جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عرب آباد

پایین رخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عرب آباد

اذان صبح: ٠٣:٣٦:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:٢٢

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عرب آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای عرب آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عرب آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عرب آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

ویلیام شكسپیر
آنان كه توان آزردن دارند و هیچ كس را نمی آزارند به درستی كه وارثان شكوه ملكوتند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عرب آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عرب آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عرب آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عرب آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عرب آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عرب آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٢:٣٠١٩:٠٤:٣١١٩:٢٣:٠٧٢٣:٤٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٩:٤٥١٢:٣٢:١٦١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٥٩٢٣:٤٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٢:٠٢١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٧:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٧:١٠١٢:٣١:٤٨١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٤٣٢٣:٤٧:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٣١:٣٤١٩:٠٧:٥١١٩:٢٦:٣٥٢٣:٤٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣١:٢١١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٧:٢٧٢٣:٤٦:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٣:٢١١٢:٣١:٠٩١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣٠:٥٦١٩:١٠:٢٠١٩:٢٩:١٢٢٣:٤٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٠:٤٤١٩:١١:١٠١٩:٣٠:٠٥٢٣:٤٥:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:١٩٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٠:٣٣١٩:١٢:٠٠١٩:٣٠:٥٧٢٣:٤٤:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٠:٢٢١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٥٠٢٣:٤٤:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٧:١٧١٢:٣٠:١٢١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٤:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٠:٠٢١٩:١٤:٣٠١٩:٣٣:٣٦٢٣:٤٣:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٢٩:٥٢١٩:١٥:٢٠١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٣:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢٩:٤٣١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٢١٢٣:٤٣:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٩:٣٥١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:١٤٢٣:٤٣:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٩:٢٧١٩:١٧:٥١١٩:٣٧:٠٧٢٣:٤٢:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٩:١٩١٩:١٨:٤١١٩:٣٨:٠٠٢٣:٤٢:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٩:١٢١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:٥٣٢٣:٤٢:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٩:٠٦١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤١:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٧:٢٢١٢:٢٩:٠٠١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤١:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٢:٠١١٩:٤١:٣٣٢٣:٤١:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٨:٥١١٩:٢٢:٥١١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤١:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٣٤:٢٤١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٠:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٤:١١٢٣:٤٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٥:٠٤٢٣:٤٠:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٣١٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٥:٥٦٢٣:٤٠:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣٠:٤٤١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:٤٨٢٣:٤٠:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٢٩:٥٣١٢:٢٨:٣٥١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٤٠٢٣:٣٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عرب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عرب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عرب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عرب آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عرب آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عرب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عرب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عرب آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای عرب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عرب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عرب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عرب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عرب آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عرب آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای عرب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عرب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عرب آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عرب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عرب آباد روستای عرب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عرب آباد روستای عرب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عرب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عرب آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عرب آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای عرب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عرب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عرب آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٣٠٥:١٧:٠٢١٢:٣٤:٠٦١٩:٥١:١١٢٠:١٢:٢١٢٣:٤٠:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٧٠٥:١٧:١٦١٢:٣٤:١٩١٩:٥١:٢٢٢٠:١٢:٣٢٢٣:٤١:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٤٠٥:١٧:٣١١٢:٣٤:٣٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:٤١٢٣:٤١:٢٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٣٠٥:١٧:٤٨١٢:٣٤:٤٥١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:٤٩٢٣:٤١:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٥٠٥:١٨:٠٦١٢:٣٤:٥٨١٩:٥١:٤٦٢٠:١٢:٥٥٢٣:٤١:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٩٠٥:١٨:٢٦١٢:٣٥:١١١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٥٩٢٣:٤٢:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٥٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٥:٢٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١٣:٠١٢٣:٤٢:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٣٠٥:١٩:٠٩١٢:٣٥:٣٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١٣:٠٢٢٣:٤٢:٤٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٣٠٥:١٩:٣٣١٢:٣٥:٤٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١٣:٠٠٢٣:٤٣:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٥٠٥:١٩:٥٧١٢:٣٦:٠٠١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:٥٧٢٣:٤٣:١٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٠٠٥:٢٠:٢٣١٢:٣٦:١١١٩:٥١:٤٩٢٠:١٢:٥٢٢٣:٤٣:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٦٠٥:٢٠:٥٠١٢:٣٦:٢٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٤٦٢٣:٤٣:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٥٠٥:٢١:١٨١٢:٣٦:٣٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٣٧٢٣:٤٤:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٥٠٥:٢١:٤٨١٢:٣٦:٤٤١٩:٥١:٢٨٢٠:١٢:٢٧٢٣:٤٤:٢٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٧٠٥:٢٢:١٨١٢:٣٦:٥٤١٩:٥١:١٧٢٠:١٢:١٤٢٣:٤٤:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠١٠٥:٢٢:٤٩١٢:٣٧:٠٤١٩:٥١:٠٥٢٠:١٢:٠٠٢٣:٤٤:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٦٠٥:٢٣:٢٢١٢:٣٧:١٤١٩:٥٠:٥١٢٠:١١:٤٤٢٣:٤٥:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣٧:٢٣١٩:٥٠:٣٥٢٠:١١:٢٧٢٣:٤٥:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٢٠٥:٢٤:٢٩١٢:٣٧:٣٢١٩:٥٠:١٨٢٠:١١:٠٧٢٣:٤٥:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:١٢٠٥:٢٥:٠٤١٢:٣٧:٤٠١٩:٤٩:٥٩٢٠:١٠:٤٦٢٣:٤٦:٠١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٤٠٥:٢٥:٤٠١٢:٣٧:٤٨١٩:٤٩:٣٨٢٠:١٠:٢٣٢٣:٤٦:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٧٠٥:٢٦:١٧١٢:٣٧:٥٥١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٩:٥٨٢٣:٤٦:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:٢٦:٥٥١٢:٣٨:٠٢١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٩:٣١٢٣:٤٦:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٢٧:٣٣١٢:٣٨:٠٩١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٩:٠٣٢٣:٤٧:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٨:١٣١٢:٣٨:١٥١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٤٧:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣٨:٢١١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٨:٠١٢٣:٤٧:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٢٠٥:٢٩:٣٣١٢:٣٨:٢٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٤٧:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٢٠٥:٣٠:١٤١٢:٣٨:٣١١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٥٢٢٣:٤٨:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٨:٣٥١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٦:١٥٢٣:٤٨:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٤٨:٣١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٢:٢١١٢:٣٨:٤١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٤٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عرب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عرب آباد روستای عرب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عرب آباد روستای عرب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عرب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عرب آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عرب آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عرب آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عرب آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عرب آباد

روستای عرب آباد بر روی نقشه

روستای عرب آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عرب آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عرب آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عرب آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عرب آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای عرب آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عرب آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عرب آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عرب آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عرب آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عرب آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق عرب آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عرب آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عرب آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عرب آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عرب آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق عرب آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عرب آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عرب آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عرب آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو