جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر عسلویه

عسلویه | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز عسلویه


اذان صبح: ٠٥:١٩:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٥
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٣:١٤

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عسلویه (شهرستان عسلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر عسلویه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر عسلویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عسلویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اتومی
جاه طلبی شهوتی است كه هرگز فرو نمی نشیند، بلكه با لذتی كه از آن فراهم می شود پیوسته مشتعل تر و جنون آمیز تر می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عسلویه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عسلویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عسلویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر عسلویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عسلویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عسلویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٣٤٠٠:١٦:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٥:١٩١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٦:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٧:١٥١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٦:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٣:٣٣١٢:٥٧:٠٥١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٢١٠٠:١٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٦:٥٧١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٥:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢١:٥١١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٣٣٠٠:١٥:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢١:٠٢١٢:٥٦:٤١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٠٩٠٠:١٥:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٠:١٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٤:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٢١٠٠:١٤:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٦:٢١١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٥٨٠٠:١٤:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٦:١٥١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٤٠٠:١٤:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٦:١٠١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:١١٠٠:١٤:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٣:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٥:٤١١٢:٥٦:٠١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٢٤٠٠:١٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠١٠٠:١٣:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٤:١٩١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٣:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:١٥٠٠:١٣:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٣:٠١١٢:٥٥:٥١١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٥١٠٠:١٣:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٣:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١١:٤٨١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٢:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١١:١٤١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٢:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٥:٥٠١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:١٨٠٠:١٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:١١٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٥:٥٢١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٢:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٢:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٢:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٦:١١١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٢:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٦:١٦١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عسلویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عسلویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عسلویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عسلویه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر عسلویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عسلویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عسلویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر عسلویه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر عسلویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر عسلویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر عسلویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عسلویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عسلویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر عسلویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر عسلویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عسلویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر عسلویه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٥:٠٤١١:٤٥:٢٧١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٣:٢٢٢٣:٠٥:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٥:٥٠١١:٤٥:٤٣١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٣:١٠٢٣:٠٥:٥٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٦:٣٧١١:٤٦:٠٠١٧:٠٥:١١١٧:٢٢:٥٩٢٣:٠٦:٠٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٢٧:٢٣١١:٤٦:١٨١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٢:٥٠٢٣:٠٦:٢١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٨:٠٩١١:٤٦:٣٦١٧:٠٤:٥١١٧:٢٢:٤٣٢٣:٠٦:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٨:٥٦١١:٤٦:٥٦١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٢:٣٧٢٣:٠٦:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٩:٤٢١١:٤٧:١٥١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٢:٣٣٢٣:٠٧:٠٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٠:٢٧١١:٤٧:٣٦١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٢:٣٠٢٣:٠٧:٢٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣١:١٣١١:٤٧:٥٧١٧:٠٤:٣١١٧:٢٢:٢٩٢٣:٠٧:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣١:٥٨١١:٤٨:١٩١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٢:٣٠٢٣:٠٨:٠٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٢:٤٣١١:٤٨:٤٢١٧:٠٤:٣١١٧:٢٢:٣٢٢٣:٠٨:٢٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٣:٢٨١١:٤٩:٠٥١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٢:٣٥٢٣:٠٨:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٤:١٢١١:٤٩:٢٩١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٢:٤٠٢٣:٠٩:٠٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٤:٥٦١١:٤٩:٥٣١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٢:٤٧٢٣:٠٩:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٥:٤٠١١:٥٠:١٨١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٢:٥٥٢٣:٠٩:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٦:٢٢١١:٥٠:٤٣١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٠:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٧:٠٥١١:٥١:٠٩١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٣:١٦٢٣:١٠:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٣٧:٤٦١١:٥١:٣٦١٧:٠٥:١٩١٧:٢٣:٢٨٢٣:١١:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٣٨:٢٨١١:٥٢:٠٢١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٣:٤٢٢٣:١١:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٣٩:٠٨١١:٥٢:٣٠١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٣:٥٨٢٣:١١:٥٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٣٩:٤٨١١:٥٢:٥٧١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٤:١٤٢٣:١٢:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٠:٢٧١١:٥٣:٢٥١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٤:٣٣٢٣:١٢:٤٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤١:٠٥١١:٥٣:٥٤١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٤:٥٢٢٣:١٣:١٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤١:٤٢١١:٥٤:٢٢١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٥:١٣٢٣:١٣:٤١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٢:١٨١١:٥٤:٥١١٧:٠٧:٢١١٧:٢٥:٣٥٢٣:١٤:٠٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٢:٥٤١١:٥٥:٢٠١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٥:٥٩٢٣:١٤:٣٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٣:٢٩١١:٥٥:٥٠١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٦:٢٤٢٣:١٥:٠٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٤:٠٢١١:٥٦:١٩١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٦:٥٠٢٣:١٥:٣٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٤:٣٥١١:٥٦:٤٩١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:١٨٢٣:١٦:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٥:٠٧١١:٥٧:١٩١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٧:٤٦٢٣:١٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر عسلویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر عسلویه شهر عسلویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر عسلویه شهر عسلویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عسلویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عسلویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عسلویه

بندر عَسَلویه یک شهر بندری و مرکز شهرستان عسلویه از توابع استان بوشهر در جنوب ایران و در کرانه خلیج فارس است. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به حوزه گاز پارس جنوبی که در میان خلیج فارس واقع شده دسترسی دارد

شهر عسلویه در ویکیپدیا

شهر عسلویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عسلویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عسلویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عسلویه بر روی نقشه

شهر عسلویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عسلویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عسلویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عسلویه
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر عسلویه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر عسلویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عسلویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عسلویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عسلویه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عسلویه
زمان پخش اذان مستقیم به افق عسلویه
زمان پخش اذان زنده به افق عسلویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عسلویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عسلویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عسلویه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عسلویه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عسلویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عسلویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو