جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عزیزآباد

رضوانیه | تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز عزیزآباد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٢٠:١٧
نیمه شب: ٢٣:١٧:١٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عزیزآباد (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای عزیزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عزیزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هر اثر بزرگ نقاشی این ویژگی را دارد كه پس از دیدن آن، گوشه ای از زندگی در نظر انسان تغییر می یابد و دیگر هرگز آنچه بوده است باقی نمی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عزیزآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عزیزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عزیزآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عزیزآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٣:١٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٩٠٠:١٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٨:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢١:١٦١٣:٠٢:٥١١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٨:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٩:١٦١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٨:١٧١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٧:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٢:٢١١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٧:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١١٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٢:١٥١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٧:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٢:١٠١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٧:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٦:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٦:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٢:٤٨١٣:٠١:٥٦١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٢١٠٠:١٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:٥٨١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٧٠٠:١٦:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١١:٠٨١٣:٠١:٥٠١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٣٠٠:١٦:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٠:٢٠١٣:٠١:٤٧١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٥:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠١:٤٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٥:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠١:٤٥١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:١١٠٠:١٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠١:٤٤١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٥:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٧:١٩١٣:٠١:٤٤١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٥:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠١:٤٥١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠١:٤٦١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٥:١٨١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٤:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٤:٤١١٣:٠١:٥٠١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٢:٠١٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٤:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٢:١١٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عزیزآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عزیزآباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای عزیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عزیزآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٢٤١١:٥٣:١٠١٦:٥٩:٤٣١٧:١٨:٤٥٢٣:١٠:٥١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٧:١٦١١:٥٣:٣١١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٣٦٢٣:١١:٠٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٨:٠٧١١:٥٣:٥٢١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:٣٠٢٣:١١:٢٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٨:٥٩١١:٥٤:١٤١٦:٥٩:١٧١٧:١٨:٢٥٢٣:١١:٤٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٤٩١١:٥٤:٣٧١٦:٥٩:١٣١٧:١٨:٢١٢٣:١٢:٠٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٠:٣٩١١:٥٥:٠٠١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٢٠٢٣:١٢:٢٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥١:٢٩١١:٥٥:٢٤١٦:٥٩:٠٨١٧:١٨:٢٠٢٣:١٢:٤٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:١٧١١:٥٥:٤٨١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٢٢٢٣:١٣:٠٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٣:٠٥١١:٥٦:١٣١٦:٥٩:١١١٧:١٨:٢٦٢٣:١٣:٣٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٥٢١١:٥٦:٣٨١٦:٥٩:١٥١٧:١٨:٣١٢٣:١٣:٥٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:٣٩١١:٥٧:٠٤١٦:٥٩:٢١١٧:١٨:٣٩٢٣:١٤:١٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٢٤١١:٥٧:٣٠١٦:٥٩:٢٩١٧:١٨:٤٨٢٣:١٤:٤١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٦:٠٩١١:٥٧:٥٧١٦:٥٩:٣٨١٧:١٨:٥٨٢٣:١٥:٠٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:٥٣١١:٥٨:٢٤١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:١١٢٣:١٥:٣١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٧:٣٥١١:٥٨:٥٢١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:٢٥٢٣:١٥:٥٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٨:١٧١١:٥٩:٢٠١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٤١٢٣:١٦:٢٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٥٨١١:٥٩:٤٨١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٥٨٢٣:١٦:٥٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٩:٣٧١٢:٠٠:١٧١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:١٧٢٣:١٧:١٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٣:٤٢٠٧:٠٠:١٦١٢:٠٠:٤٦١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٧:٤٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٠:٥٣١٢:٠١:١٥١٧:٠١:٣٤١٧:٢١:٠٠٢٣:١٨:١٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠١:٢٩١٢:٠١:٤٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:٢٣٢٣:١٨:٤١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠٢:١٤١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٤٩٢٣:١٩:١٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٢:٣٧١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٩:٣٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٣:٠٩١٢:٠٣:١٣١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٤٤٢٣:٢٠:٠٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٣:٣٩١٢:٠٣:٤٣١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٣:١٤٢٣:٢٠:٣٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٤:٠٩١٢:٠٤:١٣١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٤٥٢٣:٢١:٠٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٤:٣٧١٢:٠٤:٤٣١٧:٠٤:٥١١٧:٢٤:١٨٢٣:٢١:٣٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٥:٠٣١٢:٠٥:١٣١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٤:٥١٢٣:٢٢:٠٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٥:٢٨١٢:٠٥:٤٣١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:٢٧٢٣:٢٢:٣٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٥:٥١١٢:٠٦:١٣١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٦:٠٣٢٣:٢٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عزیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عزیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عزیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤١:٠٤١١:٥١:٢٢١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:١٣٢٣:٠٩:٢٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤١:٥٨١١:٥١:٣٨١٧:٠١:٠٢١٧:١٩:٥٤٢٣:٠٩:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٥٢١١:٥١:٥٥١٧:٠٠:٤٣١٧:١٩:٣٧٢٣:٠٩:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٣:٤٥١١:٥٢:١٣١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٢١٢٣:١٠:٠٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٣٨١١:٥٢:٣١١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:٠٧٢٣:١٠:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٥:٣١١١:٥٢:٥٠١٦:٥٩:٥٥١٧:١٨:٥٥٢٣:١٠:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٢٤١١:٥٣:١٠١٦:٥٩:٤٣١٧:١٨:٤٥٢٣:١٠:٥١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٧:١٦١١:٥٣:٣١١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٣٦٢٣:١١:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٨:٠٧١١:٥٣:٥٢١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:٣٠٢٣:١١:٢٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٨:٥٩١١:٥٤:١٤١٦:٥٩:١٧١٧:١٨:٢٥٢٣:١١:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٤٩١١:٥٤:٣٧١٦:٥٩:١٣١٧:١٨:٢١٢٣:١٢:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٠:٣٩١١:٥٥:٠٠١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٢٠٢٣:١٢:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥١:٢٩١١:٥٥:٢٤١٦:٥٩:٠٨١٧:١٨:٢٠٢٣:١٢:٤٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:١٧١١:٥٥:٤٨١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٢٢٢٣:١٣:٠٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٣:٠٥١١:٥٦:١٣١٦:٥٩:١١١٧:١٨:٢٦٢٣:١٣:٣٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٥٢١١:٥٦:٣٨١٦:٥٩:١٥١٧:١٨:٣١٢٣:١٣:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:٣٩١١:٥٧:٠٤١٦:٥٩:٢١١٧:١٨:٣٩٢٣:١٤:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٢٤١١:٥٧:٣٠١٦:٥٩:٢٩١٧:١٨:٤٨٢٣:١٤:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٦:٠٩١١:٥٧:٥٧١٦:٥٩:٣٨١٧:١٨:٥٨٢٣:١٥:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:٥٣١١:٥٨:٢٤١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:١١٢٣:١٥:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٧:٣٥١١:٥٨:٥٢١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:٢٥٢٣:١٥:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٨:١٧١١:٥٩:٢٠١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٤١٢٣:١٦:٢٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٥٨١١:٥٩:٤٨١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٥٨٢٣:١٦:٥٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٩:٣٧١٢:٠٠:١٧١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:١٧٢٣:١٧:١٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٧:٠٠:١٦١٢:٠٠:٤٦١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٧:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٠:٥٣١٢:٠١:١٥١٧:٠١:٣٤١٧:٢١:٠٠٢٣:١٨:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠١:٢٩١٢:٠١:٤٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:٢٣٢٣:١٨:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠٢:١٤١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٤٩٢٣:١٩:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٢:٣٧١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٩:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٣:٠٩١٢:٠٣:١٣١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٤٤٢٣:٢٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عزیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد روستای عزیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عزیزآباد روستای عزیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عزیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عزیزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عزیزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عزیزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عزیزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عزیزآباد

روستای عزیزآباد بر روی نقشه

روستای عزیزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عزیزآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عزیزآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای عزیزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عزیزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عزیزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق عزیزآباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ عزیزآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا عزیزآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عزیزآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عزیزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عزیزآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عزیزآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عزیزآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عزیزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو