جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عزیزیه

اسحق آباد | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عزیزیه


اذان صبح: ٠٣:٣٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٣١:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:١٣
نیمه شب: ٢٣:٣٩:١٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عزیزیه (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای عزیزیه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عزیزیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عزیزیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختی و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماریم، بلكه آن را از افتخاراتش دانیم و مایه آراستگی و برازندگی او شناسیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عزیزیه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عزیزیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزیه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عزیزیه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزیه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عزیزیه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٢:١٥١٢:٣٤:٠٧١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٥:١٦٢٣:٤٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٣:٥٢١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٦:٠٩٢٣:٤٩:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٩:٣٦١٢:٣٣:٣٨١٩:٠٨:١٦١٩:٢٧:٠٢٢٣:٤٨:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٨:١٧١٢:٣٣:٢٤١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٨:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٧:٠٠١٢:٣٣:١١١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٤٨٢٣:٤٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٥:٤٢١٢:٣٢:٥٨١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٢:٤٥١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٣٥٢٣:٤٧:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٣:١١١٢:٣٢:٣٣١٩:١٢:٣٠١٩:٣١:٢٨٢٣:٤٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:١٧٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٢:٢١١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤٦:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٠:٤٢١٢:٣٢:٠٩١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:١٥٢٣:٤٦:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣١:٥٩١٩:١٥:٠٣١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤٥:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٨:١٧١٢:٣١:٤٨١٩:١٥:٥٣١٩:٣٥:٠٣٢٣:٤٥:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:١١٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣١:٣٨١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٥٦٢٣:٤٥:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣١:٢٩١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٤:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣١:٢٠١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٤:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣١:١١١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٤:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤٢:٣١١٢:٣١:٠٣١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٣٢٢٣:٤٣:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٣:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٠:٢٠١٢:٣٠:٤٩١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٢٠٢٣:٤٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:١٤٢٣:٤٣:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٨:١٤١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٠٢٢٣:٤٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٦:١٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٥٦٢٣:٤٢:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٢:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٣٤:١٦١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٤٣٢٣:٤١:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٥١٠٥:٣٣:١٩١٢:٣٠:١٧١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤١:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٢:٢٤١٢:٣٠:١٥١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤١:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:١٨٠٥:٣١:٣١١٢:٣٠:١٣١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤١:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٠:٣٩١٢:٣٠:١٢١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:١٥٢٣:٤١:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عزیزیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عزیزیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عزیزیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عزیزیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عزیزیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عزیزیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عزیزیه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عزیزیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عزیزیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عزیزیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عزیزیه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٢٣:٤٤١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٨:٠٦٢٣:٣٩:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٨٠٥:٢٣:٠٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٨:٥٤٢٣:٣٩:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٢:٣٢١٢:٣٠:٣٨١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٩:٤٢٢٣:٣٩:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢١:٥٨١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٩:٥٢٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٣٩:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٥٠٥:٢١:٢٦١٢:٣٠:٤٩١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠١:١٦٢٣:٣٩:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٤٠٥:٢٠:٥٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٤١:١٨٢٠:٠٢:٠١٢٣:٣٩:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٦٠٥:٢٠:٢٧١٢:٣١:٠٣١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٣٩:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٠٠٥:١٩:٥٩١٢:٣١:١١١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٣:٣٠٢٣:٣٩:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٥٠٥:١٩:٣٤١٢:٣١:١٩١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٤:١٣٢٣:٣٩:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٣٠٥:١٩:١٠١٢:٣١:٢٧١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٤:٥٥٢٣:٣٩:١٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٤٠٥:١٨:٤٨١٢:٣١:٣٦١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٣٩:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٦٠٥:١٨:٢٧١٢:٣١:٤٥١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٦:١٧٢٣:٣٩:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢١٠٥:١٨:٠٨١٢:٣١:٥٤١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٦:٥٦٢٣:٣٩:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٨٠٥:١٧:٥١١٢:٣٢:٠٤١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٧:٣٤٢٣:٣٩:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٧٠٥:١٧:٣٦١٢:٣٢:١٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٨:١١٢٣:٣٩:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٩٠٥:١٧:٢٢١٢:٣٢:٢٥١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٨:٤٧٢٣:٣٩:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٣٠٥:١٧:١٠١٢:٣٢:٣٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٣٩:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٩٠٥:١٦:٥٩١٢:٣٢:٤٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٣٩:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٩٠٥:١٦:٥١١٢:٣٢:٥٨١٩:٤٩:١٧٢٠:١٠:٢٧٢٣:٣٩:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٠٠٥:١٦:٤٤١٢:٣٣:١٠١٩:٤٩:٤٦٢٠:١٠:٥٨٢٣:٣٩:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٤٠٥:١٦:٣٨١٢:٣٣:٢٢١٩:٥٠:١٥٢٠:١١:٢٨٢٣:٤٠:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥١٠٥:١٦:٣٥١٢:٣٣:٣٤١٩:٥٠:٤١٢٠:١١:٥٦٢٣:٤٠:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤٠٠٥:١٦:٣٣١٢:٣٣:٤٦١٩:٥١:٠٧٢٠:١٢:٢٢٢٣:٤٠:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٢٠٥:١٦:٣٣١٢:٣٣:٥٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:٤٨٢٣:٤٠:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٦٠٥:١٦:٣٤١٢:٣٤:١١١٩:٥١:٥٥٢٠:١٣:١٢٢٣:٤٠:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٣٠٥:١٦:٣٧١٢:٣٤:٢٤١٩:٥٢:١٦٢٠:١٣:٣٤٢٣:٤٠:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٢٠٥:١٦:٤٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٣:٥٥٢٣:٤١:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٤٠٥:١٦:٤٨١٢:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٤:١٤٢٣:٤١:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٩٠٥:١٦:٥٦١٢:٣٥:٠٣١٩:٥٣:١٣٢٠:١٤:٣٢٢٣:٤١:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٦٠٥:١٧:٠٦١٢:٣٥:١٦١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٤:٤٨٢٣:٤١:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤٥٠٥:١٧:١٧١٢:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٥:٠٢٢٣:٤١:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عزیزیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عزیزیه روستای عزیزیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عزیزیه روستای عزیزیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عزیزیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عزیزیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عزیزیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عزیزیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عزیزیه

روستای عزیزیه بر روی نقشه

روستای عزیزیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عزیزیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عزیزیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عزیزیه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عزیزیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عزیزیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عزیزیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عزیزیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عزیزیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عزیزیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عزیزیه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ عزیزیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عزیزیه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عزیزیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عزیزیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عزیزیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا عزیزیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عزیزیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو