جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عزیزآباد

نصرت آباد | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز عزیزآباد


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١٧:٣٨
اذان ظهر: ١١:٢٢:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٤٦
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٢٨

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عزیزآباد (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای عزیزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عزیزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ویلیام شكسپیر
هیچ چیز خوب یا بد نیست، بلكه شیوه اندیشیدن ما است كه آنها را نیك یا ناپسند جلوه گر می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عزیزآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عزیزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عزیزآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥١:٤٥١٢:٢٧:٢٤١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:١١٢٣:٤٥:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٧:١٥١٩:٠٤:٠٦١٩:٢١:٥١٢٣:٤٤:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٢٧:٠٦١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٢:٣١٢٣:٤٤:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٦:٥٨١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٨:٠٥١٢:٢٦:٥٠١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٦:٤٣١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٣٢٢٣:٤٣:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٦:٣٦١٩:٠٧:١٧١٩:٢٥:١٣٢٣:٤٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢٦:٣٠١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٥٣٢٣:٤٣:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢٦:٢٤١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٦:٣٤٢٣:٤٣:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٦:١٩١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:١٤٢٣:٤٣:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢٦:١٥١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٢:١٧١٢:٢٦:١١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٣٦٢٣:٤٢:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٦:٠٧١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:١٦٢٣:٤٢:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٦:٠٤١٩:١١:٤٤١٩:٢٩:٥٧٢٣:٤٢:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٠:٠٤١٢:٢٦:٠٢١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤٢:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٦:٠٠١٩:١٣:٠١١٩:٣١:١٨٢٣:٤٢:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٨:٤٢١٢:٢٥:٥٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٥٩٢٣:٤١:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٨:٠٣١٢:٢٥:٥٩١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٣٩٢٣:٤١:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:١٥٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٥:٥٩١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:١٩٢٣:٤١:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٥:٥٩١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤١:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٦:١٢١٢:٢٦:٠١١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٣٩٢٣:٤١:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٥:٣٨١٢:٢٦:٠٣١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:١٩٢٣:٤١:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣٥:٠٥١٢:٢٦:٠٥١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤١:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٦:٠٨١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٣٨٢٣:٤١:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٦:١١١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:١٧٢٣:٤١:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٣:٣٤١٢:٢٦:١٥١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٥٦٢٣:٤١:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٣:٠٧١٢:٢٦:٢٠١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤١:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٢:٤٠١٢:٢٦:٢٥١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:١٢٢٣:٤١:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٦:٣١١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٥٠٢٣:٤١:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عزیزآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عزیزآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عزیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عزیزآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عزیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای عزیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠١:٤٠١٢:٣٢:٢٢١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٥١:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٢:٠٦١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:٥٧٢٣:٥١:٠٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٢:٤٦١٢:٣١:٥٠١٩:٠٠:٢٧١٩:١٧:٤٩٢٣:٥٠:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٣:١٩١٢:٣١:٣٣١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٤١٢٣:٥٠:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٣:٥٢١٢:٣١:١٦١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٣٣٢٣:٥٠:٣٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٤:٢٥١٢:٣٠:٥٩١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٢٣٢٣:٥٠:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٤:٥٨١٢:٣٠:٤١١٨:٥٥:٥٨١٩:١٣:١٤٢٣:٥٠:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٥:٣٠١٢:٣٠:٢٣١٨:٥٤:٤٩١٩:١٢:٠٣٢٣:٤٩:٥٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٣٠:٠٥١٨:٥٣:٤٠١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٩:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٦:٣٥١٢:٢٩:٤٦١٨:٥٢:٣٠١٩:٠٩:٤١٢٣:٤٩:٣٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٧:٠٧١٢:٢٩:٢٧١٨:٥١:٢٠١٩:٠٨:٣٠٢٣:٤٩:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٧:٣٩١٢:٢٩:٠٨١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٧:١٨٢٣:٤٩:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٨:١١١٢:٢٨:٤٨١٨:٤٨:٥٨١٩:٠٦:٠٥٢٣:٤٨:٤٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٨:٤٣١٢:٢٨:٢٨١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٤:٥٢٢٣:٤٨:٣٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٩:١٤١٢:٢٨:٠٨١٨:٤٦:٣٥١٩:٠٣:٣٩٢٣:٤٨:١٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٩:٤٦١٢:٢٧:٤٨١٨:٤٥:٢٢١٩:٠٢:٢٥٢٣:٤٨:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٠:١٧١٢:٢٧:٢٧١٨:٤٤:١٠١٩:٠١:١٢٢٣:٤٧:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٠:٤٩١٢:٢٧:٠٦١٨:٤٢:٥٧١٨:٥٩:٥٨٢٣:٤٧:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١١:٢٠١٢:٢٦:٤٥١٨:٤١:٤٤١٨:٥٨:٤٣٢٣:٤٧:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١١:٥١١٢:٢٦:٢٤١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٧:٢٩٢٣:٤٦:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٢:٢٣١٢:٢٦:٠٣١٨:٣٩:١٦١٨:٥٦:١٤٢٣:٤٦:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٢:٥٤١٢:٢٥:٤٢١٨:٣٨:٠٢١٨:٥٥:٠٠٢٣:٤٦:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٣:٢٥١٢:٢٥:٢٠١٨:٣٦:٤٨١٨:٥٣:٤٥٢٣:٤٥:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٣:٥٧١٢:٢٤:٥٩١٨:٣٥:٣٤١٨:٥٢:٣٠٢٣:٤٥:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٤:٢٨١٢:٢٤:٣٨١٨:٣٤:٢٠١٨:٥١:١٥٢٣:٤٥:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٤:٥٩١٢:٢٤:١٦١٨:٣٣:٠٥١٨:٥٠:٠٠٢٣:٤٥:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٥:٣١١٢:٢٣:٥٥١٨:٣١:٥١١٨:٤٨:٤٥٢٣:٤٤:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٦:٠٢١٢:٢٣:٣٣١٨:٣٠:٣٧١٨:٤٧:٣٠٢٣:٤٤:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٦:٣٤١٢:٢٣:١٢١٨:٢٩:٢٢١٨:٤٦:١٥٢٣:٤٤:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٧:٠٦١٢:٢٢:٥٠١٨:٢٨:٠٨١٨:٤٥:٠٠٢٣:١٣:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٦٠٥:١٧:٣٨١١:٢٢:٢٩١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٣:٤٦٢٢:٤٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عزیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عزیزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عزیزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عزیزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عزیزآباد

روستای عزیزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عزیزآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عزیزآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای عزیزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عزیزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عزیزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق عزیزآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عزیزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا عزیزآباد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عزیزآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عزیزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عزیزآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عزیزآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو