جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر عسلویه

عسلویه | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز عسلویه

اذان صبح: ٠٤:٤٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٠٥:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:١٣
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٠٦

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عسلویه (شهرستان عسلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر عسلویه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر عسلویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عسلویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

نیچه
در هنگام لزوم نه تنها مشكلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذیر و تحمل كن، بلكه آنها را دوست بدار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عسلویه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عسلویه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عسلویه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر عسلویه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عسلویه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عسلویه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٦:٠٨١٢:٥٩:٤٥١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٠:٤١٠٠:١٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٥:٠٧١٢:٥٩:٣٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:١٥٠٠:١٩:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٤:٠٧١٢:٥٩:١٦١٩:٢٤:٥٠١٩:٤١:٤٩٠٠:١٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٣:٠٧١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٢٣٠٠:١٨:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٢:٠٧١٢:٥٨:٤٩١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٢:٥٧٠٠:١٨:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٠٨٠٦:٣١:٠٩١٢:٥٨:٣٦١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٣١٠٠:١٨:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٠:١١١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٧:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٩:١٣١٢:٥٨:١١١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٤٠٠٠:١٧:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٨:١٧١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:١٥٠٠:١٧:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٧:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٦:٢٦١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٢٥٠٠:١٦:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٥:٣١١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٠٠٠٠:١٦:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٤:٣٨١٢:٥٧:١٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٦:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:١١٠٠:١٥:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٦:٥٨١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٥:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٦:٤٩١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٥:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢١:١٣١٢:٥٦:٤١١٩:٣٢:٣٣١٩:٤٩:٥٨٠٠:١٥:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٦:٣٤١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٣٥٠٠:١٥:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:١١٠٠:١٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٦:٢١١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٤٧٠٠:١٤:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٦:١٥١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٧:١٧١٢:٥٦:١٠١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠١٠٠:١٤:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٥:٥١١٢:٥٦:٠١١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:١٤٠٠:١٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٥١٠٠:١٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٤:٢٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٣:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٣:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٣:١٠١٢:٥٥:٥١١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٤٢٠٠:١٣:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:١٩٠٠:١٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عسلویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عسلویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عسلویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عسلویه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر عسلویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عسلویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عسلویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر عسلویه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر عسلویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر عسلویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر عسلویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عسلویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عسلویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر عسلویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر عسلویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عسلویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر عسلویه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر عسلویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر عسلویه شهر عسلویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر عسلویه شهر عسلویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر عسلویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عسلویه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر عسلویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر عسلویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عسلویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر عسلویه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠١:٢١١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٦:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٥:١٢١٣:٠١:٣٤١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٦:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠١:٤٧١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٦:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٦:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٢:١٣١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٦:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:١٦٠٠:١٧:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٢١٠٠:١٧:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٧:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٧:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٣:١٤١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٨:١٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٨:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٨:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٨:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٩:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:١٤٠٠:١٩:٢١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٤:١٩١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٩:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٩:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٤٩٠٠:٢٠:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:١١:١٦١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٠:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١١:٤٤١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٠:٢٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٢:١٢١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٠:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٥:١٠١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٠:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٥:١٧١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢١:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢١:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢١:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢١:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٥:٤١١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:١٦٠٠:٢١:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٢:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٦:١٠١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٢:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:٤١١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٢:٢١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٧:١٣١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٢:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر عسلویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر عسلویه شهر عسلویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر عسلویه شهر عسلویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عسلویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عسلویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عسلویه

بندر عَسَلویه یک شهر بندری و مرکز شهرستان عسلویه از توابع استان بوشهر در جنوب ایران و در کرانه خلیج فارس است. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به حوزه گاز پارس جنوبی که در میان خلیج فارس واقع شده دسترسی دارد

شهر عسلویه در ویکیپدیا

شهر عسلویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عسلویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عسلویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عسلویه بر روی نقشه

شهر عسلویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عسلویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عسلویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عسلویه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر عسلویه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر عسلویه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر عسلویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عسلویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر عسلویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عسلویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عسلویه رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ عسلویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عسلویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عسلویه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عسلویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا عسلویه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عسلویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عسلویه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عسلویه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عسلویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو