١:٣٨١٨:٣١:٠٦١٨:٤٩:٢٠٢٣:٣٩:١٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٢:٢٢١٢:٢١:١٧١٨:٢٩:٣٦١٨:٤٧:٥٠٢٣:٣٨:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٣:٠٩١٢:٢٠:٥٥١٨:٢٨:٠٦١٨:٤٦:١٩٢٣:٣٨:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٣:٥٦١٢:٢٠:٣٤١٨:٢٦:٣٧١٨:٤٤:٤٩٢٣:٠٨:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠١٠٥:١٤:٤٤١١:٢٠:١٣١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٣:١٩٢٢:٣٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عشایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عشایر روستای عشایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عشایر روستای عشایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عشایر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عشایر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عشایر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عشایر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عشایر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عشایر

روستای عشایر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عشایر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عشایر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عشایر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عشایر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای عشایر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عشایر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عشایر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عشایر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق عشایر
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عشایر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عشایر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عشایر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عشایر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عشایر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عشایر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا عشایر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عشایر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو