جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عسگران

کرون علیا | تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز عسگران


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٢١:٠٠
نیمه شب: ٢٣:١٨:٢٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عسگران (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای عسگران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عسگران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عسگران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوناردو داوینچی
اگر پیوسته و بدون درنگ كار كنید، توان داوری خود را از دست می‌دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عسگران

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عسگران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عسگران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عسگران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عسگران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عسگران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٦:٢٢١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢٠:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٤:٢١١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٠:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٤:١١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٨:١٠١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٨:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٧:١٣١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٨:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٦:١٧١٣:٠٣:٢١١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٨:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٣:١٦١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٧:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٣:١١١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:١٢٠٠:١٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٥٨٠٠:١٧:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٧:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١١:٥٦١٣:٠٣:٠١١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٧:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١١:٠٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:١٨٠٠:١٦:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٦:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٥١٠٠:١٦:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٦:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٦:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٥:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٥:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٥:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عسگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عسگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عسگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عسگران

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عسگران

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای عسگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عسگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عسگران

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٨:٠٣١١:٥٤:٢٢١٧:٠٠:٢٦١٧:١٩:٣١٢٣:١١:٥٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٨:٥٥١١:٥٤:٤٢١٧:٠٠:١٦١٧:١٩:٢٢٢٣:١٢:١٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٤٧١١:٥٥:٠٣١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:١٥٢٣:١٢:٣٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٠:٣٩١١:٥٥:٢٥١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:١٠٢٣:١٢:٥١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥١:٣٠١١:٥٥:٤٨١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:٠٧٢٣:١٣:١٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٢:٢٠١١:٥٦:١١١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:٠٥٢٣:١٣:٣٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:١٠١١:٥٦:٣٥١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:٠٥٢٣:١٣:٥١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:٥٨١١:٥٦:٥٩١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:٠٧٢٣:١٤:١٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٤٧١١:٥٧:٢٤١٦:٥٩:٥٢١٧:١٩:١١٢٣:١٤:٣٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٥:٣٤١١:٥٧:٥٠١٦:٥٩:٥٦١٧:١٩:١٦٢٣:١٤:٥٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٦:٢١١١:٥٨:١٦١٧:٠٠:٠٢١٧:١٩:٢٣٢٣:١٥:٢٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٧:٠٦١١:٥٨:٤٢١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:٣٢٢٣:١٥:٤٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٧:٥١١١:٥٩:٠٩١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:٤٢٢٣:١٦:١١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٨:٣٥١١:٥٩:٣٦١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٥٥٢٣:١٦:٣٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٩:١٨١٢:٠٠:٠٤١٧:٠٠:٤٣١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٧:٠٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٠:٠٠١٢:٠٠:٣١١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٧:٢٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٠:٤٠١٢:٠١:٠٠١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٤١٢٣:١٧:٥٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠١:٢٠١٢:٠١:٢٨١٧:٠١:٣٣١٧:٢١:٠٠٢٣:١٨:٢٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٥:١١٠٧:٠١:٥٨١٢:٠١:٥٧١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٢١٢٣:١٨:٥٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٢:٣٦١٢:٠٢:٢٦١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:٤٣٢٣:١٩:١٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٣:١٢١٢:٠٢:٥٦١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:٠٧٢٣:١٩:٤٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٣:٤٦١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:٣٢٢٣:٢٠:١٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:٥٩٢٣:٢٠:٤٤
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٤:٥٢١٢:٠٤:٢٥١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٣:٢٧٢٣:٢١:١٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٢٢١٢:٠٤:٥٥١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٣:٥٧٢٣:٢١:٤٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٥:٥٢١٢:٠٥:٢٥١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٤:٢٨٢٣:٢٢:١٣
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٦:١٩١٢:٠٥:٥٥١٧:٠٥:٣١١٧:٢٥:٠١٢٣:٢٢:٤٣
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٦:٤٦١٢:٠٦:٢٥١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٥:٣٥٢٣:٢٣:١٣
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٧:١١١٢:٠٦:٥٤١٧:٠٦:٤١١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٣:٤٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٧:٣٤١٢:٠٧:٢٤١٧:٠٧:١٨١٧:٢٦:٤٦٢٣:٢٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عسگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عسگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عسگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عسگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عسگران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عسگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عسگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عسگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عسگران

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٢:٤٢١١:٥٢:٣٣١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:٠١٢٣:١٠:٢٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٣:٣٦١١:٥٢:٤٩١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٠:٤١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٤:٣٠١١:٥٣:٠٦١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٠:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٣:٢٤١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:٠٨٢٣:١١:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٦:١٧١١:٥٣:٤٢١٧:٠٠:٥٣١٧:١٩:٥٤٢٣:١١:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٧:١٠١١:٥٤:٠٢١٧:٠٠:٣٩١٧:١٩:٤٢٢٣:١١:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٨:٠٣١١:٥٤:٢٢١٧:٠٠:٢٦١٧:١٩:٣١٢٣:١١:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٨:٥٥١١:٥٤:٤٢١٧:٠٠:١٦١٧:١٩:٢٢٢٣:١٢:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٤٧١١:٥٥:٠٣١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:١٥٢٣:١٢:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٠:٣٩١١:٥٥:٢٥١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:١٠٢٣:١٢:٥١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥١:٣٠١١:٥٥:٤٨١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:٠٧٢٣:١٣:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٢:٢٠١١:٥٦:١١١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:٠٥٢٣:١٣:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:١٠١١:٥٦:٣٥١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:٠٥٢٣:١٣:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:٥٨١١:٥٦:٥٩١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:٠٧٢٣:١٤:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٤٧١١:٥٧:٢٤١٦:٥٩:٥٢١٧:١٩:١١٢٣:١٤:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٥:٣٤١١:٥٧:٥٠١٦:٥٩:٥٦١٧:١٩:١٦٢٣:١٤:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٦:٢١١١:٥٨:١٦١٧:٠٠:٠٢١٧:١٩:٢٣٢٣:١٥:٢٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٧:٠٦١١:٥٨:٤٢١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:٣٢٢٣:١٥:٤٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٧:٥١١١:٥٩:٠٩١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:٤٢٢٣:١٦:١١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٨:٣٥١١:٥٩:٣٦١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٥٥٢٣:١٦:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٩:١٨١٢:٠٠:٠٤١٧:٠٠:٤٣١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٧:٠٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٠:٠٠١٢:٠٠:٣١١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٧:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٠:٤٠١٢:٠١:٠٠١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٤١٢٣:١٧:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠١:٢٠١٢:٠١:٢٨١٧:٠١:٣٣١٧:٢١:٠٠٢٣:١٨:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠١:٥٨١٢:٠١:٥٧١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٢١٢٣:١٨:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٢:٣٦١٢:٠٢:٢٦١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:٤٣٢٣:١٩:١٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٣:١٢١٢:٠٢:٥٦١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:٠٧٢٣:١٩:٤٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٣:٤٦١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:٣٢٢٣:٢٠:١٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:٥٩٢٣:٢٠:٤٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٤:٥٢١٢:٠٤:٢٥١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٣:٢٧٢٣:٢١:١٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عسگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عسگران روستای عسگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عسگران روستای عسگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عسگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عسگران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عسگران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عسگران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عسگران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عسگران

روستای عسگران بر روی نقشه

روستای عسگران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عسگران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عسگران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عسگران
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عسگران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای عسگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عسگران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عسگران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عسگران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عسگران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عسگران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق عسگران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عسگران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عسگران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عسگران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عسگران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ عسگران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عسگران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو