جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عزیزآباد

نصرت آباد | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز عزیزآباد


اذان صبح: ٠٤:٤٣:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢٣
اذان ظهر: ١١:٤٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٤١:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٣٧

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عزیزآباد (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای عزیزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای عزیزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

حضرت محمد (ص)
اگر بر امّت من سخت نبود، حتماً آنها را به مسواك زدن موقع هر نمازی، دستور می‌دادم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عزیزآباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عزیزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عزیزآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٣:٤١١٢:٢٧:٤٤١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٥١٢٣:٤٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٢:٤٣١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٣١٢٣:٤٥:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥١:٤٥١٢:٢٧:٢٤١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:١١٢٣:٤٥:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٧:١٥١٩:٠٤:٠٦١٩:٢١:٥١٢٣:٤٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٢٧:٠٦١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٢:٣١٢٣:٤٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٦:٥٨١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٨:٠٥١٢:٢٦:٥٠١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٤:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٦:٤٣١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٣٢٢٣:٤٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٦:٣٦١٩:٠٧:١٧١٩:٢٥:١٣٢٣:٤٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢٦:٣٠١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٥٣٢٣:٤٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢٦:٢٤١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٦:٣٤٢٣:٤٣:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٦:١٩١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:١٤٢٣:٤٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢٦:١٥١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٢:١٧١٢:٢٦:١١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٣٦٢٣:٤٢:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٦:٠٧١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:١٦٢٣:٤٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٦:٠٤١٩:١١:٤٤١٩:٢٩:٥٧٢٣:٤٢:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٠:٠٤١٢:٢٦:٠٢١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤٢:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٦:٠٠١٩:١٣:٠١١٩:٣١:١٨٢٣:٤٢:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٨:٤٢١٢:٢٥:٥٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٥٩٢٣:٤١:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٨:٠٣١٢:٢٥:٥٩١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٣٩٢٣:٤١:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:١٥٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٥:٥٩١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:١٩٢٣:٤١:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٥:٥٩١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤١:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٦:١٢١٢:٢٦:٠١١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٣٩٢٣:٤١:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٥:٣٨١٢:٢٦:٠٣١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:١٩٢٣:٤١:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣٥:٠٥١٢:٢٦:٠٥١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤١:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٦:٠٨١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٣٨٢٣:٤١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٦:١١١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:١٧٢٣:٤١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٣:٣٤١٢:٢٦:١٥١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٥٦٢٣:٤١:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٣:٠٧١٢:٢٦:٢٠١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤١:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٢:٤٠١٢:٢٦:٢٥١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:١٢٢٣:٤١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عزیزآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای عزیزآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای عزیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای عزیزآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٢:١٨١١:٤٢:١٤١٧:٠٢:٢٧١٧:٢٠:٢٤٢٣:٠١:٤٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢١:٥١١١:٤٢:٢٦١٧:٠٣:١٩١٧:٢١:١٤٢٣:٠١:٥٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:٢٣١١:٤٢:٣٨١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:٠٤٢٣:٠٢:١٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٠:٥٣١١:٤٢:٤٨١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٢:٥٣٢٣:٠٢:٢٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٠:٢١١١:٤٢:٥٨١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٣:٤٢٢٣:٠٢:٤٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٩:٢٧٠٦:١٩:٤٨١١:٤٣:٠٧١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٤:٣١٢٣:٠٢:٥٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٩:١٤١١:٤٣:١٥١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٥:٢٠٢٣:٠٣:٠٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٨:٣٢٠٦:١٨:٣٨١١:٤٣:٢٢١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٦:٠٩٢٣:٠٣:١٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٨:٠١١١:٤٣:٢٨١٧:٠٩:١٦١٧:٢٦:٥٧٢٣:٠٣:٢٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٧:٢٢١١:٤٣:٣٤١٧:١٠:٠٦١٧:٢٧:٤٥٢٣:٠٣:٣٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٦:٤٢١١:٤٣:٣٩١٧:١٠:٥٦١٧:٢٨:٣٣٢٣:٠٣:٣٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٦:٠١١١:٤٣:٤٣١٧:١١:٤٥١٧:٢٩:٢٠٢٣:٠٣:٤٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٥:١٨١١:٤٣:٤٦١٧:١٢:٣٤١٧:٣٠:٠٧٢٣:٠٣:٥٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٤:٣٥١١:٤٣:٤٨١٧:١٣:٢٣١٧:٣٠:٥٤٢٣:٠٣:٥٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٣:٤٩١١:٤٣:٥٠١٧:١٤:١١١٧:٣١:٤١٢٣:٠٤:٠١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:٠٣١١:٤٣:٥٠١٧:١٤:٥٩١٧:٣٢:٢٧٢٣:٠٤:٠٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٢:١٦١١:٤٣:٥٠١٧:١٥:٤٧١٧:٣٣:١٣٢٣:٠٤:٠٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١١:٢٧١١:٤٣:٥٠١٧:١٦:٣٥١٧:٣٣:٥٨٢٣:٠٤:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٠:٣٧١١:٤٣:٤٨١٧:١٧:٢٢١٧:٣٤:٤٤٢٣:٠٤:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٣:٤٦١٧:١٨:٠٨١٧:٣٥:٢٩٢٣:٠٤:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٨:٥٤١١:٤٣:٤٣١٧:١٨:٥٥١٧:٣٦:١٤٢٣:٠٤:٠٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٨:٠١١١:٤٣:٣٩١٧:١٩:٤١١٧:٣٦:٥٨٢٣:٠٤:٠٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٧:٠٧١١:٤٣:٣٥١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٧:٤٢٢٣:٠٤:٠٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٦:١٢١١:٤٣:٣٠١٧:٢١:١٢١٧:٣٨:٢٦٢٣:٠٤:٠٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٥:١٦١١:٤٣:٢٥١٧:٢١:٥٦١٧:٣٩:٠٩٢٣:٠٣:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٤:١٩١١:٤٣:١٨١٧:٢٢:٤١١٧:٣٩:٥٢٢٣:٠٣:٥٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٣:٢٢١١:٤٣:١١١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٠:٣٥٢٣:٠٣:٤٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٢:٢٣١١:٤٣:٠٤١٧:٢٤:٠٩١٧:٤١:١٧٢٣:٠٣:٤٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠١:٢٣١١:٤٢:٥٦١٧:٢٤:٥٢١٧:٤١:٥٩٢٣:٠٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عزیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای عزیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٥:١٦١١:٤٣:٢٥١٧:٢١:٥٦١٧:٣٩:٠٩٢٣:٠٣:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٤:١٩١١:٤٣:١٨١٧:٢٢:٤١١٧:٣٩:٥٢٢٣:٠٣:٥٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٣:٢٢١١:٤٣:١١١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٠:٣٥٢٣:٠٣:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٢:٢٣١١:٤٣:٠٤١٧:٢٤:٠٩١٧:٤١:١٧٢٣:٠٣:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠١:٢٣١١:٤٢:٥٦١٧:٢٤:٥٢١٧:٤١:٥٩٢٣:٠٣:٣٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٠:٢٣١١:٤٢:٤٧١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٢:٤١٢٣:٠٣:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٥:٥٩:٢٢١١:٤٢:٣٧١٧:٢٦:١٨١٧:٤٣:٢٣٢٣:٠٣:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٥:٥٨:٢٠١١:٤٢:٢٨١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٤:٠٤٢٣:٠٣:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٥:٥٧:١٧١١:٤٢:١٧١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٤:٤٤٢٣:٠٣:٠٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٥:٥٦:١٤١١:٤٢:٠٦١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٥:٢٥٢٣:٠٢:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٢٠٥:٥٥:١٠١١:٤١:٥٤١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٦:٠٥٢٣:٠٢:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٤:٠٥١١:٤١:٤٢١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٦:٤٥٢٣:٠٢:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٣:٠٠١١:٤١:٣٠١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٧:٢٤٢٣:٠٢:١٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٥:٥١:٥٣١١:٤١:١٧١٧:٣١:٠٦١٧:٤٨:٠٣٢٣:٠٢:٠٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٠:٤٧١١:٤١:٠٣١٧:٣١:٤٥١٧:٤٨:٤٢٢٣:٠١:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٥:٤٩:٤٠١١:٤٠:٤٩١٧:٣٢:٢٥١٧:٤٩:٢١٢٣:٠١:٣٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٤٨:٣٢١١:٤٠:٣٥١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٠:٠٠٢٣:٠١:٢٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٤٧:٢٤١١:٤٠:٢٠١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٠:٣٨٢٣:٠١:٠٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٤٦:١٥١١:٤٠:٠٥١٧:٣٤:٢١١٧:٥١:١٦٢٣:٠٠:٥٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٥:٠٦١١:٣٩:٤٩١٧:٣٤:٥٩١٧:٥١:٥٣٢٣:٠٠:٣٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٣:٥٧١١:٣٩:٣٤١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٢:٣١٢٣:٠٠:٢١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٢:٤٧١١:٣٩:١٧١٧:٣٦:١٥١٧:٥٣:٠٨٢٣:٠٠:٠٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٤١:٣٧١١:٣٩:٠١١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٣:٤٦٢٢:٥٩:٤٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٠:٢٦١١:٣٨:٤٥١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٤:٢٣٢٢:٥٩:٢٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٣٩:١٦١١:٣٨:٢٨١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٥:٠٠٢٢:٥٩:١١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٦٠٥:٣٨:٠٥١١:٣٨:١١١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٥:٣٧٢٢:٥٨:٥٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٣٠٥:٣٦:٥٤١١:٣٧:٥٣١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:١٣٢٢:٥٨:٣٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٣٥:٤٢١١:٣٧:٣٦١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٦:٥٠٢٢:٥٨:١٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٣٤:٣١١١:٣٧:١٩١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٧:٢٧٢٢:٥٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عزیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عزیزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عزیزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عزیزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عزیزآباد

روستای عزیزآباد بر روی نقشه

روستای عزیزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عزیزآباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای عزیزآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای عزیزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عزیزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق عزیزآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عزیزآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عزیزآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عزیزآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عزیزآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عزیزآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا عزیزآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عزیزآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو