جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد

شلال ودشتگل | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز عزیزاله آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٤٠

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای عزیزاله آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای عزیزاله آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عزیزاله آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هر اثر بزرگ نقاشی این ویژگی را دارد كه پس از دیدن آن، گوشه ای از زندگی در نظر انسان تغییر می یابد و دیگر هرگز آنچه بوده است باقی نمی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عزیزاله آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزاله آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عزیزاله آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزاله آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عزیزاله آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٩:٤١١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٦:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٥:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٩:٢١١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٥:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٩:١٢١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٥:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٨:٥٥١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:١٢٠٠:٢٤:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٣:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٣:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٨:٢١١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢٣:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٨:١٦١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٣:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٨:١١١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٣:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٨:٠٤١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٢:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٨:٠١١٣:٠٨:٠١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٧:١٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٢:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٢:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢١:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢١:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٤:١٦١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢١:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢١:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢١:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٢:١٧١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢١:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١١:٤٠١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢١:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:٠٤١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢١:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢١:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢١:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٠:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزاله آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزاله آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزاله آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عزیزاله آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای عزیزاله آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای عزیزاله آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزاله آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای عزیزاله آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٤٦٠٧:٠٩:٠١١٢:٢٤:١١١٧:٣٩:٤١١٧:٥٨:١١٢٣:٤٢:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٨:٣٠١٢:٢٤:٢٤١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٢:٤٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٤:٥٨٠٧:٠٧:٥٧١٢:٢٤:٣٥١٧:٤١:٣٣١٧:٥٩:٥٩٢٣:٤٣:٠٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٧:٢٢١٢:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٥٣٢٣:٤٣:١٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:٠٢٠٧:٠٦:٤٦١٢:٢٤:٥٥١٧:٤٣:٢٥١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٣:٢٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٦:٠٨١٢:٢٥:٠٤١٧:٤٤:٢١١٨:٠٢:٤٠٢٣:٤٣:٤١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٥:٢٩١٢:٢٥:١٢١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٣٤٢٣:٤٣:٥٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٤:٤٨١٢:٢٥:١٩١٧:٤٦:١٢١٨:٠٤:٢٧٢٣:٤٤:٠٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٤:٠٦١٢:٢٥:٢٦١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٥:٢٠٢٣:٤٤:١٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٣:٢٢١٢:٢٥:٣١١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:١٣٢٣:٤٤:٢١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٢:٣٧١٢:٢٥:٣٦١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٧:٠٦٢٣:٤٤:٢٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠١:٥١١٢:٢٥:٤٠١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:٥٨٢٣:٤٤:٣٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠١:٠٣١٢:٢٥:٤٣١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٨:٥١٢٣:٤٤:٤١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٠:١٤١٢:٢٥:٤٥١٧:٥١:٤٠١٨:٠٩:٤٣٢٣:٤٤:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٧:٥٣٠٦:٥٩:٢٣١٢:٢٥:٤٧١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٣٤٢٣:٤٤:٥١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٨:٣٢١٢:٢٥:٤٧١٧:٥٣:٢٧١٨:١١:٢٦٢٣:٤٤:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٦:٢٢٠٦:٥٧:٣٩١٢:٢٥:٤٧١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:١٧٢٣:٤٤:٥٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٥:٣٤٠٦:٥٦:٤٥١٢:٢٥:٤٧١٧:٥٥:١٣١٨:١٣:٠٨٢٣:٤٤:٥٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٥:٤٩١٢:٢٥:٤٥١٧:٥٦:٠٦١٨:١٣:٥٨٢٣:٤٥:٠٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٤:٥٣١٢:٢٥:٤٣١٧:٥٦:٥٨١٨:١٤:٤٩٢٣:٤٥:٠٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٣:٥٥١٢:٢٥:٤٠١٧:٥٧:٥٠١٨:١٥:٣٩٢٣:٤٥:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٢:٥٧١٢:٢٥:٣٦١٧:٥٨:٤٢١٨:١٦:٢٩٢٣:٤٤:٥٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣١:١٥٠٦:٥١:٥٧١٢:٢٥:٣٢١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:١٨٢٣:٤٤:٥٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٠:٥٧١٢:٢٥:٢٧١٨:٠٠:٢٤١٨:١٨:٠٧٢٣:٤٤:٥٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٤٩:٥٥١٢:٢٥:٢١١٨:٠١:١٤١٨:١٨:٥٦٢٣:٤٤:٥٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٤٨:٥٢١٢:٢٥:١٥١٨:٠٢:٠٤١٨:١٩:٤٥٢٣:٤٤:٤٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٤٧:٤٩١٢:٢٥:٠٨١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٤٦:٤٤١٢:٢٥:٠١١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٢١٢٣:٤٤:٣٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٥:٣٩١٢:٢٤:٥٢١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٠٩٢٣:٤٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عزیزاله آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزاله آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزاله آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عزیزاله آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزاله آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای عزیزاله آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزاله آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزاله آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٤٩:٥٥١٢:٢٥:٢١١٨:٠١:١٤١٨:١٨:٥٦٢٣:٤٤:٥٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٤٨:٥٢١٢:٢٥:١٥١٨:٠٢:٠٤١٨:١٩:٤٥٢٣:٤٤:٤٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٤٧:٤٩١٢:٢٥:٠٨١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٤٦:٤٤١٢:٢٥:٠١١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٢١٢٣:٤٤:٣٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٥:٣٩١٢:٢٤:٥٢١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٠٩٢٣:٤٤:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٤:٣٣١٢:٢٤:٤٤١٨:٠٥:٢١١٨:٢٢:٥٦٢٣:٤٤:٢٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٣:٢٦١٢:٢٤:٣٤١٨:٠٦:١٠١٨:٢٣:٤٣٢٣:٤٤:١٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٢:١٨١٢:٢٤:٢٤١٨:٠٦:٥٨١٨:٢٤:٣٠٢٣:٤٤:٠٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤١:١٠١٢:٢٤:١٤١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٥:١٧٢٣:٤٣:٥٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٠:٠١١٢:٢٤:٠٣١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٦:٠٣٢٣:٤٣:٤٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٣٨:٥١١٢:٢٣:٥١١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٦:٤٩٢٣:٤٣:٣٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٣٧:٤٠١٢:٢٣:٣٩١٨:١٠:٠٦١٨:٢٧:٣٤٢٣:٤٣:٢٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٦:٢٩١٢:٢٣:٢٦١٨:١٠:٥٢١٨:٢٨:٢٠٢٣:٤٣:٠٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٥:١٧١٢:٢٣:١٣١٨:١١:٣٨١٨:٢٩:٠٥٢٣:٤٢:٥٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٤:٠٤١٢:٢٣:٠٠١٨:١٢:٢٤١٨:٢٩:٥٠٢٣:٤٢:٤٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٢:٥١١٢:٢٢:٤٦١٨:١٣:٠٩١٨:٣٠:٣٤٢٣:٤٢:٢٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣١:٣٨١٢:٢٢:٣١١٨:١٣:٥٤١٨:٣١:١٨٢٣:٤٢:١٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٠:٢٤١٢:٢٢:١٧١٨:١٤:٣٩١٨:٣٢:٠٢٢٣:٤١:٥٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٢٩:٠٩١٢:٢٢:٠١١٨:١٥:٢٣١٨:٣٢:٤٦٢٣:٤١:٤٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٢٧:٥٤١٢:٢١:٤٦١٨:١٦:٠٧١٨:٣٣:٣٠٢٣:٤١:٢٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٦:٣٩١٢:٢١:٣٠١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:١٣٢٣:٤١:١٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٥:٢٣١٢:٢١:١٤١٨:١٧:٣٥١٨:٣٤:٥٧٢٣:٤٠:٥٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٤:٠٧١٢:٢٠:٥٨١٨:١٨:١٨١٨:٣٥:٤٠٢٣:٤٠:٣٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٢:٥١١٢:٢٠:٤١١٨:١٩:٠١١٨:٣٦:٢٣٢٣:٤٠:١٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢١:٣٤١٢:٢٠:٢٤١٨:١٩:٤٤١٨:٣٧:٠٦٢٣:٣٩:٥٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٠:١٧١٢:٢٠:٠٧١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٧:٤٩٢٣:٣٩:٤١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٩:٠٠١٢:١٩:٥٠١٨:٢١:١٠١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٩:٢٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٧:٤٣١٢:١٩:٣٣١٨:٢١:٥٢١٨:٣٩:١٤٢٣:٣٩:٠٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٦:٢٦١٢:١٩:١٥١٨:٢٢:٣٥١٨:٣٩:٥٧٢٣:٣٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عزیزاله آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزاله آباد روستای عزیزاله آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزاله آباد روستای عزیزاله آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عزیزاله آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عزیزاله آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عزیزاله آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عزیزاله آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عزیزاله آباد

روستای عزیزاله آباد بر روی نقشه

روستای عزیزاله آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عزیزاله آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای عزیزاله آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای عزیزاله آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عزیزاله آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا عزیزاله آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عزیزاله آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق عزیزاله آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عزیزاله آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عزیزاله آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عزیزاله آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عزیزاله آباد
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ عزیزاله آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عزیزاله آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو